12424

Определение показателя преломления и средней дисперсии жидкостей и твердых тел с помощью рефрактометра Аббе

Лабораторная работа

Физика

Отчет. К лабораторной работе 7.6. Определение показателя преломления и средней дисперсии жидкостей и твердых тел с помощью рефрактометра Аббе. Цель работы: Исследование зависимости показателя преломления раствора от концентрации. Приборы и инструмент

Русский

2013-04-27

409.5 KB

24 чел.

Отчет.

К лабораторной работе 7.6.

Определение показателя преломления и средней дисперсии жидкостей и твердых тел с помощью рефрактометра Аббе.

Цель работы:

  •  Исследование зависимости показателя преломления раствора от концентрации.
  1.  Приборы и инструменты

Название

Предел измерения

Цена деления

Абсолютная приборная погрешность

1

Рефрактометр Аббе

1.2 – 1.7

±

  1.  Схема установки:

  1.  Рабочие формулы

 

  1.  Исходные данные

  1.  Таблица измерений 1

Концентрация раствора  К.

n

n1

n2

n3

nср

30 %

1.378

1.378

1.377

1.3777

70 %

1.425

1.426

1.424

1.425

100 %

1.466

1.467

1.468

1.467

X %

1.442

1.443

1.442

1.4423

  1.  График зависимости показателя преломления n от концентрации раствора К.

По данному графику определим концентрацию неизвестного раствора, она приблизительно равна 82%.

  1.  Расчет скорости распространения луча в растворе с неизвестной концентрации и его диэлектрической проницаемости

  

Теперь определим скорость распространения луча в растворе с неизвестной концентрацией:

 

Теперь оценим погрешность её определения:

 

 

 

vраств=(2.1·108±2·107)м/с


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64804. Дидактичні засади розробки електронного підручника як засобу індивідуалізації навчання студентів аграрних коледжів 232.5 KB
  За Болонською декларацією, навчання у системі вищої аграрної освіти має відбуватись за умов індивідуалізації навчання студентів з використанням нових інформаційно-комунікаційних технологій та консультативній функції викладача, спрямованості навчально-виховного процесу на особистість кожного студента.
64805. УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ КОНОПЕЛЬ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ СІВБИ, НОРМ ВИСІВУ ТА ДОБРИВ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ 244.5 KB
  З метою налагодження виробництва коноплепродукції необхідно розробити основні технологічні прийоми які забезпечують формування високого врожаю конопель з властивостями придатними для виробництва целюлозовмісних матеріалів.
64806. МЕТОДИ СИНТЕЗУ ТА АНАЛІЗ ВИСОКОТОЧНИХ СИСТЕМ ПОЗИЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНИМИ БАГАТОМАСОВИМИ ОБ’ЄКТАМИ 11.17 MB
  Постійне підвищення вимог до кількості та якості продукції що випускається призводить до необхідності підвищення точності та швидкодії керування різноманітними об’єктами транспорт оброблювальні верстати системи прицілювання стрілецької зброї у тому числі й на рухомій основі...
64808. Описово-статистичні джерела дослідження землеволодіння та землекористування в Північному Приазов’ї (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) 185.5 KB
  Аналіз описовостатичних джерел передбачає врахування регіональних особливостей динаміки землеволодіння та землекористування що зумовлено як різноманіттям шляхів заселення так і особливостями етнічного складу поселян.
64809. СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 277.5 KB
  Визначальна роль і значення для державотворення та правотворення в Україні конституційних цінностей і пріоритетів принципів верховенства права демократизму конституційної законності визнання людини найвищою соціальною цінністю як основних орієнтирів що зумовлюють сутність...
64810. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТАБЛЕТОК З ПЛІВКОВИМИ ПОЛІМЕРНИМИ ПОКРИТТЯМИ 635 KB
  При огляді літературних даних і відгуків споживачів препаратів в формі таблеток непокритих і покритих оболонками, в Україні відзначені випадки недоброякісних таблеток з різними видами браку продукції, особливо в таблетках, упакованих в первинну паперову упаковку...
64811. УДОСКОНАЛЕННЯ БЕЗКОНТАКТНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СТРУМІВ В СТІНКАХ ПІДЗЕМНИХ ТРУБОПРОВОДІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЇХ ІЗОЛЯЦІЙНОГО ПОКРИТТЯ 280.5 KB
  Існуючі методи і засоби оперативного контролю стану ізоляційного покриття які базуються на безконтактному визначенні струмів у стінках підземних трубопроводів і оцінці характеру зміни цих струмів вздовж траси не завжди...
64812. Заохочувальні адміністративні процедури 143.5 KB
  Актуальність визначення сутності заохочення як методу діяльності органів державного управління обумовлена потребою підвищення ефективності управлінського впливу на суспільні відносини які весь час змінюються і потребують адекватного правового регулювання.