12214

Измерение электропроводности электролитов различной концентрации и определение температурного коэффициента электропроводности

Лабораторная работа

Физика

Измерение электропроводности электролитов различной концентрации и определение температурного коэффициента электропроводности Цель работы: установить зависимость удельной и эквивалентной электропроводности электролита от концентрации и температуры. Определить т

Русский

2013-04-24

230.5 KB

2 чел.

Измерение электропроводности электролитов различной концентрации и определение температурного коэффициента электропроводности

Цель работы: установить зависимость удельной и эквивалентной электропроводности электролита от концентрации и температуры. Определить температурный коэффициент электропроводности.

Принцип метода: на практике измерение электропроводности растворов сводится к измерению их сопротивления. При этом наибольшее распространение получил метод, основанный на использовании переменного тока, поскольку высокая частота переменного тока позволяет свести к минимуму поляризацию электродов.

Основные расчетные формулы:

σ=k/R, (1)

σ – удельная электропроводность, Ом-1*см-1;

k – постоянная сосуда, см-1;

R – сопротивление раствора электролита, Ом.

λ=σ*1000/С, (2)

λ – эквивалентная электропроводность, Ом-1*моль-экв-1*см2;

С – концентрация электролита, моль-экв/л.

αt=(σt2-σt1)/[σt2*{t2-t1}], (3)

αt – температурный коэффициент;

σt1 и σt2 – удельная электропроводность электролита при t1 и t2 соответственно.


Экспериментальные данные:

k, см-1

0,331785

t=17°C

Электролит С, моль-экв/л

R, Ом

σ, Ом-1 *см-1

λ, Ом-1*моль-экв-1*см2

 

9,27

7,10

0,04673

5,04102284

 

9,76

4,03

0,082329

8,43532624

 

10,26

3,05

0,108782

10,6025309

 

11,07

2,76

0,120212

10,8592553

 

12,05

3,60

0,092163

7,64834025

Электролит С, моль-экв/л

t, °C

R, Ом

σ, Ом-1 *см-1

αt

 

9,27

30,00

3,38

0,09816124

 

 

 

35,00

3,70

0,08967162

-0,01893

 

 

40,00

3,23

0,10271981

0,025405

 

 

45,00

3,39

0,09787168

-0,00991

 

 

50,00

2,59

0,12810232

0,047198

 

 

 

 

 

0,01094

 

12,05

30,00

1,89

0,17554762

 

 

 

35,00

1,85

0,17934324

0,004233

 

 

40,00

1,73

0,19178324

0,012973

 

 

45,00

1,42

0,23365141

0,035838

 

 

50,00

1,29

0,25719767

0,01831

 

 

 

 

 

0,017838

αt=0.014

Выводы: в ходе выполнения работы определили средние константы скорости реакции омыления ацетоуксусного эфира раствором NaOH при двух температурах. Получили: при 21°С КII = 4,027 л*мин-1*моль-1; при 31°С КII = 2,301 л*мин-1*моль-1. Вычислили энергию активации по уравнению Аррениуса и получили значение 41,56 кДж.

PAGE   \* MERGEFORMAT 1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25228. Шеллінг “Філософія мистецтва”: поняття мистецтва 34.5 KB
  Шеллінг Філософія мистецтва: поняття мистецтва Філософія мистецтва уособлює цілий етап в розвитку естетичної думку від Канта до Гегеля Основний вплив: Кант Шиллєр Фіхте. він конструює ідеальну модель світу мистецтва. Шеллінг намагається визначити місце мистецтва в універсумі і тим самим зясувати його внутрішню необхідність і метафізичний смисл. Краса проявляється там де особливе реальне в такій мірі відповідає своєму поняттю що воно поняття як нескінчене вступає в кінцеве в усій своїй особливості так що реальне...
25229. Критерії вибору теорії (Поппер, Кун, Фейрабенд) 33 KB
  Поппер видiляє декiлька видiв змiсту теорiй. Перш за все згiдно критерiя демаркацiї усяка наукова теорiя має емпiричний змiст сукупнiсть тих базисних речень котрi вона забороняє. Iнакше кажучи емпiричний змiст теорiї дорiвнює класовi її потенцiйних фальсифiкаторiв. Логiчним змiстом деякого твердження чи теорiї Т символiчно CtT Поппер називає клас всiх логiчних наслiдкiв Т.
25230. Суть Сократових тез “Пізнай самого себе” і ”Я знаю лише те, що Я нічого не знаю” 25 KB
  Характерним для класики стає пізнання чуттєвого космосу в якості обєкту. Відкриває метод отримання істинного знання шляхом відкриття у загальному сутнісного змісту одиничного що дозволяє керуватись у пошуках істини добра і краси. На відміну від софістів які вважали себе справжніми вчителями мудрості Сократ критично ставився до власного знання: я знаю тільки що я нічого не знаю методологічний сумнів головний зміст якого полягає в тому що отримати знання людина може лише власними духовнодушевними зусиллями не очікуючи його...
25231. Платон про ідеї як „досконалі речі” 28 KB
  Платон про ідеї як досконалі речі Оригінальне вчення про ідеї. Ідеї вічні незмінні безвідносні вони не залежать від умов простору і часу. По відношенню до чуттєвих речей ідеї одночасно є їх причинами і тими зразками за якими були створені ці речи. Водночас ідеї є метою до якої прагнуть істоти чуттєвого світу.
25232. Еллінізм: відкриття духовної реальності (Сенека, Епіктет) 29.5 KB
  Саме тут вперше на основі причасності всіх людей логосу формується ідея спільного братства на місце ідеалу національної держави приходить космополітизм. Нехай з середини ти будеш інший у всьому а ззовні ми не повинні відрізнятись від людей. Перше що обіцяє дати філософія це вміння жити серед людей. Епіктет проповідував близькі до християнства ідеї про різку відмінність Духа від тіла про братську любов до всіх людей про необхідність постійного звернення людини до бога.
25233. Епікуреїзм: таємниця «паренклізісу» (самочинне відхилення атомів від лінії необхідності) 22.5 KB
  грекоримський епікуреїзм середній Сад епікуреїзм у Римі пізній Сад.
25234. К. Леві-Строс Структурна антропологія 33.5 KB
  полягає в застосуванні структурного методу до аналізу історикоетнографічних процесів культури як окремого людського буття так і етногенезу в цілому а також до становлення окремих форм соціального буття. полягає в тому щоб в процесі аналізу конкретної етнографічної проблематики наблизитися до осягнення проблеми становлення і формування людського суспільства і людської культури. З огляду на це вивчення життя первісних народів є ключем для розуміння загальних закономірностей культури. Енґельса оскільки момент якісного стрибка від...
25235. Поняття історичних законів у новоєвропейській філософії історії 25 KB
  Поняття історичних законів у новоєвропейській філософії історії. Поняття історичної закономірності у новоєвропейській філософії співіснує із поняттям прогресу.Час дух осягає себе в поняттях. Яскравої конкретизації поняття історичної закономірності набуває в марксизмі.
25236. Поняття системи у філософії науки 27 KB
  Поняття системи розкривається в двох основних значеннях онтологічному та методологічному. В методології широко використовується поняття теоретичної системи знання яке описує встановлення єдності між різними елементами знання на основі певних семантичних та синтаксичних правил. Онтологічний зміст поняття система розкривається в формі опису складно існуючої реальності яку поділяють на елементи звязки між ними і характеризують як цілісне утвореня. Специфічне тлумачення поняття система набуває в рамках діалектики та синергетики де вона...