12237

Определение константы скорости инверсии тростникового сахара

Лабораторная работа

Химия и фармакология

Определение константы скорости инверсии тростникового сахара Цель работы: ознакомиться оптическим методом изучения кинетики реакции; определить порядок реакции по сахару и катализатору; определить среднюю константу скорости рассчитать ошибки в измерениях. Принци

Русский

2013-04-24

144 KB

7 чел.

Определение константы скорости инверсии тростникового сахара

Цель работы: ознакомиться оптическим методом изучения кинетики реакции; определить порядок реакции по сахару и катализатору; определить среднюю константу скорости, рассчитать ошибки в измерениях.

Принцип метода: при реакции гидролиза сахарозы образуются глюкоза и фруктоза. В молекулах всех трех сахаров содержатся асимметрические атомы углерода, что делает эти вещества оптически активными. Водный раствор сахарозы вращает плоскость поляризации проходящего света вправо, раствор продуктов реакции – влево. По мере течения реакции правое вращение реакции заменяется левым. Для нахождения отношения концентраций пользуются свойством оптической активности растворовю

Основные расчетные формулы:

КI=(1/t)*ln((α0α)/(αtα))  (1)

где α0 – угол вращения, соответствующий началу реакции (при t=0);

αt – угол вращения в момент времени t;

α − угол вращения, отвечающий концу реакции.

Экспериментальные данные:

t, мин

α

a t -a

lg a t -a

K

lgK

∆K

19

6,44

8,44

0,926342

0,006139

-0,00432

24

5,88

7,88

0,896526

0,007721

-0,00274

28

5,5

7,5

0,875061

0,008383

-0,00208

32

4,52

6,52

0,814248

0,011711

0,001251

34

3,82

5,82

0,764923

0,014363

0,003903

39

3,4

5,4

0,732394

0,014442

0,003982

-2

0,01046

-1,98048

1,73E-18

Выводы: ознакомились с оптическим методом изучения кинетики реакции; определили среднюю константу скорости К=0,01046±1,73*10^-18 min-1, рассчитали ошибки в измерениях.

PAGE   \* MERGEFORMAT 1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55417. МОДУЛЬ ГАНДБОЛ. ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ СЕКЦИЙ И СПОРТИВНЫХ КРУЖКОВ ДЛЯ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 4-11 КЛАССОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 281.5 KB
  Пояснительная записка Программа и тематический план занятий группы 1012 лет Тестовые вопросы теории гандбола группы 1012 лет Программа и тематический план занятий группы 1314 лет Тестовые вопросы для группы 1314 лет Программа и тематический план занятий группы 1516 лет Тестовые вопросы теории гандбола группы 1516 лет Самоконтроль спортсменов ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Одним из основных преимуществ ручного мяча является его простота. Овладевая различными навыками: быстрым бегом хорошей прыгучестью выносливостью...
55418. Соціалізація особистості 178.5 KB
  Побудова громадянського суспільства в Україні неможлива без реорганізації системи освіти та правового виховання підростаючого покоління. Пошук шляхів і засобів громадянської освіти та виховання молоді становить сьогодні одну з найактуальніших проблем...
55419. ШЛЯХ ПІЗНАННЯ 218 KB
  Мета: визначення якісної і кількісної оцінки моральної поведінки учнів прояву громадської активності товариськості самокритичності.com Мета: пропагувати серед учнів класу інтерактивну форму висвітлення інформації про справи класу у соціальній мережі...
55420. Подільність натуральних чисел 1.88 MB
  Мета програми – поглиблення знань із теми, набуття навичок самоосвіти. Результати самостійної роботи учнів за пропонованою програмою використовуються під час повторення або заліку у формі повідомлення на уроці.
55422. Арифметична й геометрична прогресії, їх означення та властивості. Формули n–го члена кожної прогресії 57 KB
  Мети уроку: ввести означення арифметичної й геометричної прогресій; працювати над засвоєнням учнями відповідної термінології різниці арифметичної прогресії та знаменника геометричної прогресії; рекурентної формули та характеристичних властивостей прогресій;
55423. Арифметична і геометрична прогресії. Розв’язування задач 91 KB
  Мета: Поглибити знання учнів з теми Арифметична і геометрична прогресії сприяти розвитку мислення і творчих здібностей учнів формувати їх пізнавальний досвід; виховувати інтерес до математики розвивати кругозір.
55424. Прогресії навколо нас. Розв'язування задач прикладного змісту 121.5 KB
  Узагальнити знання учнів про прогресії закріпити навички обчислення суми показати практичне застосування теми на прикладах задач із життя та історичних задач; розвивати вміння учнів створювати математичні моделі до розвязування задач;...
55425. АРИФМЕТИЧНА ПРОГРЕСІЯ І ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 148.5 KB
  Сьогодні на уроці ми повинні повторити визначення арифметичної прогресії формули та за їх допомогою успішно розв’язувати задачі. Що означають фрази Частка пенсіонерів у країні росте в арифметичній прогресії При зростаючій відносній масі ракети ...