12219

Определение порядка реакции окисления йодид-ионов ионами трёхвалентного железа

Лабораторная работа

Химия и фармакология

Лабораторная работа №1 Определение порядка реакции окисления йодидионов ионами трёхвалентного железа. выполнил студент 3 курса 7 группы Криштафович А.В. Цель работы: определить частные порядки и общий кинетический порядок реакции 2Fe3 2I → 2Fe2 I2 в водном растворе...

Русский

2013-04-24

92 KB

7 чел.

Лабораторная работа №1

Определение порядка реакции окисления йодид-ионов ионами трёхвалентного железа.

выполнил

студент 3 курса 7 группы

Криштафович А.В.

Цель работы: определить частные порядки и общий кинетический порядок реакции 2Fe3+ + 2I- → 2Fe2+ + I2 в водном растворе.

Экспериментальная часть:

Для определения частных порядков реакции используют дифференциальный метод Вант – Гоффа – изучают зависимость начальной скорости реакции от начальной концентрации единого реагента при постоянной концентрации другого.

Ход работы:

  1.  Уравнение химических реакций:

а) Fe3+ + I-Fe2+ + I

б) I∙ + I∙ → I2

в) I2 + 2S2O32- 2I- + S4O62-

II. Используемые кинетические уравнения:

                                                                                                            (1)

W0 – начальная скорость реакции;

К – константа скорости реакции;

- начальные концентрации Fe3+ и I- соответственно.

                                                                                                                  (2)

t1 – время появления окраски в 1-ой колбе;

ti – время появления окраски в i-той колбе

n – частный порядок по иону I0n;

[I0n]0i и [I0n]01 – начальная концентрация иона I0n в i-той и в 1-ой колбах соответственно.

  1.  Практическая часть работы:

Таблица 1.

Измеренные и вычисленные величины для нахождения частного порядка по Fe3+.

Величины

Колба 1

Колба 2

Колба 3

Колба 4

Начальная концентрация ионов железа

в относительных единицах

1

2

3

4

ti, сек

340

142

95

65

, нач. (сек-1)

2,94*10-3

7,04*10-3

10,53*10-3

15,38*10-3

в относительных величинах

1

2,39

3,58

5,23

0

0,87

1,28

1,65

0

0,70

1,10

1,39

Таблица 2.

Измеренные и вычисленные величины для нахождения частного порядка по I-.

Величины

Колба 1

Колба 2

Колба 3

Колба 4

Начальная концентрация ионов железа

в относительных единицах

1

2

3

4

ti, сек

715

200

95

45

, нач. (сек-1)

1,40*10-3

5,00*10-3

10,53*10-3

22,22*10-3

в относительных величинах

1

3,58

7,53

15,89

0

1,28

2,02

2,77

0

0,69

1,09

1,39

Рис. 1. График зависимости  от

Рис. 1. График зависимости  от

Расчёт уравнения калибровочной прямой осуществлён с помощью метода наименьших квадратов в программе Microsoft Excel.

Имеем:

n1 = 1.1835, n2 = 1.9783 – частные порядки реакции.

Общий порядок реакции:

vнач = К [Fe3+]01.2 [I-]02.0

Вывод: Установлены частные порядки и общий порядок реакции.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54322. Метод проектов 26.5 KB
  В последние годы в связи с реформами в образовании и изменениями в школьном математическом образовании в частности остро стоит вопрос об организации учебного процесса направленного на развитие творческих способностей личности и навыков исследовательской деятельности. В результате этого возник метод проектов как способ актуализации и стимулирования познавательной деятельности учащихся. Однако за последние несколько лет многое изменилось общество поднялось на новую ступень экономического развития потребовались кардинальные перемены во...
54323. МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ 257.5 KB
  Метод проектів це метод в основі якого лежить розвиток пізнавальних творчих навичок студентів умінь самостійно конструювати свої знання орієнтуватися в інформаційному просторі критично мислити. Мета застосування методу полягає у формуванні навичок ефективного використання різних джерел інформації при навчанні студентів за допомогою інноваційних педагогічних технологій якими передбачається самостійна індивідуальна чи групова дослідницькопошукова та творча діяльність студентів підвищення рівня комунікабельності. Завдання методу...
54324. З’єднання болтом і шпилькою 496 KB
  Оформлення завдання Завдання виконується на креслярському папері в олівці у відповідність з правилами ЕСКД. Креслення повинне мати основний напис. Діаметри крізних отворів
54325. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ 146.5 KB
  АНАТОМІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ. Планування реалізації проекту. Методика управління для неосяжної кількості найрізноманітніших проектів має єдину структуру у якій можна виділити такі групи процесів: ініціації прийняття рішення щодо запуску проекту зазвичай завершується складанням і затвердженням уставу проекту із визначенням його мети терміну виконання критеріїв успіху призначенням та чітким окресленням повноважень керівника проекту; планування безперервне визначення кращих...
54326. Особливості використання кейс-методу при викладанні інженерної графік 704.5 KB
  Наявність головної умови використання кейс-методу при викладанні будь–якої дисципліни – наявність протиріч, на основі яких формуються і формулюються проблемні ситуації, задачі, практичні завдання для обговорення та знаходження оптимального розвязання учнями або студентами.
54327. Методичні рекомендації щодо формування комунікативно-мовленнєвих умінь в учнів початкових класів на уроках української мови в російськомовних класах 367.5 KB
  Діти що приходять у 1 клас особливо російськомовні мають обмежений словниковий запас для спілкування українською мовою. Наприклад: ТВАРИНИ Ведмідь медведь Лисиця лисица Вовк волк Заєць заяц Білка белка Їжак ежик Мавпа обезьяна Пташка птичка Жаба лягушка Ящірка ящерица Бобер бобёр Кажан летучая мышь Паралельно з цією карткою діти працюють з карткою з малюнками на якій намальовані ті предмети які були записані в картці словами. Скажіть діти кого із названих членів сім'ї ви вдома називаєте не так Пропоную з...
54328. Метод проектів як основа творчого розвитку особистості 170.5 KB
  Практична теоретична пізнавальна значимість передбачуваних результатів наприклад доповідь у відповідні служби про демографічний стан даного регіону фактори що впливають на цей стан тенденції що просліджуються в розвитку даної проблеми; спільний з партнером по проекту випуск газети альманаху з репортажами з місця подій; охорона лісу в різних місцевостях план заходів і т. Структурування змістовної частини проекту із указівкою поетапних результатів. Але незалежно від типу проекту всі вони в означеній мірі неповторні та унікальні;...
54329. Групування, формули, адресація, імена комірок, авто заповнення в Microsoft Excel (MICROSOFT OFFICE 2010) 429 KB
  Мета: Навчитися обєднувати дані за природними групами, користуватися документом, в якому є групування, створювати в комірках формули для обчислення нових даних, копіювати дані та формули, призначати імена коміркам, користуватися автозаповненням.
54330. ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ 239.5 KB
  Це з одного боку сукупність прийомів операцій оволодіння певною областю практичного або теоретичного знання тієї чи іншої діяльності. Цей результат можна побачити осмислити застосувати в реальній практичній діяльності. Саме тому на уроках інформатики корисно вводити елементи проектної діяльності. Провідні принципи такої діяльності: Основні вимоги до проекту Необхідно наявність соціально значущої задачі проблеми дослідної інформаційної практичної.