12214

Измерение электропроводности электролитов различной концентрации и определение температурного коэффициента электропроводности

Лабораторная работа

Физика

Измерение электропроводности электролитов различной концентрации и определение температурного коэффициента электропроводности Цель работы: установить зависимость удельной и эквивалентной электропроводности электролита от концентрации и температуры. Определить т

Русский

2013-04-24

230.5 KB

2 чел.

Измерение электропроводности электролитов различной концентрации и определение температурного коэффициента электропроводности

Цель работы: установить зависимость удельной и эквивалентной электропроводности электролита от концентрации и температуры. Определить температурный коэффициент электропроводности.

Принцип метода: на практике измерение электропроводности растворов сводится к измерению их сопротивления. При этом наибольшее распространение получил метод, основанный на использовании переменного тока, поскольку высокая частота переменного тока позволяет свести к минимуму поляризацию электродов.

Основные расчетные формулы:

σ=k/R, (1)

σ – удельная электропроводность, Ом-1*см-1;

k – постоянная сосуда, см-1;

R – сопротивление раствора электролита, Ом.

λ=σ*1000/С, (2)

λ – эквивалентная электропроводность, Ом-1*моль-экв-1*см2;

С – концентрация электролита, моль-экв/л.

αt=(σt2-σt1)/[σt2*{t2-t1}], (3)

αt – температурный коэффициент;

σt1 и σt2 – удельная электропроводность электролита при t1 и t2 соответственно.


Экспериментальные данные:

k, см-1

0,331785

t=17°C

Электролит С, моль-экв/л

R, Ом

σ, Ом-1 *см-1

λ, Ом-1*моль-экв-1*см2

 

9,27

7,10

0,04673

5,04102284

 

9,76

4,03

0,082329

8,43532624

 

10,26

3,05

0,108782

10,6025309

 

11,07

2,76

0,120212

10,8592553

 

12,05

3,60

0,092163

7,64834025

Электролит С, моль-экв/л

t, °C

R, Ом

σ, Ом-1 *см-1

αt

 

9,27

30,00

3,38

0,09816124

 

 

 

35,00

3,70

0,08967162

-0,01893

 

 

40,00

3,23

0,10271981

0,025405

 

 

45,00

3,39

0,09787168

-0,00991

 

 

50,00

2,59

0,12810232

0,047198

 

 

 

 

 

0,01094

 

12,05

30,00

1,89

0,17554762

 

 

 

35,00

1,85

0,17934324

0,004233

 

 

40,00

1,73

0,19178324

0,012973

 

 

45,00

1,42

0,23365141

0,035838

 

 

50,00

1,29

0,25719767

0,01831

 

 

 

 

 

0,017838

αt=0.014

Выводы: в ходе выполнения работы определили средние константы скорости реакции омыления ацетоуксусного эфира раствором NaOH при двух температурах. Получили: при 21°С КII = 4,027 л*мин-1*моль-1; при 31°С КII = 2,301 л*мин-1*моль-1. Вычислили энергию активации по уравнению Аррениуса и получили значение 41,56 кДж.

PAGE   \* MERGEFORMAT 1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

45061. Довідково-інформаційні документи. Довідка, клопотання, службові записки, звіт. Складні слова в діловій українській мові 135.5 KB
  Утворення і правопис складних слів Складні слова можуть утворюватись за допомогою сполучних звуків і без них. УВАГА З цими словами не слід змішувати складних слів перша частина яких є вищий ступінь прислівника на Е: вищезгаданий нижчепідписаний. При цьому перша основа може закінчуватись: 1 на голосний звук: всюдихід кількаразовий радіокомітет; у словах із числівниками одно дво три чотири: одноденний двозначний триніжок чотирикутник; також у словах із...
45062. Державна мова – мова професійного спілкування 144.5 KB
  Поняття національної та літературної мови. Головні ознаки літературної мови. Отже основною метою нормативної дисципліни “Українська мова професійного спілкування†є усвідомлення системи української мови і розкриття особливостей її функціонування передусім у межах ділового і наукового стилів професійного спілкування. При цьому специфіка курсу полягатиме у тому що він спиратиметься на розмежування культурного і політичного аспектів життя мови.
45063. Поняття про функціональні стилі мови. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні 227.5 KB
  Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні План Поняття про функціональні стилі мови. Стилістична диференціація сучасної української мови. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Специфіка мови професійного спілкування.
45064. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів 144 KB
  Поняття професійна мова€ охоплює три функціональні різновиди літературної мови – НАУКОВИЙ та ОФІЦІЙНОДІЛОВИЙ стилі. Дослідження історії їх становлення характеру лексичних та граматичних структурних компонентів жанрового багатства специфіки усної та писемної форм вираження – основна мета курсу української мови професійного спілкування. Науковий стиль сучасної української літературної мови почав розвиватися з середини ХІХ ст. не беручи до уваги старої української мови основні традиції якої в науковому стилі втратилися в середині ХVІІІ...
45065. Українська термінологія в професійному спілкуванні, Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія 81 KB
  Термінологія - розділ мовознавства що вивчає терміни у цьому значенні все частіше використовують поняття термінознавство як наука що вивчає українську термінологію; 2 сукупність термінів певної мови або однієї певної галузі знання чи з усіх галузей знання. Системність термінології зумовлена двома типами зв’язків які надають сукупності термінів системного характеру: логічним коли між поняттями певної галузі науки існують системні зв’язки – а вони є в кожній науці терміни що називають ці поняття мають бути системно пов’язаними;...
45066. Основи культури української мови 256.5 KB
  Словники у професійному мовленні. Типи словників. Роль словників у підвищенні культури мови. Таким чином точність мовлення великою мірою залежить від глибини знань інтелектуального рівня мовця та ерудиції особистості володіння логікою думки законами її мовного вираження а також від багатства активного словникового запасу мовця.
45067. Острые и транзиторные психотические расстройства (F23) 32 KB
  В этом смысле к данной группе относятся острые и отчасти затяжные реактивные психозы. Острый психоз продолжается от одной до двух недель. Психозы этой группы часто связаны со стрессом поэтому при диагностике указывают ассоциирован психоз со стрессом или нет. Острые транзиторные психозы ассоциированные со стрессом обозначались ранее как реактивные.
45068. Шизоаффективные расстройства (F25) 35 KB
  Этиология и патогенез Этиологически шизоаффективные расстройства могут рассматриваться как результат взаимодействия двусторонней генетической отягощенности по шизофрении и аффективным расстройствам. Распространенность Заболеваемость варьирует в зависимости от нозологической ориентации но меньше чем при шизофрении и аффективных расстройствах. Клиника В зависимости от нозологической ориентации данные расстройства с одинаковой успешностью относили к периодической параноидной шизофрении и атипичным вариантам аффективных психозов биполярных или...
45069. Аффективные расстройства настроения (F3) 130 KB
  К спектру аффективных расстройств относятся сезонное изменение веса обычно нарастание веса зимой и его снижение летом в пределах 10 вечерняя тяга к углеводам в частности к сладкому перед сном предменструальные синдромы выражающиеся в снижении настроении и тревоге перед месячными а также северная депрессия которой подвержены мигранты на северные широты она отмечается чаще в период полярной ночи и обусловлена недостатком фотонов. В сфере поведения отмечаются повышение аппетита сексуальности отвлекаемость снижение потребности во...