12495

Определение показателя преломления стекол

Лабораторная работа

Физика

PAGE 3 Определение показателя преломления стекол: методические указания по выполнению лабораторной работы № 63 по курсу Физика для студентов инженернотехнических специальностей / Курск гос. техн. унт; сост.: Л.А. Желанова А.А. Родионов. Курск 2010. 7 с. Библи...

Русский

2013-04-29

89.5 KB

11 чел.

PAGE  3

Определение показателя преломления стекол: методические указания по выполнению лабораторной работы № 63 по курсу «Физика» для студентов инженерно-технических специальностей / Курск, гос. техн. ун-т; сост.: Л.А. Желанова, А.А. Родионов. Курск, 2010. 7 с. Библи-огр.: с.7.

Содержат сведения по изучению строения микроскопа и измерению показателя преломления стекол с помощью микроскопа.

Предназначены        для        студентов        инженерно-технических специальностей дневной и заочной форм обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать . Формат 60x84 1/16. Усл.печ.л. 3,13. Уч.-изд.л. 3,37. Тираж 100 экз. Заказ. Бесплатно.

Курский государственный технический университет. Издательско-полиграфический центр Курского государственного технического университета. 305040 Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

Цель работы: ознакомиться с методом нахождения показателя преломления стекол с помощью микроскопа.

Принадлежности: микроскоп, набор стеклянных пластинок, микрометр.

Теоретическое введение

Микроскоп состоит из объектива, вблизи фокуса которого располагается объект (предмет) и окуляра, закреплённых на тубусе. Последний при настройке на резкость изображения предмета перемещают относительно предметного столика винтом грубой и плавной подачи. Одному обороту винта плавной подачи со шкалой, разбитой на 50 делений, отвечает смещение тубуса микроскопа на 0,099мм. Для измерения показателя преломления прозрачной плоскопараллельной пластинки на её верхней и нижней поверхности наносят взаимно перпендикулярные штрихи.

Порядок выполнения работы

1. Поместив  пластинку  на  предметный  столик  микроскопа, настроить его на верхнюю поверхность (штрих) пластинки, которой соответствует отсчёт N1 по барабану (взятый с точностью до 0,02 оборота).

2. Вращая этот барабан так, чтобы тубус микроскопа опускался  вниз  до  тех  пор, пока  не    появится  чёткое изображение нижнего штриха, записать N2. Найти  N2 - N1  - число целых оборотов  с точностью до сотых долей, требуемых  для  перевода изображения  с  верхней на нижнюю грань.

3. Найдя величину  N2 - N1 определяем  кажущуюся толщину пластинки h = 0,099*( N2 -N1) в мм. Опыт повторить 3 раза.

4. Определив микрометром толщину пластинки Н как среднее из 3-х измерений, найти показатель преломления по формуле n = <H>/<h> (её нетрудно получить из рис.1, используя закон преломления при углах падения, близких к нулю).

Контрольные вопросы

1. Основные законы рефракции.

2. Показатель преломления  и его физический смысл (абсолютный и относительный).

3. Построение изображений  в собирающих и рассеивающих линзах. Формула линзы, её увеличение.

4. Ход лучей в микроскопе. Увеличение микроскопа.

5. Построение изображений в зеркалах.

Библиографический список

1. Савельев И. В. Курс физики [Текст] : учебное пособие : в 3 т. Т. 2 : Электричество. Колебания и волны. Волновая оптика / И. В. Савельев. - 3-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2007. - 480 с.;

2. Трофимова Т. И. Курс физики [Текст] : учебное пособие / Т. И. Трофимова. - 7-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2003. – 542


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59168. Оскар Уайльд 112 KB
  Апостол гедонії і фантазії Демонструючи портрети Оскара Вайльда роботи кількох художників і фотографів учитель розповідає про зовнішній вигляд письменника що був творцем свого життя.
59169. Це тихе сяйво над моєю долею. Урок української літератури 9-й клас 52 KB
  Мета: закріпити знання учнів про багатогранний образ жінки у творчості Т. Шевченка. Продовжувати вчити учнів розуміти внутрішній світ героїнь, глибину та велич душі, неможливість однолінійної оцінки.
59170. Чарівна квітка 34 KB
  Ознайомлення з поняттям основні кольори. Запамятайте що три кольори якими гноми розфарбували свої будинки: жовтий синій та червоний називаються основними. Але з основних можна отримати інші кольори якщо змішувати їх один з одним.
59171. Чарівна скриня. Сценарій українських вечорниць для середніх та старших класів 35 KB
  Ведучий. Україна! Країна смутку і краси, радості й печалі, розкішний вінок з рути і барвінку, над яким світяться яскраві зорі! Це історія мужнього народу, що віками боровся за волю, своє щастя, свідками чого є високі могили в степу, обеліски та прекрасна народна пісня.
59172. Прояви ослаблення Київської держави, характеристика Володимира Мономаха 63 KB
  Організаційний момент Учитель. Актуалізація опорних знань Учитель. Учитель. Мотивація діяльності учнів Учитель.
59173. Урок із біопластики. Чудеса з Колобком 38.5 KB
  Життя зродився з неї Сокіл. Бо ви є Життя. І ті що прийдуть не зазнають Добра без Зла і Краси без Погані бо без цього не пізнають що таке життя і навіщо жити в ньому. У Білобога ж у Вирію вродились бог громовиці Перун...
59174. Юні знавці рідної мови 42.5 KB
  Якщо людина слово відчуває серцем вона здатна передати найтонші відтінки думки почуття й переживання може піднятись на вершину людської культури. Адже людина стала власне людиною з тієї миті як свою думку втілила у слово.
59175. Я, моя школа, моя родина. Сценарій проведення Дня родини серед учнів 10-х класів разом із батьками 56 KB
  Усе життя ми кого-небудь любимо. Іноді ця любов буває скороминущою, іноді нерозділеною, іноді божевільною. І тільки одна любов може витримати все, пройти через усі іспити, піддатися всесвітньому руйнуванню, але все-таки бути нездоланною.
59176. Я - майбутній підприємець. Ділова гра 37 KB
  Водночас слід зазначити що підприємництво це особливий вид діяльності і ця особливість характеризується такими ознаками: Це самостійна діяльність діяльність за свій рахунок. Головне на чому тримається підприємницька діяльність це власність підприємця.