12520

Установка виртуального сервера и создание базы данных

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа № 2 Установка виртуального сервера и создание базы данных. Цель работы: рассмотреть процесс инсталляции ПО необходимого для работы PHP и MySQL. Теоретические сведения Для того чтобы начать работу с платформой PHP5/MySQL необходимо предварительно уст

Русский

2013-04-30

923.21 KB

5 чел.

Лабораторная работа № 2

Установка виртуального сервера и создание базы данных.

Цель работы: рассмотреть процесс инсталляции ПО, необходимого для работы  PHP и MySQL.

Теоретические сведения

Для того, чтобы начать работу с платформой PHP5/MySQL, необходимо предварительно установить на компьютер программу – локальный сервер. Примером такой программы является «Денвер».

Денвер — набор дистрибутивов и программная оболочка, созданный для отладки сайтов на локальной Windows-машине, без подключения к сети Интернет. Название пакета представляет собой сокращение от «джентльменский набор web-разработчика» — д. н. w. р. — «дэ» «эн» «вэ» «эр» — если прочитать быстро, то получится «Денвер».

В базовый пакет программы (версия 3) включены следующие компоненты:

  1.  Apache2.2, SSI, SSL, mod_rewrite, mod_php.
  2.  PHP5 с поддержкой GD и MySQL5.
  3.  MySQL с поддержкой транзакций (mysqld-max).
  4.  Система управления запуском и завершением.
  5.  phpMyAdmin — система управления MySQL через Web-интерфейс.
  6.  Ядро Perl без стандартных библиотек (они поставляются отдельно).
  7.  Эмулятор sendmail (отладочная «заглушка», складывающая приходящие письма в /tmp); поддерживается работа совместно с PHP и Perl.
  8.  Инсталлятор (нечто вроде InstallShield).

Система управления виртуальными хостами, основанная на шаблонах. Чтобы создать новый хост, необходимо добавить директорию в каталог /home, править конфигурационные файлы не требуется. По умолчанию уже поддерживаются схемы именования директорий многих популярных хостеров. При необходимости можно добавить новые директории.

Благодаря серьёзной оптимизации включённых программ, дистрибутив Денвера в заархивированном виде занимает около 5,5мегабайт. Сразу после установки доступен полностью работающий сервер Apache, на котором может работать неограниченное количество сайтов. Чтобы создать новый сайт, достаточно создать новую папку в директории home. Чтобы увидеть новый код в действии, достаточно сохранить файл и обновить страницу в браузере.

Выполнение.

После регистрации на сайте denwer.ru получаем ссылку на дистрибутив. После скачивания начинается установка:

 

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41021. Основи нарисної геометрії 525.5 KB
  Лінії креслення. Товщини ліній на кресленні залежать від вибраної товщини s суцільної основної лінії. Накреслення лінії Наймену вання лінії Товщина лінії відносно товщини основної лінії Основне призначення Суцільна товста основна S Лінії видимого контуру; лінії переходу видні; лінії контуру перерізу винесеного та вхідного до складу перерізу Суцільна тонка Від S 3 до S 2 Лінії контуру накладеного перерізу; лінії розмірні та виносні; лінії штрихування; лініївиноски; полички лінійвиносок і підкреслювання написів; лінії для...
41022. Государственное управление (понятие, природа и сущность) 75.5 KB
  Понятие государственного управления Управление по общепризнанному вошедшему в энциклопедические словари определению является функцией сложных организованных систем любой природы технических биологических экологических социальных обеспечивающей сохранение их структуры внутренней организации поддержание режима функционирования направленного на реализацию их программных целей. По своему содержанию это постоянный целенаправленный процесс воздействия субъекта на объект через соответствующий механизм управления. Объектами управления могут...
41023. ГЕОГРАФІЯ РОЗСЕЛЕННЯ. ТЕОРЕТИКИ УРБАНІСТИКИ 1.59 MB
  Історичні вогнища стародавньої цивілізації і перші міста виникли на крупних річках Ніл Тигр і Євфрат Інд і Ганг Янцзи і Хуанхе. У центрі міста підносився острівакрополь з палацами і храмами. Катаній пропонували суміщати вітрувіанський квадратний план римського ідеального міста з бастіонами і багатокутним зовнішнім периметром стін. жителів в кожному з своїми приміськими зонами розташовувалася на відстані 3 4 км один від одного навколо центрального міста з населенням 60 тис.
41024. Укладання та виконання зовнішньоторговельного контракту (продовження) 158.5 KB
  Укладання та виконання зовнішньоторговельного контракту продовження План Формування ціни контракту та умов платежу. Ціни контрактів за узгодженням сторін фіксуються у валюті однієї з країн контрагентів або у валюті третьої країни. Для платежу тобто для взаємних розрахунків між продавцем і покупцем може бути обрана інша валюта не та у якій зафіксовані ціни.
41025. Особистість у системі соціальних зв’язків 154 KB
  Визначення соціології особистості Соціальна поведінка Поняття структури особистості Соціальні статуси та соціальні ролі особистості Соціалізація особистості як процес Девіантна поведінка особистості Соціологічні теорії особистості Соціологія особистості галузь соціології предметом вивчення якої є особистість як суб'єкт і об'єкт соціальних відносин суспільноісторичного процесу на рівні взаємозв'язків особи і соціальних спільностей. Соціологія особистості це об'єкт наукових пошуків для багатьох західних дослідників ...
41026. Порядок роботи Верховної Ради України 39.5 KB
  Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Законом про регламент Верховної Ради України Згідно з ч. 1 статті 82 Конституції України Верховна Рада України працює сесійно. Сесія Верховної Ради України термін протягом якого Верховна Рада проводить пленарні засідання ти приймає рішення з питань віднесених до її відання Конституцією України.
41027. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии 3.41 MB
  Это значит что они принадлежат живому субъекту. Значит психическое отражение о котором идет речь свойственно только живым существам животным и человеку. Опосредствованностъ это значит оно служит средством то есть процесс происходит через ощущения посредством восприятия. Значит не опыт вообще а опыт воспоминания внутренний опыт процесс проверяющий внутри нас.
41029. Основные понятия реляционной модели данных (РМД) 47 KB
  Основные понятия реляционной модели данных РМД Цели обучения: формирование у учащихся системы базовых понятий теории реляционных баз данных. Ожидаемые результаты обучения: учащиеся должны знать: понятие реляционная модель данных и её основные признаки; аспекты данных изучаемых реляционной моделью данных; основные реляционные объекты данных отношение поле запись кортеж кардинальное число степень первичный ключ домен; свойства отношений; соответствие элементов реляционной модели данных архитектуре NSI...