12223

Изучение кинетики реакции омыления сложного эфира

Лабораторная работа

Химия и фармакология

Лабораторная работа №5 Изучение кинетики реакции омыления сложного эфира. Цель работы: определение средних значений констант скорости реакции омыления сложного эфира в щелочной среде при комнатной температуре. Уравнение химической реакции: Рабочие ...

Русский

2013-04-24

87.5 KB

21 чел.

Лабораторная работа №5

Изучение кинетики реакции омыления сложного эфира.

Цель работы: определение средних значений констант скорости реакции омыления сложного эфира в щелочной среде при комнатной температуре.

  1.  Уравнение химической реакции:

  1.  Рабочие формулы

                                                                                          (1),

где  - начальная концентрация ионов OH-;

- начальная концентрация эфира;

х – концентрация ацетат-ионов, образовавшихся к моменту времени t.

                                                                                                     (2)

                                                                                                   (3)

Ход работы:

  1.  Определяем постоянную сосуда:

                                                                                                                   (4),

где KCl – удельная электропроводность раствора KCl при t0 измерения, значение которой берут из справочника.

t = 21°C.

CKCl = 0,01н, R = 327Ом, KCl = 13,05 ∙ 10-4Ом-1см-1

const1 = 13,05 · 10-4 · 327 = 0,4267см-1

CKCl = 0,02н, R = 167Ом, KCl = 15,53 ∙ 10-4Ом-1см-1

сonst2 = 15,53 · 10-4 · 167 = 0,2594см-1

CKCl = 0,1н, R = 37,1Ом, KCl = 119,1 ∙ 10-4Ом-1см-1

сonst3 = 119,1 · 10-4 · 37,1 = 0,4419см-1

<const> = 0,3760см-1.

  1.  Определяем R0 исходного раствора щёлочи, разбавляя его вдвое дистиллированной водой. Рассчитываем его удельную электропроводность 0.

Готовим по 20 мл растворов щёлочи и эфира, в склянку со щёлочью добавляем эфир и замеряем время начала реакции. Измерения сопротивления осуществляем через 3 – 5 мин, а затем через 10 – 15 мин. Для окончания реакции смесь нагреваем в сосуде с длинным горлышком и притёртой пробкой 30 мин при 60°С. Затем смесь охлаждаем до t° опыта и определяем сопротивление R∞.


Таблица 1.

Результаты кинетических измерений.

t от начала реакции, мин

Rt, Ом

t, Ом-1см-1 · 103

х, моль/л · 103

К,

л · мин-1 · моль-1

3

188

2,00

2,19

9,32

6

198

1,87

3,08

7,41

9

208

1,81

3,50

5,99

12

218

1,72

4,11

5,84

15

226

1,66

4,52

5,53

18

234

1,61

4,87

5,32

21

241

1,56

5,21

5,25

24

247

1,52

5,48

5,14

27

253

1,49

5,69

4,99

30

259

1,45

5,96

5,04

40

274

1,37

6,51

4,85

55

291

1,29

7,06

4,66

351

1,07

8,57

t = 21°C                                           const = 0,3760см-1                   0 = 2,32 ∙ 10-3Ом-1см-1

= 1,07 ∙ 10-3Ом-1см-1                = 1,17 ∙ 10-2моль/л                = 0,86 ∙ 10-2моль/л

<K> = 5,78 л · мин-1 · моль-1

Рис. 1. График зависимости æ от времени t при 21°C.

Вывод. Получена средняя константа скорости омыления сложного эфира при комнатной температуре.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65432. Місцеві бюджети і міжбюджетні стосунки як основа ресурсного забезпечення планування розвитку міста 362 KB
  Проблема місцевих бюджетів до цього дня залишається відкритою відсутня чітка стратегія підвищення якості регіонального фінансового менеджменту не створений механізм підвищення взаємної відповідальності окремих ланок бюджетної системи і звичайно ж не враховуються регіональні особливості.
65433. ФОРМУВАННЯ МЕДІАКУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МИСТЕЦТВЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МИСТЕЦТВ 167 KB
  Аналіз сучасної професійної підготовки вчителя музики дав змогу виявити ряд суперечностей: між традиційним змістом мистецької освіти та потребами часу учні значну кількість інформації у т. музичної одержують з медіапростору...
65434. МЕТОДИ Й ЗАСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АНАЛІЗУ СИГНАЛІВ В ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ КОМПОНЕНТАХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 348 KB
  Ситуація при транспортуванні ОМ ускладнюється можливістю зміни маси або коефіцієнту поверхневого тертя ОМ під впливом внутрішніх або зовнішніх факторів що потребує своєчасної корекції величини стискального зусилля з забезпеченням мінімального проковзування ОМ в захватному пристрої ЗП комплексу.
65435. ВЛАСТИВОСТІ І ТЕХНОЛОГІЯ ПІНОБЕТОНУ, МОДИФІКОВАНОГО ОКСИДАМИ ЗАЛІЗА 234.5 KB
  Метою досліджень є одержання пінобетону з високою міцністю при стиску і зниженими усадкою та проникністю шляхом удосконалювання його структури складу властивостей і параметрів виробництва за рахунок застосування комплексної добавки що складається із поліспирту та речовини що містить залізо.
65436. БАНКІВСЬКІ ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ 828 KB
  Ринкова економіка розширила горизонти здійснення валютних та експортноімпортних операцій які в якісно нових економічних реаліях набувають особливої вагомості та виняткового значення не лише на макро а й на мікрорівні.
65437. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ 548.5 KB
  Участь України в світових міграційних процесах є надзвичайно активною. Загальновідомо, що вона є одним з найбільших донорів трудової міграції в сучасному світі та країною транзиту, через яку проходять більше 10 маршрутів міграції.
65438. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ НА ШПАГАХ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 361 KB
  Проблема удосконалення технікотактичної підготовки фехтувальників на сучасному етапі вивчалася багатьма авторами й по даному питанню накопичений достатньо великий обсяг інформації. Турецький 1983 запропоновані програми техніко тактичного удосконалення...
65439. Закономірності гідромеханічних процесів утилізації твердих відходів содового виробництва 4.99 MB
  Вирішенням проблеми позбавлення шкідливої дії відходів содових виробництв може стати їх накопичування у підземних порожнинах які утворюються в процесі вилуговування солі у відпрацьованих розсільних свердловинах.
65440. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ США 232.5 KB
  Стрімкий розвиток інформаційних та телекомунікаційних технологій, активізація інтеграційних процесів у вищій освіті, глобалізація світової економіки, модернізація виробництва, динамічні зміни на ринку праці зумовлюють потребу у фахівцях-професіоналах...