12489

Параллельный комбинационный сумматор

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Лабораторная работа №1. Параллельный комбинационный сумматор. Закон функционирования параллельного комбинационного сумматора определяется следующей таблицей: В таблице обозначены: аi значение цифры 1го слагаемого; вi значение цифры 2го слагаемого; Рi...

Русский

2013-04-29

171.5 KB

9 чел.

Лабораторная работа №1.

Параллельный комбинационный сумматор.

Закон функционирования параллельного комбинационного сумматора  определяется следующей таблицей:

В таблице обозначены:

аi  - значение цифры 1-го слагаемого;

вi - значение цифры 2-го слагаемого;

Рi – значение переноса из предыдущего разряда;

Рi+1 – значение переноса в следующий разряд;

Si – значение суммы.

На основании таблицы можно записать СДНФ для значений суммы и переноса в следующий разряд:

,

.

После минимизации этих выражений любым методом, например, методом Квайна, получим:

,

.

По полученным уравнениям можно построить двухуровневую схему одноразрядного комбинационного сумматора.

В программе Эвема-2 для выполнения лабораторных работ такой сумматор обозначен следующим образом:

На основе этого сумматора можно построить многоразрядный комбинационный сумматор, предназначенный для выполнения операции сложения двоичных чисел в  обратных и дополнительных кодах (простых и модифицированных). Схема такого сумматора представлена ниже:

Правила формирования кодов.

Положительные числа имеют одинаковое изображение в прямых, обратных и дополнительных кодах:

Отрицательные числа имеют следующие изображения:

                

В модифицированных кодах изображения аналогичны, только добавляется еще один знаковый разряд (для упрощения обнаружения переполнения разрядной сетки).

Признаками переполнения разрядной сетки являются:

 1.  Знаки А и В совпадают, но не совпадают со знаком суммы.
 2.  Переносы в знаковый разряд Пm и из знакового разряда Пm+1 не совпадают, т.е. Пm Пm+1=1.
 3.  При использовании модифицированных кодов два знаковых разряда результата не совпадают.

Задание.

 1.  Ознакомьтесь с руководством пользователя Эвема-2.
 2.  Соберите схему многоразрядного комбинационного сумматора, приведенную выше.
 3.  Выполните сложение заданных чисел с помощью Эвема-2. Результаты занесите в таблицы:

Обратные коды:

С=А+В

Значения слагаемых в десятичной СС

Значения слагаемых в двоичной СС в прямых кодах

Значения слагаемых в двоичной СС в обратных кодах

Сумма

Наличие ПРС

А

В

Апр

Впр

Аобр

Вобр

Собр

В

пр

Впр

обр

Вобр

Собр

А

Апр

пр

Аобр

обр

Собр

пр

пр

обр

обр

Собр

Аналогичные таблицы надо построить и заполнить для представления чисел в обратных и обратных модифицированных кодах, дополнительных и дополнительных модифицированных кодах.

Варианты заданий.

 1.  А=10       В=12
 2.  А=7         В=11
 3.  А=14       В=6
 4.  А=5         В=17
 5.  А=3         В=15
 6.  А=13       В=7
 7.  А=4         В=13

 1.  А=9         В=12
 2.  А=5         В=13
 3.  А=2         В=15
 4.  А=12       В=7
 5.  А=10       В=11
 6.  А=9         В=14
 7.  А=11       В=7    


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65556. Експериментально–розрахунковий аналіз деформацій циліндричних оболонок в зоні удару 1.99 MB
  Циліндричні оболонки можуть служити моделлю для ряду елементів конструкцій на які діють ударні навантаження. При розробці математичної моделі напружено–-деформованого стану було використано систему рівнянь коливання оболонки типу С.
65557. СТРУКТУРА ТА РЕЖИМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ДВОХОСЬОВИХ ЕЛЕКТРОВОЗІВ 646 KB
  Існуючі типи вітчизняних електровозів з зчіпними масами названими вище обладнані тяговими електротехнічними комплексами ТЕТК з неефективними контактно-резисторними системами керування частотою обертання тягових електродвигунів ТЕД постійного струму.
65558. Розробка технології автоматичного зварювання та наплавлення під флюсом конструкційних сталей струмом малої густини 1.02 MB
  Автоматичне дугове зварювання та наплавлення під флюсом один із провідних процесів при виробництві й ремонті сталевих конструкцій та деталей машин. Технологічна собівартість одної тонни наплавленого металу в якій 71 займають...
65559. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА СИСТЕМА ПРИВОДА З ЛІНІЙНИМ ДВИГУНОМ ДЛЯ НАХИЛУ КУЗОВІВ ШВИДКІСНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ 759.17 KB
  Оскільки найбільші обмеження швидкості наявні у кривих доцільно або прокласти нові швидкісні магістралі позбавлені кривих ділянок малого радіусу або упровадити системи для нахилу кузовів залишити в експлуатації існуючу мережу залізниць...
65560. ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОДУГОВИХ ПЕЧЕЙ 1.32 MB
  Оптимізація технологічних процесів в дугових печах з метою скорочення енергоспоживання і тривалості плавлення є важливою і актуальною задачею. Процес плавлення металошихти в електродугових печах відбувається на протязі значної долі всієї плавки до 80 від...
65561. МЕТОДИКА ІНТЕРАКТИВОГО НАВЧАННЯ ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 287 KB
  Входження системи вищої освіти України у Європейський освітній простір передбачає відповідні зміни у професійній підготовці фахівців, зокрема інженерних кадрів з високим рівнем інтелектуально-творчих здібностей.
65562. ПРАВОВИЙ СТАТУС РОБОТОДАВЦЯ У ВІДНОСИНАХ З СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ 170 KB
  Правовий механізм соціального забезпечення працівників є відображенням певної системи економічних політичних соціальних відносин спрямованих на забезпечення інтересів конкретної особи та суспільства в цілому. Перехід до нових форм ведення господарської діяльності виникнення...
65563. ЯКІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 231.5 KB
  З урахуванням сучасних тенденцій в економіці особливого значення набувають питання підвищення якості менеджменту сільськогосподарських підприємств, оскільки теперішній етап реформування суспільно-економічних відносин...
65564. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ПЕРІОДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ 256 KB
  Вітчизняне державотворення періоду Центральної Ради один із найбільш складних етапів у розвитку української державності який характеризується боротьбою за суверенітет і незалежність Української Народної Республіки та розробкою нових політикоправових засад національної держави.