12465

Технические каналы утечки речевой конфиденциальной информации

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель: закрепление знаний о технических каналах утечки речевой конфиденциальной информации и выработка практических навыков работы с контрольноизмерительной аппаратурой регистрирующей акустические и виброакустические колебания в различных средах их распространения...

Русский

2013-04-27

96.12 KB

10 чел.

Цель: закрепление знаний о технических каналах утечки речевой конфиденциальной информации и выработка практических навыков работы с контрольно-измерительной аппаратурой, регистрирующей акустические и виброакустические колебания в различных средах их распространения.

Задача: проведение инструментально-расчетной оценки защищенности помещения от утечки речевой конфиденциальной информации по акустическому и виброакустическому каналам.

Состав средств измерений и дополнительного оборудования.

Для проведения измерений уровней акустических (вибрационных) сигналов в помещении и контрольных точках используются типовые средства измерений и вспомогательное оборудование, из которых собираются формирователь акустического тест-сигнала и измерители акустических (вибрационных) сигналов и шумов.

В формирователь акустического тест-сигнала входят:

  1.  Генератор сигналов или генератор шумов;
  2.  Усилитель мощности;
  3.  Акустический излучатель — громкоговоритель или звуковая колонка.

В измеритель акустического сигнала и шума входят:

  1.  Измерительный микрофон;
  2.  Микрофонный усилитель;
  3.  Измеритель шума и вибраций (шумомер).

В измеритель вибрационного сигнала и шума входят:

  1.  Измерительный вибродатчик (акселерометр);
  2.  Предусилитель вибродатчика;
  3.  Измеритель шума и вибраций (шумомер).

Ход работы.

Разместим аппаратуру формирования тестового акустического сигнала и измерительный комплекс в кабинете согласно Рис. 1.

Рисунок 1- Схема размещения аппаратуры

После правильного размещения аппаратуры, при выключенном АИ в КТ измерим уровень акустического шума, используя при этом микрофон, акселерометр и шумомер (Lin, Uni). После этого при этих же условиях измерим суммарный уровень акустического (вибрационного) сигнала и шума (L(c+ni), U(c+ui)). Имея измеренные данные, рассчитаем уровень акустического (вибрационного) сигнала в контрольной точке по указанным формулам (Lc2 = L(c+ui)-Liu, Uc2 = U(c+ih)-Udi).

Измерим уровень тест-сигнала в помещении (Lcl, Ucl) и определим коэффициент звукоизоляции (Z = Lcl-Lc2, Z = Ucl-Uc2).

Запишем все результаты измерений, и расчетов в Таблицу 1 и Таблицу 2, для проведении я последующего сравнительного анализа полученных октавных коэффициентов звукоизоляции (виброизоляции) с нормативными значениями.

Рисунок 2 – Акустика

Рисунок 3 – Виброакустика

Вывод: В данной лабораторной работе мы закрепили знания об утечке речевой информации по акустическому и виброакустическому каналу и получили практические навыки работы с контрольно-измерительной аппаратурой.

Проведя измерения мы сделали вывод о том что значение октавного коэффициента звукоизоляции и виброизоляции соответствует нормам только на некоторых октавных полосах. На акустическом канале это 1000, 4000 и 8000 Гц, а на виброакустическом канале 1000 и 8000 Гц, при учете того что измеряемое помещение не оборудовано системой звуко- и виброизоляцией и нормативное значение октавного коэффициента звуко- и виброизоляции равно 46.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36975. Дослідження параметрів зворотноосмотичної системи очищення водопровідної води 99 KB
  В даному випадку мембрана проникна для води і непроникна для солі тому вода може проходити через мембрану в обох напрямках а сіль не може. В зв’язку із тим що зворотний перетік відсутній в частині посудини із чистою водою рівень рідини буде зменшуватись а в частині із сольовим розчином збільшуватись до тих пір доки тиск водяного стовпа надлишок над рівнем рідини в частині з чистою водою зросте настільки що сила його буде стримувати перетік води. Якщо в частині із сольовим розчином створити тиск який перевищує осмотичний то...
36976. Призначення та основні технічні характеристики гірокомпаса Круїз 78.24 KB
  Прилад ЦП01 є центральним приладом ГК Круїз і складається з гіростабілізованої платформи з ДНГ і акселерометром у кардановому підвісі елементів слідкуючої системи і системи керування ДНГ. Основним ЧЕ розглянутого ГК є динамічно настроюваний гіроскоп ДНГ.1 подана спрощена схема ДНГ.за допомогою внутрішнього карданового підвісу з валом 2 привідного електродвигуна 3 статор якого закріплений у корпусі ДНГ показаному на рисунку пунктирною лінією.
36977. Дослідження впливу вмісту солей у вхідному розчині та тиску на мембрану на параметри зворотноосмотичної системи опріснення морської води 325.03 KB
  Вхідний водний розчин солі із місткості 1 подається на передфільтр 2 де відбувається первинна очистка його. приготувати 10 л водного розчину солі NCl із концентрацієюСвх = 1 або 10000 мг л 10 г солі на 1 л води; залити розчин солі в місткість для вхідної рідини; підготувати до функціонування блок вимірювання електричноїпотужності; включити установку в мережу електроживлення через блоквимірювання електричної потужності.5 хв зробити бажано одночасно заміри...
36978. Встановлення і налаштування веб-сервера (Windows, Linux) 1.27 MB
  Встановлення IIS Windows У Windows 2000 Server компонент IIS встановлювався за замовчуванням. У WS03 необхідно інсталювати IIS вручну згідно нової концепції Microsoft Вимкнено за замовчуванням . IIS більше не є частиною установки за замовчуванням. Нижче наведено основні кроки при встановленні IIS: В Control Pnel Панель управління клацніть на значкуdd or Remove Progrms Установка і видалення програм для відкриття діалогового вікна.
36979. Дослідження процесу розробки класів програмними засобами для різних задач 14.3 KB
  Розробіть класи для задачі про філософів що обідають. Розробіть класи для підписки на журнали. Розробіть класи для редактора графічних документів що підтримують групування об’єктів.
36980. ПОВІРКА ВОЛЬТМЕТРА УНІВЕРСАЛЬНОГО В7-16 ТА ПРЯМЕ ВИМІРЮВАННЯ ОПОРУ РЕЗИСТОРА 226.5 KB
  ПРИЗНАЧЕННЯ Вольтметр універсальний В716 призначений для автоматичного виміру: напруги постійного струму; напруги змінного струму; активних опорів. У вхідному пристрої напруга постійного струму приводиться за допомогою дільника до номінальної межі і далі надходить на вхід підсилювача диференційного напруга змінного струму приводиться до номінальної межі і надходить на перетворювач напруги змінного струму в напругу постійного струму а потім на вхід підсилювача диференційного. Другий каскад разом з першим забезпечує загальний...
36981. ВИБІР СИСТЕМИ ТРУДОВОГО та професійного НАВЧАННЯ 89 KB
  Методика трудового та професійного навчання частина І. Проектнотехнологічна система трудового навчання Трудова підготовка в закладах освіти. Формування загально трудових умінь у різних дидактичних системах трудового навчання Трудова підготовка в закладах освіти.
36982. Побудова FTP-сервера на основі операційної системи Linux 526 KB
  Він розташований в каталозі etc і має ім'я proftpp. Також можуть знадобитися команди: виклик редактора – mcedit робота з FTPсервером – ftp визначення IPадреси – ifconfig тестування каналу – ping запуск файлового провідника – mc допомога – mn [команда] Алгоритм налаштування FTPсервера наступний: 1 Встановити пакет proftpd за допомогою команди sudoptitude instll proftpd. Якщо FTPсервер не використовуватиметься постійно...
36983. Дослідження процесу проектування станів програмними засобами 14.1 KB
  Розробіть класи програмними засобами С або С для найпростішого електронного годинника. Розробіть класи програмними засобами С або С для телефонного автовідповідача. Розробіть класи програмними засобами С або С протоколу передачі даних.