12520

Установка виртуального сервера и создание базы данных

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа № 2 Установка виртуального сервера и создание базы данных. Цель работы: рассмотреть процесс инсталляции ПО необходимого для работы PHP и MySQL. Теоретические сведения Для того чтобы начать работу с платформой PHP5/MySQL необходимо предварительно уст

Русский

2013-04-30

923.21 KB

5 чел.

Лабораторная работа № 2

Установка виртуального сервера и создание базы данных.

Цель работы: рассмотреть процесс инсталляции ПО, необходимого для работы  PHP и MySQL.

Теоретические сведения

Для того, чтобы начать работу с платформой PHP5/MySQL, необходимо предварительно установить на компьютер программу – локальный сервер. Примером такой программы является «Денвер».

Денвер — набор дистрибутивов и программная оболочка, созданный для отладки сайтов на локальной Windows-машине, без подключения к сети Интернет. Название пакета представляет собой сокращение от «джентльменский набор web-разработчика» — д. н. w. р. — «дэ» «эн» «вэ» «эр» — если прочитать быстро, то получится «Денвер».

В базовый пакет программы (версия 3) включены следующие компоненты:

  1.  Apache2.2, SSI, SSL, mod_rewrite, mod_php.
  2.  PHP5 с поддержкой GD и MySQL5.
  3.  MySQL с поддержкой транзакций (mysqld-max).
  4.  Система управления запуском и завершением.
  5.  phpMyAdmin — система управления MySQL через Web-интерфейс.
  6.  Ядро Perl без стандартных библиотек (они поставляются отдельно).
  7.  Эмулятор sendmail (отладочная «заглушка», складывающая приходящие письма в /tmp); поддерживается работа совместно с PHP и Perl.
  8.  Инсталлятор (нечто вроде InstallShield).

Система управления виртуальными хостами, основанная на шаблонах. Чтобы создать новый хост, необходимо добавить директорию в каталог /home, править конфигурационные файлы не требуется. По умолчанию уже поддерживаются схемы именования директорий многих популярных хостеров. При необходимости можно добавить новые директории.

Благодаря серьёзной оптимизации включённых программ, дистрибутив Денвера в заархивированном виде занимает около 5,5мегабайт. Сразу после установки доступен полностью работающий сервер Apache, на котором может работать неограниченное количество сайтов. Чтобы создать новый сайт, достаточно создать новую папку в директории home. Чтобы увидеть новый код в действии, достаточно сохранить файл и обновить страницу в браузере.

Выполнение.

После регистрации на сайте denwer.ru получаем ссылку на дистрибутив. После скачивания начинается установка:

 

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22988. Декотріі принципи роботи сучасних мікропроцесорів та ЕОМ 1.54 MB
  Вони показують яка команда виконується до якої комірки памяті або зовнішнього пристрою звертається процесор і містять іншу важливу і вичерпну інформацію. Після того як у програмі дається сигнал вивільнити мікросхему вміст усіх регістрів переписується в область памяті що має назву сегмента стану задачі TSS Taske State Segment. При роботі у мультипрограмному режимі можуть виникати певні труднощі з використанням оперативної памяті котра стає тепер вже загальною для кількох задач. Можливі непередбачені ситуації коли одна програма...
22989. Віртуальна пам’ять. Мікропроцесор 80286 4.24 MB
  Мікропроцесор 80286 Як добре відомо процесор може безпосередньо працювати лише з тією інформацією яка записана в його оперативній памяті. Однак обєм оперативної памяті у сучасних ЕОМ порівняно невеликий і часто виявляється недостатнім для розвязання більшменш складних задач. Віртуальна організація памяті дає користувачеві практично необмежений обєм памяті.
22990. Артикуляційна база мови 33 KB
  Робота органів мовлення тобто сукупність їх порухів при вимові певного звука називається артикуляцією від лат. excursio вибігання вилазка або приступ початковий рух органів мовлення підготовка органів мовлення до вимови звука. culmen вершина або витримка поло' ження органів мовлення в момент вимовляння звуків. recursio повернення або відступ повернення органів мовлення у вихідне положення.
22991. Будова мовного апарату і функції його найважливіших частин 36 KB
  Мовленнєвий апарат І порожнина рота; II глотка фаринкс; III порожнина носа; IV гортань; 1 трахея; 2 голосова зв'язка; 3 неправдива голосова зв'язка; 4 щитовидний хрящ; 5 персневидний хрящ; 6 під'язикова кістка; 7 надгортанник; 8 язик; 9 тверде піднебіння; 10 м'яке піднебіння. Верхній поверх надставна порожнина її ще називають надставною трубою до якої належать порожнини глотки фаринкс рота і носа. Коли м'яке піднебіння опущене порожнина рота змикається з порожниною носа і частина повітря проходить...
22992. Акустичний аспект вивчення звукової будови мови 30.5 KB
  Акустичний аспект вивчення звукової будови мови Акустика розрізняє в звуках силу висоту довготу і тембр. Сила звука залежить від амплітуди розмаху коливання: чим більша амплітуда тим звук сильніший. Так скажімо що сильніше ударити по струні то більшою буде й амплітуда коливання і відповідно сила звука. Висота звука залежить від частоти коливань за одиницю часу: чим більша частота коливань тим вищий звук.
22993. Типологія наголосу в мовознавстві 38 KB
  Типологія наголосу в мовознавстві Наголос виділення в мовленні певної одиниці в ряду однорідних одиниць за допомогою фонетичних засобів. Залежно від того з якою сегментною одиницею функціонально співвідноситься наголос розрізняють словесний тактовий фразовий логічний і емфатичний наголос. Словесний наголос буває динамічним музикальним і кількісним. Динамічний силовий експіраторний наголос виділення вимова одного із складів слова такту більшою силою тобто сильнішим видихом струменя повітря.
22994. Інтонація, основні складники, функції 32 KB
  Інтонація основні складники функції Інтонація рух зміна динаміка тну що супроводжує висловлювання ритмікомелодійний малюнокмовлення. Інтонація складається з мелодики інтенсивності пауз темпу і тембру мовлення. Мелодика мовлення від гр. pausa припинення перерва у звучанні зупинка в потоці мовлення.
22995. Лінгвістичний аспект дослідження звукової будови мови 31 KB
  Третім аспектом у вивченні звуків є лінгвістичний який розглядає функції звуків у мові. Так скажімо опозиція [а] [и] [у] в українській мові є релевантною бо вона розрізняє значення слів дам дим дум. В англійській мові релевантною є опозиція [е] [л] [і] [і:] [з] [о:] [аз] [u:]: bet [bet] заклад парі but [b t] але крім bit [bit] кусок трошки beat [bi:t] бити удар bot [bot] личинка овода bought [bo:t] купив bat [bast] кажан boot [bu:t] черевик . Як бачимо в українській мові довгота чи короткість звука...
22996. Фонема, її функції, принципи виділення 31.5 KB
  Фонема її функції принципи виділення Фонема мінімальна звукова одиниця мови яка служить для розпізнавання й розрізнення значеннєвих одиниць морфем і слів. Отже звуки [а] [и] [у] [ґ] [г] в українській мові є окремими фонемами бо вони як свідчать вищенаведені приклади служать для розрізнення слів так само як звуки [е] [а] [і] [і:] [о] [з:] [ав] [и:] в англійській [а:] [а] в німецькій. Іншими словами фонема це мінімальна релевантна звукова одиниця. Фонема виконує дистинктивну від лат.