12648

Символьні обчислення в документі Mathcad

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторна робота №3 Символьні обчислення в документі Mathcad. Мета роботи: навчитися працювати з символьним процесором системи Mathcad. Завдання : опрацювати наведені приклади скласти звіт. Символьні обчислення в документі Mathcad. Команди що відносяться до робо

Украинкский

2013-05-02

1.29 MB

14 чел.

Лабораторна робота №3

Символьні обчислення в документі Mathcad.

Мета роботи: навчитися працювати з символьним процесором системи Mathcad.

Завдання : опрацювати наведені приклади, скласти звіт.

Символьні обчислення  в документі Mathcad.

Команди, що відносяться до роботи символьного процесора системи Mathcad, містяться в меню “Символи”  (“Symbolics” - символьні обчислення).   

Символьні обчислення можна здійснювати двома способами:

q       за допомогою команд пункту Символіка рядка меню;

q    за допомогою оператора символьного  виведення  «>» і команд символьного процесора, які вводяться з палітри інструментів “Символи”. За умовчанням символ  «>» виконує функцію спрощення  (simplify), тобто бере вираження з лівого боку і поміщає його спрощену версію з правою.

Оператор символьного виведення «>» вводиться в документ після обчислюваного вираження  кнопкою з палітри інструментів Символи.

Для завдання типа символьного обчислення (або символьного перетворення) використовуються спеціальні команди, кнопки яких також знаходяться на палітрі.

Команди вводяться після обчислюваного вираження.

Символьне обчислення сум, добутків, похідних і     інтегралів. Використовуючи  розглянутих вище операторів суми, добутки, диференціювання і інтеграції, можна отримувати результат в символьному вигляді.

На малюнку наведені приклади таких обчислень.

  Символьне обчислення меж. Для цього використовуються три    кнопки    палітри інструментів Числення. Призначення цих кнопок зрозуміле з їх позначення. Приклади обчислення меж наведені на малюнку.

Символьні обчислення алгебри. Символьний процесор Mathcad може виконувати основні перетворення алгебри, такі як спрощення вираження - simplify, розкладання їх на множники - series, обчислення коефіцієнтів полінома - coeffs і так далі. Як приклади розглянемо деякі з цих перетворень.

 

Увага! Якщо перед обчислюваним вираженням алгебри задати чисельні значення змінним, що входять у вираження алгебри, то символьний процесор «оброблятиме» вже відповідні числові.

 

Спрощення виразів (команда Simplify). Для цього необхідно ввести вираження алгебри, а потім виконати команду Simplify палітри інструментів Символіка.

 

Приклади:

Обчислення коефіцієнтів полінома (команда Сoeffs). Здійснюється перетворення вираження (що є поліномом відносно деякої змінної) до вигляду   .

Увага!!! У команді Сoeffs  обов'язково вказується ім'я змінної, відносно якої будується поліном.

 

Наприклад, визначимо коефіцієнти полінома відносно z:

Вирішення  рівнянь

Вирішення нерівностей

Символьне  диференціювання за допомогою символьного оператора виводу

Символьна  інтеграція за допомогою символьного оператора виводу

Окрім символьних обчислень алгебри символьний процесор Mathcad може виконувати: символьні матричні обчислення (транспонування і звернення матриці, обчислення визначника), розкладання в ряди, вирішення рівнянь, інтегральні перетворення (перетворення Фур'є, Лапласа, Z- перетворення).

Додаткові відомості про символьні обчислення доступні в цьому документі: symbolics.zip (стислий в архів ZIP документ MATHCAD, 235 Кб)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

67423. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ 47.5 KB
  Управління фінансами здійснюється через систему відносин, що склалися і обумовлене їх історичними, політичними та економічними чинниками. Воно підпорядковано фінансовій політиці держави. У відповідності до фінансової політики визначається обсяг розподілу та перерозподілу національного...
67424. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ 37.5 KB
  Фінансовий контроль – це сукупність дій та операцій щодо перевірки фінансових і пов’язаних з ними питань діяльності суб’єктів господарювання та управління із застосуванням специфічних форм та методів його організації.
67425. СТРАХУВАННЯ ТА СТРАХОВИЙ РИНОК 46 KB
  Економічна сутність страхування та його функції Основні поняття у страховій справі Галузі страхування та їх роль в житті суспільства Страховий ринок як особлива сфера грошових відносин Доходи та видатки страховика Фінансові результати страхових операцій.
67426. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. ПРЕДМЕТ, СОДЕРЖАНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ 564 KB
  Предметом экономического анализа может быть экономика объектов от страны в целом и до отдельного рабочего места. Чаще всего предметом такого анализа является экономика отдельного предприятия фирмы которая рассматривается во взаимодействии с технической стороной производства и экономической политикой государства.
67427. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ ТРУДА 97.5 KB
  Классификация оборудования Активная часть основных производственных фондов энергетическое и производственное оборудование играет определяющую роль в производственном процессе и как следует из схемы на рис. Кроме двигателей в состав энергетического оборудования входят котлы...
67428. Анализ трудовых ресурсов 67 KB
  Анализ трудовых ресурсов один из основных разделов анализа работы предприятия. Достаточная обеспеченность предприятий трудовыми ресурсами высокий уровень производительности труда имеют большое значение для увеличения объемов производства. Основные задачи анализа трудовых ресурсов...
67429. АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 55 KB
  Материальные затраты составляют значительную долю всех затрат на производство продукции работ услуг Рациональное использование материалов один из важнейших факторов роста производства и снижения себестоимости продукции следовательно роста прибыли и уровня рентабельности.
67430. АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 104 KB
  Цели задачи и виды анализа затрат на производство продукции Выявление роли себестоимости продукции в условиях применения свободных договорных цен имеет существенное практическое значение для всех производственных структур. Предприятия должны самостоятельно планировать свою деятельность...
67431. АНАЛИЗ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 140 KB
  Основные задачи анализа объема производства и реализации продукции: оценка динамики основных показателей объема структуры и качества продукции; проверка сбалансированности и оптимальности намечаемого вида продукции а также оценка реальности и напряжённости производственных показателей...