12288

Измерение длины cветовой волны с помощью бипризмы Френеля

Лабораторная работа

Физика

Тема ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ С ПОМОЩЬЮ БИПРИЗМЫ ФРЕНЕЛЯ. Цель работы: Измерение длины cветовой волны с помощью бипризмы Френеля. Описание установки. Бипризма Френеля рис.1 Рис.1 состоит из двух остроугольных призм сложенных основа...

Русский

2013-04-25

83.5 KB

4 чел.

Тема ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ С ПОМОЩЬЮ БИПРИЗМЫ ФРЕНЕЛЯ.

Цель работы: Измерение длины cветовой волны с помощью бипризмы Френеля.

Описание установки.

Бипризма Френеля (рис.1)

Рис.1

состоит из двух остроугольных призм, сложенных основаниями. Обычно обе призмы изготовляются из одного куска стекла и имеют очень малые преломляющие углы  и . В сечении бипризма Френеля представляет собой равнобедренный треугольник с углом , близким к .

Схема рабочей установки.

Схема рабочей установки (рис.2) включает осветитель 1, щель 2, бипризму Френеля 3 и измерительный микроскоп 4. Между щелью и бипризмой Френеляа установлен монохроматический светофильтр 5.

Рис.2

Рабочие формулы.

                      

Таблицы измерений.

Табл.1

№ измерения

Отсчет слева

(мм)

Отсчет справа

(мм)

Разность отсчетов

(мм)

Число полос

(мм)

1

14,71

19,64

4,93

4

1,232

2

14,60

19,85

5,25

4

1,312

3

14,67

19,75

5,09

4

1,272

4

14,77

19,82

5,05

4

1,262

5

14,65

19,77

5,12

4

1,28

Средние значения

1,271

Табл.2

(см)

Отсчет изобра- жения щели

(мм)

(мм)

(см)

Отсчет изобра-жения щели

(мм)

(мм)

(см)

68

Левого

Правого

37

Левого

правого

31

13,31

13,55

0,24

13,12

14,95

1,83

13,49

13,74

0,25

13,05

15,06

2,01

13,38

13,62

0,24

13,26

15,02

1,76

     

  Среднее значение : 0,248        Среднее значение :1,858

Примеры расчётов:

           С1 и С2 – расстояния между изображениями щелей., измеренные микроскопом.  

              

  1.  Определяем  расстояние a от щели до микроскопа.

                          

  1.  Окончательно длину волны вычисляем по формуле:

                  

Вывод: В ходе проведенного опыта удалось получить интерференционную картину, измерить расстояние между темными полосами в интерференционной картине, вычислить расстояние от мнимых источников света до экрана и вычислить длину волны светового луча, которая оказалось равной 648,4нм.


1

2

3

L

5

4

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  

EMBED Equation.3  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8258. Доказування у справах про злочини неповнолітніх 123 KB
  Доказування у справах про злочини неповнолітніх. Особливості провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх. Предмет доказування у справах про злочини неповнолітніх. Особливості доказування у ході провадження досудового і судов...
8259. Доказування протокольної форми досудової підготовки матеріалів 91 KB
  Доказування протокольної форми досудової підготовки матеріалів. Суть протокольної форми досудової підготовки матеріалів. Діяльність органів внутрішніх справ при доказуванні протокольної форми досудової підготовки матеріалів. Процесуальний по...
8260. Процес доказування у справах з протокольною формою досудової підготовки матеріалів 34 KB
  Процес доказування у справах з протокольною формою досудової підготовки матеріалів Суттєва зміна сучасної злочинності обумовлює необхідність розробки все нових і розвитку традиційних засобів та методів боротьби з нею. Все більшої актуал...
8261. Процесуальні і криміналістичні засоби доказування: їх види 56 KB
  Процесуальні і криміналістичні засоби доказування: їх види Виходячи із змісту доказування як діяльності по збиранню, дослідженню, оцінці й використанню доказів, розрізняють процесуальні (процедурні) іпізнавальні способи й засоби доказування. Д...
8262. Слідчі і судові версії 108.5 KB
  Слідчі і судові версії. Поняття, сутність та значення слідчих та судових версій. Класифікація версій. Побудова (висунення) слідчих та судових версій. Перевірка слідчих та судових версій та їх оцінка. Поняття, сутність та значення слідч...
8263. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації 122 KB
  Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації Питання, які розглядаються на лекції. Правові та організаційні основи ЦЗ. Завдання ЦЗ та шляхи їх реалізації. Галузевий та територіальний моніторинг небезпек. Правові та орга...
8264. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС 200 KB
  Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС Питання, які розглядаються на лекції. Небезпечні геологічні процеси і явища та інженерна підготовка зсувних та зсувонебезпечних територій. Зони затоплень та заходи з мінімізаці...
8265. Забезпечення діяльності об’єкту господарювання, у власності якого перебуває об’єкт підвищеної небезпеки 130 KB
  Забезпечення діяльності обєкту господарювання, у власності якого перебуває обєкт підвищеної небезпеки Питання, які розглядаються на лекції: Критерії ідентифікації обєктів підвищеної небезпеки.. Визначення об’єктів підвище...
8266. Архітектура й образотворче мистецтво другої половини XVIII ст. 18.56 KB
  Архітектура й образотворче мистецтво другої половини XVIIIст. У другій половині XVIIIст. поглиблюються соціальні розмежування, козацька старшина зростається з поміщиками, урівнюється в правах з російським дворянством, остаточно ліквідуєт...