12229

Измерение ЭДС элемента Якоби-Даниэля. Определение потенциала отдельных электродов

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Измерение ЭДС элемента ЯкобиДаниэля. Определение потенциала отдельных электродов Цель работы: приготовление гальванического элемента и измерение его ЭДС. Вычисление ЭДС элемента при заданных концентрациях солей. Сравнение полученных результатов с вычисленными знач

Русский

2013-04-24

29 KB

37 чел.

Измерение ЭДС элемента Якоби-Даниэля. Определение потенциала отдельных электродов

Цель работы: приготовление гальванического элемента и измерение его ЭДС. Вычисление ЭДС элемента при заданных концентрациях солей. Сравнение полученных результатов с вычисленными значениями.

Принцип метода: электродвижущей силой элемента называется максимальная разность потенциалов на полюсах обратимого электрохимического элемента. ЭДС элемента складывается из нескольких скачков потенциала в местах соприкосновения различных проводников.

Основные расчетные формулы:

E= φ0Cu2+/Cu − φ0Zn2+/Zn + (0.059/2)*lg(aCu2+/aZn2+) (1)

E – ЭДС элемента Якоби-Даниэля, В

φ0Cu2+/Cu , φ0Zn2+/Zn – стандартные потенциалы Cu и Zn соответственно, В

aCu2+, aZn2+ - активность ионов Cu и Zn соответственно в растворе.

Ex=E0 + (0.059/2)*lg(aCu2+/aZn2+) (2)

E – ЭДС элемента Якоби-Даниэля, В

E0 – стандартная ЭДС гальванического элемента, В.

φA/Az- = φ0A/Az- − (0.059/z)*lg aAz- (3)

φA/Az- - потенциал электрода;

φ0A/Az- - стандартный потенциал (aAz- =1);

Z – количество электронов, участвующих в электродных процессов.


Экспериментальные данные:

Выводы: в ходе выполнения работы определили средние константы скорости реакции омыления ацетоуксусного эфира раствором NaOH при двух температурах. Получили: при 21°С КII = 4,027 л*мин-1*моль-1; при 31°С КII = 2,301 л*мин-1*моль-1. Вычислили энергию активации по уравнению Аррениуса и получили значение 41,56 кДж.

PAGE   \* MERGEFORMAT 1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5216. Робота з базами даних в MS Excel 152.64 KB
  Робота з базами даних в MSExcel Загальні положення Табличний процесор Excel забезпечує, поряд із власне обробленням електронних таблиць-аркушів, формування ділової графіки, створення, оброблення і підтримку нескладних, але великих баз та...
5217. Перетворення друкованих документів в електронну форму 31.47 KB
  Перетворення друкованих документів в електронну форму Способи подання інформації Основні різновиди природних даних, які здатний зберігати та обробляти комп'ютер, наступні: десяткові числа текст зображення звук. З м...
5218. Застосування мультимедійних технологій в процесі створення презентацій 31.83 KB
  Застосування мультимедійних технологій в процесі створення презентацій 1. Загальні відомості про презентації та пакет демонстраційної графіки PowerPoint Сучасний фахівець повинен вміти готувати і проводити публічні виступи як у межах своєї установи,...
5219. Комп’ютерні мережі та способи їх організації 33.82 KB
  Комп’ютерні мережі. Загальні відомості про комп’ютерні мережі В наш час велике значення має використання комп’ютерів для створення мереж, які формують єдиний інформаційний простір. Комп’ютерна мережа - сукупність взаємозв...
5221. Глобальна компютерна мережа Інтернет 60 KB
  Інтернет – це глобальна комп’ютерна мережа, до складу якої входять національні регіональні та локальні мережі в масштабах всієї земної кулі. Комп’ютери, які постійно підключені до мережі Інтернет і знаходяться у постійно ввімкненому стані
5222. Устройство клавиатуры и мыши 60.5 KB
  Устройство клавиатуры и мыши. Давайте же разберем устройство клавиатуры и мыши. Начнем с общей характеристики, которая присуща обоим устройствам - тип подключения к ПК. По этому типу они делятся на проводные и беспроводные. Проводные устро...
5223. Інвестиційний аналіз. Конспект лекцій 706.5 KB
  Ефективне реформування економіки України неможливе без масштабних інвестицій, які є одним з найважливіших факторів економічного зростання й відновлення, що забезпечує можливість модернізації діючих виробництв, створення і впровадження новітньо...
5224. Інженерна графіка. Опорний конспект лекцій 1.79 MB
  Графіки, діаграми, структурні та класифікаційні схеми. Креслення розрізів та фасадів будівлі. Архітектурно–будівельне креслення. Комплексні креслення поверхонь. Методи проекціювання...