12228

Кинетика разложения мурексида в кислой среде.

Лабораторная работа

Химия и фармакология

Лабораторная работа №2 Кинетика разложения мурексида в кислой среде Цель работы: определение порядка реакции по мурексиду и катализатору кислоте и составление дифференциального кинетического уравнения реакции по результатам оп

Русский

2013-04-24

31.36 KB

49 чел.

Лабораторная работа  №2

Кинетика разложения мурексида в кислой среде

Цель работы: определение порядка реакции по мурексиду и катализатору (кислоте) и  составление  

                       дифференциального кинетического уравнения реакции по  результатам опытов,  

                       определение константы диссоциации слабой кислоты  путем кинетических измерений.

Изучаемым процессом является гидролитическое расщепление молекул мурексида (аммонийная соль пурпуровой кислоты) в кислой среде на молекулы урамила и аллоксана.

Реакция разложения сопровождается изменением окраски раствора. Уменьшение концентрации окрашенного исходного вещества сопровождается уменьшением оптической плотности раствора.

Зная связь оптической плотности с концентрацией можно рассчитать константу скорости реакции.

 

Расчетные формулы

,   где         (1)

t  -время протекания реакции,

D0  - оптическая плотность смеси при t=0,

D – оптическая плотность в момент времени t.

  , где                (2)

К1СН3СООН – константа скорости реакции разложения мурексида со слабой кислотой,

К1НCl – константа скорости реакции разложения мурексида с сильной кислотой,

α – степень диссоциации слабой кислоты.

 , где                             (3)

α – степень диссоциации слабой кислоты.

Измеренное D0 составило 1,15

Таблица 1. Результаты кинетических измерений с 0,005н HCl.

Оптическая плотность (D)

Время реакции (t), мин.

К1, мин-1

0,92

2

0,111

0,72

4

0,117

0,55

6

0,123

0,42

8

0,126

0,33

10

0,125

0,26

12

0,124

0,19

14

0,128

Кср

0,122

Константа скорости реакции рассчитывается по формуле (1)

=0,111 мин-1

мин-1

Таблица 2. Результаты кинетических измерений с 0,1н СН3СООН.

Оптическая плотность (D)

Время реакции (t), мин.

К1, мин-1

1,1

2

0,0444

0,98

4

0,0340

0,86

6

0,0484

0,80

8

0,0453

0,71

10

0,0482

0,64

12

0,0488

0,57

14

0,0501

Кср

0,0456

Расчет констант скорости реакции по времени и средней аналогичен.

Рисунок 1. График зависимости К1 с 0,005н HCl от времени.

Δ lgD=15-1,44 = 13,56 (Δх)

Δ t= 0-(-0,756) = 0,756 (Δy)

K=2,3tgα = 2,3٠ = 0,128 мин-1.

Рисунок 2. График зависимости К1 с 0,1н СН3СООН от времени.

Δ lgD=15-2 = 13 (Δх)

Δ t= 0-(-0,246) = 0,246 (Δy)

K=2,3tgα = 2,3٠ = 0,0435 мин-1.

Рассчитаем α по формуле (2)

α = = 0,01699

Рассчитаем Кдисс. по формуле. (3)

=1,46٠10-5

 

Рассчитаем расхождение со справочными данными, справочная константа диссоциации СН3СООН равна 1,7٠10-5.

Выводы:  измерив константы скорости реакций разложения мурексида с сильной и слабой кислотой они составили соответственно 0,128 с-1 и 0,0435 с-1. Рассчитав константу диссоциации для уксусной кислоты и сравнив с табличным значением есть расхождение в 14,12%, это вполне объяснимо так как условия при которых происходили измерения не идеальные, и оборудование достаточно старое.  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55809. ТВЕРЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВА. РАСЦВЕТ РУСИ 70 KB
  ЦЕЛЬ: рассмотреть внешнюю и внутреннею политику Ярослава Мудрого раскрыть её противоречия: рассмотреть изменения произошедшие в государстве в период его правления; установить хронологическую последовательность событий...
55810. КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ КІНЦЯ Х – ПОЧАТКУ ХІ СТ 87.5 KB
  Мета: дати уявлення про розвиток писемності та рівень освіченості населення Київської Русі; ознайомити з найвизначнішими пам’ятками цього періоду; охарактеризувати розвиток мистецтва...
55811. Київська Русь за Ярославичів 37.5 KB
  Мета: з’ясувати яким було становище держави за часів Ярославичів;чому точилася боротьба Ярославичів за Київський стіл чи перебувала Київська Русь на межі феодальної роздробленості визначити з якою метою збиралися з’їзди князів та які рішення приймалися; розвивати логічне та історичне мислення школярів; виховувати в учнів інтерес до історії своєї держави. Очікувані результати: учні зможуть: характеризувати становище держави за часів Ярославичів пояснити причини боротьби князів за Київський стіл називати мету та рішення князівських...
55812. Княжа Русь-Україна в літописних оповіданнях 89.5 KB
  А чиїми літературноісторичними дорогами ми будемо мандрувати ви скажете нам самі розгадавши ключове слово нашого кросворду а допоможуть вам знання які ви здобули на уроках історії та української літератури з тем Княжа Русь Україна...
55813. Повторювально - узагальнюючий урок з теми «Княжа Русь-Україна» 46 KB
  Запитання Хто автор Повісті минулих літ Хто княжив у Києві до приходу Олега Хто прибив щит на воротах Константинополя З якої династії походив князь Ігор Назвіть ім’я князя який загинув від рук древлян. Який князь загинув у боротьбі з печенігами Хто і коли запровадив християнство на Русі Як називається перший збірник законів на Русі Хто його автор Хто і коли остаточно розгромив печенігів Як називався перший кам’яний храм Київської Русі Назвіть ім’я доньки князя Ярослава Мудрого яка стала королевою Франції....