12233

Определение средних значений констант скорости реакции омыления сложного эфира

Лабораторная работа

Химия и фармакология

Лабораторная работа № 1 Цель работы: определение средних значений констант скорости реакции омыления сложного эфира этилацетата в щелочной среде. Опыты показывают что реакция протекает как реакция второго порядка.

Русский

2013-04-24

22.27 KB

7 чел.

Лабораторная работа № 1

Цель работы:  определение средних значений констант скорости реакции омыления сложного эфира             

                          ( этилацетата) в щелочной среде.

Опыты показывают, что реакция протекает как реакция второго порядка.

СH3COOC2H5 + NaOHCH3COONa + C2H5OH

В данном случае удобнее исследовать процесс с помощью измерения электропроводности. В процессе ионообмена ионы гидроксила заменяются ацетат ионами. Общая концентрация их не изменяется, изменяется только подвижность (гидроксил-ионы более подвижны чем ацетат-ионы). Зная связь электропроводности и концентрации можно рассчитать константу.

Расчетные формулы

,    где                                                       (1)

сonst – постоянная сосуда,

XKCl – удельная электропроводность,

RKCl  - сопротивление раствора.

, где   (2)

С0(NaOH) – начальная концентрация щелочи,

χ0   - начальная электропроводность,

t – температура проведения опыта.

, где  (3)

С0(СН3СООС2Н5)  -начальная концентрация эфира,

χ - электропроводность после проведения реакции,

t – температура проведения опыта.

,  где                       (4)

χt – электропроводность за прошедшее время,

Х – концентрация ацетат ионов.

Расчетные данные

t = 32ºС

R(KCl, 0,02н) = 178 Ом.

χ = 25,01٠10-4 Ом-1см-1.

R(в начале реакции) = 97 Ом.

R (в конце реакции ) =144 Ом.

const = 178 ٠25,01٠10-4 =  0,4452 см-1 (рассчитывается по формуле (1))

χ0 = 0,4452 / 97 = 4,589٠10-3 Ом-1см-1

χ=0,4452/144  = 3,092٠10-3Ом-1см-1

С0(NaOH) = 0,0184М (рассчитывается по формуле (2))

С0(СН3СООС2Н5) = 0,00875М (рассчитывается по формуле (3))

Таблица 1. Зависимость сопротивления от времени протекания реакции

t,  время от начала реакции

Rt, Ом

χt, Ом-1см-1

X,моль/л

К, л٠мин-1٠моль-1

4

111

4,011٠10-3

3,378٠10-3

29,5356

8

117

3,805٠10-3

4,582٠10-3

47,1750

20

127

3,505٠10-3

6,335٠10-3

89,6697

32

130

3,247٠10-3

7,843٠10-3

177,316

43

131

3,398٠10-3

6,960٠10-3

115,192

X,моль/л  - рассчитывается по формуле (4)

χ, Ом-1см-1

Рисунок 1. График зависимости электропроводности от времени.

 = 85,87 л٠мин-1٠моль-1

Вывод: при выполнении данной работы было определена средняя константа скорости реакции омыления сложного эфира (этилацетата) в щелочной среде. Она составила 85,87 л٠мин-1٠моль-1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63248. Римська республіка V — середини III ст. до нашої ери 34.95 KB
  Мета: розглянути боротьбу плебеїв і патриціїв у Римі визначити вплив її результатів на перетворення Риму на одну з найсильніших держав Західного Середземноморя; дати уявлення про особливості організації влади та суспільного устрою часів Римської республіки.
63250. Урок узагальнення з теми: Давній Рим у VIII—І ст. до нашої ери 23.88 KB
  Після цього уроку учні зможуть: називати час утворення Римської республіки завоювання Римом Італії виникнення Риму війн Риму з Карфагеном установлення диктатури Сулли повстання Спартака першого тріумвірату історичних осіб цієї доби основні джерела рабства...
63251. Диктатура Юлія Цезаря 25.34 KB
  Після цього уроку учні зможуть: називати час громадянської війни в Римі диктатури Гая Юлія Цезаря; показувати на карті напрями походів Гая Юлія Цезаря; застосовувати та пояснювати на прикладах поняття диктатор...
63252. Римська імперія в І—II ст. нашої ери 29.75 KB
  Ознайомитися із системою державного управління що склалася за часів правління Августа; удосконалити вміння давати характеристику історичної особистості. Очікувані Після цього уроку учні зможуть: називати час правління Октавіана Августа органи влади імперії...
63253. Римська культура 27.61 KB
  Мета: ознайомитися з основними досягненнями культури Давнього Риму, простежити звязок між грецькою та римською культурами; удосконалити навички складання плану параграфа; визначити роль римської культури в розвитку світової культури.
63254. Місто Рим і життя його мешканців 20.61 KB
  Мета: дати уявлення про життя столиці Римської імперії та побут римських громадян; знайомити школярів із визначними памятками Риму підвищити рівень загальної культури учнів.
63255. Виникнення християнства 25.65 KB
  Мета: ознайомити учнів з історією виникнення і перших етапів існування християнства; схарактеризувати діяльність перших християнських громад та їхнє становище в римській державі; зясувати причини швидкого поширення вчення Ісуса Христа.
63256. Урок узагальнення з теми «Падіння республіки та рання імперія» 22.26 KB
  Які події періоду що розглядається вам найбільше запамяталися Яка подія відбулася 15 березня 44 р. Скільки років минуло від убивства Цезаря до проголошення Октавіана принцепсом Скільки років тривало одноосібне правління Октавіана Які династії правили...