12531

Оптимальная линейная фильтрация детерминированных сигналов

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Лабораторная работа №17 Оптимальная линейная фильтрация детерминированных сигналов 1. Цель работы: 1.1 Экспериментальное исследование процессов протекающих в оптимальном фильтре детерминированных сигналов. 1.2 Закрепление теоретических знаний по теме: Оптимальн...

Русский

2013-04-30

407.02 KB

32 чел.

Лабораторная работа №17

Оптимальная линейная фильтрация детерминированных сигналов

1. Цель работы:

1.1 Экспериментальное исследование процессов, протекающих в оптимальном фильтре детерминированных сигналов.

1.2 Закрепление теоретических знаний по теме:  «Оптимальная фильтрация сигналов», а также ознакомление с методами расчёта и анализа характеристик согласованного фильтра.

2. Домашнее задание

2.2 Рассчитать и построить график амплитудно-частной характеристики (АЧХ) фильтра, согласованного с одиночным прямоугольным импульсом 1 мкс.

2.3 Рассчитать и построить временные диаграммы напряжений:

а) на выходе фильтра имеющего импульсную реакцию , при подаче на его вход импульса прямоугольной формы  длительностью 1 мкс.


Временная диаграмма напряжения на входе фильтра:

Временная диаграмма напряжения на выходе фильтра:

б) на выходе фильтра имеющего, импульсную реакцию  , согласованного с сигналом , представляющего собой последовательность прямоугольных импульсов единичной амплитуды и разной полярности.

 


Временная диаграмма напряжения на входе фильтра:

Временная диаграмма напряжения на выходе фильтра:

2.4 Рассчитать и построить временной график на выходе фильтра согласованного с 11-разрядным кодом Барнера , при подаче на его вход этого же сигнала.

Временная диаграмма напряжения на входе фильтра:

Временная диаграмма напряжения на выходе фильтра:

2.5 Методом подбора найти сигнал , который «почти ортогональны» сигналу . Затем построить временной график напряжения на выходе фильтра, согласованного с , для подаче на его вход сигнал .

 

Временная диаграмма напряжения на входе фильтра:

Временная диаграмма напряжения на выходе фильтра:

2.6  Определить минимально допустимое отношение сигнала к шуму на входе фильтра, согласованного с сигналом , при котором обеспечивается вероятность правильного обнаружения.

Вероятность правильного обнаружения

Тогда минимальное отношение сигнал шум


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64813. Наукові основи моделювання процесів різання з використанням числових методів 762.5 KB
  Теорія різання спираючись головним чином на глибокі експериментальні дослідження досягла значних успіхів не тільки у розумінні процесів та явищ що відбуваються під час стружкоутворення на контактних поверхнях різального інструмента та в обробленій поверхні...
64814. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ОБЧИСЛЮВАЧІВ ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СИСТЕМ 1022.5 KB
  Вирішення численних науковотехнічних завдань розв’язання яких неможливе без використання високопродуктивних та економічних обчислювачів у зв’язку із підвищеними і специфічними вимогами до оброблення інформації. Такі завдання можна об'єднати в основні групи...
64815. ЛІКУВАННЯ УШКОДЖЕНЬ МІЖГОМІЛКОВОГО СИНДЕСМОЗУ ПРИ ТРАВМАХ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА 441.5 KB
  Стандартною методикою оперативного лікування показання до якого розширюються з кожним роком повних розривів міжгомілкового синдесмозу є стабільний остеосинтез гомілкових кісток однимдвома шурупами уведеними з боку малогомілкової кістки у великогомілкову дистальне блокування.
64816. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ОПТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВІЙ МІКРООБРОБЦІ 3.99 MB
  Вперше аналіз електроннопроменевого впливу на мікрорельєф поверхні і ПШ германію та кремнію представлено в роботах Г. Ващенком розвинені математичні моделі та вперше розроблені наукові основи керування параметрами стрічкового електронного потоку при обробці оптичного скла і оптичних керамік...
64817. Мінливість ознак рижію ярого та створення нового вихідного матеріалу методом хімічного мутагенезу 456 KB
  Важливою задачею при створенні нових сортів ярого рижію є вивчення колекційних зразків з метою визначення кращих із них для подальшої селекційної роботи. Тому селекційні дослідження спрямовані на вивчення мінливості ознак рижію ярого й визначення ефективності...
64818. ТЕХНОЛОГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ КОЛЕКТОРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ШЛАКОВОГО ЛИТТЯ 3.18 MB
  Значна частина каналізаційних мереж України перебуває у передаварійному та аварійному стані і потребує термінового відновлювання. Через корозію абразивний знос розгерметизацію стикових з’єднань конструкції каналізаційних мереж передчасно руйнуються втрачаючи несучу здатність...
64819. ПАРАМЕТРИ ЗМІН ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СІРОГО ЛІСОВОГО ҐРУНТУ ПІД ВПЛИВОМ УДОБРЕННЯ КУЛЬТУР І ПІСЛЯДІЇ ВАПНУВАННЯ 237 KB
  Метою досліджень було встановити закономірності впливу післядії вапнування з використанням різних систем удобрення на родючість сірого лісового ґрунту а саме: фізикохімічні властивості процеси перетворення кальцію вмісту гумусу агрохімічні...
64820. Фізичні поля прийомних криволінійних акустичних антен з екранами 9.9 MB
  Криволінійні антенні решітки що утворені з кругових циліндричних п’єзокерамічних перетворювачів відносять до антен що знайшли найбільш широке застосування як у підводній електроакустичній апаратурі та пристроях так і в іншому обладнанні акустичної техніки.
64821. ФУНКЦІЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 179 KB
  Вагоме місце в цьому переліку займає впровадження у повсякденну поліцейську практику функції надання послуг населенню. Мюнстер ФРН підкреслювалося що поліція має перетворитися на сервісну службу розвивати систему послуг для громадян.