12532

Помехоустойчивость сигналов дискретной модуляции

Домашняя работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Домашняя работа для лабораторной работы № 23 по курсу ТЭС: Помехоустойчивость сигналов дискретной модуляции Цель работы: экспериментальное исследование помехоустойчивости приема сигналов дискретной амплитудной частотной и относительной фазовой модуляции. ...

Русский

2013-04-30

36.41 KB

26 чел.

Домашняя работа

для лабораторной работы № 23

по курсу ТЭС:

«Помехоустойчивость сигналов дискретной модуляции»

Цель работы: экспериментальное исследование помехоустойчивости приема сигналов дискретной амплитудной, частотной и относительной фазовой модуляции.

Домашнее задание:

  1.  Рассчитать и построить зависимость вероятности ошибки от отношения сигнал/шум P=f(h) для когерентного демодулятора сигналов ДАМ, ДЧМ, ДФМ и ДОФМ:

а) Минимальная вероятность ошибки для сигнала ДАМ:

б) Минимальная вероятность ошибки для сигнала ДЧМ:

в) Минимальная вероятность ошибки для сигнала ДФМ:

г) Минимальная вероятность ошибки для сигнала ДОФМ:

                              h

0

1

2

3

pошДАМ        

 

logPош

0.5

                         -0.3

0.24

                        -0.4

0.09

                         -1

0.02

                                

                     -1.7

pошДЧМ

                      logРош

0.5

                                   

                       -0.3

0.16

                        -0.8

0.97

                         -1.5

0.998

                                

                       -2.7

pошДФМ

                     

                   logРош

0.5

                                              

                     -0.3

0.09

                        -1

0.003

                                  

                     -2.52

0.00001

                          -5

pошДОФМ

                    

                    logРош

0.5

                        -0.3

0.16

                        -0.8

0.006

                         -2.2

      0.002                                 

                      -4.7                  

График минимальной вероятности ошибки:

  1.  Рассчитать затухание а, вносимое аттенюатором генератора шума Г2-I2, необходимое для получения требуемого отношения сигнал/шум h на выходе когерентного демодулятора.

, ,

h

0.5

1

1.4

1.6

2

a

20.295

23.305

24.766

25.346

26.315


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64815. ЛІКУВАННЯ УШКОДЖЕНЬ МІЖГОМІЛКОВОГО СИНДЕСМОЗУ ПРИ ТРАВМАХ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА 441.5 KB
  Стандартною методикою оперативного лікування показання до якого розширюються з кожним роком повних розривів міжгомілкового синдесмозу є стабільний остеосинтез гомілкових кісток однимдвома шурупами уведеними з боку малогомілкової кістки у великогомілкову дистальне блокування.
64816. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ОПТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВІЙ МІКРООБРОБЦІ 3.99 MB
  Вперше аналіз електроннопроменевого впливу на мікрорельєф поверхні і ПШ германію та кремнію представлено в роботах Г. Ващенком розвинені математичні моделі та вперше розроблені наукові основи керування параметрами стрічкового електронного потоку при обробці оптичного скла і оптичних керамік...
64817. Мінливість ознак рижію ярого та створення нового вихідного матеріалу методом хімічного мутагенезу 456 KB
  Важливою задачею при створенні нових сортів ярого рижію є вивчення колекційних зразків з метою визначення кращих із них для подальшої селекційної роботи. Тому селекційні дослідження спрямовані на вивчення мінливості ознак рижію ярого й визначення ефективності...
64818. ТЕХНОЛОГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ КОЛЕКТОРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ШЛАКОВОГО ЛИТТЯ 3.18 MB
  Значна частина каналізаційних мереж України перебуває у передаварійному та аварійному стані і потребує термінового відновлювання. Через корозію абразивний знос розгерметизацію стикових з’єднань конструкції каналізаційних мереж передчасно руйнуються втрачаючи несучу здатність...
64819. ПАРАМЕТРИ ЗМІН ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СІРОГО ЛІСОВОГО ҐРУНТУ ПІД ВПЛИВОМ УДОБРЕННЯ КУЛЬТУР І ПІСЛЯДІЇ ВАПНУВАННЯ 237 KB
  Метою досліджень було встановити закономірності впливу післядії вапнування з використанням різних систем удобрення на родючість сірого лісового ґрунту а саме: фізикохімічні властивості процеси перетворення кальцію вмісту гумусу агрохімічні...
64820. Фізичні поля прийомних криволінійних акустичних антен з екранами 9.9 MB
  Криволінійні антенні решітки що утворені з кругових циліндричних п’єзокерамічних перетворювачів відносять до антен що знайшли найбільш широке застосування як у підводній електроакустичній апаратурі та пристроях так і в іншому обладнанні акустичної техніки.
64821. ФУНКЦІЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 179 KB
  Вагоме місце в цьому переліку займає впровадження у повсякденну поліцейську практику функції надання послуг населенню. Мюнстер ФРН підкреслювалося що поліція має перетворитися на сервісну службу розвивати систему послуг для громадян.
64822. Обґрунтування резервів підвищення тягових якостей локомотива та їх реалізація керуванням ковзання в системі колеса з рейкою 276.5 KB
  Проблема реалізації максимальних тягових зусиль – складне та багатофакторне завдання, яке пов’язане зі значним різноманіттям конструктивних та експлуатаційних параметрів локомотива. Неточність статичного та динамічного розважування, різниця тягових зусиль та умов зчеплення...
64823. РАДІОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ НА ОСНОВІ ЄМНІСНОГО ЕФЕКТУ В ТРАНЗИСТОРНИХ СТРУКТУРАХ З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ 425.5 KB
  Сучасний стан розвитку радіовимірювальної техніки суттєвим чином залежить від новітніх досягнень в області розробки методів та засобів радіовимірювань та визначається використанням вдосконалених або принципово нових приладів.