12234

Определение константы диссоциации слабого электролита

Лабораторная работа

Химия и фармакология

Определение константы диссоциации слабого электролита Цель работы: установить зависимость удельной и эквивалентной электропроводности слабого электролита от концентрации. Рассчитать значения степени и константы диссоциации слабого электролита. Принцип метода: ко

Русский

2013-04-24

337 KB

52 чел.

Определение константы диссоциации слабого электролита

Цель работы: установить зависимость удельной и эквивалентной электропроводности слабого электролита от концентрации. Рассчитать значения степени и константы диссоциации слабого электролита.

Принцип метода: константа диссоциации слабого электролита связана со степенью диссоциации, которое выражает собой закон разбавления Оствальда. Поскольку диссоциация электролитов представляет собой равновесный процесс, то константа диссоциации при заданных температурах и давлении не будет зависеть от концентрации, хотя степень диссоциации при изменении концентрации может меняться в достаточно широких пределах.

Основные расчетные формулы:

σ=k/R, (1)

σ – удельная электропроводность, Ом-1*см-1;

k – постоянная сосуда, см-1;

R – сопротивление раствора электролита, Ом.

λ=σ*1000/С, (2)

λ – эквивалентная электропроводность, Ом-1*моль-экв-1*см2;

С – концентрация электролита, моль-экв/л.

Кд2*С/(λ*(λ − λ)), (3)

Кд – константа диссоциации;

λ – эквивалентная электропроводность, Ом-1*моль-экв-1*см2;

λ − эквивалентная электропроводность электролита при бесконечном разбавлении;

С – концентрация, моль-экв/л.

α=λ/λ, (4)

α – степень диссоциации,

λ – эквивалентная электропроводность, Ом-1*моль-экв-1*см2;

λ − эквивалентная электропроводность электролита при бесконечном разбавлении;


Экспериментальные данные:

к=0.33 см-1

Электролит С, моль-экв/л

R, Ом

σ, Ом-1 *см-1

λ, Ом-1*моль-экв-1*см2

λ∞, Ом-1*моль-экв*см2

α

Кд, 105

AcOH

0,1

0,13

2,552192

25521,92

391,6

65,17345

1,73

0,05

0,19

1,746237

34924,74

89,18472

1,72

0,025

0,38

0,873118

34924,74

89,18472

1,74

PhCOOH

0,01

0,23

1,442543

144254,3

383,1

37,6449

6,55

0,005

0,31

1,070274

214054,8

55,944

6,6

0,001

0,39

0,850731

850730,8

78,594

6,65

 

Выводы: в ходе выполнения работы определили средние константы диссоциации уксусной и бензойной кислот, они равны 1,73*10-5 и 6,6*10-5 соответственно, а также степень диссоциации кислот.

PAGE   \* MERGEFORMAT 1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5775. Облік в бюджетних установах. Конспект лекцій 519.5 KB
  Вступ Метою викладення дисципліни Облік в бюджетних установах в вищих навчальних закладах є формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах. та на основі цих знань підготовка фахівця з бухга...
5776. Теорія автоматичного управління спеціальними системами 1.92 MB
  Нелінійні системи та їх аналіз Нелінійні системи - це системи, що описуються нелінійними диференціальними рівняннями. Система автоматичного управління (САУ) називається нелінійною, якщо до її складу входить хоча б один нелінійний елемент. На пр...
5777. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій 2.57 MB
  В першому розділі йдеться про теоретичні основи землевпорядного проектування. В другому розділі розкриваються питання територіального землеустрою, в третьому розділі - внутрішньогосподарський землеустрій сільськогосподарських землеволодінь і зе...
5778. Культурологія Давніх словян та сучасних українців 211 KB
  Предмет і завдання курсу. Культурні джерела східних слов'ян. Культура Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Мистецтво: архітектура, живопис, музика та декоративно-ужиткове мистецтво. Неоднозначний стан української культури під час хрущовської відлиги.
5779. Університетська освіта в контексті Болонського процесу 55 KB
  Університетська освіта в контексті Болонського процесу. Поняття вища освіта. Мета, задачі, структура, типи вищих навчальних закладів України. Закон України Про вищу освіту від 17.01.2002 р. спрямований на врегулювання суспільних відносин у галу...
5780. Макроекономіка як наука 183.5 KB
  Макроекономіка як наука Анотація Економіка як об'єкт вивчення економічних наук. Рівневий підхід до вивчення економіки. Предмет макроекономічної теорії. Суб'єкти макроекономіки. Макроринки та їх класифікація. Проблема обмеженості ресурсів і...
5781. Аналіз сировини в кондитерській промисловості 205.5 KB
  Характеристика сировини, що використовується у кондитерському виробництві. Правила її зберігання та підготовка до виробництва. Органолептична оцінка якості: борошна, цукру-піску, цукрової пудри, патоки, яєць, меланжу, яєчного поро...
5782. Поняття регіону. Галузева та функціональна структури регіону 142 KB
  Поняття регіону, територіального та регіонального управління Структура регіону. Галузева та функціональна структури регіону Соціальна інфраструктура регіону Поняття регіону, територіального та регіонального управління Термін...