12648

Символьні обчислення в документі Mathcad

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторна робота №3 Символьні обчислення в документі Mathcad. Мета роботи: навчитися працювати з символьним процесором системи Mathcad. Завдання : опрацювати наведені приклади скласти звіт. Символьні обчислення в документі Mathcad. Команди що відносяться до робо

Украинкский

2013-05-02

1.29 MB

14 чел.

Лабораторна робота №3

Символьні обчислення в документі Mathcad.

Мета роботи: навчитися працювати з символьним процесором системи Mathcad.

Завдання : опрацювати наведені приклади, скласти звіт.

Символьні обчислення  в документі Mathcad.

Команди, що відносяться до роботи символьного процесора системи Mathcad, містяться в меню “Символи”  (“Symbolics” - символьні обчислення).   

Символьні обчислення можна здійснювати двома способами:

q       за допомогою команд пункту Символіка рядка меню;

q    за допомогою оператора символьного  виведення  «>» і команд символьного процесора, які вводяться з палітри інструментів “Символи”. За умовчанням символ  «>» виконує функцію спрощення  (simplify), тобто бере вираження з лівого боку і поміщає його спрощену версію з правою.

Оператор символьного виведення «>» вводиться в документ після обчислюваного вираження  кнопкою з палітри інструментів Символи.

Для завдання типа символьного обчислення (або символьного перетворення) використовуються спеціальні команди, кнопки яких також знаходяться на палітрі.

Команди вводяться після обчислюваного вираження.

Символьне обчислення сум, добутків, похідних і     інтегралів. Використовуючи  розглянутих вище операторів суми, добутки, диференціювання і інтеграції, можна отримувати результат в символьному вигляді.

На малюнку наведені приклади таких обчислень.

  Символьне обчислення меж. Для цього використовуються три    кнопки    палітри інструментів Числення. Призначення цих кнопок зрозуміле з їх позначення. Приклади обчислення меж наведені на малюнку.

Символьні обчислення алгебри. Символьний процесор Mathcad може виконувати основні перетворення алгебри, такі як спрощення вираження - simplify, розкладання їх на множники - series, обчислення коефіцієнтів полінома - coeffs і так далі. Як приклади розглянемо деякі з цих перетворень.

 

Увага! Якщо перед обчислюваним вираженням алгебри задати чисельні значення змінним, що входять у вираження алгебри, то символьний процесор «оброблятиме» вже відповідні числові.

 

Спрощення виразів (команда Simplify). Для цього необхідно ввести вираження алгебри, а потім виконати команду Simplify палітри інструментів Символіка.

 

Приклади:

Обчислення коефіцієнтів полінома (команда Сoeffs). Здійснюється перетворення вираження (що є поліномом відносно деякої змінної) до вигляду   .

Увага!!! У команді Сoeffs  обов'язково вказується ім'я змінної, відносно якої будується поліном.

 

Наприклад, визначимо коефіцієнти полінома відносно z:

Вирішення  рівнянь

Вирішення нерівностей

Символьне  диференціювання за допомогою символьного оператора виводу

Символьна  інтеграція за допомогою символьного оператора виводу

Окрім символьних обчислень алгебри символьний процесор Mathcad може виконувати: символьні матричні обчислення (транспонування і звернення матриці, обчислення визначника), розкладання в ряди, вирішення рівнянь, інтегральні перетворення (перетворення Фур'є, Лапласа, Z- перетворення).

Додаткові відомості про символьні обчислення доступні в цьому документі: symbolics.zip (стислий в архів ZIP документ MATHCAD, 235 Кб)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66522. Анализ и исследования режимов работы вибрационного бункерного загрузочного устройства 366.5 KB
  Цель работы: Ознакомление с устройством, принципом работы и наладки вибрационных бункеров и методами анализа их работы. Рабочее место: стенд с вибробункерами. Оснащенность рабочего места: вибробункер с плоским лотком для исследования; вибробункер для валовой работы...
66523. Сетевые службы. Защита сетевых ресурсов 27.84 KB
  Шлюз по умолчанию и DNS-сервер имеют IP-адрес 192.168.123.1 В качестве DNS-сервера используется сервер bind9, сконфигурированный в ОС Ubuntu GNU/Linux. Исходная конфигурация не изменялась, были добавлены зоны для компьютеров сети
66524. ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНІЙНОГО НЕРОЗГАЛУЖЕНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ 616 KB
  Експериментально визначити параметри резистора, котушки індуктивності та конденсатора в колі синусоїдного струму. Експериментально дослідити явище резонансу напруг, фазові та енергетичні співвідношення в колі з послідовним з’єднанням резистора...
66525. База даних і база знань як складовічастини експертноїсистеми 25.7 KB
  Вивчення основних можливостей представлення знань з використанням технічних засобів. На цій лабораторній роботі я вивчив основн іможливості представлення знань з використанням технічних засобів.
66526. СОБЫТИЙНЫЕ МОДЕЛИ ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ. ЯЗЫК МОДЕЛИРОВАНИЯ ESimPL 985 KB
  Ресурс может одновременно выделяться нескольким транзактам процессам. К статическим характеристикам процесса относятся: длительность; результат; потребляемые ресурсы; условия запуска активизации; условия останова прерывания.
66527. Итерационные алгоритмы 61 KB
  Дана целочисленная квадратная матрица N*N. Определить: Количество строк, содержащих только различные элементы. Матрицу N*N заполнить натуральными числами от 1 до N*N по спирали, начинающейся в верхнем левом углу и закрученной по часовой стрелке.
66528. Реализация функций времени 200.77 KB
  Карта распределения ресурсов R0 – количество отрезков времени R1 - текущее значение адреса ячейки РПД Ячейки РПД 20h – 29h – ячейки для записи результата
66529. Интерполирование с помощью многочленов 369.88 KB
  В соответствии с вариантом исходное уравнение имеет вид: По узлам и соответствующим значениям функции построить интерполяционный многочлен, представив его в виде линейной комбинации значений.