12429

Проверка кинематической точности технологического оборудования

Лабораторная работа

Логистика и транспорт

2 Лабораторная работа №2 Проверка кинематической точности технологического оборудования Цель работы: Освоить методику определения кинематической точности металлорежущих станков разных типов. Т...

Русский

2013-04-27

33.41 KB

5 чел.

2

Лабораторная работа №2

 

«Проверка кинематической точности технологического оборудования»

Цель работы:  Освоить методику определения кинематической точности металлорежущих станков  разных типов.

                                        Теоретический раздел

   Важным фактором, определяющим точность обработки деталей на станке является кинематическая точность вращения шпинделя и кинематическая точность перемещения узлов станка. Вследствие погрешностей изготовления ось шпинделя совершает движения, которые могут быть разложены на радиальное, осевое и угловое перемещение.

   Под кинематической точностью станка понимают степень постоянства сохранения передаточных отношений в кинематических цепях. В станках с ЧПУ кинематические цепи  приводов подач значительно короче по сравнению с обыкновенными станками, имеют беззазорные зубчатые передачи и винтовые пары. Однако и в этом случае необходимо оценивать влияние кинематических погрешностей и точность станка.

   На точность вращения шпинделя влияют: геометрическая точность подшипников и других деталей шпиндельного узла, а также погрешности их сборки; частота вращения шпинделя, нагрузка, условия работы, смазка, конструктивные характеристики узла шпинделя, тип привода, тепловые деформации.

                                    Порядок выполнения работы

 1.  Подготовить станок к работе согласно инструкции по эксплуатации.
 2.  Выполнить проверку соответствия частот вращения шпинделя станка паспортным данным.
 3.  Закрепить в шпинделе станка цилиндрическую оправку с центровочным отверстием.
 4.  Установить наименьшую  частоту вращения шпинделя станка. Включить правое вращение.
 5.  Установить на тахометре диапазон частот.
 6.  Произвести контакт наконечника тахометра с центровочным отверстием оправки.
 7.  Зафиксировать показание тахометра. По шкале тахометра определить скорость вращения шпинделя. Записать в таблицу 1 значения паспортной и действительной частот вращения.
 8.  Включить левое вращение шпинделя.
 9.  Выполнить действия по п.п. 6-7.
 10.  Произвести измерения частот правого и левого вращения шпинделя во всем диапазоне дискретных значений.
 11.  Сравнить значения полученные измерением с паспортными значениями частот вращения.

   

Таблица 1 – Результаты проверки частот вращения шпинделя станка мод. СФ35-10

Число оборотов шпинделя по паспорту станка

Направления вращения

Действительное число оборотов

Число оборотов шпинделя по паспорту станка

Направления вращения

Действительное число оборотов

   40

 правое

        38

    40

  левое

      30

  100

 правое

        89

   100

  левое

      79

  250

 правое

       244

   250

  левое

     238

  500

 правое

       400

   500

  левое

     450

  800

 правое

       700

   800

  левое

     750

  1000

 правое

       950

  1000

  левое

     920

 1250

 правое

      1220

  1250

  левое

    1250

Вывод: В ходе лабораторной работы проверяли кинематическую точность станка мод. СФ35-10. Как видно из данных табл.1 паспортные значения числа оборотов шпинделя отличаются от измеренных. Такие данные получились в результате ряда погрешностей: неплотное прижимание тахометра к шпинделю, износ ременных передач станка, износ зубчатых зацеплений.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22767. Утворення Наркомату закордонних справ УРСР: структура та напрямки діяльності 46.5 KB
  Співробітництво Україна ОБСЄ: напрямки та форми співпраці. Співробітництво Україна ОБСЄ: напрямки та форми співпраці. Україна є учасницею ОБСЄ з 30 сiчня 1992 року. З цього часу вона бере активну участь у роботi всiх колективних керiвних органiв Органiзацiї самiти державучасниць ОБСЄ засiдання Ради мiнiстрiв та Постiйної ради ОБСЄ виробленнi та прийняттi ними рiшень з рiзних аспектiв її дiяльностi.
22768. Встановлення кордону УРСР з сусідніми державами після II світової війни 38.5 KB
  Ядерне роззброєння України: процес реалізації та наслідки. Україна та конфлікти на Балканах. з'їзд народних комітетів у Мукачеві схвалив Маніфест про возз'єднання Закарпатської України з УРСР і вихід зі складу Чехословаччини обрав Народну Раду з 17 осіб. Вже 5 грудня Народна Рада схвалила декрет про припинення зв'язків народних комітетів Закарпатської України з уповноваженим уряду Чехословаччини й висунула вимогу щоб він залишив межі краю.
22769. Участь УРСР в розвязанні німецького питання 49.5 KB
  Політика України шодо держав Азії. Приєднання України до Євросоюзу посилює потенціал впливу Союзу на процеси в пострадянському просторі що суперечить інтересам Росії. Важливо що вже є усталеною тенденцією зближення інтересів Росії з ЄС або з США призводить до активізації механізмів м'якої ізоляції України що є наслідком різких коливань в зовнішньополітичній стратегії останньої від одного пріоритетного напрямку до іншого. вже озвучувалася ідея відносин України з ЄС у вигляді Спільного політичного й економічного європейського простору але...
22770. Участь УРСР у розв’язанні повоєнних проблем в Європі 62 KB
  Значне місце на початковому етапі роботи конференції посіло обговорення процедурних питань. Створена конференцією комісія з політичних і територіальних питань мирної угоди з Болгарією ухвалила постанову РМЗС про збереження існуючого болгарогрецького кордону. Україна активно включилась у процес прийняття найважливіших рішень із найскладніших питань сучасних міжнародних відносин. Наша держава створивши світовий прецедент відмови від ядерної зброї виступила за зміцнення Глобальної безпеки не за рахунок поступового розповсюдження ядерної...
22771. Діяльність ЮНРРА в УРСР 52 KB
  Позиція України щодо конфліктів на пострадянському просторі. Миротворча діяльність України. Миротворча діяльність України. представникiв України взяли участь в 20 минулих та триваючих миротворчих операцiях та мiсiях ООН.
22772. Проблема множинного представництва й міжнародних відносинах завершального етапу II світової війни 55.5 KB
  Ключові інтереси України щодо країн Західної Європи. Відносини України з державами Латинської Америки. Передбачалося що на початку роботи конференції делегати Великобританії й США підтримають пропозицію про допуск до первісного членства двох радянських республік України та Білорусії.Ключові інтереси України щодо країн Західної Європи Об`єктивна необхідність вимагає поступового але неухильного включення економіки України до системи міжнародного поділу праці МПП світових інтеграційних процесів.
22773. Реакція міжнародної спільноти на визнання УРСР членом-фундатором ООН 62.5 KB
  Відносини ЄССШАУкраїна. В СанФранціско в США 25 квітня 1945 р. У зв'язку з появою УРСР на високому міжнародному форумі на її адресу посипалося чимало гострих критичних зауважень переважно з кіл української діаспори в США та Канаді. Відносини ЄС – Україна – США.
22774. Українське питання на Ялтинський конференції (1945р.) 46 KB
  Національні інтереси України та механізми їх забезпечення. Позиція України щодо ЄЕП в контексті інтеграційних процесів на пострадянському просторі. Зрештою глави урядів трьох держав СРСР США й Великої Британії схвалили рішення що східний кордон Польщі проходитиме вздовж лінії Керзона з відхиленням від неї в деяких районах від п'яти до восьми кілометрів на користь Польщі Це було досягнення й України попри те що частина земель населених українцями залишалася під польською владою.Стеттініус який зазначив що радянський приклад можуть...
22775. Ініціативи дипломатії УРСР в 00Н 41 KB
  Концепції нейтралітету та позаблоковості в зовнішній політиці України. Відносини України з країнами Африки. Концепція нейтралітету та позаблоковостів в зовнішній політиці України. зазначається про намір України стати нейтральною однак в цьому документі крім положень що фіксують оборонний характер військової доктрини можна зустріти тезу про те що У дотримується свого позаблокового статусу.