12195

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКОЛ

Лабораторная работа

Физика

PAGE 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКОЛ Определение показателя преломления стекол: методические указания по выполнению лабораторной работы № 63 по курсу Физика для студентов инженернотехнических специальностей / Курск гос. техн. унт; сост.: Л...

Русский

2013-04-24

89.5 KB

8 чел.

PAGE  3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКОЛ

Определение показателя преломления стекол: методические указания по выполнению лабораторной работы № 63 по курсу «Физика» для студентов инженерно-технических специальностей / Курск, гос. техн. ун-т; сост.: Л.А. Желанова, А.А. Родионов. Курск, 2010. 7 с. Библи-огр.: с.7.

Содержат сведения по изучению строения микроскопа и измерению показателя преломления стекол с помощью микроскопа.

Предназначены        для        студентов        инженерно-технических специальностей дневной и заочной форм обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать . Формат 60x84 1/16. Усл.печ.л. 3,13. Уч.-изд.л. 3,37. Тираж 100 экз. Заказ. Бесплатно.

Курский государственный технический университет. Издательско-полиграфический центр Курского государственного технического университета. 305040 Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

Цель работы: ознакомиться с методом нахождения показателя преломления стекол с помощью микроскопа.

Принадлежности: микроскоп, набор стеклянных пластинок, микрометр.

Теоретическое введение

Микроскоп состоит из объектива, вблизи фокуса которого располагается объект (предмет) и окуляра, закреплённых на тубусе. Последний при настройке на резкость изображения предмета перемещают относительно предметного столика винтом грубой и плавной подачи. Одному обороту винта плавной подачи со шкалой, разбитой на 50 делений, отвечает смещение тубуса микроскопа на 0,099мм. Для измерения показателя преломления прозрачной плоскопараллельной пластинки на её верхней и нижней поверхности наносят взаимно перпендикулярные штрихи.

Порядок выполнения работы

1. Поместив  пластинку  на  предметный  столик  микроскопа, настроить его на верхнюю поверхность (штрих) пластинки, которой соответствует отсчёт N1 по барабану (взятый с точностью до 0,02 оборота).

2. Вращая этот барабан так, чтобы тубус микроскопа опускался  вниз  до  тех  пор, пока  не    появится  чёткое изображение нижнего штриха, записать N2. Найти  N2 - N1  - число целых оборотов  с точностью до сотых долей, требуемых  для  перевода изображения  с  верхней на нижнюю грань.

3. Найдя величину  N2 - N1 определяем  кажущуюся толщину пластинки h = 0,099*( N2 -N1) в мм. Опыт повторить 3 раза.

4. Определив микрометром толщину пластинки Н как среднее из 3-х измерений, найти показатель преломления по формуле n = <H>/<h> (её нетрудно получить из рис.1, используя закон преломления при углах падения, близких к нулю).

Контрольные вопросы

1. Основные законы рефракции.

2. Показатель преломления  и его физический смысл (абсолютный и относительный).

3. Построение изображений  в собирающих и рассеивающих линзах. Формула линзы, её увеличение.

4. Ход лучей в микроскопе. Увеличение микроскопа.

5. Построение изображений в зеркалах.

Библиографический список

1. Савельев И. В. Курс физики [Текст] : учебное пособие : в 3 т. Т. 2 : Электричество. Колебания и волны. Волновая оптика / И. В. Савельев. - 3-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2007. - 480 с.;

2. Трофимова Т. И. Курс физики [Текст] : учебное пособие / Т. И. Трофимова. - 7-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2003. – 542


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66333. Що треба знати, обираючи фах 32 KB
  Адже саме в процесі праці сформувалася людина і завдяки праці змінюється її власна природа в якій вона досягає своєї свідомої мети прагне до її реалізації конструює свій життєвий шлях. Людина зобов’язана працювати щоб залишити на землі свій власний слід...
66334. Малювання фарбами. Оздобления новорічних iгpaшок, виготовлених iз солоного тіста 48 KB
  Вчитель пропонує учневі зачитати вірш Миколай Коли замерзла річка І став біленький гай Зійшов у темну нічку На землю Миколай. На кого схожий Святий Миколай На Діда Мороза На яке свято приходить Дід Мороз Новий Рік Що робить Дід Мороз...
66335. Сценарій презентації поетичної збірки В.Федорової «Місце під сонцем» 41 KB
  Вітаємо вас у цій світлиці, у цьому затишному куточку Красноріченського освітнього округу, де зібралися люди, небайдужі до чистоти духовних криниць, до натхненної творчої праці та наділені великою любов’ю до культурного розквіту нашого краю.
66336. ШКОЛА ЮНОГО ФЕНОЛОГА 12.94 MB
  Дерева хоч і не вкрилися листям але вже пробудилися від зимових холодів. Багряне та золоте листя вірна ознака осені. Буває що частина листя жовкне задовго до осінніх днів. Іноді жовте листя на кущах і деревах з’являється ще в середині літа коли сухо та спекотно.
66337. Фестиваль юних обдарувань 55 KB
  Оформлення: святковоуричисто прикрашений актовий зал; емблема; кольрові кульки; квіти; виставка творчих робіт поробок; Державний прапор України; грамоти призерам; картки творчих досягнень; стрічки домінантам: Інтелектуал року Ерудит року Творча особистість Золоті руки Спортсмен року...
66338. Фестиваль європейських країн 112 KB
  Віддавна народи світу Мають власні прапори Наче долю горду й світлу Піднімають дороги 3й учень. Наш водій обирається учень якому дається кермо та головний убір водія рушаймо Пісню заспіваймо Учні і вчитель співають пісню Голубий вагон муз.
66339. Polymerase Chain Reaction (PCR) 40 KB
  Two primers, each about 20 bases long with sequence complementary to the sequence immediately adjacent to the DNA segment of interest.
66340. Функционирование русского языка в Республике Казахстан. Безударные гласные в корне слова (проверяемые, непроверяемые) 84.5 KB
  Языков на свете очень много – свыше двух тысяч. Точно установить их количество пока не удалось. Язык – явление общественное, он создается на протяжении длительного исторического периода. Язык возник в глубокой древности в процессе совместной трудовой деятельности людей.
66341. Язык как система. Язык и речь. Разделение понятий язык и речь. Правописание звонких и глухих согласных 76.5 KB
  Первые люди не имели языка. Удивительно, не правда ли? Даже птицы и разные другие существа, едва появившись на свет, умеют «изъясняться» на своем языке. У человека все по-другому. Только что родившийся не умеет говорить, каждому ребенку нужно этому учиться.