12221

Оптический метод изучения кинетики реакции тростникового сахара (сахарозы)

Лабораторная работа

Химия и фармакология

В молекулах всех трёх сахаров содержатся ассиметрические атомы углерода, что делает эти вещества оптически активными. Водный раствор сахарозы вращает плоскость полимеризации проходящего света вправо, ратвор продуктов реакции влево

Русский

2015-01-27

95 KB

89 чел.

Лабораторная работа №3

Определение константы скорости инверсии тростникового сахара (сахарозы).

выполнил

студент 3 курса 7 группы

Криштафович А.В.

Цель работы: Ознакомиться с оптическим методом изучения кинетики реакции; определить порядок реакции по сахару; среднюю константу скорости при комнатной температуре.

  1.  Уравнение химической реакции:

C12H22O11 + H2OC6H12O6 + C6H12O6

В молекулах всех трёх сахаров содержатся ассиметрические атомы углерода, что делает эти вещества оптически активными. Водный раствор сахарозы вращает плоскость полимеризации проходящего света вправо, ратвор продуктов реакции влево. По мере течения реакции правое вращение сменяется левым (явление инверсии. Эта реакция относится к реакциям первого порядка.

II. Рабочие формулы:

                                                                                                                           (1)

K – константа скорости;

t – время

a0 – угол вращения, соответствующий началу реакции;

a – угол вращеня, соответствующий концу реакции;

at – угол вращения в момент времени t;

Ход работы:

  1.  Готовим 12% раствор сахара и термостатируем его в течение 10 – 15 мин с таким же объёмом 2н HCl.
  2.  Находим нулевое положение анализатора.
  3.  Сливаем приготовленные растворы, отмечаем начало реакции и снимаем показания через определённые промежутки времени
  4.  Значения сводим в таблицу:


Таблица 1.

Результаты измерений и вычислений при t = 21°C.

№ опыта

Время от начала реакции

Отсчитанный угол at

at - a

lg(at - a)

K ∙ 10-2 мин-2

1

2

5,7

7,44

0,87

2

5

5,48

7,22

0,86

3

10

5,10

6,84

0,84

2,76

4

15

4,72

6,46

0,814

4,02

5

20

4,34

6,08

0,784

4,32

6

30

3,58

5,32

0,73

4,28

7

40

3,00

4,74

0,68

3,89

8

50

2,42

4,16

0,62

3,62

9

60

1,94

3,68

0,57

3,36

10

-1,74

0

По полученным экспериментальным данным строим графики зависимости at - a от t и lg(at - a) от t.

Рис. 1. График зависимости (at - a) от t.                          Рис. 2. График зависимости lg(at - a) от t.

 

lg(a0 - a) = 0,900

a0 - a = 7,94; a0 = 7,94 – 1,74 = 6,20

По уравнению (1) считаем К, а затем определяем К среднее.

мин-1

Вывод. В ходе проведённой лабораторной работы было определено среднее значение константы скорости инверсии сахарозы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68921. Робота з файлами та каталогами 71.5 KB
  Як і в будь-якій мові програмування, робота з файлом здійснюється в три етапи: Відкриття файлу — при цьому повертається ціле число — ідентифікатор (дескриптор) файлу. Подальше звернення до файлу здійснюється через дескриптор, а не по імені. Обробка файлу (читання або запис). Закриття файлу.
68922. СУБД MySQL. Поля та їх типи 77.5 KB
  Програмне забезпечення яке управляє базою даних створює нові бази даних таблиці а також дозволяє використовувати вже створені об’єкти називається системою управління базою даних СУБД. Проте для написання нескладних сценаріїв роботи з базою даних приведеного матеріалу буде досить.
68923. Створення таблиць. Робота з таблицями 58.5 KB
  Примітка. Детально про ключі ми поговоримо пізніше, а поки використовуватимемо таблиці без ключів. Як модифікатори можна використовувати наступні значення: NOT NULL — поле не може містити невизначеного значення (NULL), тобто поле повинне явно ініціалізувати; PRIMARY KEY — поле буде первинним ключем...
68924. Функції РНР для роботи з MYSQL 100 KB
  Всі параметри функції є необов’язковими, оскільки значення за умовчанням можна прописати в конфігураційному файлі php.ini. Якщо ви хочете вказати інші ім’я MySQL-вузла, ім’я користувача і пароль, ви завжди можете це зробити. Параметр $hostname може бути вказаний у вигляді вузол: порт.
68925. Структура програми в РНР. Стандартний вид РНР-сценарія 87 KB
  Це означає наступне: Обробка PHPкоду проводиться на стороні сервера ще до того як Web-сторінка буде передана браузеру. Виходить що PHP є транслюючим інтерпретатором або інтерпретуючим транслятором як кому більше подобається. Варто відзначити що PHP версії 3 був чистим...
68926. Змінні і типи даних 56.5 KB
  Чому я спожив вираз Практично у всіх Існують і такі мови в яких немає змінних як таких. На щастя РНР не відноситься до таких мов він найзвичайніша мова з погляду наявності змінних. Всі дані з якими працює програма зберігаються у вигляді змінних.
68927. Операції над змінними 43 KB
  Перевірка існування змінної. Знищення змінної. Перевірка існування змінної. Знищення змінної Ви можете запитати а як же арифметичні і інші операції Решта всіх операцій специфічна для конкретного типу змінної.
68928. Вирази та операції в РНР 62 KB
  Вирази є тією «цеглою», з якої складаються РHP-програми. Практично все, що ви пишете в програмі, є виразом. При цьому під виразом розуміється те, що має значення. Можна сказати і по-іншому: все, що має значення, є виразом. Найпростіший вираз — це константа, що стоїть в правій частині оператора...
68929. Рядки. Операції над рядками 36.5 KB
  Обоє операторів echo виведуть рядки. Перший оператор echo виведе рядок Hello, а другою — $s. Між рядками в лапках і в апострофах існує велика різниця. Якщо рядок поміщений в апострофи, то всі символи трактуються як є. Винятки становлять послідовност...