12150

Модель 2-х процессорной системы

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа № 4 Модель 2х процессорной системы Блоксхема 2 процессорной системы Код отвечающий за моделирование: Memo2.Lines.Add Начало моделирования while flag0 do begin Memo2. Lines. AddinttostrTime {Проверка процессора 1 на наличие задач и решение з

Русский

2013-04-24

83.5 KB

1 чел.

Лабораторная работа № 4

Модель 2-х процессорной системы

Блок-схема 2 процессорной системы

Код отвечающий за моделирование:

Memo2.Lines.Add('Начало моделирования');

while flag0 do

begin

Memo2.Lines.Add(inttostr(Time)+':');

  {Проверка процессора 1 на наличие задач и "решение" задач}

 If p0[0]<>-1 then

 Begin

 inc(p0[1]);

 If p0[1] = ZTO[p0[0]] then

  begin

  Memo2.Lines.Add('>>Задание '+inttostr(p0[0]+1)+' >> Обработанно процессором №1');

  p0[0]:=-1;

  end;

 end;

   {Проверка процессора 2 на наличие задач и "решение" задач}

 If p1[0]<>-1 then

 Begin

 inc(p1[1]);

 If p1[1] = ZTO[p1[0]] then

  begin

  Memo2.Lines.Add('>>Задание '+inttostr(p1[0]+1)+' >> Обработанно процессором №2');

  p1[0]:=-1;

  end;

 end;

  {Обработка очереди}

 If ochered[0]<>-1 then

 begin

  if p0[0]=-1 then

   begin

    p0[0]:=ochered[0];

    p0[1]:=0;

    Memo2.Lines.Add('>>Задание '+inttostr(ochered[0]+1)+' >> Начало обработки процессором №1 (из очереди)');

    ochered[0]:=-1;

   end

   else

  if p1[0]=-1 then

   begin

    p1[0]:=ochered[0];

    p1[1]:=0;

    Memo2.Lines.Add('>>Задание '+inttostr(ochered[0]+1)+' >> Начало обработки процессором №2 (из очереди)');

    ochered[0]:=-1;

   end;

 end;

 If ochered[0]=-1 then

  If ochered[1]<>-1 then

   begin

   ochered[0]:=ochered[1];

   ochered[1]:=-1;

    If ochered[2]<>-1 then

     begin

     ochered[1]:=ochered[2];

     ochered[2]:=-1;

     end;

   end;

  {Начало цикла просмотра Задач поступивших во время Time, с

   целью распределения по процессорам или местам в очереди}

 For i:=0 to N-1 do

 begin

 if ZTP[i]=Time then

  Begin

  if p0[0]=-1 then

   begin

    p0[0]:=i;

    p0[1]:=0;

    Memo2.Lines.Add('>>Задание '+inttostr(i+1)+' >> Начало обработки процессором №1');

   end

   else

  if p1[0]=-1 then

   begin

    p1[0]:=i;

    p1[1]:=0;

    Memo2.Lines.Add('>>Задание '+inttostr(i+1)+' >> Начало обработки процессором №2');

   end

   else

  if ochered[0]=-1 then

   begin

    ochered[0]:=i;

    Memo2.Lines.Add('>>Задание '+inttostr(i+1)+' >> В очереди (место 1)');

   end

   else

  if ochered[1]=-1 then

   begin

    ochered[1]:=i;

    Memo2.Lines.Add('>>Задание '+inttostr(i+1)+' >> В очереди (место 2)');

   end

   else

  if ochered[2]=-1 then

   begin

    ochered[2]:=i;

    Memo2.Lines.Add('>>Задание '+inttostr(i+1)+' >> В очереди (место 3)');

   end

   else

   Memo2.Lines.Add('>>Задание '+inttostr(i+1)+' >> Не может быть обработанно!');

  end;

 end;

   {Конец цикла просмотра Задач поступивших во время Time, с

    целью распределения по процессорам и местам в очереди}

 inc(Time);

if (Time>strtoint(Edit3.Text)) and (p0[0]=-1)

and (p1[0]=-1) {and (ochered[0]=-1) and (ochered[1]=-1)

and (ochered[2]=-1)}then flag0:=false;

end;

Memo2.Lines.Add('Моделирование завершенно...');

Пример


Прибытие заявки

ачало обслуживания

После завершения

Запись время завершения обработки

Записать время прибытия заявки

Заняты ли ЦПУ?

Перевести процессор в состояние «свободно»

Память =  Память -1

Узнать очередное событие

Перевести процессор в состояние «занято»

Память = Память +1

Память = 0 ?

Да

Нет

Да

Нет


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65453. РОБОТА ВУЗЛІВ І СТИКІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БУДІВЕЛЬ ПРИ ПОВТОРНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ 4.27 MB
  Конструктивні рішення стиків і вузлів відрізняються великою різноманітністю. Напружено-деформований стан вузлів у процесі навантаження дуже складний особливо при повторних прикладаннях навантажень.
65454. Змочування та контактна взаємодія металічних розплавів з титанатом барію та деякими іншими керамічними матеріалами з перовськітовою структурою 5.53 MB
  У провідних наукових центрах світу США Франція Великобританія тощо проводяться окремі поодинокі дослідження контактних властивостей металів на поверхні перовськітової кераміки зокрема BTiO3. Отже детальне вивчення явищ змочування адгезії...
65455. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТОЧНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ 149.5 KB
  У таких умовах особливого значення набуває проблема організації та функціонування системи поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій. Не останню роль у цьому відіграє формування досконалої системи поточного фінансового контролю...
65456. ВПЛИВ ДОМІШОК ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ НА МЕХАНІЗМИ ПЕРЕНОСУ ЗАРЯДУ В ІОННО-ЕЛЕКТРОННИХ РОЗПЛАВАХ 2.93 MB
  Рідкі метали та напівпровідники, які згідно з класифікацією ми називаємо іонно-електронними рідинами на підставі того, що їх головні властивості визначає саме поведінка іонних та електронних підсистем, належать до невпорядкованих середовищ, що набувають дедалі ширшого застосування...
65457. Проектування систем захисту повітрозабірників силових установок літаків від попадання сторонніх предметів 965 KB
  Проектування систем захисту повітрозабірників силових установок літаків від ПСП у двигун є актуальним науковим завданням що має важливе значення для забезпечення надійності силових установок безпечної експлуатації літаків і розвитку авіаційної промисловості.
65458. ПОКРАЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ МОНІТОРИНГУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ШЛЯХОМ КОРЕКЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИГНАЛІВ СИЛОВИХ КІЛ 425 KB
  Один з відомих підходів діагностування роботи систем ЕП як постійного так і змінного струму ґрунтується на аналізі енергетичних процесів що відбуваються в ЕМС. Невід’ємними складовими сучасних вентильних приводів постійного й змінного струму є перетворювачі енергії...
65459. Цифрові системи керування намотувальними механізмами рулонних ротаційних машин 6.83 MB
  Типові системи регулювання загальнопромислового призначення не пристосовані до регулювання сил натягу і лінійних швидкостей руху смуг і стрічок друкарського матеріалу особливо при їх намотуванні на 2 4 і більше бобіни що розміщені на механічно незалежних валах НВ РРМ.
65460. Відтворювальні та продуктивні якості свиней породи дюрок внутрішньопорідного типу української селекції «Степовий» за різними методами розведення 278 KB
  В реалізації вищезазначених завдань чинне місце належить внутрішньопорідному типу свиней породи дюрок української селекції Степовий з поліпшеними відтворювальними якостями та рівнем продуктивності який був затверджений згідно...
65461. СИНТЕЗ ГВИНТОВИХ ЗАТИСКНИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ТОНКОСТІННИХ ЗАГОТОВОК НА МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТАХ 11.6 MB
  Окремо слід виділити гвинтові затискні пристрої ГЗП із пружними затискними елементами до яких відносяться затискні патрони та оправки із гвинтовими елементами затиску що в порівнянні із іншими є дешевшими у виготовленні та експлуатації.