12242

Определение рН раствора с помощью хингидронного электрода

Лабораторная работа

Химия и фармакология

Определение рН раствора с помощью хингидронного электрода Цель работы: определение рН и буферной емкости ацетатных буферных растворов. Принцип метода: потенциометрическое определение производят измеряя ЭДС гальванического элемента во втором одни из электродов во

Русский

2013-04-24

107.5 KB

13 чел.

Определение рН раствора с помощью хингидронного электрода

Цель работы: определение рН и буферной емкости ацетатных буферных растворов.

Принцип метода: потенциометрическое определение производят, измеряя ЭДС гальванического элемента, во втором одни из электродов (водородный хингидронный, стеклянный) погружен в электролит, содержащий ионы водорода, а вторым является электрод сравнения (насыщенный каломельный электрод).

Основные расчетные формулы:

рН= (φ0ХГ – Ецепи – φCl-/Hg2Cl2, Hg)/0.058 (1)

φ0ХГ –стандартный электронный потенциал хингидронного электрода;

φCl-/Hg2Cl2, Hg – электронный потенциал каломельного электрода;

φХГ=0.699 + 7.4*10-4*(t-25) (2)

t – температура, при которой проводится эксперимент.

Экспериментальные данные:

φ0ХГ = 0,69308 В

φCl-/Hg2Cl2, Hg = 0,242 В

№ и состав

ЭДС цепи, В

рН

0.1 н HCl

0,363

1,518621

0.1 н АсОН

0,299

2,622069

0.2 н АсОН

0,287

2,828966

АсОNa:AcOH=4:16

0,214

4,087586

АсОNa:AcOH=10:10

0,178

4,708276

АсОNa:AcOH=16:4

0,155

5,104828

H2O дист

0,120

5,708276


№ и состав

ЭДС цепи, В

рН

буф 10:10 +

2мл HCl

0,174

4,77724138

буф 10:10 +

4мл HCl

0,174

4,77724138

буф 10:10 +

6мл HCl

0,179

4,69103448

буф 10:10 +

8мл HCl

0,182

4,63931034

буф 10:10 +

10мл HCl

0,190

4,50137931

буф 10:10 +

12мл HCl

0,193

4,44965517

Выводы: в ходе выполнения работы был определен рН буферных смесей и кислот, а также измерена буферная емкость ацетатного буфера AcONa:AcOH = 10:10, ее значение равно 12 мл.

PAGE   \* MERGEFORMAT 1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20262. Другий віріальний коефіцієнт для різних моделей потенціалу взаємодії 114 KB
  Методом статистичних сум можна отримати рівняння стану: 1 Співвідношення Камерлінг – Онеса: 2 Порівнюючи 1 і 2: другий віріальний коефіцієнт Ідеальний газ: U=0 BT=0 pV=RT Модель твердих сфер: де об’єм молекули де не враховуємо притягання В 2 підставляємо ВТ: b V Модель Сюзерленда: = дорівнює першому доданку з 2. При реальний газ веде себе як ідеальний ТБ ТК критична температура тут ми використали 5 та глибина потенціальної ями Оскільки для моделі...
20263. Теорія Перкуса-Йєвіка 94.5 KB
  Теорія ПеркусаЙєвіка. Теорія ПеркусаЙєвіка – це спроба встановити ще одне рівняння. Теорія ПеркусаЙєвіка використовує умовні корелятивні функції. Нехай існує функціонал який може бути розкладений у ряд Тейлора по варіації в положенні частинки s1 за визначенням: Розглядались такі функціонали: 1 ; приводить до результатів Перкуса Йевіка; 2 ; приводить до результатів ББГКІ 3 .
20264. Теорія Ван-дер-Ваальса (ВдВ) критичних явищ 99.5 KB
  Теорія ВандерВаальса ВдВ критичних явищ. Одне з рівнянь що описує реальні гази – рівняння ВдВ: для 1го моля газу 1 де а і b –сталі пов’язані із силами притягання і відштовхуванням відповідно. Перепишемо 1: При Т1 : ізотерма ВдВ ліва вітка – рідкий стан права – газоподібний.Перехід із рідкого стану в газоподібний і в зворотному напрямку при звичайних умовах відбувається не вздовж ізотерми ВдВ АВСDE а вздовж ізотерми АЕ яка одночасно є і реальною ізотермою.
20265. Просторові кореляційні функції та властивості кореляційних функцій 63 KB
  Тобто якщо для системи відома функція то ми знаємо яке розташування N частинок системи є найбільш ймовірним. Але через математичні складності обчислень потенціальної енергії взаємодії N частинок системи ця задача розв’язана в дуже обмеженому числі випадків. Тому запропонували новий метод: замість функції розподілу густини ймовірностей певних статистичних станів системи Гіббса розглядається набір з N кореляційних функцій різного порядку: унарна кореляційна функція яка характеризує густину ймовірності що одна частинка системи...
20266. Молекулярна структура рідин. Два способи опису молекулярної структури 64 KB
  dV1 dV2 r EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 Г Р КР EMBED Equation.3 EMBED Equation.
20267. Поглинання звуку у в’язкопружних середовищах 80 KB
  Реологічне рівняння – це рівняння яке пов’язує тензор напруг з тензором деформацій і тензором швидкості деформацій. Для в’язкопружнього середовища реологічне рівняння: тензор напруг; тензор деформації; тензор швидкості деформації. та тоді наше рівняння буде мати вигляд: Звукова хвиля – це плоска хвиля. У в’язкопружньому середовищі на відміну від пружнього Підставляючи наше реологічне рівняння в рівняння руху отримаємо хвильове рівняння для звукової хвилі : Розв´язуючи це рівняння за умови Отримуємо вирази для швидкості...
20268. Оборудование подсистемы базовой станции (BSS) 523.5 KB
  1: контроллера базовой станции BSC Base Station Controller; базовой станции BTS Base Transceiver Station. Контроллер базовой станции BSC Контроллер базовой станции BSC центральная часть подсистемы базовой станции BSS. Контроллер BSC фирмы Ericsson рис. Контроллер BSC может контролировать радиосеть и рационально выравнивать временные дисбалансы в нагрузке на сеть.
20269. Оборудование подсистемы базовой станции (BSS). Блок приемопередатчика (TRU) 631.5 KB
  Он взаимодействует с другими компонентами через локальную шину Local Bus шину CDU шину синхронизации Timing Bus и Хшину Xbus. Блок объединения и распределения CDU CDU является интерфейсом между блоками TRU и антенной системой. CDU объединяет сигналы от нескольких приемопередатчиков и распределяет принятые сигналы ко всем приемникам. В функции CDU входит: объединение передаваемых сигналов; предусиление и распределение принимаемых сигналов; поддержка контроля антенной системы; фильтрация на радиочастоте; электропитание и контроль...
20270. ПОДСИСТЕМЫ И КОНФИГУРАЦИИ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ АХЕ10 893.5 KB
  Состоит из аппаратных средств модули временных TSM и пространственных SPM коммутаторов и центрального и регионального программного обеспечения; импульсный тактовый генератор Clock Pulse Generating and Timing CLT. Функциональные блоки GSS CLM Clock Module модуль тактового генератора; CLT Clock Pulse Generating and Timing импульсный тактовый генератор; GS Group Switch коммутационное поле; GSM Group Switch Maintenance техническое обслуживание коммутационного поля; NS Network Synchronization сетевая синхронизация; NSC...