12311

Биліктің буындары бір –бірімен теңестірілуі қажат

Другое

Социология, социальная работа и статистика

Биліктің буындары бір бірімен теңестірілуі қажат деген идея кімге қатыстыШ.Монтескье Демократиябұл құбылыс оның ауқымында қалағаныңның бәрін жасауға болады деген анықтама кімге қатыстыПлатон Еуропаның қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының іргетасы қа...

Казахский

2013-04-25

103 KB

43 чел.

« Биліктің буындары бір –бірімен теңестірілуі қажат» деген идея кімге қатысты?Ш.Монтескье

«Демократия-бұл құбылыс, оның ауқымында қалағаныңның бәрін жасауға болады» деген анықтама кімге қатысты?Платон

«Еуропаның қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының» іргетасы қашан қаланды?  1975ж.;

«Ислам Конференциясы Ұйымына « қанша мемлекет мүше болып табылады? 57 мемлекет

«Оңшыл» тоталитаризм дегеніміз не?барлық басқа элементтерді құру (бәрінен бұрын европейлерді)

«Парадигма» ұғымын енгізген зерттеушіні анықтаңыз?Г.Кун

«Саяси мәдениет» терминін алғашқы рет ғылыми айналымға енгізген оқымыстыны атаңыз?И.Гердер

«Саяси процесс» ұғымының мәні-бұл?Кеңістік пен уақыттағы қоғамдық саяси жүйенің функционалдық формасы

«Этногенес және жер биосферасы» атты еңбектің авторы кім?Л. Н.Гумилев

» Ядролық  қарусыз әлем жөніндегі  декларация « қашан және қайсы мемлекетте қабылданды ?ҚР-сы ,Астана ,2011жылғы 12 қазан

»Билеуші  аңға  тән  дөрекі  күшт і қолдана отырып,өзінің бойына арыстан мен түлкінің қасиеттерін сәйкестендіре алуы керек» деген ойшылды атаңыз?Н.Макиавелли

»Мемлекттік билік құдайдан,ал барлық монархтар тек құдайдың қалауының орындаушылары ғана»-деп түсіндіретін биліктің тұжырымдамасы?теологиялық

»Процесс» сөзінің мағынасы?жалғасу

PR қызметтерін атаңыз?басқарушылық, коммуникативтік, ақпараттық, креативтік

PR –ң анықтамасы?Бұл имиджді жасап қалыптастырудағы іс-әрекеттер жүйесі

PR –ң ғылыми негізін қалаған кім?Э.Бернайз

PR-дың  іс-шарасы неден бастау алады ?өзара мүдделерді іздеуден

А.И.Соловьев дискуссияны ұйымдастырудың маркетингтік түріне нені жатқызды?Пиар, саяси жарнама, ақпатарттық лоббизм

Абай әдеттегі қазақ құқын жетілдіруде қанша үлес қосты?Абай 100-днн аса әдеттегі құқықтың жиынтығын құрастырды

Абай қоғамдағы әлеуметтік әділетсіздіктің себептерін неден көреді?Қоғамның байлар мен кедейлерге бөліну және олардың мүдделерің  қарама –қайшы болуынан  

Авторитизм –бұл?бір және топтардың билігі

Авториторизмнің мәні ?Биліктің бір адамның қолына шоғырландырылуы

Адам заттың ұлы перзенті,ғұлама ойшыл «Екінші Аристотель» деген атаққа ие болған ғұлама-Әбу Насыр әл-Фараби
Абылай ханның ақылшысы,халықтың саяси -өмірдегі тұрғысын талдаған,ханның саяси қимылдарына сын көзімен қараған,саяси құндылықтарды сана-сезімге айналдыруға бастаған кім?
Бұқар жырау

Адам табиғаты жағынан бір істегенде өнегелік, адамгершілік заңын басшылыққа алуы қажет деген қайсы ойшыл?И.Кант

Адамдардың қандай қауымдастығын этнос деуге болады?ұлыстық

Адамдардың ортақ қасиеттері мен қабілеттерін сипаттауда қандай ұғым қолданылады?адам

Азаматтық қоғам дегеніміз не?мемлекеттің тәуелсіздігімен, саяси институттарының жиынтығы, сонымен қатар жеке адам мен топтардың мүддесінің орындалуы

Азаматтық қоғам идеясының негізгі құықтық аспектісі?Қоғамның жалпы ұйымдасуы бастамасын тану

Азаматтық қоғамның басты сипаты?адамдардың жалпы теңдігі туралы түсініктерін негіздеу

Алғаш рет PR институты қашан құрылды?1948ж.

Алғаш рет халықаралық PR ассоциациясы қашан құрылды?1955ж

Алғашқы қоғам кімдерден тұрды?жергілікті туыстық топтардан

Алғашқы рет демократиялық шаралар қандай мемлекеттерде қолданылған?грек-қала мемлекеттерінде Президенттік республикада үкімет кімнің алдында жауапты?президенттің

Аралас басқару жүйесіндегі  мемлеттерді анықтаңыз:Франция,Финляндия,Португалия,Қазақстан

Аралас басқару формасының басты белгісін анықтаңыз -Үкімет президенттің де,парламенттің де алдында жауапты

Аристотель бойынша мемлекеттің дұрыс емес формалары?Тирания ,олигархия, демократия

Аристотельдің басқару формасындағы ең жақсы саясаты? Билік көшіне орташа таптың,сонымен жалпы мүддені басқарады

Әлемде көп мемлекеттер құрылымы жағынан қандай түріне жатады?унитарлық (біртұтас)

Әлемдік қауымдастықта Қазақстанды ұтымды етіп тұрған саяси фактор-Саяси тұрақтылық, ұлттық келісім

Әлемдік саясатта «ақыл-ой» орталықтары саяси бағыт-бағдарын айқындап беретін, соның ішінде қайсы мемлекеттер алда келеді?АҚШ

БАҚ-тың саяси манипуляцияда қолданудың шегі немен аяқталады?Қоғамның ақпараттық құралдарын демократиялық бақылау

Басқа пікірге төзімділік, саяси ғылымда қалай аталады.?Толеранттық

Басқару түрі бойынша Қазақстан Республикасы мынадай-Президенттік-парламенттік республика

Билік жүйесінде атқарушы биліктің қызметтерін көрсетіңіз?мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық саясатын ұйымдастыру, жүзеге асыру

Билік жүйесінде саяасаттың субьектісі дегеніміз не?саясат өміріне қатысатындар өз еркімен әсер ете алады  

Биліктегі микро саяси жүйесі ұғымы нені білдіреді?қоғмның негізгі ішкі процесіне және мемлекеттің сыртқы саясатын қамтиды

Биліктегі саяси элитаның қызметтері :саясатта паритеті мен мақсатын анықтау

Биліктердің бөлінуі принципін кімнің еңбектерінде орын алған?«Заңдардың рухы» Ш.Моетескье

Биліктің әр кезде заңды ,яғни легитимді термині қашаннан бері қолданысқа енді?XIX ғасырдың басында Францияда шыққан

Биліктің бір орталықтан болуы және бюрократиялануы неге әсер етеді?мемлекеттің басқару органдарының заңсыздығына

Биліктің заңдылығы (легитимділігі)?азаматтардың биліктерді мойындауы,басқаруы

Биліктің қатысуын партия мыналарға бөледі:басқарушы және оппозициялық

Биліктің ресурстары дегеніміз -Билікті жүзеге асыруда қолданылатын әдістердің жиынтығы

БҰҰ-да халықаралық дәрежеде «Адам құқықтарының жалпыға ортақ декларациясы» қашан қабылданды?10 желтоқсан 1948ж.

Бірпартиялық жүйе қазір дүние жүзінде қандай мемлекеттерде сақталынып қалды?Қытай,Солтүстік Корея,Куба

Бюрократияның даму тарихын ,саяси  процестің жағымды болашағы ретінде дәлелдеген қай әлеуметтанушы, саясаттанушы? М.Вебер

Геосаясат дегеніміз не?Саяси тұжырым  

Гильдия жүйесінің басты артықшылығы?Сабақтастық консенсус

Демократия кезіндегі саяси  партиялардың дамуының негізгі   бағыттары ?партиялардың электоралдыққа айналуы

Демократиялық саяси режимнің мәндік сипаты ?таңдау еркіндігі және тұлғаның өзін-өзі жетілдіру мүмкіндігі

Демократиялық тип лидерінің билікке деген қатынасына не  тең?Билік - адамға , қоғамда қызмет етуі

Демократиялық типтегі саяси лидер болу деген сөз: Жалпы адамзаттық құндылықтар мен принциптер үшін бұқараны саяси күреске ерте алушылық

Демократияның принциптері дегеніміз?Тең құқықтылық, азаматтық қоғам, көппартиялық жүйе, бостандық

Демократияның сипатты белгілері мынандай:халық-билік көзі

Дж.Локк  бойынша адамдардың  негізгі  құқықтары:өмір сүруге ,еркіндікке,  меншікке

Дүние жүзілік өркениеттік қауымдастығына  Қазақстан Республикасының  кіруіндегі негізгі фактор?қоғамдағы саяси тұрақтылық жағдайы

Дүние жүзілік саясаттағы негізгі басымдықтарды анықтаңыз :жалпы қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау

Дүниежүзі елдерінің тарихына қарайтын болсақ,ең алғаш рет заң шығарушы орган ресми түрде қайсы елде құрылды?Исландия-Альтинг

Дүниежүзінде бұқаралық саяси партиялар қашан қалыптасты?ХІХ ғасырдың екінші жартысында

ЕҚЫҰ  кеңесінде қанша қағида бекітілді?10

ЕҚЫҰ  кеңесінің қалыптасуына себеп болған қала және ол қалай аталады?«Хельсинки декалогы»;

ЕҚЫҰ кеңесінде қабылдаған қағиданың негізгісін анықтап беріңіз?адам құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу.

ЕҚЫҰ кеңесінің басты құралын анықтап беріңіз?Саяси диалог 

ЕҚЫҰ кеңесінің құрылуына неше мемлекеттің басшылары қол қойды?35;

ЕҚЫҰ Кеңесінің штаб – пәтері қайсы мемлекетте орналасқан?Вена(Австрия)

Жаңа заманда азаматтық қоғамды зерттеген және дамытқан ғұлама ойшылды атаңыз?Гегель

Жаңа заманда жаңғыртылған ежелгі грек ойшылдарының ойлары мынадай-Табиғи құқық пен табиғи жағдай

Жаңа конститутцияны құрастырып, «конститутция әкесі» атағына ие болған қоғам қайраткерін анықтаңыз ?ДжорджВашингтон

Жеке тұлғаның саяси әлеуметтенуі:жаңа саяси шындық процесіне бейімделу

Заң шығарушы биліктердің қызметтері?заңдарды қабылдайды,жалпы ұлттық бюджетті бекітеді

Идеологиямен саяси ғылымға не ортақ болып келеді ?Білімнің жүйелендірлуі

Идеологияның маңызды мәні неде?Мемлекетпен қоғамды басқарудағы әлеуметтік біртұтастық мәселелері

Ислам Конференциясы Ұйымы қашан құрылды ?1969 жылы 25 қыркүйекте Рабат қаласында (Марокко)

Ислам Конференциясы Ұйымына мүше болу үшін ,ең     алдымен   қандай халықаралық ұйымға мүше болу керек?Біріккен Ұлттар Ұйымына

Ислам Конференциясы Ұйымының штаб – пәтері қайсы мемлекетте орналасқан ?Жидда қаласында (Сауд Арабиясы)

К.Маркс мемлекеттің жойылуын былайша түсіндіреді?қоғамдағы әлеуметтік-таптық өзгешеліктің жойылуы

Кандай дағдарыс кезінде мемлекеттік органдар шешімдерін қоғамдық өмірдің әр саласына жүзеге асыра алмайды?Ену дағдарысы

Классикалық жағынан екі партиялық жүйе қайсы мемлекеттерде сақталынып қалған ?АҚШ, Ұлыбритания

Консерватизм қандай басымдықты қолдайды?Адам қоғамының иерархиалығы

Конституцияның басты саяси мәні неде?Қоғамдағы саяси қатынастарды реттеу

Конфедерацияның құқықтың негізгі мынандай?әскери одақтық келісім

Көне заманның саяси ілімінде «саясат патшаның өнері,білім және басқара алатындығы шешуші роль атқарады» деген идеяны кім айтқан?Платон

Көпұлтты мемлекеттердегі ұлттық азшылықтардың егемен мемлекетті немесе ұлттық автономияны құруына бағыталған жекешеленуіне ұмтылыс?Сепаратизм

Кратология – бұл?Билік туралы ғылым

КСРО-да 60-70 жылдарда қандай саяси режим жүргізілген?тоталитарлық

Қазақстан Республикасы БҰҰ-на қашан     толыққанды мүше болып табылады?1992 жылы 2 наурыз

Қазақстан Республикасы дегеніміз –бұл?халық пен биліктің бірлігі, конституция кепілділігі

Қазақстан Республикасы ЕҚЫҰ кеңесіне қашан төрағалық қызметін атқарды :2010 жылы

Қазақстан Республикасы қашан» Ислам Конференциясы  Ұйымына «төрағалық етеді ?2011 жылдың шілде айынан

Қазақстан Республикасында «Қазақстан 2030»  жылдарға арналған көпжылдық стратегиялық басымдарын атаңыз?Энергетикалық ресурстары, кәсіби мемлекет

Қазақстан Республикасында монополиялық құқы бар заңды кім шығара алады?парламент 

Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни  бірлестіктер» туралы Заңы қашан қабылданды ?2011 жылы 11 қазан

Қазақстан Республикасының әлемдік өркениеттік қауымдастыққа енуінің басты маңызы?Ұлттық мүлдде мен ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасының ЕҚЫҰ-дағы басты ұраны мынадай болды :ашықтық, төзімділік, дәстүрлік, сенім

Қазақстан Республикасының Конституциясы қай жылы қабылданды ?1995 жылы 30 тамыз

Қазақстан Республикасының Конституциясына  2007 жылғы саяси реформа жасалуына байланысты Қазақстан халқы Ассамблеясынан қанша  депутат Мәжіліс палатасына сайланады ?9 депутатты

Қазақстан Республикасының Конституциясына 2007 жылғы мамыр айындағы саяси реформа жүргізілгеннен кейін республикалық басқару жүйесі қалай аталады?президенттік-парламенттік

Қазақстан Республикасының Конституциясына 2007 жылғы саяси өзгертулерден кейін, енді президенттік басқару мерзімі қанша жылға  бекітілді?5 жыл

Қазақстан Республикасының қазіргі кезеңдегі саясаты қандай?көпвекторлы саясатты ұстану Мемлекеттің сыртқы саясат ұғымын анықтаңыз:Жеке мемлекеттердің дүние жүзілік деңгейде жүргізілген байланыстары

Қазақстан Республикасының негізгі сыртқы экономикалық мақсаты?Әлемдік экономикалық кеңістікке интеграция

Қазақстан Республикасының тұрақты дамуының негізгі шарты?Қоғамның біртұтастығы және ішкі саяси тұрақтылық

Қазақстан Республикасының үкіметі дегеніміз- бұл?атқарушы билікті жүзеге асырады

Қазақстан Республикасының» Егемендік»  ,яғни Одақтан бөлініп шығу  туралы декларациясы қашан қабылданды? 1990 жылы 25 қазан

Қазөақстан Республикасының Конституцуиясы бойынша  халық пен мемлекеттің атынан билік жүргізуге құқылы :Президент

Қазіргі заманғы американ пиарологтары кімдер?Т:Хант, Дж. Грюнинг

Қазіргі кезде саяси оппазиция дегеніміз –бұл? ресми биліктің саяси бағытта қарсы тұратын саяси күш

Қазіргі кезде теократиялық тәртіп, яғни діндік элитаның абсалюттік билігі қай елде жүргізіліп келеді:Сауд Арабиясы

Қазіргі кездегі ғылыми түсінікте саясат дегеніміз –бұл?қоғамдағы билікке қатысты әлеуметтік қатынастар саласы

Қазіргі кездегі мемлекеттің атқарар жаңа рөлі:еркін азаматтар мен жеке секторлардың өздері үшін тиімді шараларды қолдануға жағдайлар қалыптастыру

Қазіргі күнде ЕҚЫҰ  кеңесіне қанша мемлекет мүше болып отыр?56

Қазіргі қоғамдағы саяси жүйенің негізгі ішкі қызметін анықтаңыз?қоғамның әлеуметтік және экономикалық жүйесін қорғау

Қазіргі саяси көшбасшы беделінің негізі неде? Бағдарламасының басымы  халықтың мүддесіне сәйкестігі және тиімділігі

Қай жастан бастап Қазақстан Республикасының азамттары сайлау құқығына ие?18 жастан

Қай жылы ЮНЕСКО-ның саяси ғылымдардың халықаралық ассоциациясы құрылды?1949 ж

Қайсы бір ойшыл саяси ғылымда дін мен моральды бөлген?Макиавелли

Қайсы бір ойшыл саяси моральды негіздеген?Конфуций

Қандай мемлекет тарихында алғаш рет референдум өткізілді?Швейцария

Қоғамдағы ойдың бағыты, жүйесі, құрамы, адамның топтың, халықтың дүниетанымы өмірге, саясатқа, билікке қатысты және рухани өмірдің ерекшелігіндегі ұғымды анықтаңыз?менталитет

Қоғамдық байланыстар мен қатынастардың молшылығында, өмір сүрудегі қызметтің тұтастығын адамның өндіруі мына феноменді өзіне қосқан?мәдениет

Қоғамдық өмірдің қандай саласын зерттеу басқаларға қарағанда ерте қолға алынды?Саяси сала

Қоғамдық өмірдің маңызды сферасын бейнелейтін кең тараған терминдердің бірі-саясат

Қоғамдық ұйымдар ұғымының мәні?қоғамдық ұйымдар халықтың белгілі бір тобының мүддесін, өзін-өзі басқаратын адамдардың бірлестігін айтады

Қоғамның  ревоюциялық  жолы идесын  жақтаған  кім?К.Маркс

Қоғамның әлеуметтік өміріне не жатады?адамдар қауымдастығы арасындағы қатынастар (топтар, партиялар т.б.)  

Қоғамның саяси жүйе ұғымын ғылыми айналысқа енгізген саясаттанушы?Д.Истон

Қоғамның саяси жүйесі дегеніміз- бұл?мемлекеттік және мемлекеттік емес саяси институттардың тұтас жиынтығы , қоғамда биліктің жүзеге асуы

Қоғамның саяси жүйесі дегеніміз құрылым элементі?саяси мәдениеті

Қоғамның саяси жүйесі -Саяси-биліктік қатынасты жүзеге асыратын мемлекеттік және мемлекеттік емес институттардың жиынтығы

Қоғамның саяси жүйесіне ықпал етудің консервативті бағыты қандай?әлеуметтік- саяси ақиқаттылыққа өзгеріс ендіруден бас тарту

Қоғамның саяси жүйесінің қызметтері дегеніміз?барлық салаларды басқару, жүйесі

Қоғамның саяси жүйесінің қызметтерін көрсетіңіз?әртүрлі саланы басқару

Қоғамның саяси жүйесінің қызметін анықтаңыз?қоғамның мақсаты мен міндеттерін анықтау

ҚР –ғы PR –дың даму кезеңі қанша сатыдан өтті?5

ҚР президент сайлауы қандай жүйе бойынша өтеді?Мажоритарлы сайлау

ҚР-ның Конституциясына 2007 жылғы саяси реформа  жасалуына байланысты,Заң шығарушы органның Мәжіліс Палатасына партиялық тізім бойынша  депутаттық орындар саны жағынан қанша депутатқа көбейді? 98 депутат

ҚР-сында саяси партияларды мемлекеттік тіркеуден өткізетін орган-Әділет министрлігі

ҚР-сының  Конституциясындағы «әлеуметтік мемлекет» ұғымына сипаттама беріңіз?қоғамда әлеуметтік әділеттілікті және әлеуметтік қорғаныстарды бекіту

ҚР-сының Конституциясына 2007 жылы мамыр айындағы өзгерістерге байланысты ,партиялық тізім бойынша Мәжіліс Палатасына қанша  пайыздық дауыс алу қажет?7 пайыздық

Құқықты мемлекеттің ұсынылған принциптерінің ішінде бұл бар ма?Заң шығарушы, атқарушы және сот биліктерінің бөлінуі

Құқықтық мемлекет құрудың басты принциптері қандай?құқытық заңның басымдылығы

Л.Пай «батыстық емес» саяси процестердің неше белгісін көрсетті?17

Латын Америкасындағы «әскери хунталар» қандай саяси режимнің бір түрі :Авторитаризм

Либерализмдегі еркіндік түсінігін анықтаңыз :жеке еркіндік

Мажоритарлық жүйенің кемшілігі неде?Сайлаушылар даусының негізгі бөлігінің қамтылмай қалу мүмкіндігі

Мажоритарлық жүйенің кемшілігі? партиялардың парламенттен көп орын алуға кедергілердің болуы

Мемлекеттегі Ұлттық мүдде дегеніміз – бұл? Ұлттық егемендік

Мемлекетті басқа саяси ұйымдардан айыратын негізгі көрсеткіш?Егемендік

Мемлекеттің басқару формасына қарай бөлінуі?монархия, республика

Мемлекеттің ерекшеліктері ұғымы нені білдіреді?Егемендік, жалпыға бірдейлік, мәжбүрлік   

Мемлекеттің қандай түрі парламентке, үкіметке сенімсіздік вотумын білдіруге мүмкіндік береді?парламенттік республикада

Мемлекеттің немесе саяси партияның іс-әрекет жоспары, қандай саяси шешімге жатады?Директиваға

Мемлекеттің сыртқы функциясына не жататынын анықтаңыз?Ел қорғанысы

Мемлекеттің ұғымын атаңыз- бұл?өзіндік территориясы мен жоғары өкімет билігі бар ұйымдармен

Мемлекеттің ұлттық қауіпсіздік ұғымының мәні?Жер көлемінің тұтастығын қамтамассыз етеді

Мемлекеттің федеративтік құрылысы дегеніміз не?бірнеше мемлекеттік құрылымдарының бірігіп, бір жаңа одақтық мемлекет құруы

Мемлекеттің ішкі қызметтірімәдени-тәрбиелік, ұйымшылдық

Н.Макиавелли  бойынша дұрыс  мемлекеттік құрылыс мынадай-Республика

Н.Макиавелли өзінің идеясында күшті мемлекеттің билігін ұсынады :Жақсы заңдар мен күшті армия

Немістің атақты оқымыстысы,саясаттанушысы М.Вебер саяси жүйені жіктеу өлшемі туралы қандай қағидаларды (концепциясы) ұсынды?дәстүрлі,құқықтық,харизматикалық

Немістің көрнекті саясаттанушысы М.Вебер саяси партиялардың қалыптасу тарихын  неше кезеңге бөлді?Үш кезеңге

Орта Азия мемлекеттерінің ішінде қайсы ел, өзін бейтараптық  саясатты таңдап алған?Түркіменстан Республикасы

Орталықтағы атқарушы биліктің  орны?Министрлер  кабинеті,әкімшілік

Парадигма деген-бұл?теория,үлгі

Парламенттік  республика мынадай мемлекетте орын алады:Италия

Парламенттік республикада үкімет кімнің алдында жауап береді?парламенттің

Партия жүйесі- дегеніміз?өзара қарым-қатынасы мемлекеттік билік үшін тең бәсекеге немесе біріккен күресі арқылы көрініп отыратын партиялардың жиынтығы

Партиялық жүйе қанша түрге бөлінеді?бірпартиялық,екіпартиялық,көппартиялық

Партиялық тізім бойынша дауыс беруді білдіретін сайлау жүйесінің түрі мынадай -Пропорционалдық жүйе

Платонның саяси басқаруындағы мемлекеттің идеалды формасын анықтаңыз:Аристократия

Плутократия – бұл?Бай адамдардың билігі

Полис- ұғымын анықтап беріңіз?қала-мәдениет

Политея дегеніміз-басқару формасы немесе полистік конституциясы

Президенттік республика басқару  түріне жататын мемлекетті атаңыз АҚШ

Рационалды- бюрократия теориясының авторын  атаңыз-М.Вебер  

Саясат дегеніміз- бұл?әлеуметтік қатынастардағы билікті жүзеге асуындағы мүддесі

Саясат субъектінің танымдық және іс-әрекеті неге бағытталса, соның ұғымын анықтаңыз?объект

Саясат субъектісінің әлеуметтік – этникалық бірлігін анықтауының алғы шарты? Ұлттық дамудың қажеттілігі

Саясат субъектісінің негізгі сапалық қыры?мүдделерлі түйістіріп іс әрекетке қабілетті мүмкіндік

Саясатта әлеуметтік топтар саясат субъектісі  деген ұғымды атаңыз?таптар, этнос, топтар

Саясатта белсенді іс-әрекет жасаушы, сана мен жігері бар жеке адам немесе әлеуметтік топтың ұғымын анықтау :субъектік

Саясатта элита теориясын жасағандар? В.Парето, Г. Моска, Р.Михельс, Н. Шумпетер

Саясаттағы субъект дегеніміз не?саяси өмірге  қатысатындардың еркіндігі мен өзінің талабы

Саясаттағы тоталитаризм жүйесі?мемлекетті бір ғана идеологиямен мақсатты, ұтымды жүйеге бағындыру

Саясаттану әдісі ғылым ретінде :теориялық және эмпирикалық

Саясаттану ғылымының әдістері мынадай?теориялық және эмперикалық

Саясаттану және академиялық пән ретінде қалыптасқан кезең:ХІХ ғасырдың ІІ жартысында

Саясаттану пәні дегеніміз- бұл?заңдар мен заңдылықтардың дамуындағы саяси процесс

Саясаттану пәніне анықтама беріңіз?бұл ғылым саяси билік оның механизмдері мен институттары

Саясаттану пәніне анықтама беріңіз?бұл ғылым саяси білім, оның механизмдері мен институттары

Саясаттану тұрғысы мен қоғам деп нені айтуға болады?әлемдік халықтардың бірлестігі

Саясаттануда орталық орын алатын ұғым-саяси билік

Саясаттанудағы  жүйелік  әдіс – бұл?объектіні жүйе ретінде зерттеуге,оның тұтастығын ашуға және тұтас теориялық сипат құруға бағдарланған бағыт

Саясаттанудың әдістері-Тарихи нормативті , бихевиористік, жүйелеу

Саясаттанудың қызметтері мынадай :теориялық-танымдылық, методологиялық, практикалық, болжамдық

Саясаттанудың қызметі –танымдық, болжау, бағалау, реттеушілік

Саясаттанудың маңызды функцияларын  атаңыз:танымдық, бағалау, саяси әлеуметтендіру, болжау

Саясаттанудың негізгі объектісі:саясат, қоғам өмірінің саяси саласы

Саясаттанудың негізгі объектісі:саясат,қоғам өмірінің саяси саласы

Саясаттанудың объектісі дегеніміз не?саяси саладағы саясат

Саясаттнудың гносеологиялық қызметінің мәні-Саяси құбылыстарды танып - білу

Саясаттың басты субъектісі ?мемлекет

Саясаттың салалары мынадай :ішкі

Саясаттың субъектісі дегеніміз-бұләлеуметтік топтар, ұйымдар

Саясаттың табиғаты мен пайда болып түсіндіретін парадигманы анықтаңыз?әлеуметтік парадигма

Саясаттың табиғатын оның өз ішіндегі себептермен, қасиеттермен, элементтермен түсіндіретін парадигманы анықтаңыз?Тиімді (рационалды)-сына парадигма

Саяси әлеуметтендіру дегеніміз не?өзіндік ерікті білдіретін саяси жекеліктің қалыптасуы

Саяси жетекші ұғымының мәнін атаңыз?саяси партияның, кәсіподақтың т.б. басшысы  ұйымдастырушысы

Саяси жүйе құрылымының элементтері мынадай -саяси институттар, саяси қатынастар, саяси ережелер, саяси мәдениет

Саяси жүйе теориясы жалпы жүйелі тәсілге негізделеді, жүйелі тәсілдің басты жағдайын ата?жүйе-біртұтасты құрайтын өзара байланысты элементтер жиынтығы

Саяси жүйе ұғымы?саяси институттар мен нормалардың өзара әрекеттесу жүйесі

Саяси жүйедегі саяси сананың құрылысы ұғымын анықтаңыз?теориялық

Саяси жүйенің демократиялығының белгісі?халық билігін қамтамасыз ету

Саяси жүйенің негізгі элементі мынадай -Мемлекет

Саяси жүйенің сыртқы ортамен байланысы мен әрекеттестігінің сипатына және деңгейіне қарай жіктелуі мынадай -Ашық және жабық

Саяси идеология дегеніміз не? Өзіндік идеяға қоғамды көндіруді жақтайтын доктрина

Саяси курстың жүзеге асуының негізгі шарты қандай :Стратегия мен тактиканың саяси курсқа байланыстылығы

Саяси қатынас субъектісі мынадай ?қоғамның саяси жүйесі

Саяси қатынастар мен процестерде тұлғаның сипаты?саяси өмірге қызығушылық және қатысу

Саяси қатынастарды субъектілік құрамына байланысты неше тапқа бөлінеді?үш тапқа

Саяси құндылықтардың субъектілері:адам, әлеуметтік топтар

Саяси құндылықтардың түрлері?мақсат пен құрал

Саяси құндылықтың объектісі:нәрсе, процесс, құбылыс, дерек

Саяси лидерге қажетті қасиет?Әлеуметтік топтардың мүдделерін білдіре алушылдық

Саяси лидердің қалыптасуының басты шарты?Белсенді саяси қызмет

Саяси мәдениеттегі патриархалдық  типтің ерекшеліктерін көрсетіңіз?қоғамдық өмірдегі азаматтардың мүддеснің қалыптасуы

Саяси мәдениеттің деңгейін біріншіден не анықтайды?әлеуметтік саяси өмірге қатысуы және саяси іс-әрекет

Саяси мәдениеттің негізі неде?Құндылықтар жүйесі, саяси процесс субъектілерінінң жүріс-тұрыс үлгілері

Саяси мәдениет-ұлттық тарихи қалыптасқан саяси сандағы көптүрлі аспектілер мен іс-әрекеттер жиынтығы

Саяси модернизацияның басты мәні неде?Дағдарысты жағдайдан шығудың шаралық жүйесі

Саяси оппозиция –бұл?саяси күштің ресми билікке қарсы тұруы

Саяси партия деген ұғымды анықтап беріңіз?партиялар анықталған мақсатқа жету үшін мемлекеттік билікке ұмтылады,саяси өмірде ықпалға ие болуға ұмтылады

Саяси партия дегеніміз-бұл?бір топ адамдардың жалпы мақсаты мен мүддесі бір,саяси билікке ұмтылуы

Саяси партия-бұл?саяси әрекеттің субъектісі

Саяси партиялардың қызметі былай сиптталады:парламенттік жұмыста өз қатарын көбейту

Саяси партияның саяси жүйедегі негізгі мақсаты?саяси билікті иелену үшін күрес

Саяси процесс мазмұнын анықтаңыз -саясат, әлеуметтік қозғалыстар жүйесі және билікті өсіретін ролі ретінде көпшіліктің тәртіптік және стихиялы әрекеті

Саяси процесстің қызмет ету режимі бағыты немен анықталады?саясат субъектілерінің бір ізді әрекет жиынтығы

Саяси процесстің мәні:саяси жүйенің жұмыс істеу формасы

Саяси процестің қандай режимі ,мемелекеттің саясатын жаңа деңгейге шығарып, уақытың қауіп-қатеріне жауап бере алады?Стагнация

Саяси процестің қандай режимі саяси жүйеде азаматтар мен билік институттарының қалыпты қарым-қатынасынан шықпайды?қызметін атқару

Саяси процестің қандай режимінде саяси тұтастық шайқалады?мятеж

Саяси режим  мәнін анықтаңыз-Қоғамдағы мемлекеттік билікті жүзеге асырудың әдістері,тәсілдері,айлалары және формаларының жиынтығы

Саяси режим сипаттамасының негізі?мемлекет басшысы және өкімет басшысының ролі,биліктің ұйымдастырылуының және қызөмет ету түрлері

Саяси субмәдениеттің негізгі сипаты?Базалық принциптермен қатар аймақтық және діни ерекшелітер  

Саяси тәртібіне қарай мемлекет былай бөлінеді?авторитарлық, тоатлитарлық, либералдық,демократиялық

Саяси тәртібіне қарай мемлекет қалай бөлінеді?Тоталитарлық, автолитарлық, либералдық, демократиялық

Саяси тәртіптің түрлері?демократиялық, антидемократиялық

Саяси шешім келісім негізінде  қабылданатын әдісте дауыс беруге қойылмайды?консенсус

Саяси шешімнің жүзеге асуының басты шарты?биліктің легитимділігі

Саяси шиеленістердің басқа шиеленістерден басты айырмашылығы неде?Нақты саяси мен мақсаттардың қақтығысуы

Саяси элита теория ұғымын анықтаңыз :Маңызды саяси шешімдерді қабылдауға қатысатын,билік құрылымында жетекшілік позицияға ие лауазымды адамдардың тобы

Саяси элитаның өмір сүруінің негізгі факторлары?Адамдардың әлеуметтік және психологиялық әр алуандығы, олардың кейбіреулерінің саяси басқармалық сапасының артық болуы

Саяси элитаның түрлері :мемлекеттік, партиялық

Сыртқы саясат процесіндегі негізгі мақсаты?қарусыздандыру (демитиляризация)

Сясаттың объектісі дегеніміз- бұл?толық саяси  шыншылдық және саяси қызметті қолдауы

Теократия дегеніміз бұл -Саяси билік шіркеу басшысының,дін иелерінің қолында болатын басқару формасы

ТМД елдерінде қай жылддан бастап саясаттану пәні оқытыла бастады?1990ж

Тоталитаризм дегеніміз бұл-саяси билік бүкіл қоғамға және жеке адамдарға күш қолдану арқылы бақылау жүргізетін саяси тәртіп

Тоталитаризмге тән емес белгіні анықтаңыз :Көппартиялық жүйенің болуы

Тоталитарлық саяси жүйенің негізі? тоталитарлық типтегі партия басшыларымен орталықтанған саяси көз қарас

Тура демократия ұғымының мәні-Бағынушылар басқарушылардың сайлауына және үкіметтің саяси бағытына шынайы ықпал енетін жүйе

Тұлғаның әлеуметтік тұрғыда жетілуіне ықпал ететін Абай айтқан алғы шарттарды нұсқаңыз?талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым

Тұлғаның белсенді саяси іс-әрекеттерінің жалпыланған көрсеткіш?Саяси мәдениеттің, саяси сананың деңгейі

Тұлғаның дүниеге деген  көзқарас, әлеуметтік  құндылықтар, идеялары негізінде іс-әрекетке дайындығын неде ?өмірлік ұстаған бағыты

Ұлт дегеніміз не?территорияның тұтастығымен, тілімен, экономикалық өмірімен, салт –дәстүрімен, ортақ психалогиялық қасиеттерімен байланысқан адамдар жиынтығы

Ұлтаралық дау - жанжалдардың  себебі неде ?Ұлтаралық қатынастағы құқықтардың бұзылуы

Ұлттық мүдде ұғымының мәні-Мемлекеттің мақсатын біліп, сезіп оны іске асыру

Үкіметтің негізгі мәнін анықтап беріңіз?Атқарушы билікті жүзеге асыратыен саяси институт

Халықаралық  құқықтың жетекші принципі ?Әртүрлі әлеуметтік құрылымдармен мемлекеттердің бейбіт қатар  өмір сүруі  

Халықаралық қатынастар саясатының маңызды құрамды пәні?Халықаралық саясат

Халықаралық қатынастар ұғымы  қашан пайда болды?Бірнеше мыңжылдықтан  бұрын

Халықаралық қатынастардың саяси субъектісі?Мемлекеттер

Халықаралық саяси даулардың шешу өркениеті жолы қандай?конституция мен халықаралық нормалар шеңберінен шықпау

Халықаралық ұйым ұғымының мәні?Халықаралық құқық талаптарына сай белгілі мақсаттарда құрылған халықаралық бірлестік

Харизматикалық легитимділік мынаған негізделген-Басқарушының ерекше қасиеттеріне

Ш.Л.Монтеське  бойынша  билікті  бөлудегі  негізгі  мақсат:Билікті  шексіз  пайдаланудан   қорғау

Ш.Уәлиханов қазақ қоғамын саяси басқару туралы не айтты?Халық өзін-өзі басқарады

Ш.Уәлиханов қазақ қоғамының құрылысын қалайша белгіледі?Рулық-федалдық қоғам

Шиеленістанудағы саясаттанушылық әдістің өкілі :Р.Дарендорф

Шиеленістер теориясы қай кезеңнен бастап зерттеле бастады ?ХYІІІ –ші ғасырдың аяғы 

Ы.Алтынсарин қазақ қоғамының алдынғы қатарлы өркениетті елдерден артта қалу себептерін неден көреді?Қазақтар арсындағы оқу -ағарту  ісінің болмауынан

Электорат  деген ұғымды анықтаңыз?Сайлауға қатысуға құқықтары бар азаматтардың жиынтығы

Электорат дегеніміз-сайлауға қатысуға құқықтары бар азаматтардың жиынтығы

Элитаны реттеудің антрепренерлік жүйесінің басты артықшылығы?Жас лидерлер мен жаңашылдықтарға  ашықтық

Элитаның билікке қатысуына қарай жіктелуі :Билеуші элита және контрэлита

Элитаның қалыптасу жағдайын,оның қоғамдағы ролін зерттеумен айналысатын арнайы білім саласын анықтаңыз :Элитология

Ю.Хабермастың әлеуметтік іс-әрекет теориясы пиарды ғылымының қайсаласында қолдануға болады деп есептеді?Саясаттану


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43333. Интеграл Лебега-Стилтьеса, функции с ограниченным изменение 551 KB
  Рассмотрим подробнее заряды на -алгебре, порожденной полуинтервалами на отрезке. Каждому заряду (как и мере) поставим в соответствие функцию g. Опишем класс функций на , которые соответствуют зарядам. Построение заряда аналогично построению меры Лебега-Стилтьеса по неубывающей функции.
43335. Підсилювач низької частоти 5.68 MB
  Розрахуємо максимальну напругу в навантаження по формулі: В 1 Знайдемо максимальний струм що проходить через навантаження: 2 Розрахуємо необхідний коефіцієнт підсилення підсилювача за формулою: 3 Знайдемо орієнтовну кількість каскадів попереднього підсилення за наступною формулою: 4 Отриману за формулою 4 кількість каскадів округляють до найближчого цілого непарного числа в більшу сторону так як схема з СЕ дає зсув фази на 180 n = 3 Вихідний каскад ставиться на виході підсилювача і забезпечує підсилення...
43336. Регіональні проблеми безробіття в Україні 267.5 KB
  Як економічна категорія безробіття відображає економічні відносини щодо вимушеної незайнятості працездатного населення. Актуальність теми полягає в тому що структурні зрушення які відбуваються на сучасному етапі розвитку національної економіки призводять до суттєвих негативних змін на ринку праці зокрема до достатньо значних обсягів і рівня безробіття економічно активного населення і як наслідок до неефективного використання робочої сили. При цьому розвиток підприємництва малого і середнього бізнесу та інші ринкові перетворення не...
43337. Обхід дерев 22.23 MB
  Теоретична частина Обробка даних у вершинах дерева Лівий спадний обхід Лівий висхідний обхід Лівий змішаний обхід Приклад лівого спадного обходу LPreorder 10 Перелік використаної літератури 11 Код програми реалізації обходу дерев мовою С. На сьогоднішній день дерева є найбільш поширеною структурою. Вони популярні серед людей з технічним напрямком занять і не дарма: дерева забезпечують найшвидші і найоптимальніші умови для знаходження елемента серед інших в певній структурі. Звичайно існують...
43339. Проектування фундаментів під 9-поверхову блок секцію на 36 квартир 530.5 KB
  Результати лабораторних визначень фізикомеханічних характеристик цього ґрунту наведені в табл. Результати лабораторних визначень фізикомеханічних характеристик ґрунту № 102 Таблиця 3 № ґрунту Фізикомеханічні характеристики ґрунту ρs г см3 ρ г см3 W WL WP E МПа φ град. Остаточна назва ґрунту: суглинок твердий Визначаємо розрахункові характеристики ґрунту питому вагу {м с2 прискорення вільного падіння} кут внутрішнього тертя питоме зчеплення для розрахунків за Ію і ІІю групами граничних станів. Розрахункове значення...
43340. Розробка веб-сайту електронної бібліотеки 394.5 KB
  Завданням даної курсової роботи є розробка веб-сайту електронної бібліотеки. Веб-сайт повинен надавати можливість користувачам виконувати навігацію по категоріям та завантажувати необхідні їм книги. Також необхідний пошук по імені автора, назві книги та по опису. Для наповнення бібліотеки та редагування її вмісту необхідно реалізувати адміністративну частину сайту
43341. РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ПО ЗНАХОДЖЕННЮ НАЙКОРОТШИХ МАРШРУТІВ НА ДТМ 871 KB
  Транспортні задачі, у яких вершинами графа є пункти, а ребрами – дороги (автомобільні, залізні й ін.) і/або інші транспортні (наприклад, авіаційні) маршрути. Інший приклад – мережі постачання (енергопостачання, газопостачання, постачання товарами і т.д.), у яких вершинами є пункти виробництва й споживання, а ребрами – можливі маршрути переміщення (лінії електропередач, газопроводи, дороги і т.д.).