12221

Оптический метод изучения кинетики реакции тростникового сахара (сахарозы)

Лабораторная работа

Химия и фармакология

В молекулах всех трёх сахаров содержатся ассиметрические атомы углерода, что делает эти вещества оптически активными. Водный раствор сахарозы вращает плоскость полимеризации проходящего света вправо, ратвор продуктов реакции влево

Русский

2015-01-27

95 KB

88 чел.

Лабораторная работа №3

Определение константы скорости инверсии тростникового сахара (сахарозы).

выполнил

студент 3 курса 7 группы

Криштафович А.В.

Цель работы: Ознакомиться с оптическим методом изучения кинетики реакции; определить порядок реакции по сахару; среднюю константу скорости при комнатной температуре.

  1.  Уравнение химической реакции:

C12H22O11 + H2OC6H12O6 + C6H12O6

В молекулах всех трёх сахаров содержатся ассиметрические атомы углерода, что делает эти вещества оптически активными. Водный раствор сахарозы вращает плоскость полимеризации проходящего света вправо, ратвор продуктов реакции влево. По мере течения реакции правое вращение сменяется левым (явление инверсии. Эта реакция относится к реакциям первого порядка.

II. Рабочие формулы:

                                                                                                                           (1)

K – константа скорости;

t – время

a0 – угол вращения, соответствующий началу реакции;

a – угол вращеня, соответствующий концу реакции;

at – угол вращения в момент времени t;

Ход работы:

  1.  Готовим 12% раствор сахара и термостатируем его в течение 10 – 15 мин с таким же объёмом 2н HCl.
  2.  Находим нулевое положение анализатора.
  3.  Сливаем приготовленные растворы, отмечаем начало реакции и снимаем показания через определённые промежутки времени
  4.  Значения сводим в таблицу:


Таблица 1.

Результаты измерений и вычислений при t = 21°C.

№ опыта

Время от начала реакции

Отсчитанный угол at

at - a

lg(at - a)

K ∙ 10-2 мин-2

1

2

5,7

7,44

0,87

2

5

5,48

7,22

0,86

3

10

5,10

6,84

0,84

2,76

4

15

4,72

6,46

0,814

4,02

5

20

4,34

6,08

0,784

4,32

6

30

3,58

5,32

0,73

4,28

7

40

3,00

4,74

0,68

3,89

8

50

2,42

4,16

0,62

3,62

9

60

1,94

3,68

0,57

3,36

10

-1,74

0

По полученным экспериментальным данным строим графики зависимости at - a от t и lg(at - a) от t.

Рис. 1. График зависимости (at - a) от t.                          Рис. 2. График зависимости lg(at - a) от t.

 

lg(a0 - a) = 0,900

a0 - a = 7,94; a0 = 7,94 – 1,74 = 6,20

По уравнению (1) считаем К, а затем определяем К среднее.

мин-1

Вывод. В ходе проведённой лабораторной работы было определено среднее значение константы скорости инверсии сахарозы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83463. Поняття визнання в міжнародному праві 35.51 KB
  Таке визначення визнання вказує поперше на те що це є акт політичний який залежить від політичних інтересів держави що визнає та подруге це є акт правовий тобто такий що тягне за собою правові наслідки встановлення дипломатичних консульських відносинукладення договорів та ін. Інститут визнання відноситься відповідно дестинаторами визнання є до визнання державиуряду повсталої сторони нації що бореться за свою незалежність. В ширшому розумінні визнання відноситься до будьякої правової ситуації наприклад визнання...
83464. Теорії визнання 36.65 KB
  Згідно з конститутивною теорією визнання лише визнання породжує відповідні правові наслідки та надає відповідні правові консти туюючі правовстановлюючі якості дестинатору визнання: державі міжнародну правосуб’єктністьуряду здатність представляти державу у міжнародних відносинах. Відповідно без визнання держава не може вважатися суб’єктом міжнародного права. Серед недоліків конститутивної теорії визнання потрібно зазначити поперше відсутність визначеної кількості актів визнання необхідних для надання дестинатору зазначених...
83465. Види визнання 36.34 KB
  Визнання держави має місце у випадках появи нової незалежної держави революційних та інших соціальних перетворень територіальних змін об’єднання та розділу держав і т. Основним критерієм визнання держави є її незалежність та самостійність у реалізації ефективної та легітимної державної влади що означає законність її встановлення та підтримку з боку населення встановленого режиму. Визнання уряду означає визнання його здатності здійснювати ефективну державну владу в країні та представляти її на міжнародній арені.
83466. Визнання держав 34.95 KB
  В міжнародному праві існують дві теорії визнання держав конститутивна і декларативна. Конститутивна теорія: політичний акт визнання є попередньою умовою існування юридичних прав нової держави. Саме акт визнання іншими державами створює нову державу породжує і забезпечує її міжнародну правосуб’єктність. Визнання нової держави яка додержує умов державності має бути правовим обов’язком.
83467. Форми визнання 36.2 KB
  Найбільш поширеним є визнання dejure яке є офіційним повним та остаточним. Воно передбачає встановлення між суб’єктами міжнародного права міжнародних відносин у повному обсязі та супроводжується як правило заявою про офіційне визнання та встановленням дипломатичних відносин. Визнання деюре носить безумовний характер та як правило не може буди відкликане.
83468. Визнання урядів 35.44 KB
  Значення і правові наслідки визнання нового уряду відрізняються від визнання нової держави. Визнання уряду надає йому можливість репрезентувати державу в міжнародних відносинах. Питання визнання уряду виникає лише в тому випадку коли уряд здобуває владу іншим аніж визначено в національному законодавстві шляхом. В міжнародному праві існують такі доктрини щодо визнання урядів: 1.
83469. Доктрини визнання урядів 35.14 KB
  Історії міжнародного права відомі спеціальні доктрини про визнання урядів, названі іменами міністрів закордонних справ Еквадору Карлоса Тобара (доктрина Тобара) і Мексики Хенаро Естради (доктрина Естради), що сформувалися на початку XX століття в практиці держав американського континенту.
83471. Інститут правонаступництва держав в міжнародному праві. Джерела міжнародного правонаступництва 35.98 KB
  Джерела міжнародного правонаступництва Для стабільності міжнародних відносин важливе значення має послідовне виконання суб’єктами міжнародного права укладених ними міжнародних договорів їх міжнародних зобов’язань щодо території власності членства у міжнародних організаціях тощо. Інститут правонаступництва у міжнародному праві є міжгалузевим інститутом: його норми містяться в праві міжнародних договорів праві міжнародних організацій міжнародному економічному праві та ін. Тривалий час основу інституту правонаступництва складали звичаєві...