12216

Йодирование ацетона в кислой среде

Лабораторная работа

Химия и фармакология

Лабораторная работа №4 Йодирование ацетона в кислой среде. Цель работы: исследование кинетики реакции йодирования ацетона в кислой среде – определение порядка реакции константы скорости реакции. Кинетические эксперименты позволя

Русский

2013-04-24

33.62 KB

88 чел.

Лабораторная работа  №4

Йодирование ацетона в кислой среде.

Цель работы: исследование кинетики реакции йодирования ацетона в кислой среде – определение  

                       порядка реакции, константы скорости реакции.

Кинетические эксперименты позволяют предположить что реакция йодирования ацетона проходит в две стадии

  1.      2)

Первая стадия является скорость лимитирующей, так как енолизация протекает медленно, йод присоединяется быстро. Количества моль ацетона, вступившего в реакцию, рассчитывается по йоду как разность между начальным значением и остатком (определяется путем оттитровывания  непро-  реагировавшего йода тиосульфатом натрия).

Расчетные формулы

,        (1)

где

t  -время протекания реакции,

a – число моль ацетона,

b – число моль оксоний ионов,

х – число моль ацетона превращенного ко времени t.

,         (2)

где

n0 – количество мл Na2S2O3, которое должно было пойти на титрование в момент начала реакции,

nt – число мл Na2S2O3, пошедших на титрование 10 мл пробы, взятой в момент времени t,

N – нормальность раствора тиосульфата,

Х – число молей ацетона вступивших в реакцию ко времени t в 1 мл смеси.

      (3)

 (4)

Таблица 1. Исследование кинетики йодирования ацетона в кислой среде.

t ºC

t, мин

nt, мл. Na2S2O3

х٠106, моль/мл

К, мл/моль٠мин

30

10

9,1

0,6

7,259

0,2032

30

20

8,8

0,9

5,446

0,2098

30

26

8,3

1,4

6,521

0,2209

30

33

7,9

1,8

6,608

0,2297

30

38

7,6

2,1

6,698

0,2364

30

45

7,4

2,3

6,196

0,2408

30

52

7

2,7

6,298

0,2497

30

59

6,7

3

6,170

0,2564

30

65

6,2

3,5

6,538

1,040

<K>

6,415

Начальная концентрация n0 = 9,7, найденная по данным графика (рисунок 1).

Концентрация Na2S2O3 составляет 0,01н

Температура термостата 30ºC

Х находим по формуле (2)

х  = (9,7-9,1)٠0,01٠10-4=6٠10-7 моль/мл.

Коэффициент a рассчитывается по формуле (3)

Коэффициент b рассчитывается по формуле (4)

b = 1٠10-4моль.

V (Na2S2O3), мл

Рисунок 1. График зависимости израсходованного Na2S2O3 на 10 мл пробы от времени протекания

                  реакции.

ln

y=0,001262x+0,1910238

Рисунок 2. График зависимости  от времени t.

Рассчитаем K исходя из данных графика,

К==6,154 мин-1.

Выводы: в данной работе был произведен расчет константы скорости реакции йодирования ацетона в кислой среде при одной температуре. Расчет был произведен двумя способами – методом расчета средней константы (составила 6,415мин-1) и графическим методом с помощью компьютерной обработки данных (составила 6,154). Данные значения различаются приблизительно на 0,3. Так как второй метод более точный, то соответствующее значение наиболее близко к истинному.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64425. ОЦІНКА ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ КУЗОВА ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ У ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ УМОВАХ 475.73 KB
  Після проведення такого кваліфікованого ремонту автомобіля з малим пробігом за допомогою сучасних технологій досвідчений автоексперт не може визначити чи проводився ремонт кузова досліджуваного автомобіля.
64426. Створення вихідного матеріалу та гібридів соняшнику з підвищеним вмістом гліцеридів пальмітинової кислоти в олії 408.5 KB
  Оптимальним вирішенням важливого наукового завдання щодо створення гібридів соняшнику з підвищеним вмістом гліцеридів пальмітинової кислоти є генетичне поліпшення культури що дозволяє одержувати високоякісні олії...
64427. ВІТРАЖ ЦИВІЛЬНОЇ БУДІВЛІ ЯК ФАКТОР ЗМІНИ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ ПРИМІЩЕННЯ ЗА ЛІТНІХ УМОВ 787.5 KB
  Нерідко в приміщеннях з вітражами виникають дискомфортні умови в літній період такі як підвищена температура внутрішнього повітря висока температура поверхонь світлопрозорого огородження негативний вплив на людину теплового опромінювання з боку вітража.
64428. Поліпшення діяльності підприємств автосервісу на основі оптимізації виробничих процесів 252 KB
  За сучасних умов робота підприємств автосервісу ПАС має бути спрямована на найбільш повне задоволення споживачів шляхом надання різноманітних якісних послуг які б позбавили споживача від усіх проблем пов’язаних з використанням автомобіля за прийнятну для споживачів ціну.
64429. Покращення діяльності підприємств автосервісу на основі оптимізації виробничих процесів 157.5 KB
  Необхідність філософського аналізу ціннісних установок особистості в освітньому процесі полягає не тільки в тому аби втілити до досліджень філософії новий аспект а й тому що такий аналіз освіти перебуває...
64430. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ АПК УКРАЇНИ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 303 KB
  В сучасних умовах посилення глобалізації світових господарських зв’язків питання забезпечення конкурентоспроможності продукції АПК у сфері зовнішньої торгівлі належить до пріоритетних завдань національного економічного розвитку.
64431. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДОЛОГIÏ ФОРМУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТI ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ ПРОДУКТIВ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ПЛОДIВ ТА ОВОЧIВ 372 KB
  Окисленi форми речовин редокссистеми морквяного соку Вiдновленi форми речовин редокссистеми морквяного соку Окисленi форми речовин редокссистеми капустяного соку Вiдновленi форми речовин редокссистеми капустяного соку...
64432. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 134 KB
  Теорія та практика адміністративного судочинства надають особливого значення важливому елементу структури адміністративнопроцесуальних відносин суб’єктам які згідно із Законом мають статус учасників судового процесу.
64433. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МІКРОДУГОВОГО ОКСИДУВАННЯ СПЛАВІВ АЛЮМІНІЮ У ЛУЖНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 549 KB
  Поширене застосування алюмінію і його сплавів як сучасних конструкційних матеріалів та носіїв для активних систем різноманітного призначення обумовлено особливостями їх фізикомеханічних та хімічних властивостей.