12228

Кинетика разложения мурексида в кислой среде.

Лабораторная работа

Химия и фармакология

Лабораторная работа №2 Кинетика разложения мурексида в кислой среде Цель работы: определение порядка реакции по мурексиду и катализатору кислоте и составление дифференциального кинетического уравнения реакции по результатам оп

Русский

2013-04-24

31.36 KB

56 чел.

Лабораторная работа  №2

Кинетика разложения мурексида в кислой среде

Цель работы: определение порядка реакции по мурексиду и катализатору (кислоте) и  составление  

                       дифференциального кинетического уравнения реакции по  результатам опытов,  

                       определение константы диссоциации слабой кислоты  путем кинетических измерений.

Изучаемым процессом является гидролитическое расщепление молекул мурексида (аммонийная соль пурпуровой кислоты) в кислой среде на молекулы урамила и аллоксана.

Реакция разложения сопровождается изменением окраски раствора. Уменьшение концентрации окрашенного исходного вещества сопровождается уменьшением оптической плотности раствора.

Зная связь оптической плотности с концентрацией можно рассчитать константу скорости реакции.

 

Расчетные формулы

,   где         (1)

t  -время протекания реакции,

D0  - оптическая плотность смеси при t=0,

D – оптическая плотность в момент времени t.

  , где                (2)

К1СН3СООН – константа скорости реакции разложения мурексида со слабой кислотой,

К1НCl – константа скорости реакции разложения мурексида с сильной кислотой,

α – степень диссоциации слабой кислоты.

 , где                             (3)

α – степень диссоциации слабой кислоты.

Измеренное D0 составило 1,15

Таблица 1. Результаты кинетических измерений с 0,005н HCl.

Оптическая плотность (D)

Время реакции (t), мин.

К1, мин-1

0,92

2

0,111

0,72

4

0,117

0,55

6

0,123

0,42

8

0,126

0,33

10

0,125

0,26

12

0,124

0,19

14

0,128

Кср

0,122

Константа скорости реакции рассчитывается по формуле (1)

=0,111 мин-1

мин-1

Таблица 2. Результаты кинетических измерений с 0,1н СН3СООН.

Оптическая плотность (D)

Время реакции (t), мин.

К1, мин-1

1,1

2

0,0444

0,98

4

0,0340

0,86

6

0,0484

0,80

8

0,0453

0,71

10

0,0482

0,64

12

0,0488

0,57

14

0,0501

Кср

0,0456

Расчет констант скорости реакции по времени и средней аналогичен.

Рисунок 1. График зависимости К1 с 0,005н HCl от времени.

Δ lgD=15-1,44 = 13,56 (Δх)

Δ t= 0-(-0,756) = 0,756 (Δy)

K=2,3tgα = 2,3٠ = 0,128 мин-1.

Рисунок 2. График зависимости К1 с 0,1н СН3СООН от времени.

Δ lgD=15-2 = 13 (Δх)

Δ t= 0-(-0,246) = 0,246 (Δy)

K=2,3tgα = 2,3٠ = 0,0435 мин-1.

Рассчитаем α по формуле (2)

α = = 0,01699

Рассчитаем Кдисс. по формуле. (3)

=1,46٠10-5

 

Рассчитаем расхождение со справочными данными, справочная константа диссоциации СН3СООН равна 1,7٠10-5.

Выводы:  измерив константы скорости реакций разложения мурексида с сильной и слабой кислотой они составили соответственно 0,128 с-1 и 0,0435 с-1. Рассчитав константу диссоциации для уксусной кислоты и сравнив с табличным значением есть расхождение в 14,12%, это вполне объяснимо так как условия при которых происходили измерения не идеальные, и оборудование достаточно старое.  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52336. АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗНАННЯ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ТИПОВИХ ЗАДАЧ З МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ 309.5 KB
  ПРИКЛАДИ РОЗВЯЗАННЯ ЗАДАЧ НА МОЛЕКУЛЯРНІ ОСНОВИ СПАДКОВОСТІ Під час розвязання таких задач необхідно памятати що: довжина одного нуклеотида або відстань між двома сусідніми вздовж осі ДНК становить 034 нм; середня молекулярна маса одного нуклеотида 345 умовних одиниць; середня молекулярна маса однієї амінокислоти дорівнює 100 умовних одиниць; молекула білка в середньому складається з 200 амінокислот; кожну амінокислоту в білковій молекулі кодує триплет нуклеотидів іРНК під час трансляції; для визначення довжини гена l...
52337. Запліднення і внутрішньоутробний розвиток людини 621 KB
  Мета: створити умови для: усвідомленого інформаційного запиту про ембріональний розвиток людини; розуміння учнями значущості знань про індивідуальний розвиток людини; формування морального відношення до зачаття і вагітності, відповідальності за життя, яке не народилось;
52338. Основні групи м’язів тіла людини. Фізичні якості м’язів 50 KB
  Обладнання: таблиця Мязи людини роздаткові картки підручник Біологія 9 клас автор А.Вступ До опорнорухової системи людини належить на лише скелет людини але й мязи які мають властивість збуджуватися і скорочуватися і в результаті виконують основну функцію рухову. До речі скелетні мязи складають близько 40 маси тіла людини. Скелетні мязи виконують функцію мязового насоса при чому покращується рух венозної крові до серця.
52340. Суцвіття 550 KB
  Мета уроку: сформувати поняття суцвіттязнайомити учнів з функціями суцвіть розглянути їх будову і різноманітність; розвивати: вміння виділяти головне порівнюватиузагальнювати систематизувативміння розпізнавати суцвіття і тренувати їх у застосуванні набутих знань у нестандартних ситуаціях; виховувати: естетичні смаки учнів відповідальність за стан навколишнього середовища бережливе ставлення до природи. Обладнання: таблиці: Будова квітки Будова суцвіть Прості суцвіття Складні суцвіттякартки з кросвордом схемою та...
52341. Віруси 711.5 KB
  Вивчити будову класифікацію вірусів. Велика популярність персональних компютерів разом з розвитком мережі Інтернет сприяла появі великої кількості різних шкідливих програм вірусів. Постановка цілей і задач Мета: Ввести поняття Вірус; Вивчити його будову; Класифікацію вірусів; Зясувати їх вплив на живу та неживу природу. Деякі віруси вносять також власні білки необхідні для її реалізації особливо це характерно для вірусів що містять негативні РНК.
52342. Прес-конференція «Різноманітність птахів» 71.5 KB
  Мета: розширити знання учнів про представників класу Птахи показати їх різноманітність особливості будови та способу життя пристосування до середовища; ознайомити з характерними ознаками представників надряду Безкілеві птахи та Пінгвіни з представниками кілегрудих фауни України; продовжувати розвивати комунікативні та соціальні компетентності учнів; виховувати свідоме ставлення до природи її багатств та її захисту. Птахи це диво Їх велика кількість. Птахи Хоча ви вже багато вивчили про птахів але коли ви почуєте це слово кожний...
52343. Фантазія і творчість у роботі архітекторів 4.35 MB
  Мета уроку: Розширити уявлення про дизайн, ознайомити з наукою біонікою та показати її значення в житті людей. Спонукати до пізнання законів природи, пошуку біонічних форм. Навчити створювати контурні замальовки спрощених природних форм.