12418

Изучение внешнего фотоэффекта, лабораторная работа

Лабораторная работа

Физика

Отчет. К лабораторной работе 6.12. Изучение внешнего фотоэффекта. Цель работы: изучить внешний фотоэффект. Приборы и инструменты № Название Предел измерения Цена деления Аб...

Русский

2015-01-17

267.5 KB

8 чел.

Отчет.

К лабораторной работе 6.12.

Изучение внешнего фотоэффекта.

Цель работы: изучить внешний фотоэффект.

  1.  Приборы и инструменты

Название

Предел измерения

Цена деления

Абсолютная приборная погрешность

1

Милливольтметр

1500 мВ

10 мВ

0.5 %

2

Вольтметр

300 В

10 В

0.5 В

3

Микроамперметр А1

200 μА

5 μА

1.5 %

4

Микроамперметр А2

1 μА

0.01 μА

1 %

  1.  Рабочие формулы

  

  1.  Исходные данные

H.1 =2.0 (Коэффициент ослабления)

С.1 = (4900±100)Å

З.1 = (5500±100)Å

О.1 = (5600±100)Å

К.1 = (5800±100)Å

  1.  Таблица измерений

Uа

I1

I2, с нейтральным фильтром

I1/I2

В

ΜА

μА

0

0

0

10

5

5

1

20

7.5

5

1.5

30

10

7.5

1.33

40

10

7.5

1.33

50

10

7.5

1.33

60

10

7.5

1.33

70

10

7.5

1.33

80

10

7.5

1.33

90

10

7.5

1.33

100

10

7.5

1.33

  1.  Таблица измерений 2

Фильтр

i

λi

υi-1

Ui

Uiср

1

2

3

С.1

1

4900

6.12244898E+14

0.62

0.63

0.62

0.623

З.1

2

5500

5.45454545E+14

0.43

0.43

0.44

0.433

О.1

3

5600

5.35714286E+14

0.35

0.37

0.36

0.360

К.1

4

5800

5.17241379E+14

0.3

0.29

0.3

0.297

  1.  График зависимости Ui от υi.

Экстраполируем этот график на координатные оси и получаем по оси y=-1.4779 по оси x=4.31e+014.

По этим данным вычисляем υ 0, A/e, A:

при υ=0 получаем  отсюда A/e=1.4779В, а работа выхода равна эВ.

υ 0=431 ТГц.

  1.  По этим данным рассчитаем постоянную Планка методом наименьших квадратов:

 

 

 

  1.  Для этих величин рассчитаем абсолютную погрешность:

 

  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83438. Міжнародний звичай у системі джерел міжнародного права 37.26 KB
  Статут Міжнародного суду ООН визначає звичай як доказ загальної практики що визнана в якості правової норми. Доказами існування opinio juris є: конвенції що не набирали чинності; акти Міжнародного суду ООН; акти міжнародних органів та організацій; офіційні заяви щодо позицій держав законодавство та судова практика держав тощо. Для створення міжнародного звичаю потрібно стільки часу скільки вимагає ситуація.
83439. Міжнародний договір у системі джерел міжнародного права 31.03 KB
  міжнародний договір це міжнародна угодаукладена державами та іншими суб\'єктами міжнародного права в письмовій формі незалежно від того чи міститься така угода в одному двох або декількох пов\'язаних між собою документах а також незалежно від конкретного найменування. На відміну від звичаю міжнародний договір є більш сучасним та свідомим методом формулювання норм міжнародного права. Вплив договору на процес створення норм міжнародного права залежить від його природи.
83440. Загальні принципи права як джерело міжнародного права 32.76 KB
  У більшості випадків вони були сформульовані ще у римському праві і використовуються при застосуванні та тлумаченні норм міжнародного права. Не всі принципи права що властиві національним правовим системам можуть бути застосованими в міжнародному праві. Прикладом загальних принципів права що є застосовними в міжнародному праві можна вважати uditur et lter prs вислухаємо і іншу сторону res judict принцип остаточності рішень суду ut dedere ut punire видай або покарай lex specilis derogt legi generli спеціальний закон деталізує...
83441. Односторонні акти держав як джерело міжнародного права 36.33 KB
  Суть одностороннього акту полягає у тому що він є результатом волевиявлення однієї держави яким вона бере на себе певні зобов’язання. Односторонній акт як правило не може створювати зобов’язання для інших держав. Якщо інші держави погодилися користуватися наданими правами вони зобов’язані дотримуватися умов їх надання. зобов’язання одностороння заява держави про те що вона бере на себе зобов’язання дотримуватися в міждержавних відносинах певної поведінки відповідно до умов викладених у заяві.
83442. Акти міжнародних організацій як джерело міжнародного права 34.7 KB
  За колом адресатів акти міжнародних організацій можна поділити на рішення pro foro externo зовнішнє право організації адресатами якого є державичлени організації та pro foro interno внутрішнє право організації яке визначає порядок її функціонування. Джерелом міжнародного права може бути визнаний лише правотворчій акт міжнародної організації.
83443. Засоби визначення норм міжнародного права 35.08 KB
  Доктрина міжнародного права у широкому значенні це система поглядів та концепцій про сутність та призначення міжнародного права у певних історичних умовах. Доктрина міжнародного права у вузькому значенні це наукові праці юристівміжнародників.
83444. М’яке право 32.29 KB
  Такі норми прийнято відносити до м’якого права soft lw норми якого на відміну від так званого твердого права hrd lw не породжують чітких прав та обов’язків а дають лише загальну установку якої мають дотримуватися суб’єкти міжнародного права. Норми м’якого права вирішують завдання з якими не може впоратися тверде право в таких сферах як наприклад охорона навколишнього середовища коли держави з одного боку ще не готові приймати на себе зобов’язання а з іншого згодні дотримуватися певних міжнародних стандартів в...
83445. Кодифікація та прогресивний розвиток міжнародного права 31.68 KB
  Важливу роль в кодифікації міжнародного права відіграє Комісія міжнародного права КМПяка є допоміжним органом ООН. Як правило кодифікація міжнародного права супроводжується його прогресивним розвитком яке має зі мету уточнення діючих норм а також розробку нових норм та їх закріплення в міжнародних договорах. Починаючи з 1945 року під егідою ООН проводяться численні кодифікаційні конференції результатом яких наприклад є чотири конвенції з морського права Женева 1958 р.
83446. Норми міжнародного права 36.15 KB
  Міжнародно-правові норми поділяються на універсальні ~ норми міжнародного права, що встановлюються усією міжнародною спільнотою і адресуються усім субєктам міжнародного права, та норми регіональні (локальні)...