12416

Изучение термоэлектронной эмиссии и определение работы выхода электронов из металла

Лабораторная работа

Физика

Отчет. К лабораторной работе 6.4. Изучение термоэлектронной эмиссии и определение работы выхода электронов из металла. Цель работы: Вычисление работы выхода вольфрама различными методами а так же проверка закона БогуславскогоЛенгмюра. Приборы и инстр...

Русский

2013-04-27

181.5 KB

5 чел.

Отчет.

К лабораторной работе 6.4.

Изучение термоэлектронной эмиссии и определение работы выхода электронов из металла.

Цель работы:

  •  Вычисление работы выхода вольфрама различными методами, а так же проверка закона Богуславского-Ленгмюра.
  1.  Приборы и инструменты

Название

Предел измерения

Цена деления

Абсолютная приборная погрешность

1

Вольтметр

10 В

0,2 В

1 %

2

Амперметр

1,5 А

0,025 А

1 %

3

Микроамперметр

150 мкА

2 мкА

1 %

  1.  Схема установки:

  1.  Рабочие формулы

   

  1.  Исходные данные

T0= 320 K

R0=0,60 Ом

β=5,2·10-3·K-1

6В≤Uн≤8В

0В≤Uа≤50В

  1.  Таблица измерений

Uн, В

Iн, А

Uн, В

Iн, А

Uн, В

Iн, А

6

1.125

7

1.25

8

1.325

T, K=

1837

T, K=

1923

T, K=

2063

UА, В

IА, мкА

UА, В

IА, мкА

UА, В

IА, мкА

1

80

2

240

2

280

2

200

4

600

4

640

3.1

360

6

1040

6

1160

4

480

8

1560

8

1720

5

640

10

2200

10

2400

6

800

12

2920

12

3600

7

1000

14

4000

14

4400

8

1120

16

4400

16

5200

9

1200

18

5200

18

6400

10

1440

20

6000

20

7620

11

1680

22

6400

22

8800

12

1800

24

7200

24

10000

13

1900

26

7600

26

11200

15

2160

28

7600

28

11600

17

2200

19

2200

  1.  Вычисление работы выхода методом парных точек.

K=8.631∙10-5 эВ/К

Iнас1=2200 мкА Iнас2=7600 мкА Iнас3=11600 мкА

T1=1837К  T2=1923К  T3=2063К

Возьмем следующие пары: 1-2, 2-3, 3-1.

Пара 1-2:

 эВ


Пара 2-3:

эВ

Пара 3-1:

эВ

  1.  Проверка закона Богуславского-Ленгмюра.

Построим ВАХ диода для 3-х напряжений накала и теоретические графики для k∙(Uа)3/2.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48171. ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 1.08 MB
  Витоки політичної думки сягають своїм корінням у найдавніші часи – у IV – III тис. Періодизація визрівання і розвитку світової політичної думки включає в себе чотири основних етапи. Грецькі філософи започаткували вивчення політичної мови й термінології досліджували такі політичні соціальні моральні цінності як свобода справедливість добро та ін. Початок звільнення політичної думки від релігійноетичної форми пов’язаний з поглядами видатного італійського мислителя епохи Відродження Нікколо Макіавеллі 1469 – 1527 котрі були...
48173. Понятие и предмет предпринимательского права 107 KB
  Понятие предпринимательской деятельности Принципы предпринимательской деятельности РФ ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности Классификация юридических лиц Отношения возникающие в процессе государственного регулирования предпринимательской деятельности государственный контроль в виде налогового контроля финансового контроля сертификации стандартизации и тд Отношения организационно-имущественного характера которые создают условия для осуществления бизнеса – создание реорганизация ликвидация.
48174. Правознавство. Курс лекцій 1.38 MB
  Курс лекцій МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕСКОЛЕДЖ Н. Основи Конституційного права України 30 4. Загальна характеристика Конституції України її місце в системі законодавства 30 4. Громадянство України як один із інститутів конституційного права 32 4.
48175. Механизмы, лежащие в основе законов Г. Менделя 895 KB
  Отсутствие взаимодействия генов. Отсутствие сцепления генов. Гены отвечающие за развитие разных признаков например А и В не сцеплены между собой в группе сцепления генов а сочетания их аллелей образуются случайным образом в равных соотношениях. Расположение генов отвечающих за изучаемые признаки в разных парах хромосом несцепленность.
48176. Прибуток та рентабельність 58 KB
  Рентабельність це відносний показник прибутковості який характеризує ефективність витрат підприємства загалом або ефективність виробництва окремих видів продукції. Для їх розрахунку використовуються показники чистого доходу виручки від реалізації валового прибутку прибутку від операційної діяльності від звичайної діяльності а також чистого прибутку які співвідносяться із загальною сумою витрат на виробництво та реалізацію собівартістю виробленої реалізованої продукції собівартістю одиниці продукції тощо. Розрізняють наступні...
48179. Стратегічний менеджмент 2.52 MB
  У системі підготовки менеджерівекономістів основні завдання дисципліни полягають у наступному: засвоєння методології та методів стратегічного менеджменту; отримання знань та вироблення практичних навичок аналізу оцінки взаємозв'язку між ринковим попитом діяльністю конкурентів якістю їх продукції з одного боку та потребами і можливостями своєї компанії її здатністю задовольнити потреби клієнтів з іншого боку; формування навичок моделювання ситуації; розвиток інтелектуальних і творчих...