12661

Основные команды MS DOS

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №1. Тема: Основные команды. Цель работы: Познакомиться с основными командами MS DOS. 2. Теоретическая часть COMMAND.COM при включении ПК спрашивает Вас о дате а также изображает на экране подсказку типа А или C это называется приглашение DOS к ней...

Русский

2013-05-02

28 KB

8 чел.

Лабораторная работа  №1.

Тема: Основные команды.

Цель работы: Познакомиться с основными командами MS DOS.

2. Теоретическая часть

COMMAND.COM при включении ПК спрашивает Вас о дате, а также изображает на экране подсказку типа А> или C> (это называется приглашение DOS), к ней вы еще привыкнете.

Шестнадцать команд DOS выполняются прямо из COMMAND.COM. Эти команды называются внутренними, поскольку могут выполняться без установки DOS-диска в компьютере, так как файл COMMAND.COM уже  находится в памяти. Внутренние команды – это и есть основные команды MS DOS.  Эти внутренние команды можно использовать  всегда, когда есть приглашение DOS.

Команды DOS можно задавать прописными или строчными буквами, во всех внутренних командах DOS прописные и строчные символы считаются одинаковыми. Каждая команда DOS состоит из отдельных частей, которые разделяются пробелами. Когда Вы напишете все части, нажмите на клавишу <Enter> для выполнения команды.

К внутреннним командам относятся: BREAK, MKDIR (MD), TYPE, CHDIR (CD), DATE и TIME, PATH, VER, CLS, DIR, RENAME, VERIFY, COPY, ERASE, DELETE, RMDIR (RD), VOL.

CD – смена текущего каталога.

DATE и TIME предназначены для смены даты и времени соответственно.

PATH предназначена для вывода или задания пути поиска исполняемых файлов.

VER – вывод версии MS DOS.

VOL – вывод информации о текущем диске.

DIR – просмотр содержимого каталога.

RENAME - переименование файла.

VERIFY – включение/отключение проверки записи файлов на диск.

COPY - копирование одного или нескольких файлов в другой каталог, или конкатенация файлов.

ERASE и DELETE предназначены для удаления одного или нескольких файлов. RD – удаление каталогов.

BREAK предназначена для включения/выключения расширенной обработки [CTRL]+[C] для приостановки выполнения программы.

MD – создание каталога.

TYPE – вывод содержимого текстового файла на экран.

Все эти команды будут рассмотрены более подробно в следующих лабораторных работах.

Выполнение команды:

Введите команду CLS (эта команда очищает экран, и не содержит дополнительных параметров) и кажмите клавишу <Enter>, и вы увидите, что на экране будет отображаться только стандартное приглашение DOS.

Для просмотра помощи по команде введите: имя_команды /? и нажмите клавишу <Enter>.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65420. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТАМПОДРУКУ ТА ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ НА ПОЛІМЕРНИХ ВИРОБАХ ТА ПЛІВКАХ 687.5 KB
  Метою і завданням дослідження є удосконалення технології тамподруку та флексографічного друку на полімерних плівках і виробах шляхом їх попередньої обробки для зміни поверхневих властивостей з метою поліпшення якості відбитків.
65421. Роль йодного дефіциту та гіпотиреозу в розвитку метаболічного синдрому у хворих на цукровий діабет 2 типу 484 KB
  Слід також наголосити що стан тиреоїдного метаболізму структурних змін ЩЗ у хворих МС вивчені недостатньо. Отже необхідність удосконалення способів діагностики та лікування хворих на МС з ЦД типу 2 зумовлена тим що до останнього часу при лікуванні хворих...
65422. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ УБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАРОГЕНЕРАТОРІВ АЕС 711 KB
  Контроль з використанням методів вихрострумового контролю ВСК одного з методів неруйнівного контролю НК пневмогідравлічного акваріумного та люмінесцентно-гідравлічного методів а також підтримання у робочому стані ТОТ та своєчасне виведення...
65423. Обґрунтування технологічних параметрів відпрацювання виїмкових стовпів на основі просторової моделі стійкості шаруватого вуглевмісного масиву 3.59 MB
  Ці методики повинні ґрунтуватися на побудові чітких розрахункових схем і фундаментальних знаннях про геомеханічні процеси що відбуваються в масиві гірських порід. Таким чином обґрунтування технологічних параметрів відпрацювання виїмкових стовпів на основі...
65424. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ КОРОТКОГО ЛЛЯНОГО ВОЛОКНА З ВІДХОДІВ ТІПАННЯ 934 KB
  Одним з головних завдань первинної переробки лляної сировини в сучасних умовах є підвищення якості короткого волокна яке використовується не тільки для одержання текстильної продукції за традиційною технологією а й для виробництва целюлози вати...
65425. Господарсько-біологічна оцінка підщеп персика в розсаднику і саду в умовах Криму 214 KB
  За комплексом господарсько-біологічних та економічних ознак виділено і рекомендовано для впровадження у виробництво перспективні комбінування сорт Ветеран з насіннєвою підщепою GF305 та клоновою Кубань 86.
65426. ПІДВИЩЕННЯ ГАЛЬМІВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДИСКОВИХ ГАЛЬМ 622 KB
  Дисертаційна робота містить постановку та вирішення наступних задач: аналіз існуючих методів та процедур оцінки гальмівної ефективності пасажирських вагонів; опис процесів несталого гальмування пасажирського вагона математичною моделлю...
65427. Удосконалення трьохстадійної технологічної схеми і розробка інноваційних процесів виплавки марганцевих феросплавів силікотермічним способом 182 KB
  Провести експериментальні дослідження складу шлаку по ходу процесу виплавки силікотермічних марганцевих феросплавів. Виконати термодинамічний аналіз реакцій відновлення марганцю з ШМП78 при динамічній зміні основності шлаку...
65428. ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 300 KB
  Однією із головних передумов сталого розвитку національної економіки є підвищення активності інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств.