12084

Классы и объекты в С++

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Отчёт по лабораторной работе №1 По дисциплине Программирование Тема: Классы и объекты в С Вариант №8 Задачи. 1. Определить пользовательский класс в соответствии с вариантом задания смотри приложение. 2. Определить в классе следующие конструкторы: без пар

Русский

2013-04-24

21.75 KB

85 чел.

Отчёт по лабораторной работе №1

По дисциплине «Программирование»

Тема: «Классы и объекты в С++»

Вариант №8

Задачи.

1. Определить пользовательский класс в соответствии с вариантом задания (смотри приложение).

2. Определить в классе следующие конструкторы: без параметров, с параметрами, копирования.

3. Определить в классе деструктор.

4. Определить в классе компоненты-функции для просмотра и установки полей данных.

5. Определить указатель на компоненту-функцию.

6. Определить указатель на экземпляр класса.

7. Написать демонстрационную программу, в которой создаются и разрушаются объекты пользовательского класса и каждый вызов конструктора и деструктора сопровождается выдачей соответствующего сообщения (какой объект какой конструктор или деструктор вызвал).

8. Показать в программе использование указателя на объект и указателя на компоненту-функцию.

Определение пользовательского класса с комментариями.

#ifndef Tovarh

#define Tovarh

class Tovar

{

char* name; // Название Товара

int kol; // Кол-во товара

float price; // Цена

public:

Tovar (); // Конструктор без параметров

Tovar (char*,int,float); // Конструктор с параметрами

Tovar (const Tovar&); // Конструктор копирования

~Tovar (); // Деструктор

char * GetName() ; // Функция получения имени

int GetKol(); // Функция получения кол-ва

float GetPrice(); // Функция получения цены

void SetName(char*); // Функция изменения имени

void SetKol(int); // Функция изменения кол-ва

void SetPrice(float); // Функция изменения цены

void Set(char*,int,float); // Функция изменения всех параметров

void Show(); // Функция показа всех параметров

};

#endif

Реализация конструкторов и деструктора.

Tovar::Tovar ()

{

setlocale (0,"");

cout<< "\nКонструктор без параметров вызван для объекта. " << this <<endl;

name = new char('\0'); // Выделяем память под \0

kol=0;price=0;

}

Tovar::Tovar (char* NAME,int KOL,float PRICE)

{

setlocale (0,"");

cout<< "\nКонструктор c параметрами вызван для объекта. " << this << endl;

name = new char [strlen(NAME)+1];

strcpy (name,NAME);

kol=KOL;

price=PRICE;

}

Tovar::Tovar (const Tovar& ob)

{

setlocale (0,"");

cout<< "\nКонструктор копирования вызван для объекта. " << this <<endl;

name = new char [strlen(ob.name)+1];

strcpy (name,ob.name);

kol = ob.kol;

price = ob.price;

}

Tovar::~Tovar ()

{

setlocale (0,"");

cout << "\nВызов деструктора. " << this << endl;

 delete name;

}

Фрагмент программы, показывающий использование указателя на функцию.

void (Tovar::*pf)(); // Инициализируем указатель

pf=&Tovar::Show; // Записываем адрес функции показа всех параметров

(zavoz[2].*pf)(); // Вызов функции Show через указатель

Программа.

void main ()

{

Tovar(); // Конструктор без параметров, инициализация переменых

 

Tovar one("Ноутбук",13,17500); // Конструктор с параметрами

Tovar two=one; // Конструктор копирования

two.Show(); // Получение все параметров

one.Set("Компьютер",15,20000); // Изменение все параметров

 one.GetName();

one.GetKol();

one.GetPrice();

Tovar thri=two;

thri.SetName ("Планшет");

thri.SetPrice (15000);

thri.Show();

Tovar zavoz[3]; // массив студентов размещается в статической памяти

 zavoz[0].Set("Флешки",50,250);

zavoz[0].Show();

zavoz[1].Set("Клавиатуры",23,880);

zavoz[1].Show();

zavoz[2].Set("Мышки",17,300);

 

 void (Tovar::*pf)();

 pf=&Tovar::Show; // Записываем адрес функции показа всех параметров

(zavoz[2].*pf)(); // Вызов функции Show через указатель

Tovar *z; // массив студентов размещается в динамической памяти

 z = new Tovar [3];

z[0].Set("Кулеры",30,150);

z[0].Show();

z[1].Set("USB Лампочки",30,100);

z[1].Show();

z[2].Set("Диски BD",30,150);

 

 (z[2].*pf)(); // Вызов функции Show через указатель

 delete []z; // Удаление массива из динамической памяти, если этого не сделать он останеться.

}


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18402. Графічний метод 61.5 KB
  Тема 13 Графічний метод. 13.1.Поняття статистичного графіка. 13.2.Основні елементи статистичних графіків. 13.3.Класифікація графіків. 13.4.Графіки рядів розподілу. 13.5.Графіки динаміки. 13.6.Графіки порівняння. 13.1.Поняття статистичного графіка. Статистичний графік ...
18403. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 315.5 KB
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Військова діяльність завжди вимагала від людини спеціальної професійної підготовки і наявності сформованих морально-психологічних якостей. Залежність ходу й наслідків збройної боротьби від рівня підгот
18404. МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВСЯКДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬК (СИЛ) 259.5 KB
  ЛЕКЦІЯ 2 МОРАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВСЯКДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬК СИЛ В ході повсякденної діяльності військ сил проводиться їх бойовий вишкіл формування у військовослужбовців високих моральнобойових якостей дисциплінованості та психологічної го
18405. СИСТЕМА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ (ОПЕРАЦІЙ) 199.5 KB
  СИСТЕМА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ ОПЕРАЦІЙ Оцінка воєннополітичної обстановки у світі та навколо України прогноз її розвитку на найближчу перспективу дозволяють воєннополітичному к
18406. ОРГАНІЗАЦІЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕН-НЯ ПІДГОТОВКИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ВІЙСЬК (СИЛ) 237 KB
  ЛЕКЦІЯ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ВІЙСЬК СИЛ Розвиток воєнної науки на сучасному етапі характеризується посиленням вимог до командирів штабів усіх посадових осіб щодо оперативної діяльності в складних умовах....
18407. ОСОБЛИВОСТІ МПЗ ПІДГОТОВКИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЧАСТИН І З’ЄДНАНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 383 KB
  ОСОБЛИВОСТІ МПЗ ПІДГОТОВКИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЧАСТИН І З’ЄДНАНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Бойовий досвід свідчить про те що яка б велика не була роль технічної оснащеності військ але навіть сама досконала техніка і першокласна зброя не можуть...
18408. КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ 144.5 KB
  ЛЕКЦИЯ 1 Тема 1 КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛОГИСТИКИ Глоссарий Военная логистика совокупность средств и способов необходимых для доставки людей техники боеприпасов к месту ведения боевых действий а также планирование и организация мероприятий п
18409. Цели и задачи логистики 196 KB
  ЛЕКЦИЯ 2 5. Цели и задачи логистики Главной целью логистики является обеспечение конкурентоспособных позиций организации бизнеса на рынке. Этого логистика добивается посредством управления потоковыми процессами на основе следующих правил: доставка с минима
18410. Причины осуществления закупок у внешних поставщиков 149.5 KB
  Лекция 3 Причины осуществления закупок у внешних поставщиков: потребность в комплектующем изделии невелика и его производство не является частью основной деятельности организации; организации не хватает административного или технического опыта для производства н...