12648

Символьні обчислення в документі Mathcad

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторна робота №3 Символьні обчислення в документі Mathcad. Мета роботи: навчитися працювати з символьним процесором системи Mathcad. Завдання : опрацювати наведені приклади скласти звіт. Символьні обчислення в документі Mathcad. Команди що відносяться до робо

Украинкский

2013-05-02

1.29 MB

14 чел.

Лабораторна робота №3

Символьні обчислення в документі Mathcad.

Мета роботи: навчитися працювати з символьним процесором системи Mathcad.

Завдання : опрацювати наведені приклади, скласти звіт.

Символьні обчислення  в документі Mathcad.

Команди, що відносяться до роботи символьного процесора системи Mathcad, містяться в меню “Символи”  (“Symbolics” - символьні обчислення).   

Символьні обчислення можна здійснювати двома способами:

q       за допомогою команд пункту Символіка рядка меню;

q    за допомогою оператора символьного  виведення  «>» і команд символьного процесора, які вводяться з палітри інструментів “Символи”. За умовчанням символ  «>» виконує функцію спрощення  (simplify), тобто бере вираження з лівого боку і поміщає його спрощену версію з правою.

Оператор символьного виведення «>» вводиться в документ після обчислюваного вираження  кнопкою з палітри інструментів Символи.

Для завдання типа символьного обчислення (або символьного перетворення) використовуються спеціальні команди, кнопки яких також знаходяться на палітрі.

Команди вводяться після обчислюваного вираження.

Символьне обчислення сум, добутків, похідних і     інтегралів. Використовуючи  розглянутих вище операторів суми, добутки, диференціювання і інтеграції, можна отримувати результат в символьному вигляді.

На малюнку наведені приклади таких обчислень.

  Символьне обчислення меж. Для цього використовуються три    кнопки    палітри інструментів Числення. Призначення цих кнопок зрозуміле з їх позначення. Приклади обчислення меж наведені на малюнку.

Символьні обчислення алгебри. Символьний процесор Mathcad може виконувати основні перетворення алгебри, такі як спрощення вираження - simplify, розкладання їх на множники - series, обчислення коефіцієнтів полінома - coeffs і так далі. Як приклади розглянемо деякі з цих перетворень.

 

Увага! Якщо перед обчислюваним вираженням алгебри задати чисельні значення змінним, що входять у вираження алгебри, то символьний процесор «оброблятиме» вже відповідні числові.

 

Спрощення виразів (команда Simplify). Для цього необхідно ввести вираження алгебри, а потім виконати команду Simplify палітри інструментів Символіка.

 

Приклади:

Обчислення коефіцієнтів полінома (команда Сoeffs). Здійснюється перетворення вираження (що є поліномом відносно деякої змінної) до вигляду   .

Увага!!! У команді Сoeffs  обов'язково вказується ім'я змінної, відносно якої будується поліном.

 

Наприклад, визначимо коефіцієнти полінома відносно z:

Вирішення  рівнянь

Вирішення нерівностей

Символьне  диференціювання за допомогою символьного оператора виводу

Символьна  інтеграція за допомогою символьного оператора виводу

Окрім символьних обчислень алгебри символьний процесор Mathcad може виконувати: символьні матричні обчислення (транспонування і звернення матриці, обчислення визначника), розкладання в ряди, вирішення рівнянь, інтегральні перетворення (перетворення Фур'є, Лапласа, Z- перетворення).

Додаткові відомості про символьні обчислення доступні в цьому документі: symbolics.zip (стислий в архів ZIP документ MATHCAD, 235 Кб)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73574. Информация о магнитных свойствах, которая может быть получена из нейтронографических данных (магнитные фазовые переходы, температурные зависимости намагниченности 955 KB
  Зависимость величины намагниченности Co подрешетки от внешнего поля отчетливо видна на рис. Подчеркнем что полевая зависимость спонтанной намагниченности монокристалла ErCo2 измеренная при 36 K с помощью магнитометра имеет вид типичный для парамагнитного состояния.
73576. Малоугловое рассеяние нейтронов. Домены. Наноматериалы. Фракталы (пространственные и поверхностные) 2.4 MB
  Цель этой лекции дать представления о методе малоуглового рассеяния нейтронов МУРН как методе исследования непериодических систем. МУРН имеет дело с изучением неоднородностей в материалах. Масштабы неоднородностей Физические принципы рассеяния нейтронов при МУРН те же что и при рассеянии на большие углы. рассеивающая среда была периодической в трех направлениях причем с очень большим числом повторений тогда как в МУРН рассеивающие центры не упорядочены периодически.
73577. Фінансовий механізм і фіскальна політика 97.5 KB
  Суть і форми кредиту. Структура сучасної кредитної системи. Однією із форм бюджетного фінансування є бюджетний кредит надання бюджетних засобів субєктам господарювання й органам влади на засадах поворотності та платності. Суть і форми кредиту.
73578. Економічне зростання і макроекономічна нестабільність 72.5 KB
  Економічне зростання і макроекономічна нестабільність. Економічне зростання його суть типи і фактори. Економічне зростання його сутьтипи і фактори. Прикладна значимість вивчення проблем економічного зростання зумовлена тим що однією з найважливіших довгострокових цілей економічної політики уряду будьякої країни є підтримка і стимулювання економічного зростання що ставить за мету з ясування його суті типів та факторів забезпечення зростання економіки.
73579. Магнитное критическое рассеяние нейтронов. Корреляционный радиус. Парамагнитное рассеяние 409 KB
  Результаты нейтронографических измерений указывали на резкое увеличение магнитного рассеяния нейтронов вблизи Брегговских пиков когда ферро или антиферромагнетик приближался к точке фазового перехода. Области корреляции в ферромагнетиках Теория критического рассеяния нейтронов на ферромагнетиках была построена Vn Hove. Общее выражение для магнитного рассеяния имеет вид.
73580. Світове господарство та його еволюція 49.5 KB
  Він охопив: а індустріально розвинені країни; б економічно слабо розвинені; в колоніальні залежні. У цей період проходить поділ країн світу на дві системи: світове капіталістичне господарство та країни соціалістичного табору. Країни з розвинутою ринковою економікою. Країни з ринковою економікою що розвиваються.
73581. Линейная алгебра. Основные определения 3.44 MB
  Как было сказано выше, матричный метод и метод Крамера применимы только к тем системам линейных уравнений, в которых число неизвестных равняется числу уравнений. Далее рассмотрим произвольные системы линейных уравнений.
73582. Дифференциальное исчисление функции 2.73 MB
  Фактически производная функции показывает как бы скорость изменения функции, как изменяется функция при изменении переменной. Способ логарифмического дифференцирования удобно применять для нахождения производных сложных, особенно показательных и показательно-степенных функций