12230

Определение порядка реакции окисления иодид-ионов ионами трехвалентного железа

Лабораторная работа

Химия и фармакология

Определение порядка реакции окисления иодидионов ионами трехвалентного железа Цель работы: определение частных кинетических порядков и общего кинетического действительного порядка реакции Fe3I Fe2I 1 в водном растворе и сравнение их со стехиометрическими поря

Русский

2013-04-24

194 KB

45 чел.

Определение порядка реакции окисления иодид-ионов ионами трехвалентного железа

Цель работы: определение частных кинетических порядков и общего кинетического (действительного) порядка реакции

Fe3++I- Fe2++I- (1)

в водном растворе и сравнение их со стехиометрическими порядками; на основании опытных данных составить дифференциальное кинетическое уравнение и сделать вывод о механизме реакции.

Принцип метода: для определения частных порядков используют дифференциальный метод Вант-Гоффа – изучают зависимость начальной скорости реакции от начальной концентрации одного реагента при постоянной начальной концентрации другого реагента.

Основные расчетные формулы:

нач=, нач/1, нач=1/, (2)

где  − средняя начальная скорость реакции; , нач − начальная скорость реакции в i-той колбе.

Экспериментальные данные и расчет искомых величин:

Таблица 1. Результаты кинетических измерений по железу

величины

колба1

колба2

колба3

колба4

начальная концентрация ионов железа, в относительных единицах

1

2

3

4

ti, сек

583

299

176

120

(1/ti)~vi

0,001715

0,003344

0,005682

0,008333

vнач= (vi,нач/v1,нач)=(t1/ti)

1

1,949833

3,3125

4,858333

ln(t1/ti)

0

0,667744

1,197703

1,580695

ln[(Feoi)/(Fe01)]

0

0,693147

1,098612

1,386294

tgα=n1

0,96335

1,090196

1,140231

< n1>

1,064593

Таблица 2. Результаты кинетических измерений по иодиду

величины

колба1

колба2

колба3

колба4

начальная концентрация иодид ионов, в относительных единицах

1

2

3

4

ti, сек

637

264

130

77

(1/ti)~vi

0,00157

0,003788

0,007692

0,012987

vнач= (vi,нач/v1,нач)=(t1/ti)

1

2,412879

4,9

8,272727

ln(t1/ti)

0

0,880821

1,589235

2,112964

ln[(Ioi)/(I01)]

0

0,693147

1,098612

1,386294

t=n2

1,270755

1,446584

1,524182

<n2>

1,41384

Vнач=K*[Fe3+]01.06[I-]01.41

n=∑ni=1.06+1.41=2.47

Выводы: определили порядок реакции по железу и иодиду, нашли общий порядок реакции; на основании опытных данных составили дифференциальное кинетическое уравнение.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61163. КОМА МІЖ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ РЕЧЕННЯ 25.48 KB
  Визначити з учнями основні випадки вживання коми в реченнях з однорідними членами, сформувати загальнопізнавальні вміння правильно ставити коми між однорідними членами речення, підпорядковуючи їх пунктуаційним правилам; удосконалити навички інтонування речень з однорідними членами...
61164. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-РОЗДУМ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ (ЧИ СУСПІЛЬНУ) ТЕМУ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ 44.5 KB
  Ми вступаємо в життя в епоху інтенсивного розвитку не лише науки і техніки а й негативних наслідків науковотехнічного прогресу: забруднення повітря високий рівень шуму та радіації страшні людські хвороби.
61165. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ СЛОВА В РЕЧЕННЯХ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ. ДВОКРАПКА Й ТИРЕ ПРИ УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИХ СЛОВАХ 440.02 KB
  Поглибити знання восьмикласників про однорідні члени речення, удосконалити вміння знаходити узагальнювальні слова при них, домогтися засвоєння учнями правил уживання розділових знаків при узагальнювальних словах, сформувати вміння пояснювати розділові знаки в реченнях з однорідними членами за допомогою пунктуаційних правил
61166. КОНТРОЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ 51 KB
  Стічні води промислових підприємств забруднюють прісні водойми. У результаті цього забруднення повністю змінюються фізичні властивості води підвищується температура зменшується прозорість зявляються забарвлення присмаки запахи.
61167. ЗВЕРТАННЯ НЕПОШИРЕНІ Й ПОШИРЕНІ 29.73 KB
  Поглибити знання восьмикласників про звертання, їх стилістичну роль у мовленні; розвивати вміння виділяти в реченнях непоширені й поширені звертання, правильно інтонувати речення зі звертаннями; формувати загальнопізнавальні вміння визначати спосіб морфологічного вираження звертань
61168. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ 85.5 KB
  Правопис: розділові знаки в реченнях зі звертанням. Культура мовлення і стилістика: використання звертань задля передачі ставлення до адресата дотримання правильної інтонації в реченнях зі звертаннями.
61169. ВСТАВНІ СЛОВА І СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ, ЇХ ВИДИ ЗА ЗНАЧЕННЯМ 64.5 KB
  Правопис: розділові знаки в реченнях зі вставними словами і словосполученнями. Культура мовлення і стилістика: правильна побудова речень зі вставними словами і словосполученнями для передачі ставлення до адресата дотримання правильної інтонації у висловлюваннях зі вставними словами і словосполученнями.
61170. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ ЗІ ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ 51.5 KB
  Правопис: розділові знаки в реченнях зі вставними словами. Внутрішньопредметні звязки: Культура мовлення і стилістика: використання вставних слів для передачі ставлення до адресата дотримання правильної інтонації в реченнях зі вставними словами.
61171. ВСТАВНІ РЕЧЕННЯ, РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ НИХ 56.5 KB
  Правопис: розділові знаки в синтаксичних конструкціях зі вставними реченнями. Внутрішньопредметні звязки: Культура мовлення і стилістика: використання вставних речень для передачі ставлення до адресата дотримання правильної інтонації в реченнях зі вставними реченнями.