12431

Инструмент Слияние

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Инструмент Слияние Процесс создания серийных писем писем в которых тело письма общее а изменяются только некоторые поля вставляемые из базы данныхназывается слиянием. Процесс подготовки такого документа делится на три этапа: создание источника данных созд...

Русский

2013-04-27

67.86 KB

1 чел.

Инструмент Слияние

Процесс создания серийных писем - писем, в которых "тело" письма общее, а изменяются только некоторые поля, вставляемые из базы данных,-называется слиянием. Процесс подготовки такого документа делится на три этапа:

  1. создание источника данных - создание и наполнение базы данных;
  2. создание основного документа-собственно документа с типовым текстом;
  3. слияние источника данных и основного документа-объединение указанных полей документа и базы данных

Пример

Создать документ-уведомление абитуриентам БНТУ, поступившим на первый курс, используя Слияние.

Создание основного документа

Создайте текст письма (основной документ). В документе выбрать команду Сервис-Слияние.
В открывшемся диалоговом окне Слияние выберите Создать-Основной документ-Документы на бланке. В открывшемся диалоговом окне выбираем Создать основной документ.

Создание источника данных

  1. В диалоговом окне Слияние выберите Источник данных-Получить данные-Создать источник данных.
  2. В открывшемся диалоговом окне Создание источника данных удалите и/или добавьте поля (в нашем случае формируем поля Обращение, Фамилия, Имя, Отчество, Республика, Город, Адрес 1)
  3. Сохраните документ в диалоговом окне Сохранение документа
  4. Создайте записи в источнике данных (команда Правка источника данных): в диалоговом окне Форма данных заполните поля данными.

Слияние

  1. В тексте основного документа вставьте поля данных с помощью кнопки Добавить поле слияния панели инструментов Слияние. Вставленные поля будут отличаться от основного текста парными кавычками.
  2. Объедините документы кнопкой Объединитью. У Вас будет выбор, где производить слияние: в новом документе, электронной почте или на печати.

Аналогично можно создавать конверты и почтовые карточки.

Документ должен иметь до объединения следующий вид:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58927. Ідея віротерпимості й національної толерантності у романі В. Скотта «Айвенго» 86 KB
  Мета: навчати учнів робити висновки з прочитаного ознайомити з поняттям толерантності віротерпимості конфлікту компромісу; розвивати уміння аналізувати отриману інформацію та робити висновки; виховувати повагу до думок інших людей.
58928. Шкільні речі. Кольори 42.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з новими лексичними одиницями з теми «Шкільні речі»; формувати лексичні навички шляхом багаторазового повторення; розвивати фонематичний та інтонаційний слух, слухову та зорову пам’ять...
58929. Земля — планета Сонячної системи. Форма та розміри Землі. Обертання Землі навколо своєї осі 63 KB
  Мета: дати дітям поняття про планету Сонячної системи Землю ознайомити з розмірами формою особливостями руху планети пояснити процеси що відбуваються в сонячній системі та на Землі. Основні поняття і терміни...
58930. Орфограми в коренях, префіксах, суфіксах, на межі значущих частин слова та основ 34 KB
  Мета: систематизувати і поглибити знання учнів з орфографії; розвивати орфографічну увагу; виховувати потребу в удосконаленні орфографічної грамотності.
58931. Дослідження цифрової інтегральної мікросхеми 368.5 KB
  Цифрові ІМС складають з логічних елементів І, АБО, НЕ, яких з’єднують відповідним чином для утворення пристроїв різного функціонального призначення. Електричні властивості ЦІМС визначають за статичними характеристиками передавання і параметрами логічних елементів (ЛЕ).
58932. Птицю пізнають за пір’ям, а людину – за справами 44 KB
  Мета: удосконалювати навички правильного і виразного читання та навички літературного аналізу твору уміння самостійно працювати; збагачувати мовлення новими словами; розвивати образну уяву увагу память...
58933. Разработка предложений по повышению эффективности личных продаж медицинских представителей через избирательные формы работы с их различными категориями (на примере регионального представительства компании «Санофи-Синтелабо») 667.5 KB
  Разработка процедуры по идентификации медицинских представителей регионального представительства компании согласно их категорийности по уровням мотивированности и компетентности и распределению усилий регионального менеджера в соответствии с названными категориями..
58935. Підготовка до ЗНО. Вимоги до монологічного висловлювання. Тренувальні вправи 57.5 KB
  Актуалізація опорних знань учнів про роздум Один із видів роботи під час проходження ЗНО завдання з розгорнутою відповіддю передбачає створення власного монологічного висловлювання на дискусійну тему у вигляді творуроздуму у якому слід аргументовано ствердити...