12084

Классы и объекты в С++

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Отчёт по лабораторной работе №1 По дисциплине Программирование Тема: Классы и объекты в С Вариант №8 Задачи. 1. Определить пользовательский класс в соответствии с вариантом задания смотри приложение. 2. Определить в классе следующие конструкторы: без пар

Русский

2013-04-24

21.75 KB

79 чел.

Отчёт по лабораторной работе №1

По дисциплине «Программирование»

Тема: «Классы и объекты в С++»

Вариант №8

Задачи.

1. Определить пользовательский класс в соответствии с вариантом задания (смотри приложение).

2. Определить в классе следующие конструкторы: без параметров, с параметрами, копирования.

3. Определить в классе деструктор.

4. Определить в классе компоненты-функции для просмотра и установки полей данных.

5. Определить указатель на компоненту-функцию.

6. Определить указатель на экземпляр класса.

7. Написать демонстрационную программу, в которой создаются и разрушаются объекты пользовательского класса и каждый вызов конструктора и деструктора сопровождается выдачей соответствующего сообщения (какой объект какой конструктор или деструктор вызвал).

8. Показать в программе использование указателя на объект и указателя на компоненту-функцию.

Определение пользовательского класса с комментариями.

#ifndef Tovarh

#define Tovarh

class Tovar

{

char* name; // Название Товара

int kol; // Кол-во товара

float price; // Цена

public:

Tovar (); // Конструктор без параметров

Tovar (char*,int,float); // Конструктор с параметрами

Tovar (const Tovar&); // Конструктор копирования

~Tovar (); // Деструктор

char * GetName() ; // Функция получения имени

int GetKol(); // Функция получения кол-ва

float GetPrice(); // Функция получения цены

void SetName(char*); // Функция изменения имени

void SetKol(int); // Функция изменения кол-ва

void SetPrice(float); // Функция изменения цены

void Set(char*,int,float); // Функция изменения всех параметров

void Show(); // Функция показа всех параметров

};

#endif

Реализация конструкторов и деструктора.

Tovar::Tovar ()

{

setlocale (0,"");

cout<< "\nКонструктор без параметров вызван для объекта. " << this <<endl;

name = new char('\0'); // Выделяем память под \0

kol=0;price=0;

}

Tovar::Tovar (char* NAME,int KOL,float PRICE)

{

setlocale (0,"");

cout<< "\nКонструктор c параметрами вызван для объекта. " << this << endl;

name = new char [strlen(NAME)+1];

strcpy (name,NAME);

kol=KOL;

price=PRICE;

}

Tovar::Tovar (const Tovar& ob)

{

setlocale (0,"");

cout<< "\nКонструктор копирования вызван для объекта. " << this <<endl;

name = new char [strlen(ob.name)+1];

strcpy (name,ob.name);

kol = ob.kol;

price = ob.price;

}

Tovar::~Tovar ()

{

setlocale (0,"");

cout << "\nВызов деструктора. " << this << endl;

 delete name;

}

Фрагмент программы, показывающий использование указателя на функцию.

void (Tovar::*pf)(); // Инициализируем указатель

pf=&Tovar::Show; // Записываем адрес функции показа всех параметров

(zavoz[2].*pf)(); // Вызов функции Show через указатель

Программа.

void main ()

{

Tovar(); // Конструктор без параметров, инициализация переменых

 

Tovar one("Ноутбук",13,17500); // Конструктор с параметрами

Tovar two=one; // Конструктор копирования

two.Show(); // Получение все параметров

one.Set("Компьютер",15,20000); // Изменение все параметров

 one.GetName();

one.GetKol();

one.GetPrice();

Tovar thri=two;

thri.SetName ("Планшет");

thri.SetPrice (15000);

thri.Show();

Tovar zavoz[3]; // массив студентов размещается в статической памяти

 zavoz[0].Set("Флешки",50,250);

zavoz[0].Show();

zavoz[1].Set("Клавиатуры",23,880);

zavoz[1].Show();

zavoz[2].Set("Мышки",17,300);

 

 void (Tovar::*pf)();

 pf=&Tovar::Show; // Записываем адрес функции показа всех параметров

(zavoz[2].*pf)(); // Вызов функции Show через указатель

Tovar *z; // массив студентов размещается в динамической памяти

 z = new Tovar [3];

z[0].Set("Кулеры",30,150);

z[0].Show();

z[1].Set("USB Лампочки",30,100);

z[1].Show();

z[2].Set("Диски BD",30,150);

 

 (z[2].*pf)(); // Вызов функции Show через указатель

 delete []z; // Удаление массива из динамической памяти, если этого не сделать он останеться.

}


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17353. Трохи економічної історії 83.5 KB
  Трохи економічної історії: З розвитком товарного виробництва купівліпродажу починається пошук більш зручних товарних грошей тобто відмовою від мало транспортабельних та неоднорідних грошей. На грошову арену виходять бронзові зливки залізні з олова свинцю ...
17354. Загальна характеристика товарного виробництва 131 KB
  Загальна характеристика товарного виробництва Суспільство знає 1. Два основних типи економічної організації суспільного виробництва: а натуральне господарство і б товарне господарство. Їм відповідають дві основні форми господарювання: натуральна і тов...
17355. Сутність ринку (ринкової економіки) 99 KB
  1. Сьогодні ринок розглядається як економічний інститут власності і далі з цього будемо і виходить в розкритті засад функціонування ринку. Сутність ринку ринкової економіки полягає в матеріалізації товарногрошових відносин що виступають суспільною формою розвитку
17356. Економічна конкуренція. Ринок досконалої і недосконалої конкуренції 59.5 KB
  Економічна конкуренція. Ринок досконалої і недосконалої конкуренції. Ринок монополістичної конкуренції. Модель олігополістичного ринку. Ринок як складне полісистемне утворення має надзвичайно багату структуру. Його складовими є ринки: товарів капіталу фінансо...
17357. Національні моделі ринкової економіки 93 KB
  PAGE 7 Національні моделі ринкової економіки Необхідно відзначити що вплив на рівень цін шляхом концентрації попиту в руках держави це ринковий метод регулювання ринку несумісний з методами адміністративного розподілу товарів і пов'язаний з ц
17358. Антимолнопольне регулювання підприємницької діядльності 88.5 KB
  Антимолнопольне регулювання підприємницької діядльності Актуальність антимонопольного законодавства сьогодні є безперечним оскільки про порушення його постійно проводяться справи при чому деякі з яких набувають неабиякого розмаху. Діяльність органів покли...
17359. Сутність ринку і його головні елементи 103 KB
  1. Сутність ринку і його головні елементи. Суб’єкти ринкового господарювання. Принципи функціонування ринку. Функції ринку: позитив негатив. Сьогодні ринок розглядається як економічний інститут власності і далі з цього будемо і виходить в розкритті засад функціо
17360. ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС ТА ЙОГО МОЖЛИВОСТІ 143.5 KB
  ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС ТА ЙОГО МОЖЛИВОСТІ Зазначимо що інноваційна підприємницька діяльність у формі інноваційного бізнесу в країнах Заходу дає понад 50 найважливіших нововведень. ВСТУП. Основною причиною високої ефективності малого бізнесу в цій сфері є специфіка п
17361. Ціни і ціноутворення та підприємництво, венчурний бізнес й інновації в ринковій економіці 130.5 KB
  Ціни і ціноутворення та підприємництво венчурний бізнес й інновації в ринковій економіці Визначення ціни в межах ринкового підходу: Ціна – це форма вираження цінності благ що мають прояв в процесі їх обміну. Тут виділяємо два акценти: 1підкреслюється безпосередній