12222

Иодирование ацетона в кислой среде

Лабораторная работа

Химия и фармакология

Лабораторная работа №4 Иодирование ацетона в кислой среде. Цель работы: исследование кинетики реакции иодирования ацетона в кислой среде определение порядка реакции константы скорости и энергии активации. Ход работы: Основная реакция: протекает в 2 с

Русский

2013-04-24

164 KB

58 чел.

Лабораторная работа №4

Иодирование ацетона в кислой среде.

Цель работы: исследование кинетики реакции иодирования ацетона в кислой среде – определение порядка реакции, константы скорости и энергии активации.

Ход работы:

  1.  Основная реакция:

протекает в 2 стадии:

                                                                                 (а)

                                                               (б)

Стадия (а) протекает медленно, стадия (б) быстро и до конца. Скорость процесса определяется скоростью енолизации и не зависит от концентрации йода. Концентрация HI со временем возрастает.

II. Используемые кинетические уравнения:

                                                                                                            (1)

x – число моль ацетона, вступившего в реакцию к моменту времени t;

n0 – количество мл Na2S2O3, которое должно пойти на титрование 10 мл исходного раствора, если бы в нём не шла реакция;

nt – количество мл Na2S2O3, которое пошло на титрование 10 мл раствора;

N – нормальность раствора Na2S2O3 (N = 0,1н);

  1.  Практическая часть работы:

Часть I.

Раствор 1. В мерную колбу ёмкостью 250 мл вливаем 25 мл 0,1н раствора йода в 4%-ном растворе KI, прибавляем к нему 25 мл HCl и разбавляем дисциллированной водой до объёма ≈ 200 мл. Затем колбу с раствором помещаем в термостат.

Раствор 2. 1,5 мл CH3COCH3 + 10 мл H2O перемешиваем и помещаем в термостат.

m(H2O) с колбой = 30,3733г.

m(р-ра) с колбой = 31,9764г.

m(CH3COCH3) = 1,6031г.

Смешиваем раствор 1 и раствор 2 + H2O до 250 мл и помещаем полученный раствор в термостат.

Через 10 мин: 10 мл раствора + 10 мл NaHCO3 титруем Na2S2O3 + крахмал.

Результаты титрования заносим в таблицу.


Таблица 1.

Данные титрования при 29°С.

t, °С

t, мин

nt, мл Na2S2O3

, моль/л · 106

, мл/моль · мин

29

15

9,3

0,6

3,60

-0,093

25

9,0

0,9

3,24

-0,087

35

8,5

1,4

3,60

-0,078

45

8,1

1,8

3,60

-0,070

55

7,7

2,2

3,60

-0,063

70

7,1

2,8

3,60

-0,051

85

6,6

3,3

3,49

-0,042

Экстраполируя график 1 к t = 0, получаем n0 (29°C) = 9,9

Рис. 1. График зависимости объёма титранта от t при Т = 29°C.

 моль/л

Kcp = 3,53 мл/моль·мин.

Часть II.

m(H2O) с колбой = 30,2860г.

m(р-ра) с колбой = 31,4990г.

m(CH3COCH3) = 1,2130г.


Таблица 2.

Данные титрования при 34°С.

t, °С

t, мин

nt, мл Na2S2O3

, моль/л · 106

, мл/моль · мин

34

3

9,3

0,3

11,95

0,185

8

8,9

0,7

10,46

0,193

13

8,7

0,9

8,28

0,198

18

8,0

1,6

10,64

0,213

23

7,7

1,9

9,89

0,220

33

6,8

2,8

10,17

0,240

43

6,0

3,6

10,04

0,257

Экстраполируя график 2 к t = 0, получаем n0 (34°C) = 9,6

Рис. 2. График зависимости объёма титранта от t при Т = 34°C.

 моль/л

Kcp = 10,20 мл/моль·мин.

кДж/моль


Рис.
3. График зависимости  от t при Т = 29°C.

По графику рассчитываем KII:

мг/моль·мин

Рис. 4. График зависимости  от t при Т = 34°C.

По графику рассчитываем KII:

мг/моль·мин

Из данных полученных графиков:

кДж/моль

Вывод. Исследована кинетика реакции иодирования ацетона и определена константа скорости данной реакции (порядок реакции n = 2).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

51759. ПОЕТИ, ЯКІ СПІВАЮТЬ СВОЇ ПІСНІ 136 KB
  Висоцького важко переоцінити їх пісні з кожним роком збагачуються виконанням новими співаками відкривають нам думки та сподівання збагачують наш світогляд та внутрішній світ. Звісно це мистецтво: музика або література танці або пісняАвторська пісня Булат Окуджава Володимир Висоцький Юрій Візбор Цих людей називають російськими шансоньєЇх пісні підкорюють своєю щирістю своєю правдою та красою. Давайте спробуємо згадати: як називається...
51761. Становлення соціально зрілої особистості випускника в акмеологічному просторі 42 KB
  Становлення соціально зрілої особистості випускника в акмеологічному просторі Ступінь зрілості це багатомірний стан дитини який реально показує наскільки вона відбулася як член суспільства може пристосуватися і сприймати соціум. Встановлення соціально зрілої особистості випускника в акмеологічному просторі це створення активного освітньовиховного простору який сприяє оптимальному саморозвитку самореалізації учителя та учнів як субєктів освітнього процесу. Метою акмеологічного простору є плекання громадянина України цілісний...
51763. Стандартизация школьного образования в области информатики 23.5 KB
  Цель: ознакомить со стандартизацией школьного образования в области информатики Учебные задачи: знать дату принятия закона Об образовании; знать требования определяемые общеобразовательным стандартом по информатике; уметь делать выводы План Организационный момент Постановка цели занятия Изучение нового материала Итоги Тип занятия: лекция. Продолжительность занятия: 1 часа.
51765. Енергосистема України. Споживання енергії. Енерргозбереження 53.5 KB
  Мета: Навчальна: формувати знання про сучасний стан електроенергетики України проблеми і перспективи розвитку галузі традиційні і нетрадицій ні альтернативні джерела електроенергії визначати вплив галу зі на довкілля. Форма уроку: урокдослідження Метод уроку: кейсстаді аналізу конкретних ситуацій Обладнання: карта Електроенергетика України підручники географічні атласи кейси на кожну групу рекомендації папір маркери. Організація і проведеня загальної дискусії для пошуку...
51766. Работа с клавиатурным тренажером 156 KB
  Наибольшую скорость набора обеспечивает так называемый слепой десятипальцевый метод когда пользователь набирает текст всеми пальцами обеих рук не глядя на клавиатуру. После прохождения этого уровня на экране появится окно Результат где отмечена скорость набора время за которое вы выполнили задание и процент ошибок которых вы допустили. Выучив таким способом расположение клавиш можно перейти к совершенствованию и повышению скорости набора.