12235

Реакция гидролиза сахарозы с образованием глюкозы и фруктозы

Лабораторная работа

Химия и фармакология

Лабораторная работа №3 Определение константы скорости инверсии тростникового сахара сахарозы. Цель работы: определить порядок реакции по сахару и катализатору определить средние константы скорости реакции . Изучаемым процессом является реакция гидролиза...

Русский

2015-01-27

25.7 KB

34 чел.

Лабораторная работа  №3

Определение константы скорости инверсии тростникового сахара (сахарозы).

Цель работы: определить порядок реакции по сахару и катализатору, определить средние константы скорости реакции .

Изучаемым процессом является реакция гидролиза сахарозы с образованием глюкозы и фруктозы.

При пропускании поляризованного света плоскость поворачивается на определенный угол. Реагенты вращают плоскость поляризации влево, а продукты вправо. Угол вращения по мере протекания реакции уменьшается. Такая зависимость определяется формулой (1), зная угол поворота в начале реакции, в определенные моменты времени и в конце реакции можно найти константу.

Расчетные формулы

 где         (1)

t  -время протекания реакции,

α0 – угол вращения соответствующий началу реакции при t=0,

α – угол вращения в момент времени t,

α  - угол вращения отвечающий концу реакции.

  ,    (2)

Измеренное α0 составило 5,85º

Измеренное αсоставило -1,90º

Таблица 1. Результаты кинетических измерений с 4н HCl.

Угол вращения (α)

Время реакции (t), мин.

К1, с-1

αt

lg(αt)

5,06

4

0,0269

6,96

0,843

4,62

9

0,0192

6,52

0,814

4,44

12

0,0167

6,34

0,802

3,76

15

0,0209

5,66

0,753

3,12

18

0,0241

5,02

0,701

2,70

24

0,0217

4,60

0,663

2,60

27

0,0201

4,50

0,653

1,94

30

0,0234

3,84

0,685

1,70

33

0,0232

3,60

0,556

1,24

36

0,0251

3,14

0,497

0,98

39

0,0254

2,88

0,459

0,32

42

0,0298

2,22

0.346

0,12

45

0,0299

2,02

0,305

Константа скорости реакции рассчитывается по формуле (1)

=0,0269 мин-1

мин-1

Рисунок 1. График зависимости lgt)  от времени.

Исходя из графика определяем lgt) в определенный момент времени. В момент времени t=24 мин. оно равно 0,6433.

По формуле 2 вычислим среднее значение константы:

K = 2,3٠ = 0,0235 мин-1.

Выводы: в данной работе была вычислена константа реакции гидролитического разложения сахарозы, она составила 0,0235 мин-1.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72965. Организация менеджмента в аудиторской деятельности 263.49 KB
  Сегодня в Российской Федерации действует большое количество аудиторских фирм, и перед экономическими субъектами стоит проблема выбора. Самый простой способ выбрать аудиторскую фирму — довериться рекламе.
72966. План рахунків бухгалтерського обліку 57.5 KB
  Завданням керівництва є контроль за інформацією про склад засобів підприємства, джерел їх формування, господарських процесів і фінансових результатів діяльності. Для цього необхідно використовувати в бухгалтерському обліку багато різних рахунків.
72967. МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 55.5 KB
  Методи адміністративного менеджмента - це сукупність прийомів та засобів застосування яких дозволяє забезпечити ефективне функціонування керуючої та керованої підсистем системи управління.
72968. АНАЛІТИЧНЕ ТА КОНСАЛТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 57.5 KB
  Вона потребує максимального концентрування на певному завданні досконалого знання предметної області оперативного вивчення ситуації розуміння конкретної проблеми і процесів її розвитку застосування різноманітних методів й прийомів аналізу певного часу тощо.
72969. Функции. Правила организации функций 85.5 KB
  При вызове функции ей при помощи аргументов (формальных параметров) могут быть переданы некоторые значения (фактические параметры), используемые во время выполнения функции. Функция может возвращать некоторое (одно!) значение.
72970. Ежелгi Римдегі құл иеленуші мемлекет және құқығы 30.94 KB
  2 кезең - рим құқығының гүлдену кезеңі. Бұл кезде цивтльдік құқықпен қатар преторлық құқық пайда болады, оның ішінен жалпы халықтық немесе халықтар құқығы бөлініп шықтығ, бұл құқық римдік азаматтармен шетелдік азаматтар арасындағы, сонымен қатар Рим мемлекетінің аумағында...
72971. Пожежна безпека виходу горючих речовин із нормально працюючого технологічного обладнання 315 KB
  Горючі гази пари і рідини виходять з апаратів і трубопроводів у виробниче приміщення або на відкриті площадки не тільки при ушкодженнях та аваріях але і при нормальній експлуатації апаратів що мають свої конструктивні особливості.
72972. Inflammation 47.5 KB
  Inflammation is defined as the local response of living mammalian tissues to injury due to any agent. It is body defense reaction in order to eliminate or limit the spread of injurious agent. The agents causing inflammation may be as under: Physical agents like heat, cold, radiation, mechanical trauma.
72973. ПЛАНУВАННЯ І ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮЖЕТІВ 169 KB
  Свої права визначати напрями використання суспільних коштів громадяни делегують своїм представникам в органах державної влади та місцевого самоврядування. З метою ефективного використання бюджетних коштів видатки необхідно здійснювати централізовано що сприятиме економії ресурсів.