12286

Изучение средств измерения шероховатости поверхности методом последовательного преобразования профиля

Лабораторная работа

Производство и промышленные технологии

Лабораторная работа № 7. Изучение средств измерения шероховатости поверхности методом последовательного преобразования профиля Цель работы. Изучение функциональных возможностей профилографовпрофилометров способов получения измерительной информации и ее

Русский

2013-04-25

131.5 KB

1 чел.

Лабораторная работа № 7.

Изучение средств измерения шероховатости поверхности

методом последовательного преобразования профиля

Цель работы. Изучение функциональных возможностей профилографов-профилометров, способов получения измерительной информации и ее обработки.

Общие сведения

Профилограф-профилометр является одним из наиболее универсальных средств измерения параметров шероховатости поверхности.

Прибор состоит из трех блоков (рис.13,а): электронного блока I, измерительного блока II и самописца III. На основании 6 на вертикальной стойке крепится мотопривод 5 с измерительным преобразователем 4, ощупывающим поверхность контролируемой детали 3. Деталь базируется в приспособлении 2, устанавливаемом на поверхности универсального столика 1.

На передней панели электронного блока I (рис.13,б) размещены: тумблер включения питания 7, отсчетное устройство 8 (для пробора мод.201 проградуирована в единицах измерения параметра Ra), ручка регулировки пера самописца 9, регулировка нуля 10, переключатель вида работы 11, тумблер “контроль” 12, тумблер установки вертикального увеличения 13, переключатель длины трассы интегрирования 14, стрелочный индикатор 15, переключатель отсечки шага 16.

На панели управления мотопривода 5 размещены (рис.13,в): переключатель скорости датчика 19, переключатель вида работ 22, ручка для взвода мотопривода 23, переключатель длины трассы интегрирования 24.  

Порядок выполнения работы

 1.  Установить исследуемую деталь.
 2.  Установить датчик в мотопривод и застопорить его винтом 17.
 3.  Отстопорить винт 21 и вращением винта 20 опустить датчик на поверхность детали. Вращением винта тонкой настройки 18 добиться такого положения мотопривода с датчиком (в вертикальном направлении), при котором стрелка индикатора 15 находится в красном секторе шкалы. Застопорить винт 21.

 1.  Установить вертикальное увеличение таким образом, чтобы максимальное перемещение пера самописца лежало в пределе бумаги, на которой производится запись.
 2.  Варьируя по указанию преподавателя величинами отсечки шага, трассы интегрирования измерить шероховатость исследуемой поверхности и записать профилограммы.
 3.  Используя программу на ДВК-2 обработать профилограммы – определить параметры шероховатости и провести гармонический анализ.

Содержание отсчета

 1.  Принципиальная схема получения измерительной информации
 2.  Профилограммы
 3.  График зависимости параметров шероховатости от величины отсечки шага
 4.  Спектр шероховатости

Контрольные вопросы

 1.  Какие параметры шероховатости можно измерить на приборе и каким образом?
 2.  Объяснить принципиальную схему прибора.
 3.  Каким образом осуществляется фильтрация измерительного сигнала и что она дает?
 4.  Объяснить характер полученных зависимостей.

Рекомендуемая литература [4,5,6] 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80481. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО УКРАЇНИ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ ЛЮТНЕВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (лютий—жовтень 1917 р.) 38.27 KB
  Тимчасовий уряд та його органи в Україні. Законодавство Тимчасового уряд. За згодою між лідерами Тимчасового комітету і керівництвом Петроградської Ради робітничих і солдатських депутатів був утворений Тимчасовий уряд. Через кризи прорахунки та помилки коаліційний Тимчасовий уряд представлений кадетами народними соціалістами меншовиками та есерами вів країну до Установчих зборів котрі як він сподівався мали розвязати кардинальні питання її нового буття.
80482. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 106.5 KB
  ЗАГАЛЬНИЙ ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД Після Люблінської унії 1569 року Велике князівство Литовське втратило не лише свої землі а й державне значення. Перше велике козацькоселянське повстання вибухнуло у 1591 році і тривало до 1593 року. Восени 1595 року все українське Правобережжя і ПівденноСхідна Білорусія опинилися в руках повстанців. Згідно зі статтями Переяславської угоди від 29 травня 1630 року козаки визнавали свою провину однак не підлягали покаранню за участь в повстанні.
80483. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ТА ПРАВО В РОКИ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ. ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНО - ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ (середина ХVІІ – ХVІІІ ст.ст.) 218 KB
  Політичне та економічне становище України було дуже тяжким. Український історик і юрист Андрій Яковлів підкреслював що українським проектом договору гарантувалася повнота внутрішньої автономії держави й усувалося будьяке втручання влади московського царя у внутрішні справи України. Самостійність України визнавалась і на міжнародній арені. Спочатку і Москва ставилась до України як до вільної держави.
80484. УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ. ДЕРЖАВА І ПРАВО УСРР В РОКИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ І ВОЄННОЇ ІНТЕРВЕНЦІЇ 122.5 KB
  Радянське державне будівництво в Україні в умовах громадянської війни та воєнної інтервенції весна 1918 кінець 1920 рр. в Україні розгорталися в загальному контексті громадянської війни на території Росії. Під час збройної боротьби на політичну арену вийшли різноманітні отамани діяльність яких стала однією з характерних рис громадянської війни в Україні. Більшовики спираючись на допомогу радянської Росії докладали чимало зусиль щоб відновити в Україні радянську владу.
80485. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД З ПОЧАТКУ XX ст. до 1917 року 27.16 KB
  Кожний стан поділявся на групи становища які мали особливі тільки їм надані законом права та обов\'язки. У Луганську та Катеринославі Ради розпустили міські думи і провели роботу по підготовці виборів нового складу цих органів на засадах загального та рівного виборчого права. Вона містила норми про права підданих яких не було в попередніх редакціях Основних законів. Джерела права.
80486. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНІСТЬ (листопад 1917 — квітень 1918 рр.) 49.43 KB
  Центральна Рада вважала що в такій ситуації можливий єдиний вихід щоб вона стала дійсною фактичною крайовою владою це утворення Української Народної Республіки. Особливе місце в структурі вищих органів УНР займала Центральна Рада. У III Універсалі міститься конструкція згідно з якою Центральна Рада поставлена українським народом разом з братніми народами України. берегти права здобуті боротьбою а в IV Універсалі сказано: Ми Українська Центральна Рада представниця робочого народу селян робітників і солдатів .
80487. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД УТВЕРДЖЕННЯ КАПІТАЛІЗМУ (друга половина XIX – поч. ХХ ст.) 43.41 KB
  Сільські і волосні органи самоуправління були підпорядковані не тільки системі державних органів управління селянами мировим посередникам повітовим мировим з\'їздам і губернським по селянських справах присутствіям але й поміщикам. Сфера діяльності нових органів всестанового самоврядування була обмежена господарськокультурними справами: освітою охороною здоров\'я торгівлею будівництвом та ін. Маніфест декларував створення Державної думи як законодавчого органу на основі загального виборчого права а також введення громадянських свобод. У...
80488. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО — ПРОДОВЖЕННЯ ТРАДИЦІЇ РУСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (перша пол. XIII — друга пол. XIV ст.) 40.5 KB
  Державний лад та правова система Галицько – Волинського князівства. У Новгороді та Пскові утворилися феодальні республіки у ВолодимироСуздальській землі утвердилась одноосібна влада князя в ГалицькоВолинській землі великий вплив на владні відносини мала боярська аристократія. Вершини могутності ГалицькоВолинське князівство досягло під час князювання Романа Мстиславича...
80489. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНІСТЬ (листопад 1917 — квітень 1921 рр.) 53.6 KB
  Слід звернути увагу й на заяву Ради міністрів Української держави від 10 травня: Гетьман не думає стати самодержцем. 15 жовтня було оприлюднено листа Скоропадського голові Ради Міністрів в якому він вказуючи на завершення першого періоду будування Української держави наголошував на тому що настав вже час приступити до вироблення закону який має завершити нашу планомірну працю по будуванню державності а саме до вироблення закону про вибори до Державного Сейму . На відміну від системи центральних органів Української держави формування...