12414

Измерение постоянной Планка

Лабораторная работа

Физика

Отчет. К лабораторной работе 6.2. Измерение постоянной Планка. Цель работы: Определить постоянную Планка. Приборы и инструменты № Название Предел измерения Цена деления Аб

Русский

2013-04-27

83 KB

2 чел.

Отчет.

К лабораторной работе 6.2.

Измерение постоянной Планка.

Цель работы: Определить постоянную Планка.

  1.  Приборы и инструменты

Название

Предел измерения

Цена деления

Абсолютная приборная погрешность

1

Призменный спектрометр

  1.  Рабочие формулы

 

  1.  Исходные данные

Энергия диссоциации Cr2O72– =3.67·10-19Дж.

Длина волны для различных линий спектра:

Цвет

λ, Å

Красный

6128

Желтый

5770

Зеленый

5461

Голубой

5235

Синий

4358

Фиолетовый

4047

  1.  Таблица измерений

λ, Å

N, º

Nср

6128

3350

3360

3346

3356

3353.0

5770

3120

3130

3120

3126

3124.0

5461

2944

2940

2950

2946

2945.0

5235

2450

2452

2448

2446

2449.0

4358

2150

2146

2152

2154

2150.5

4047

1836

1830

1840

1832

1834.5

  1.  Таблица измерений точки начала поглощения:

N, º

Nср

2930 º

2938 º

2932 º

2934 º

2932 º

2940 º

2934.3º

  1.  Построим градуировочную кривую призменного спектрометра:

  1.  Получим выборку значений λg:

λ1

λ2

N1

N2

Ng

λg

Δλg

(Δλg)2

1

6128

5461

3353

2945

2934

5443,5

-456,6

208501,82

2

6128

5235

3353

2449

2934

5714,4

-727,5

529256,25

3

6128

4358

3353

2151

2934

5511,7

-524,8

275425,54

4

6128

4047

3353

1835

2934

5554,2

-567,3

321840,64

5

5770

5461

3124

2945

2934

5442,5

-455,6

207607,81

6

5770

5235

3124

2449

2934

5619,7

-632,8

400385,22

7

5770

4358

3124

2151

2934

5494,9

-508

258023,36

8

5770

4047

3124

1835

2934

5516,5

-529,6

280518,53

9

5461

5235

2945

2449

2934

5456,1

-469,2

220176,79

10

5461

4358

2945

2151

2934

5446,2

-459,3

210919,75

11

5461

4047

2945

1835

2934

5447,4

-460,5

212051,04

12

4358

4047

4358

1835

2934

4182,5

804,35

646978,92

λgср=

4986,9

Δλg=

46,62

  1.  Определим доверительный интервал для λg и h

λg=(4986.9±46,62) Å =(4980±50) Å

Вычислим h:

 

h=(3.67·10-19Дж·4980Å)/3·108м/с=6,0922·10-34 Дж·с

Δh=(3.67·10-19Дж·50Å)/3·108м/с=0.061·10-34 Дж·с

h=(6,09±0,06) ·10-34Дж·с

  1.  Результат

h=(6,09±0,06) ·10-34Дж·с


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31477. Аналіз майна підприємства та оцінка основного капіталу підприємства 128 KB
  Аналіз майна підприємства Лекція 5 2 год. Мета заняття: ознайомити студентів із значенням аналізу майна підприємства та поглибити їхні знання з питань оцінки основного капіталу підприємства; привчати творчо оперувати набутими знаннями розвивати логічне мислення студентів. ПЛАН Економічна сутність майна підприємства його структура і класифікація. Аналіз основного капіталу необоротних активів підприємства.
31478. Аналіз майна підприємства та оцінка матеріальних активів та фінансових інвестицій підприємства 141 KB
  Оцінка матеріальних активів основних засобів та фінансових інвестицій. Рекомендована література: Дидактична мета заняття: сформувати у студентів сучасне економічне мислення щодо оцінки матеріальних активів основних засобів та фінансових інвестицій дати теоретичні уявлення щодо класифікації та порядку розрахунку й методів оцінки показників що характеризують стан і ефективність використання майна підприємства. Оцінка матеріальних активів основних засобів...
31479. Аналіз оборотних активів та аналіз оборотного капіталу 108.5 KB
  Аналіз оборотних активів Лекція 7 2 год. Мета заняття: ознайомити студентів із завданнями аналізу оборотного капіталу підприємства поглибити їхні знання з питань аналізу обертання активів підприємства та ефективності їх використання розвивати логічне мислення студентів привчати творчо оперувати набутими знаннями виховувати інтерес до обраної професії. Основні показники оцінки стану та ефективності використання оборотних активів підприємства. Рекомендована література: 2 7 8 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 29 30 37 38...
31480. Аналіз оборотних активів 84 KB
  Мета заняття: ознайомити студентів із методикою аналізу власних оборотних засобів дебіторської та кредиторської заборгованості поглибити їхні знання з питань аналізу виробничих запасів та готової продукції розвивати логічне мислення студентів привчати творчо оперувати набутими знаннями виховувати інтерес до обраної професії. Аналіз стану та ефективності використання виробничих запасів та готової продукції на підприємстві. Завдання лекції: ознайомитись з методами аналізу наявності власних оборотних коштів; дати теоретичні та...
31481. Аналіз джерел формування капіталу підприємства 108.5 KB
  Аналіз джерел формування капіталу підприємства Лекція 9 2 год. Мета заняття: ознайомити студентів із значенням та методами аналізу капіталу підприємства поглибити їхні знання з питань оцінки складу і динаміки джерел формування капіталу методики оцінки стану та ефективності використання капіталу розвивати логічне мислення студентів привчати творчо оперувати набутими знаннями виховувати інтерес до обраної професії. ПЛАН Значення і методи аналізу капіталу підприємства. Аналіз наявності складу і динаміки джерел формування капіталу.
31482. Аналіз грошових потоків, оцінка руху грошових коштів 164 KB
  Аналіз грошових потоків Лекція 10 2 год. Мета заняття: ознайомити студентів із методами оцінки руху грошових коштів поглибити їхні знання з питань необхідності та мети використання грошових потоків на підприємстві аналізом грошових коштів у розрізі видів діяльності розвивати логічне мислення студентів привчати творчо оперувати набутими знаннями виховувати інтерес до обраної професії. ПЛАН Поняття види та значення грошових потоків для підприємства. Аналіз грошових коштів від основної інвестиційної та фінансової діяльності...
31483. Аналіз грошових потоків, оцінка грошових надходжень 121.5 KB
  Аналіз грошових потоків Лекція 11 2 год. Мета заняття: ознайомити студентів із балансовим методом оцінки грошових надходжень методикою аналізу грошових потоків із застосуванням системи коефіцієнтів поглибити їхні знання стосовно методів розрахунку обертання грошових потоків на підприємстві та їх ефективності розвивати логічне мислення студентів привчати творчо оперувати набутими знаннями виховувати інтерес до обраної професії. ПЛАН Оцінка динаміки грошових потоків по періодах. Балансовий метод оцінки грошових надходжень.
31484. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства 243.5 KB
  Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства Лекція 12 2 год. Мета заняття: ознайомити студентів та поглибити їхні знання з питань необхідності та методики аналізу показників ліквідності і платоспроможності підприємства розвивати логічне мислення студентів привчати творчо оперувати набутими знаннями виховувати інтерес до обраної професії. ПЛАН Поняття ліквідності і платоспроможності підприємства. Основні показники ліквідності підприємства порядок їх розрахунку та методи оцінки.
31485. Аналіз фінансової стійкості підприємства 104 KB
  Аналіз фінансової стійкості підприємства Лекція 13 2 год. Мета заняття: ознайомити студентів та поглибити їхні знання з питань сутності фінансової стійкості підприємства порядку оцінки та визначення основних показників і типів фінансової стійкості розвивати логічне мислення студентів привчати творчо оперувати набутими знаннями виховувати інтерес до обраної професії. ПЛАН Сутність фінансової стабільності та стійкості підприємства. Дидактична мета заняття: сформувати у студентів сучасне економічне мислення щодо поняття фінансової...