12509

Формулалар бойынша есептеулер

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

№2 лабораториялық жұмыс Тақырыбы: Формулалар бойынша есептеулер. 1.Берілгені: Берілген n бүтін және x нақты сандары үшін берілген өрнекті есептеу алгоритмінің блоксхемасын және программасын құру. Өрнектердің мәні циклдік операторлар көмегімен есептеледі. Пр...

Казахский

2013-04-30

76 KB

3 чел.

2 лабораториялық жұмыс

  Тақырыбы: Формулалар бойынша есептеулер.

  1.Берілгені: Берілген n – бүтін және x – нақты сандары үшін берілген өрнекті есептеу алгоритмінің блок-схемасын және программасын құру. Өрнектердің мәні циклдік операторлар көмегімен есептеледі. Программа құру барысында әртүрлі циклдік операторларды қолдану қажет.

  1-тапсырма

  2. Блок-схема:

  3.Программаны сипаттау

  3.1.Жалпы мәліметтер:

  Бұл есептің программасы Турбо Паскаль тілінде жазылған.

  3.2.Функционалдық тағайындалуы:

  Бұл программа жоғарыда берілген тапсырма бойынша өрнекті программалауға пайдаланылған.

  3.3.Программаның логикалық құрылымын сипаттау:

  1-Программаның басы;

  2-Айнымалыларды белгілеу;

  3-Бөлім басы;

  4-5-Айнымалы мәнін енгізу;

          6-Бастапқы мәндерін беру;

          7-11-for операторы арқылы өрнек мәнін есептеу;

          12- Нәтижені шығару;

          13- Орындалатын бөлімнің соңы.

  3.4.Қолданылған техникалық жабдықтар:

          Процессор: Intel Pentium inside

          Монитор: Samsung A10NS LS-19A10NS

          Принтер: Samsung  ML-2160 XEV

          Пернетақта: Samsung Classic Keyboard K100

          Тышқан: GENIUS Optical NetScroll 100 Silver

  3.5.Программаны жүктеу:

  D дискісі→stud_dir→Tpas→Turbo.Exe

  3.6.Енгізген мәліметтер:

  x=2, n=2

  3.7.Шығарылған мәліметтер:

  s=4.33

  4.Программа  листингі:

  1. program bayan3;

  2. var x,s:real; f,i,n:integer;

  3. begin

  4. writeln (‘vvod’);

  5. readln(x,n);

  6. s:=0; f:=1;

  7. for i:=1 to n do

  8. begin

  9. f:=f*i;

  10. s:=s+1/f+sqrt(abs(x));

  11. end;

  12. writeln (‘s=’,s);

  13. end.

2-тапсырма:

  1.Берілгені: Берілген n  мен ε (ε )сандары үшін,берілген дәлдікпен қосындыларды есептеу,блок-схемасын және программасын құру.Өрнектің мәнін repeat операторы көмегімен есептеледі.

  

     

  2. Блок-схема:

3.Программаны сипаттау

  3.1.Жалпы мәліметтер:

  Бұл есептің программасы Турбо Паскаль тілінде жазылған.

  3.2.Функционалдық тағайындалуы:

  Бұл программа жоғарыда берілген тапсырма бойынша өрнекті программалауға пайдаланылған.

  3.3.Программаның логикалық құрылымын сипаттау:

         1-Программаның басы;

         2-Айнымалыларды сипаттау;

         3-Орындалатын бөлімнің басы;

         4-5-Айнымалының мәнін енгізу;

         6-Бастапқы мәндерін енгізу;

         7-11- repeat циклдік операторы арқылы өрнек мәнін есептеу; 

         12- Нәтижені шығару;

         13- Орындалатын бөлімнің соңы.

  3.4.Қолданылған техникалық жабдықтар:

          Процессор: Intel Pentium inside

          Монитор: Samsung A10NS LS-19A10NS

          Принтер: Samsung  ML-2160 XEV

          Пернетақта: Samsung Classic Keyboard K100

          Тышқан: GENIUS Optical NetScroll 100 Silver

  3.5.Программаны жүктеу:

  D дискісі→stud_dir→Tpas→Turbo.Exe

  3.6.Енгізген мәліметтер:

  x=5, eps=0.0001

  3.7.Шығарылған мәліметтер:

  s=0.89

  4.Программа листингі

  1. program bayan4;

  2. var x,s,eps:real; k:integer;

  3. begin

  4. writeln (‘vvod’);

  5. readln(x,eps);

  6. s:=0; k:=1;

  7. repeat

  8. l:=x/(sqr(k)*k+k*sqrt(abs(x))+1);

  9. s:=s+l;

  10. inc(k);

  11. until abs(l)<eps;

  12. writeln (‘s=’,s);

  13. end.

  

          

3-тапсырма

  1.Берілгені: Берілген n  мен ε (ε )сандары үшін,берілген дәлдікпен қосындыларды есептеу,блок-схемасын және программасын құру.Өрнектің мәнін while операторы көмегімен есептеледі.

  

2.Блок-схема:

3.Программаны сипаттау

  3.1.Жалпы мәліметтер:

  Бұл есептің программасы Турбо Паскаль тілінде жазылған.

  3.2.Функционалдық тағайындалуы:

  Бұл программа жоғарыда берілген тапсырма бойынша өрнекті программалауға пайдаланылған.

  3.3.Программаның логикалық құрылымын сипаттау:

          1-Программаның басы;

          2 -Айнымалыларды сипаттау;

          3-Орындалатын бөлімнің басы;

          4-5-Айнымалының мәнін енгізу;

          6-Бастапқы мәндерін беру;

          7-11- while операторы арқылы өрнек мәнін есептеу;

          12- Нәтижені шығару;

          13- Орындалатын бөлімнің соңы.

  3.4.Қолданылған техникалық жабдықтар:

          Процессор: Intel Pentium inside

          Монитор: Samsung A10NS LS-19A10NS

          Принтер: Samsung  ML-2160 XEV

          Пернетақта: Samsung Classic Keyboard K100

          Тышқан: GENIUS Optical NetScroll 100 Silver

  3.5.Программаны жүктеу:

  D дискісі→stud_dir→Tpas→Turbo.Exe

  3.6.Енгізген мәліметтер:

  x=2, eps=0.0001

  3.7.Шығарылған мәліметтер:

  s=8.9

  4.Программа  листингі

         1) repeat:

  1. program bayan5;

  2. var x,s,eps,l:real; k:integer;

  3. begin

  4. writeln (‘vvod’);

  5. readln(x,eps);

  6. l:=0.5; k:=1;

  7. while abs(l)>eps do

  8. begin

  9. l:=x/(sqr(k)*k+k*sqrt(abs(x))+1);

  10. s:=s+l;

  11. inc(k);

  12. end;

  12. writeln (‘s=’,s);

  13. end.


Басы

Енгізу

(x,n)

s:=0

f:=1

i:=1

i<n

:=f*i

s:=s+1/f+sqrt(abs(x))

i:=i+1

4

Шығару

(s)

Соңы

Басы

Енгізу

(x, eps)

s:=0; k:=1

k:=k+1

s:=s+l

abs(l)<eps

Шығару

(s)

Cоңы

3

Басы

Енгізу

(x,eps)

s:=0; k:=1; l:=0.5

abs(l)>eps

l:=x/(sqr(k)*k+k*sqrt(abs(x))+1)

s:=s+l

k:=k+1

3

Шығару

(s)

Соңы

Рисунок


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70848. ОБРАБОТКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СЕРИИ ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ С МНОГОКРАТНЫМИ НАБЛЮДЕНИЯМИ 418.5 KB
  Ознакомление с методикой обработки и представления результатов измерений для группы равнорассеянных многократных наблюдений. Получение навыков обработки результатов наблюдений и оценивания погрешностей результатов измерений. Ознакомиться с видами и методами измерений.
70849. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ЦИФРОВОГО ВОЛЬТМЕТРА МЕТОДОМ ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 237.5 KB
  Получение навыков проведения метрологических работ в процессе определения контроля погрешности цифрового вольтметра методом прямых измерений. Ознакомьтесь с принципом действия устройством и характеристиками цифрового вольтметра.
70850. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ВОЛЬТМЕТРА МЕТОДОМ СЛИЧЕНИЯ 368.5 KB
  Получение навыков проведения метрологических работ в процессе определения контроля погрешности электронного вольтметра методом сличения. Ознакомиться с принципом действия устройством и характеристиками электромагнитного вольтметра.
70851. ИЗМЕРЕНИЕ СИЛЫ ПОСТОЯННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 494 KB
  Ознакомление с прямыми и косвенными измерениями силы постоянного электрического тока; получение сведений о способах учета погрешностей измерений в этих случаях; знакомство с некоторыми средствами измерения силы постоянного электрического тока.
70852. Измерение мощности постоянного электрического тока 521 KB
  Ознакомление со способом измерения мощности постоянного тока при помощи амперметра и вольтметра. Ознакомьтесь с косвенными измерениями мощности при помощи амперметра и вольтметра.
70854. Измерение переменного электрического напряжения 593 KB
  Получение навыков измерения переменного электрического напряжения. Ознакомление с особенностями влияния формы и частоты измеряемого напряжения на показания приборов. Приобретение представления о порядке работы с электроизмерительными приборами при измерении переменного напряжения.
70855. Измерение параметров гармонического напряжения с помощью осциллографа 361 KB
  Получение навыков измерения параметров гармонического напряжения с помощью осциллографа. Приобретение сведений о характеристиках и устройстве электронного осциллографа. Ознакомьтесь с принципом работы устройством и характеристиками универсального электронного осциллографа.