12221

Оптический метод изучения кинетики реакции тростникового сахара (сахарозы)

Лабораторная работа

Химия и фармакология

В молекулах всех трёх сахаров содержатся ассиметрические атомы углерода, что делает эти вещества оптически активными. Водный раствор сахарозы вращает плоскость полимеризации проходящего света вправо, ратвор продуктов реакции влево

Русский

2015-01-27

95 KB

92 чел.

Лабораторная работа №3

Определение константы скорости инверсии тростникового сахара (сахарозы).

выполнил

студент 3 курса 7 группы

Криштафович А.В.

Цель работы: Ознакомиться с оптическим методом изучения кинетики реакции; определить порядок реакции по сахару; среднюю константу скорости при комнатной температуре.

  1.  Уравнение химической реакции:

C12H22O11 + H2OC6H12O6 + C6H12O6

В молекулах всех трёх сахаров содержатся ассиметрические атомы углерода, что делает эти вещества оптически активными. Водный раствор сахарозы вращает плоскость полимеризации проходящего света вправо, ратвор продуктов реакции влево. По мере течения реакции правое вращение сменяется левым (явление инверсии. Эта реакция относится к реакциям первого порядка.

II. Рабочие формулы:

                                                                                                                           (1)

K – константа скорости;

t – время

a0 – угол вращения, соответствующий началу реакции;

a – угол вращеня, соответствующий концу реакции;

at – угол вращения в момент времени t;

Ход работы:

  1.  Готовим 12% раствор сахара и термостатируем его в течение 10 – 15 мин с таким же объёмом 2н HCl.
  2.  Находим нулевое положение анализатора.
  3.  Сливаем приготовленные растворы, отмечаем начало реакции и снимаем показания через определённые промежутки времени
  4.  Значения сводим в таблицу:


Таблица 1.

Результаты измерений и вычислений при t = 21°C.

№ опыта

Время от начала реакции

Отсчитанный угол at

at - a

lg(at - a)

K ∙ 10-2 мин-2

1

2

5,7

7,44

0,87

2

5

5,48

7,22

0,86

3

10

5,10

6,84

0,84

2,76

4

15

4,72

6,46

0,814

4,02

5

20

4,34

6,08

0,784

4,32

6

30

3,58

5,32

0,73

4,28

7

40

3,00

4,74

0,68

3,89

8

50

2,42

4,16

0,62

3,62

9

60

1,94

3,68

0,57

3,36

10

-1,74

0

По полученным экспериментальным данным строим графики зависимости at - a от t и lg(at - a) от t.

Рис. 1. График зависимости (at - a) от t.                          Рис. 2. График зависимости lg(at - a) от t.

 

lg(a0 - a) = 0,900

a0 - a = 7,94; a0 = 7,94 – 1,74 = 6,20

По уравнению (1) считаем К, а затем определяем К среднее.

мин-1

Вывод. В ходе проведённой лабораторной работы было определено среднее значение константы скорости инверсии сахарозы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

67826. УНІФІКОВАНІ ВУЗЛИ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ (ПРОДОВЖЕННЯ) 1.04 MB
  Мальтійські механізми використовують для повороту ПР, коли необхідно здійснити преривистий рух робочого органу, тобто рух в одному напрямку з періодичними зупинками. Вони отримали розповсюдження в зв’язку з їх конструктивною простотою, простотою виготовлення і експлуатації.
67827. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ РОСЛИННОГО СВІТУ 117.5 KB
  Рослинний світ становить сукупність усіх видів рослин, а також грибів та утворених ними угруповань на певних території. Це правове визначення рослинного світу як об’єкта навколишнього природного середовища міститься в ст. З Закону України «Про рослинний світ».
67828. ЗАХОПЛЮЮЧІ ПРИСТРОЇ (ЗП) ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ 1 MB
  Технологічне призначення: захопюючі і утримуючі ЗП призначені для зхахоплення і утримування об‘єктів за допомогою гачків петель вилок лопаток губок пальців голок кліщів еластичних камер струменів повітря магнімного поля вакууму електростатичного притягання адгезії липучих накладок та інших засобів...
67829. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЛІСІВ 101.5 KB
  Ліс є невід’ємною та незамінною частиною світової екосистеми. Значення лісів для навколишнього природного середовища проявляється в корисних властивостях лісів. Корисними властивостями лісів є їх здатність зменшувати вплив негативних природних явищ, захищати ґрунти від ерозії, регулювати стік води...
67830. СИСТЕМА ТРАНСПОРТНИХ І НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ РТС. НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ЗАСОБИ РТС 1.82 MB
  В загальному випадку транспортна система складається з складів 12 заготівок, оброблених деталей і зібраних виробів, складів 24 напівфабрикатів, інструментів і технологічного оснащення, а також транспортних засобів їхньої доставки і завантажувально-розвантажувальних пристроїв, що забезпечують...
67831. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ 86.5 KB
  Відносини у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, об’єкти якого перебувають у стані природної волі, у напіввільних умовах чи в неволі, на суші, у воді, ґрунті та повітрі, постійно чи тимчасово населяють територію України або належать до природних багатств її континентального...
67832. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 125 KB
  Планета Земля, яка є нашим спільним домом, для сучасної людини перестала бути безмежною, в зв’язку з чим, всі природні та інші процеси, які відбуваються в сучасному світі, стали взаємозалежними та взаємопов’язаними. Так, наприклад, пестициди (ДДТ), що використовувалися...
67833. ТРАНСПОРТНІ ТА СКЛАДСЬКІ ЗАСОБИ РТС 418.5 KB
  Конвейєром називають машину для безперервного транспортування виробів. Відмітною особливістю багатьох конструкцій конвейєрів, разом з виконанням функцій по переміщенню заготівок, є можливість утворення невеликих міжопераційних заділів, що забезпечують незалежну роботу складних верстатів в складі РТС.
67834. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИСТРОІ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ РТС. СИЛОМОМЕНТНІ СИСТЕМИ НАДАННЯ ЧУТЛИВОСТІ РТС 208 KB
  Якщо при великосерійному виробництві з невеликими змінами продукції що випускається сумарні витрати на створення жорсткопрограмованого робототехнологічного комплексу складаються з трьох приблизно рівних частин одна з яких вартість сучасного високоточного промислового...