12232

Омыление сложного эфира в щелочной среде при двух температурах

Лабораторная работа

Химия и фармакология

Изучение кинетики реакции омыления сложного эфира Цель работы: определение средних значений констант скорости реакции омыления сложного эфира в щелочной среде при двух температурах вычисление энергии активации и предэкспоненциального множителя. Принцип метода: ко

Русский

2015-01-27

242 KB

7 чел.

Изучение кинетики реакции омыления сложного эфира

Цель работы: определение средних значений констант скорости реакции омыления сложного эфира в щелочной среде при двух температурах, вычисление энергии активации и предэкспоненциального множителя.

Принцип метода: концентрация реагирующих веществ может быть определена методом электропроводности. В процессе реакции ионы гидроксила заменяются ацетат-ионами соли, общая концентрация ионов не изменяется. Однако подвижность ацетат-ионов значительно меньше, чем ионов гидроксила, в результате чего электропроводность по мере прохождения реакции уменьшается.

Основные расчетные формулы:

КII=(1/(t*(С0щел0эф))*ln0эф*(С0щел−Х)/(С0эф−Х)*С0щел)  (1)

где КII – константа скорости,

С0щел – начальная концентрация ионов ОН- (практически равна начальной концентрации щелочи),

С0эф – начальная концентрация эфира,

Х – концентрация ацетат-ионов, образовавшихся к моменту времени t.

æt=const/Rt  (2)

где æt – удельная электропроводность раствора в момент времени t,

const – постоянная сосуда,

Rt – экспериментальная измеряемая величина сопротивления,

С0щел=(1000*æ0)/(197*[1+0.019*{t°-18}])  (3)

где æ0 – удельная электропроводность раствора NaOH в начальный момент времени,

t° - температура, °С

С0эф=(1000*[æ0- æ])/(139*[1+0.0165*{t°-18}])  (4)

где æ0 – удельная электропроводность раствора NaOH в начальный момент времени,

æ – удельная электропроводность раствора при полном протекании реакции,

t° - температура, °С

Х=(1000*[ æ0- æt])/(139*[1+0.0165*{t°-18}])  (5)

где æ0 – удельная электропроводность раствора NaOH в начальный момент времени,

æt – удельная электропроводность раствора в момент времени t,

t° - температура, °С

E=(2.3*R*T1*T2/(T2-T1))*lg(K2/K1) (6)

где Е – энергия активации,

Т1, Т2 – температура опыта, К

К12 – константа скорости реакции при температуре Т1 и Т2 соответственно.

K=A*exp(-E/RT) (7)

Экспериментальные данные:

t, °C

21

æ, Ом-1см-1

0,0028758

Еакт, кДж

41,56

const, см -1

0,353727

С0щел, моль/л

0,0205659

A

97616162

Экспериментальные значения для t=21°C

t, мин

Rt, Ом

æt, Ом-1см-1

X, моль/л

К, л*мин-1*моль-1

3

90,3

0,003917243

0,0025032

5,211753729

6

94,8

0,003731297

0,0037778

4,49018965

9

98,4

0,003594787

0,0047136

4,1783557

12

101,3

0,003491876

0,005419

3,96495828

15

103,7

0,003411061

0,005973

3,802776774

18

105,5

0,003352863

0,006372

3,613441044

21

107,4

0,003293547

0,0067786

3,549346016

24

108,7

0,003254158

0,0070486

3,408015394

123

0,002875829

0,009642

4,027354574

Экспериментальные значения для t=31°C

t, мин

Rt, Ом

æt, Ом-1см-1

X, моль/л

К, л*мин-1*моль-1

3

85,8

0,004122692

0,0009461

1,714348218

6

91,4

0,003870098

0,0024424

2,527735051

9

95,7

0,003696207

0,0034724

2,660460643

12

98,9

0,003576613

0,0041809

2,602914957

15

101,4

0,003488432

0,0047032

2,498170572

18

102,8

0,003440924

0,0049846

2,28914846

21

104

0,003401221

0,0052198

2,121708079

24

105,1

0,003365623

0,0054307

1,990080691

106

0,003337047

0,0056

2,300570834

Выводы: в ходе выполнения работы определили средние константы скорости реакции омыления ацетоуксусного эфира раствором NaOH при двух температурах. Получили: при 21°С КII = 4,027 л*мин-1*моль-1; при 31°С КII = 2,301 л*мин-1*моль-1. Вычислили энергию активации по уравнению Аррениуса и получили значение 41,56 кДж.

PAGE   \* MERGEFORMAT 1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85349. Особливості розвитку людини з порушеннями інтелекту і психічними захворюваннями 42.36 KB
  Олігофренія одна з груп розумової відсталості різна за етіологією і патогенезом хворобливих змін об’єднаних загальним клінічним проявом недорозвинення головного мозку. Олігофренія характеризується природженим або придбаним в ранньому дитинстві до 3 років загальним психічним недорозвиненням. У більшості з них спостерігалися недорозвинення мови й емоційновольова нестійкість. У структурі інтелектуального дефекту цієї групи дітей переважали недорозвинення зоровопросторових функцій труднощі встановлення послідовних умовиводів у розповідях...
85350. Депривація і особливості розвитку особистості дітей і підлітків із відхиленнями розвитку 38.99 KB
  Якщо подивитися на дітей з відхиленнями в дитинстві то емоційноособистісне спілкування з матір’ю не стає визначальним у розвитку дитини. Особливість психологічного статусу дитини з невеликими відхиленнями в розвитку це те що на ранньому етапі не залягали передумови становлення його психіки. Якщо не займатися з такою дитиною спеціальним розвитком і навчанням то зміни в емоційновольовій сфері дитини не відбудеться. Стрес пов’язаний з етапами шкільного життя з підвищенням вимог до дитини викликає певне психологічне напруження що часто...
85351. Основні завдання психологічної реабілітації людей з різними психофізичними порушеннями 39.57 KB
  Друга група завдань вивчення аномалії формування и розвитку конкретних форм психічної діяльності та її психічних процесів у різних груп аномальних дітей тобто вивчення закономірностей формування особистості розумової діяльності мови сприймання пам’яті. Діагностика психічного розвитку дитини містить у собі: o всебічне клінікопсихологічне вивчення особистості дитини та її батьків системи їхніх відносин; o аналіз мотиваційнопотребностної сфери дитини й членів її родини; o аналіз розвитку сенсорноперцептивних і інтелектуальних процесів...
85352. Методи корекції в системі психологічної допомоги людям із обмеженими можливостями 40.37 KB
  Розвиваючий Розвиток комунікативних навичок особистості o розвиток експресивномовленнєвих якостей; o розвиток соціальноперцептивних особистісних якостей; o розвиток інструментальних якостей. Закріплюючий Моделювання комунікативних навичок в актуальних соціальних для підлітків умовах розвиток комунікативних якостей в умовах навчальної діяльності; розвиток комунікативних якостей в сімейних умовах; розвиток комунікативних якостей в позашкільних умовах. Робота з педагогами та батьками. Просвітницький Розвиток психологічного просвітництва...
85353. Соціально-психологічні особливості людини із порушеннями слуху 40.78 KB
  Втрата слуху навіть часткова створює бар’єр між людиною і суспільством утруднює оволодіння знаннями і спеціальністю обмежує трудову і суспільну діяльність зтримує розвиток особистості. Відсутність слуху серйозно обмежує й естетичне виховання особи адже людина позбавляється можливості нормально сприймати музику...
85354. Компенсація, корекція і реабілітація як категорії спеціальної психології 37.42 KB
  Перша фаза виявлення того чи іншого порушення в роботі організму. Сигнал про порушення може бути пов’язаний і з самим розладом і з його наслідками з різними відхиленнями в поведінці і діяльності. Друга фаза оцінка параметрів порушення його локалізації та глибини виразності. Не випадково одне і те ж порушення у тварин і людини може призвести до різних наслідків.
85355. Особливості розвитку людини з порушенням зору 40.34 KB
  Вроджені: захворювання й аномалії розвитку органів зору: патологія судинної оболонки захворювання рогової оболонки ока вроджені катаракти глаукоми окремі форми патології сітківки і таке інше. Аномалії зору також можуть виникнути в результаті зовнішніх і внутрішніх негативних впливів що мали місце в період вагітності: перенесені матір’ю вірусні захворювання токсоплазмоз краснуха й таке інше.
85356. Проблема «норми» і «патології» в сучасних науках про людину 40.46 KB
  Розрізнення психічної норми не норми і патології вимагає відповісти як мінімум на два принципових питання. Перший підхід привнесений в психологію з медицини і полягає у визначенні норми через заперечення: якщо людина психічно не хворий відсутні симптоми психічного захворювання значить він психічно здоровий. Другий підхід внесений в психологію з біологічних наук і полягає в розумінні психічної норми як здатності підтримувати гомеостаз або рівновагу від грец.