12145

Изучение схемы управления электроприводом вентиляционной системы.

Лабораторная работа

Производство и промышленные технологии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6. Тема: Изучение схемы управления электроприводом вентиляционной системы. Цель работы: По принципиальной схеме составить монтажную схему. Собрать ее на действующем стенде включить в работу и изучить все возможные варианты. Вентиляц...

Русский

2013-04-24

374 KB

15 чел.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6.

Тема: Изучение схемы управления электроприводом вентиляционной

системы.

Цель работы: По принципиальной схеме составить монтажную схему. Собрать ее на действующем стенде, включить в работу и изучить все возможные варианты.

    Вентиляционные установки служат для удаления из закрытых поме-щений выделяющихся в процессе производства взрывоопасных и химии-ческих агрессивных паров, газов, пыли и др. загряз нений воздуха, а также для охлаждения помещений в которых происходит интенсивное тепловыделение работающих механизмов и горячих трубопроводов. По назначению вентиляция делится на вытяжную (для удаления загрязнения воздуха) и проточную (для подачи чистого воздуха).В тех случаях, когда в помещениях при аварии возможно образование взрывоопасных концен-траций паров и газов, необходимо предусматривать автоматическое включение аварийной вентиляции.

Данная лабораторная работа позволяет изучить принцип действия одной из возможных схем автоматического включения вентилятора.

    Перечень необходимых приборов для выполнения данной работы.

    1. Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором.

    Таблица 6. Технические данные электродвигателя

Тип эл. двигателя

РН , кВт

UН , В

n , об/мин

Cos φ

f, гц

Кол-во

АОЛ-2-22-4

1,5

380/220

1400

0,81

50

2


    
2. Ключи управления 1SA, 2SA, 3SA.

    3. Реле промежуточное К- 25, UН- 220 В - 3 шт.

    4. Реле времени ЭВ 237, UН- 220 В - 3 шт.

    5. Автомат Ш - 50, IН- 5 А, Р= 10 кВт - 2шт.

    6. Кнопка пуск Ин = 500В, 1н - ЗА - 2шт.

    7. Кнопка стоп UН- 5 В, IН-  З А - 2шт.

    8. Сигнальная лампа - 2 шт.

    9. Соединительные провода.

    План проведения работы.

    1. Ознакомиться с электрооборудованием с занесенным технических данных в отчет.

    2. Ознакомиться с принципиальной схемой стенда, собрать схему для работы.

    3. Провести по одиночное включение электродвигателей в ручном режиме.

    4. Провести включение собранной схемы в автоматическом режиме.

    5. Главные выводы и заключения.

    Порядок выполнения работы.

    1. Изучить принципиальную схему стенда.

    2. Собрать рабочую схему по схеме стенда.

    3. Составить отчет по выполненной работе.

    Описание работы схемы.

    Данная схема используется для автоматического аварийного вклю-чения электродвигателя аварийного вентилятора при превышении


взрывоопасных концепций паров и газов. Работа газоанализатора в данной схеме имитируется тумблером -
I. Работа схемы следующая: включаем автоматические выключатели 1QF и 2QF. Ключ - 1SA становится положение I - рабочее, ключ - 2SA - в положении 2 - резерв, ключ - 3SA (выбор двигателя) в положение 2. Включение - 1M производится нажатием кнопки 1SA2.

    Электродвигатель 2М выключается автоматически через контакт IS имитирующий газоанализатор при превышении допустимой концен-трации взрывоопасных газов и паров.

    При выборе резерва 1M и рабочего электродвигателя 2М ключ 1SA становится в положение - 2 (резерв), ключ 3SA - в положение I (рабочее), ключ - 2SA - в положение I (выбор 1M). Пуск 2М осуществля-ется нажатием кнопки -2SB2, пуск 1M осуществляется автоматически через контакт 2S (имитирующий контакт газоанализатора).

    Рисунок 9. Схема управления электроприводом вентиляционной

системы.

    Вывод: По принципиальной схеме составили монтажную схему. Собрали ее на действующем стенде, включили в работу и изучили все возможные варианты.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25227. Поняття волі у філософії Шопенгауера та Нацше 23 KB
  Воля є центром мотивації свідомості внутрішньою сутністю людини. Саме воля спонукає нас до дії і весь світ у рух. Воля не має основи не підкоряється закону достатньої підстави а існує сама собою і для себе. Воля проявляється як обєктивна як природа включаючи і людське тіло так і субєктивно як свідома воля.
25228. Шеллінг “Філософія мистецтва”: поняття мистецтва 34.5 KB
  Шеллінг €œФілософія мистецтва€: поняття мистецтва €œФілософія мистецтва€ уособлює цілий етап в розвитку естетичної думку від Канта до Гегеля Основний вплив: Кант Шиллєр Фіхте. він конструює ідеальну модель світу мистецтва. Шеллінг намагається визначити місце мистецтва в універсумі і тим самим зясувати його внутрішню необхідність і метафізичний смисл. Краса проявляється там де особливе реальне в такій мірі відповідає своєму поняттю що воно поняття як нескінчене вступає в кінцеве в усій своїй особливості так що реальне...
25229. Критерії вибору теорії (Поппер, Кун, Фейрабенд) 33 KB
  Поппер видiляє декiлька видiв змiсту теорiй. Перш за все згiдно критерiя демаркацiї усяка наукова теорiя має емпiричний змiст сукупнiсть тих базисних речень котрi вона забороняє. Iнакше кажучи емпiричний змiст теорiї дорiвнює класовi її потенцiйних фальсифiкаторiв. Логiчним змiстом деякого твердження чи теорiї Т символiчно CtT Поппер називає клас всiх логiчних наслiдкiв Т.
25230. Суть Сократових тез “Пізнай самого себе” і ”Я знаю лише те, що Я нічого не знаю” 25 KB
  Характерним для класики стає пізнання чуттєвого космосу в якості обєкту. Відкриває метод отримання істинного знання шляхом відкриття у загальному сутнісного змісту одиничного що дозволяє керуватись у пошуках істини добра і краси. На відміну від софістів які вважали себе справжніми вчителями мудрості Сократ критично ставився до власного знання: €œя знаю тільки що я нічого не знаю€ методологічний сумнів головний зміст якого полягає в тому що отримати знання людина може лише власними духовнодушевними зусиллями не очікуючи його...
25231. Платон про ідеї як „досконалі речі” 28 KB
  Платон про ідеї як досконалі речі€ Оригінальне вчення про ідеї. Ідеї вічні незмінні безвідносні вони не залежать від умов простору і часу. По відношенню до чуттєвих речей ідеї одночасно є їх причинами і тими зразками за якими були створені ці речи. Водночас ідеї є метою до якої прагнуть істоти чуттєвого світу.
25232. Еллінізм: відкриття духовної реальності (Сенека, Епіктет) 29.5 KB
  Саме тут вперше на основі причасності всіх людей логосу формується ідея спільного братства на місце ідеалу національної держави приходить космополітизм. Нехай з середини ти будеш інший у всьому а ззовні ми не повинні відрізнятись від людей.€ Перше що обіцяє дати філософія це вміння жити серед людей. Епіктет проповідував близькі до християнства ідеї про різку відмінність Духа від тіла про братську любов до всіх людей про необхідність постійного звернення людини до бога.
25233. Епікуреїзм: таємниця «паренклізісу» (самочинне відхилення атомів від лінії необхідності) 22.5 KB
  грекоримський епікуреїзм середній Сад епікуреїзм у Римі пізній Сад.
25234. К. Леві-Строс Структурна антропологія 33.5 KB
  полягає в застосуванні структурного методу до аналізу історикоетнографічних процесів культури як окремого людського буття так і етногенезу в цілому а також до становлення окремих форм соціального буття. полягає в тому щоб в процесі аналізу конкретної етнографічної проблематики наблизитися до осягнення проблеми становлення і формування людського суспільства і людської культури. З огляду на це вивчення життя первісних народів є ключем для розуміння загальних закономірностей культури. Енґельса оскільки момент якісного стрибка від...
25235. Поняття історичних законів у новоєвропейській філософії історії 25 KB
  Поняття історичних законів у новоєвропейській філософії історії. Поняття історичної закономірності у новоєвропейській філософії співіснує із поняттям прогресу.Час дух осягає себе в поняттях. Яскравої конкретизації поняття історичної закономірності набуває в марксизмі.