12416

Изучение термоэлектронной эмиссии и определение работы выхода электронов из металла

Лабораторная работа

Физика

Отчет. К лабораторной работе 6.4. Изучение термоэлектронной эмиссии и определение работы выхода электронов из металла. Цель работы: Вычисление работы выхода вольфрама различными методами а так же проверка закона БогуславскогоЛенгмюра. Приборы и инстр...

Русский

2013-04-27

181.5 KB

5 чел.

Отчет.

К лабораторной работе 6.4.

Изучение термоэлектронной эмиссии и определение работы выхода электронов из металла.

Цель работы:

  •  Вычисление работы выхода вольфрама различными методами, а так же проверка закона Богуславского-Ленгмюра.
  1.  Приборы и инструменты

Название

Предел измерения

Цена деления

Абсолютная приборная погрешность

1

Вольтметр

10 В

0,2 В

1 %

2

Амперметр

1,5 А

0,025 А

1 %

3

Микроамперметр

150 мкА

2 мкА

1 %

  1.  Схема установки:

  1.  Рабочие формулы

   

  1.  Исходные данные

T0= 320 K

R0=0,60 Ом

β=5,2·10-3·K-1

6В≤Uн≤8В

0В≤Uа≤50В

  1.  Таблица измерений

Uн, В

Iн, А

Uн, В

Iн, А

Uн, В

Iн, А

6

1.125

7

1.25

8

1.325

T, K=

1837

T, K=

1923

T, K=

2063

UА, В

IА, мкА

UА, В

IА, мкА

UА, В

IА, мкА

1

80

2

240

2

280

2

200

4

600

4

640

3.1

360

6

1040

6

1160

4

480

8

1560

8

1720

5

640

10

2200

10

2400

6

800

12

2920

12

3600

7

1000

14

4000

14

4400

8

1120

16

4400

16

5200

9

1200

18

5200

18

6400

10

1440

20

6000

20

7620

11

1680

22

6400

22

8800

12

1800

24

7200

24

10000

13

1900

26

7600

26

11200

15

2160

28

7600

28

11600

17

2200

19

2200

  1.  Вычисление работы выхода методом парных точек.

K=8.631∙10-5 эВ/К

Iнас1=2200 мкА Iнас2=7600 мкА Iнас3=11600 мкА

T1=1837К  T2=1923К  T3=2063К

Возьмем следующие пары: 1-2, 2-3, 3-1.

Пара 1-2:

 эВ


Пара 2-3:

эВ

Пара 3-1:

эВ

  1.  Проверка закона Богуславского-Ленгмюра.

Построим ВАХ диода для 3-х напряжений накала и теоретические графики для k∙(Uа)3/2.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55198. Облік і аудит. Методичні рекомендації 351.5 KB
  Практичні рекомендації спрямовуються на набуття студентами навиків застосування теоретичних знань і методологічних підходів до формування показників звітності вітчизняних публічних корпорацій. Вивчення цієї дисципліни сприяють формуванню прикладних навичок фахівців з бухгалтерського обліку...
55199. Фінансовий аналіз. Методичні рекомендації 2.3 MB
  Метою вивчення дисципліни є формування у студентів знань з теоретичних основ методології та одержання практичних навичок проведення фінансового аналізу діяльності підприємств. Програма курсу охоплює загальну оцінку фінансового стану підприємства аналіз фінансової стійкості платоспроможності...
55201. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 168.38 KB
  Одна из основных целей маркетинга – установление максимально возможной планомерности и пропорциональности в деятельности туристского предприятия. Главная задача состоит в том, чтобы уменьшить степень неопределенности и риска, а также обеспечить концентрацию ресурсов на выбранных приоритетных направлениях развития.
55202. Предмет, об’єкт вивчення науки РПС і регіональної економіки 24.9 KB
  Розміщення продуктивних сил (РПС) і регіональна економіка – це галузь економічної науки, що вивчає специфічні, просторові аспекти прояву економічних законів. Головний об’єкт її вивчення – територіальний стан і розвиток продуктивних сил країни і регіонів.
55203. УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 64.5 KB
  Тема: Поняття €œсучасна українська літературна мова. Сучасна українська літературна мова - головний засіб спілкування між людьми в суспільстві. Сучасна українська ділова мова.
55204. Українська мова за професійним спрямуванням. Плани та завдання до практичних занять 558 KB
  Основи мовної політики і фактори прискорення процесів упровадження державної мови. Місце мови в комунікативній деонтиці юриста. Це і зумовило 28 жовтня 1989 р. прийняття Закону про мови в Українській РСР коли під тиском національно-демократичних сил тодішня влада пішла на законодавче закріплення статусу державної за українською мовою й оголосила українську мову державною і мовою національного спілкування у межах України.
55205. Кольорова металургія України, розміщення основних виробництв. Сучасний стан, проблеми й перспективи розвитку галузі 24.51 KB
  Кольорова металургія включає видобуток, збагачення, металургійну переробку кольорових руд, дорогоцінних і рідкісних металів, у тому числі виробництво сплавів, прокату кольорових металів, переробку вторсировини і видобуток кольорових каменів.