12230

Определение порядка реакции окисления иодид-ионов ионами трехвалентного железа

Лабораторная работа

Химия и фармакология

Определение порядка реакции окисления иодидионов ионами трехвалентного железа Цель работы: определение частных кинетических порядков и общего кинетического действительного порядка реакции Fe3I Fe2I 1 в водном растворе и сравнение их со стехиометрическими поря

Русский

2013-04-24

194 KB

45 чел.

Определение порядка реакции окисления иодид-ионов ионами трехвалентного железа

Цель работы: определение частных кинетических порядков и общего кинетического (действительного) порядка реакции

Fe3++I- Fe2++I- (1)

в водном растворе и сравнение их со стехиометрическими порядками; на основании опытных данных составить дифференциальное кинетическое уравнение и сделать вывод о механизме реакции.

Принцип метода: для определения частных порядков используют дифференциальный метод Вант-Гоффа – изучают зависимость начальной скорости реакции от начальной концентрации одного реагента при постоянной начальной концентрации другого реагента.

Основные расчетные формулы:

нач=, нач/1, нач=1/, (2)

где  − средняя начальная скорость реакции; , нач − начальная скорость реакции в i-той колбе.

Экспериментальные данные и расчет искомых величин:

Таблица 1. Результаты кинетических измерений по железу

величины

колба1

колба2

колба3

колба4

начальная концентрация ионов железа, в относительных единицах

1

2

3

4

ti, сек

583

299

176

120

(1/ti)~vi

0,001715

0,003344

0,005682

0,008333

vнач= (vi,нач/v1,нач)=(t1/ti)

1

1,949833

3,3125

4,858333

ln(t1/ti)

0

0,667744

1,197703

1,580695

ln[(Feoi)/(Fe01)]

0

0,693147

1,098612

1,386294

tgα=n1

0,96335

1,090196

1,140231

< n1>

1,064593

Таблица 2. Результаты кинетических измерений по иодиду

величины

колба1

колба2

колба3

колба4

начальная концентрация иодид ионов, в относительных единицах

1

2

3

4

ti, сек

637

264

130

77

(1/ti)~vi

0,00157

0,003788

0,007692

0,012987

vнач= (vi,нач/v1,нач)=(t1/ti)

1

2,412879

4,9

8,272727

ln(t1/ti)

0

0,880821

1,589235

2,112964

ln[(Ioi)/(I01)]

0

0,693147

1,098612

1,386294

t=n2

1,270755

1,446584

1,524182

<n2>

1,41384

Vнач=K*[Fe3+]01.06[I-]01.41

n=∑ni=1.06+1.41=2.47

Выводы: определили порядок реакции по железу и иодиду, нашли общий порядок реакции; на основании опытных данных составили дифференциальное кинетическое уравнение.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53083. Задача на визначення будови і-РНК за будовою ДНК 43.5 KB
  Фрагмент одного з ланцюгів ДНК має таку послідовність нуклеотидів: ТАЦАТГГТТЦГЦАТЦ. Напишіть будову молекули іРНК що утворюється в процесі транскрипції на цій дільниці молекули ДНК. Задачі на визначення будови ДНК за будовою молекули білка Задача 1.
53084. Розв’язання типових задач з генетики. Дигібрідне схрещування 254.5 KB
  Матеріальнотехнічне забезпечення та дидактичні засоби: Роздатковий матеріал: таблиця до вправи самостійної роботи Знайди відповідність Додаток Б; логічні ряди: Закреслити зайве слово Додаток В; методичні вказівки та задачі для проведення практичної роботи №5 Додаток Г; алгоритм розвязування біологічних задач Додаток Д; таблиця Альтернативні ознаки в людини Додаток Е; питання конкурсу Вірю не вірю Додаток Ж. Забезпечення заняття: завдання на...
53085. Цікавий погляд на звичне. Системи схрещувань організмів та їхні генетичні наслідки 2.99 MB
  Тема: Системи схрещувань організмів та їхні генетичні наслідки Мета: сформувати поняття про суть процесу гібридизації ознайомити учнів із шляхами отримання гібридів з особливостями таких форми гібридизації як внутрішньовидова міжвидова і міжродова виявити риси подібності і відмінності між спорідненим і неспоріднене схрещуванням; розвивати увагу спостережливість память логічне і критичне мислення вміння аналізувати явища з різних точок зору; вміння виділяти спільні та відмінні риси у процесі порівняння; розвивати...
53086. Інтелектуальна гра для старшокласників «Найрозумніший». Екологічний випуск 380.5 KB
  На них уже не відповідають ті гравці які пройшли в другий тур за основними питаннями. Після кожного додаткового питання перевіряється чи визначилися лідери.
53088. Основні закономірності функціонування генів у прокаріотів та еукаріотів 94.5 KB
  У цей період ще ніхто не знав що ДНК і є речовиною носієм генетичної інформації. Сьогодні вчені вважають що ген це спадковий фактор функціональна одиниця генетичного матеріалу у вигляді молекули ДНК чи РНК що кодує первинну структуру поліпептиду молекул тРНК чи рРНК або взаємодіє з регуляторними білками. Генетичний апарат у бактерій складається з молекули ДНК замкненої в кільце. Гігантська кільцева молекула ДНК яка складається із функціонально неоднорідних генетичних детермінант генів дістала назву бактеріальної хромосоми.
53089. ПЕРШИЙ МОДУЛЬНИЙ УРОК ПО ТЕМІ «ЄВРАЗІЯ» В 7 КЛАСІ 67 KB
  Фізико-географічне положення і розміри Євразії. Мета: ознайомити учнів в загальному плані зі структурою та засобами вивчення теми Євразія охарактеризувати особливості фізикогеографічного положення і розмірів Євразії навчити учнів розвязувати приклади з використанням системи проблемносимволічних сигналів ПСС застосовані як прийом активізації навчання. Унаочнення: фізична карта Євразії атласи зошитипрактикуми робочі зошити. Які частини світу історично виділені в Євразії 4.