12626

Робота з інформаційно-довідковою системою «Контакти»

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Звіт з лабораторноі роботи № 3 Робота з інформаційнодовідковою системою Контакти з предмета САОЕІ Мета роботи: вивчити призначення і можливості інформаційнодовідкової системи КОНТАКТИ. Хід виконання роботи: Вибрала власника програми для вводу влав

Украинкский

2013-05-02

642.81 KB

2 чел.

Звіт

з лабораторноі роботи № 3

Робота з інформаційно-довідковою системою «Контакти»

з предмета

САОЕІ

Мета роботи: вивчити призначення і можливості інформаційно-довідкової системи «КОНТАКТИ».

Хід виконання роботи:

 1.  Вибрала власника програми (для вводу влавника ввів Administrator).
 2.  Створила 2 нових контакта, один юридичної особи і один фізичної.

 1.  Сформувала 2 завданя.

 1.  Виконала за допомогою Калькулятора Валют такі дії:
 2.  змінила поточну дату;
 3.  задала базову валюту – гривня;
 4.  ввела курси валют щодо базової (долар, євро, рубль);

 1.  Перевела із однієї валюти в іншу:
 2.  345 гривень → в долари;

 1.  357 доларів → в євро

 1.  ВідфільтрувалаКонтакти:
 2.  за категорією “Должники”;

 1.  за датою створення , за останні 7 днів.

 1.  Провела швидкий пошук інформації по довіднику:
 2.  За назвою населеного пункту “Минск”

 1.  За телефоном “+375 17 283-7686”.

 1.  Сформувала звіти по Контактах і Задачах.

Висновок: На цій лабораторній роботі я вивчила призначення і можливості інформаційно-довідкової системи «КОНТАКТИ».


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17366. Економічна сутність заробітної плати і чинники її величини 216 KB
  1. Економічна сутність заробітної плати і чинники її величини Категорія Заробітна плата З/П є конкретизацією таких категорій як трудові відносини наймана праця робоча сила ринок робочої сили ринок праці власність на робочу силу вартість робочої ...
17367. Національна економіка і цілі її розвитку. Структура національної економіки. Економічні системи. Економічна політика держави 86.5 KB
  Національна економіка і цілі її розвитку. Структура національної економіки. Економічні системи. Економічна політика держави. Національна економіка характеризується: 1.рівнем розвитку продуктивних сил; 2.типом економічної системи; 3.характером суспільного відтворення; 4....
17368. Система національних рахунків (СНР) 57 KB
  Система національних рахунків СНР Потреба у координації статистичних міжнародних рекомендацій і необхідність створення міжнародної системи національного рахівництва вимагали країни Західної Європи. Перший варіант таких рахунків був опублікований Європейськ
17369. Економічна програма кейнсіанства. Сутність економічних досліджень Дж.Кейнса 80 KB
  Економічна програма кейнсіанства. Сутність економічних досліджень Дж.Кейнса. Запропоноване Кейнсом трактування економічного процесу потрапило у сприятливий грунт оскільки світова економіка після Великої депресії мала потребу в стимуляторах які дозволили б їй
17370. Корпоратизм як форма суспільних відносин 60 KB
  Корпоратизм як форма суспільних відносин Відносини корпоратизму властиві всім капіталістичним країнам з тією лише різницею що ступінь розвиненості соціального партнерства в них різний. З ускладненням суспільного ладу окрема особа усе в меншій мірі здатна здійснити з...
17371. Національний продукт 64 KB
  1. Сукупний національний продукт СНП як результат суспільного відтворення і виробництва. Структура СНП. 2.Система національних рахунків СНР. Виключення повторного рахунку при оцінці СНП. 3. Валовий національний продукт ВНП. Валовий внутрішній продукт ВВП. Сутність ...
17372. Ринковий механізм саморегулювання 82 KB
  Крах моделі ринкового саморегулювання. Кейнсіанська революція в економічній теорії. В економічній історії розвитку ринкової економіки чисте ринкове регулювання проходило через механізм вільної ринкової конкуренції та вільного ціноутворення повної свобод
17373. Економічне циклічне регулювання 78.5 KB
  1 . Економічна рівновага і циклічність. 2. Середні цикли та їх фази. Руйнівна та оздоровча фція економ. криз. 3. Державне антициклічне регулювання. 4. Довгі хвилі в макроекономіці. цикли Кондратьєва 5. Сутність Інфляції. Особливості сучасної інфляції та форми її проя
17374. Закон циклічного розвитку економіки 136.5 KB
  PAGE 10 1а. Закон циклічного розвитку економіки закон який виражає внутрішньо необхідні сталі й суттєві зв'язки між періодичним оновленням різних сторін технологічного способу виробництва передусім окремих елементів основного капіталу в межах цикл