12509

Формулалар бойынша есептеулер

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

№2 лабораториялық жұмыс Тақырыбы: Формулалар бойынша есептеулер. 1.Берілгені: Берілген n – бүтін және x – нақты сандары үшін берілген өрнекті есептеу алгоритмінің блоксхемасын және программасын құру. Өрнектердің мәні циклдік операторлар көмегімен есептеледі. Пр...

Казахский

2013-04-30

76 KB

3 чел.

2 лабораториялық жұмыс

  Тақырыбы: Формулалар бойынша есептеулер.

  1.Берілгені: Берілген n – бүтін және x – нақты сандары үшін берілген өрнекті есептеу алгоритмінің блок-схемасын және программасын құру. Өрнектердің мәні циклдік операторлар көмегімен есептеледі. Программа құру барысында әртүрлі циклдік операторларды қолдану қажет.

  1-тапсырма

  2. Блок-схема:

  3.Программаны сипаттау

  3.1.Жалпы мәліметтер:

  Бұл есептің программасы Турбо Паскаль тілінде жазылған.

  3.2.Функционалдық тағайындалуы:

  Бұл программа жоғарыда берілген тапсырма бойынша өрнекті программалауға пайдаланылған.

  3.3.Программаның логикалық құрылымын сипаттау:

  1-Программаның басы;

  2-Айнымалыларды белгілеу;

  3-Бөлім басы;

  4-5-Айнымалы мәнін енгізу;

          6-Бастапқы мәндерін беру;

          7-11-for операторы арқылы өрнек мәнін есептеу;

          12- Нәтижені шығару;

          13- Орындалатын бөлімнің соңы.

  3.4.Қолданылған техникалық жабдықтар:

          Процессор: Intel Pentium inside

          Монитор: Samsung A10NS LS-19A10NS

          Принтер: Samsung  ML-2160 XEV

          Пернетақта: Samsung Classic Keyboard K100

          Тышқан: GENIUS Optical NetScroll 100 Silver

  3.5.Программаны жүктеу:

  D дискісі→stud_dir→Tpas→Turbo.Exe

  3.6.Енгізген мәліметтер:

  x=2, n=2

  3.7.Шығарылған мәліметтер:

  s=4.33

  4.Программа  листингі:

  1. program bayan3;

  2. var x,s:real; f,i,n:integer;

  3. begin

  4. writeln (‘vvod’);

  5. readln(x,n);

  6. s:=0; f:=1;

  7. for i:=1 to n do

  8. begin

  9. f:=f*i;

  10. s:=s+1/f+sqrt(abs(x));

  11. end;

  12. writeln (‘s=’,s);

  13. end.

2-тапсырма:

  1.Берілгені: Берілген n  мен ε (ε )сандары үшін,берілген дәлдікпен қосындыларды есептеу,блок-схемасын және программасын құру.Өрнектің мәнін repeat операторы көмегімен есептеледі.

  

     

  2. Блок-схема:

3.Программаны сипаттау

  3.1.Жалпы мәліметтер:

  Бұл есептің программасы Турбо Паскаль тілінде жазылған.

  3.2.Функционалдық тағайындалуы:

  Бұл программа жоғарыда берілген тапсырма бойынша өрнекті программалауға пайдаланылған.

  3.3.Программаның логикалық құрылымын сипаттау:

         1-Программаның басы;

         2-Айнымалыларды сипаттау;

         3-Орындалатын бөлімнің басы;

         4-5-Айнымалының мәнін енгізу;

         6-Бастапқы мәндерін енгізу;

         7-11- repeat циклдік операторы арқылы өрнек мәнін есептеу; 

         12- Нәтижені шығару;

         13- Орындалатын бөлімнің соңы.

  3.4.Қолданылған техникалық жабдықтар:

          Процессор: Intel Pentium inside

          Монитор: Samsung A10NS LS-19A10NS

          Принтер: Samsung  ML-2160 XEV

          Пернетақта: Samsung Classic Keyboard K100

          Тышқан: GENIUS Optical NetScroll 100 Silver

  3.5.Программаны жүктеу:

  D дискісі→stud_dir→Tpas→Turbo.Exe

  3.6.Енгізген мәліметтер:

  x=5, eps=0.0001

  3.7.Шығарылған мәліметтер:

  s=0.89

  4.Программа листингі

  1. program bayan4;

  2. var x,s,eps:real; k:integer;

  3. begin

  4. writeln (‘vvod’);

  5. readln(x,eps);

  6. s:=0; k:=1;

  7. repeat

  8. l:=x/(sqr(k)*k+k*sqrt(abs(x))+1);

  9. s:=s+l;

  10. inc(k);

  11. until abs(l)<eps;

  12. writeln (‘s=’,s);

  13. end.

  

          

3-тапсырма

  1.Берілгені: Берілген n  мен ε (ε )сандары үшін,берілген дәлдікпен қосындыларды есептеу,блок-схемасын және программасын құру.Өрнектің мәнін while операторы көмегімен есептеледі.

  

2.Блок-схема:

3.Программаны сипаттау

  3.1.Жалпы мәліметтер:

  Бұл есептің программасы Турбо Паскаль тілінде жазылған.

  3.2.Функционалдық тағайындалуы:

  Бұл программа жоғарыда берілген тапсырма бойынша өрнекті программалауға пайдаланылған.

  3.3.Программаның логикалық құрылымын сипаттау:

          1-Программаның басы;

          2 -Айнымалыларды сипаттау;

          3-Орындалатын бөлімнің басы;

          4-5-Айнымалының мәнін енгізу;

          6-Бастапқы мәндерін беру;

          7-11- while операторы арқылы өрнек мәнін есептеу;

          12- Нәтижені шығару;

          13- Орындалатын бөлімнің соңы.

  3.4.Қолданылған техникалық жабдықтар:

          Процессор: Intel Pentium inside

          Монитор: Samsung A10NS LS-19A10NS

          Принтер: Samsung  ML-2160 XEV

          Пернетақта: Samsung Classic Keyboard K100

          Тышқан: GENIUS Optical NetScroll 100 Silver

  3.5.Программаны жүктеу:

  D дискісі→stud_dir→Tpas→Turbo.Exe

  3.6.Енгізген мәліметтер:

  x=2, eps=0.0001

  3.7.Шығарылған мәліметтер:

  s=8.9

  4.Программа  листингі

         1) repeat:

  1. program bayan5;

  2. var x,s,eps,l:real; k:integer;

  3. begin

  4. writeln (‘vvod’);

  5. readln(x,eps);

  6. l:=0.5; k:=1;

  7. while abs(l)>eps do

  8. begin

  9. l:=x/(sqr(k)*k+k*sqrt(abs(x))+1);

  10. s:=s+l;

  11. inc(k);

  12. end;

  12. writeln (‘s=’,s);

  13. end.


Басы

Енгізу

(x,n)

s:=0

f:=1

i:=1

i<n

:=f*i

s:=s+1/f+sqrt(abs(x))

i:=i+1

4

Шығару

(s)

Соңы

Басы

Енгізу

(x, eps)

s:=0; k:=1

k:=k+1

s:=s+l

abs(l)<eps

Шығару

(s)

Cоңы

3

Басы

Енгізу

(x,eps)

s:=0; k:=1; l:=0.5

abs(l)>eps

l:=x/(sqr(k)*k+k*sqrt(abs(x))+1)

s:=s+l

k:=k+1

3

Шығару

(s)

Соңы

Рисунок


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15242. ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (ИМИТАТОРА БОРА) НА ВХОДЕ В АКТИВНУЮ ЗОНУ В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОТДЕЛЬНЫХ ПЕТЛЯХ 454 KB
  Лабораторная работа №3 ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ИМИТАТОРА БОРА НА ВХОДЕ В АКТИВНУЮ ЗОНУ В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОТДЕЛЬНЫХ ПЕТЛЯХ Объект исследования: изучение динамики распределения температуры при подогреве воды подав
15243. Моделирование линейных динамических систем 84.75 KB
  Лабораторная работа №1 Моделирование линейных динамических систем Вариант 1 I.Исследование модели входвыход Исходные данные: a0=9 a1=6 a2=3 b0=12 b1=2 b2=0.1 Начальные условия: y0=1 0=0.50=0 Дифференциальное уравнение описания системы: Рисунок 1 –
15244. Геодезия. Лабораторные работы 2.31 MB
  Лабораторная работа №1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗЕМНОГО ЭЛЛИПСОИДА. Эллипсоидом вращения называется геометрическое тело образуемое вращением эллипса вокруг его малой оси. Земной эллипсоид эллипсоид который характеризует фигуру и...
15245. Канонические формы представления динамических систем 108.5 KB
  Лабораторная работа №2 Канонические формы представления динамических систем Вариант 1 Цель работы: Ознакомление с методами взаимного перехода между моделями входвыход и входсостояниевыход а также с каноническими формами представления моделей входсостояни
15246. Нелинейное звено системы или объекта управления 289.38 KB
  Нелинейное звено системы или объекта управления это звено выходной сигнал которого зависит от входного по нелинейному закону например закон описывается квадратичной или кубической зависимостью экспоненциальной синусоидальной и т.д. Какие Вы еще можете назвать
15247. Построение и исследование моделей внешних воздействий 299 KB
  Лабораторная работа №3 Построение и исследование моделей внешних воздействий. Исследование командного генератора гармонического сигнала. схема моделирования командного генератора результаты моделировани...
15248. Схемотехника диодно-транзисторной логики (ДТЛ), резистивно-транзисторной логики (РТЛ) и транзисторно- транзисторной логики. Мультивибраторы. Исследование работы ЦАП и АЦП 897.39 KB
  Лабораторный практикум № 3 по курсу Электротехника и электроника часть 2 на тему Схемотехника диоднотранзисторной логики ДТЛ резистивнотранзисторной логики РТЛ и транзисторно транзисторной логики. Мультивибраторы. Исследование работы ЦАП и АЦП. В...
15249. Исследование ДТЛ, РТЛ и ТТЛ. Работа с АЦП и ЦАП 1.07 MB
  Лабораторный практикум № 3 по курсу Электротехника и электроника часть 2 на тему Исследование ДТЛ РТЛ и ТТЛ. Работа с АЦП и ЦАП Вариант № 6 Данный отчет посвящен выполнению лабораторного практикума с использованием программных средств Micro-Cap 9 и MathCAD 15.
15250. Исследование П-регулятора 308.5 KB
  Исследование Прегулятора Собрать в MatLab Simulink систему управления с П – регулятором для 4х вариантов объекта управления см. табл.. Сформулировать требования к желаемому переходному процессу в системе. Определить значения коэффициентов Прегулятора путем ин