12663

Команды работы с файлами MS-DOS

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №3. Тема: Команды работы с файлами. Цель работы: Научиться создавать переименовывать копировать устанавливать атрибуты и удалять файлы. Теоретические положения 1. Создание тестового файла В DOS создать текстовый файл можно двумя способами...

Русский

2013-05-02

42 KB

2 чел.

Лабораторная работа №3.

Тема: Команды работы с файлами.

Цель работы: Научиться создавать, переименовывать, копировать, устанавливать атрибуты и удалять файлы.

Теоретические положения

1. Создание тестового файла

В DOS создать текстовый файл можно двумя способами: 1. с помощью команды сору и с помощью тестового редактора EDIT. В этой лабораторной работе мы рассмотрим создание текстового файла с помощью первого способа.

Для создания тестового файла с помощью команды сору необходимо в командной строке ввести:

COPY CON [маршрут \] [имя файла] и нажать клавишу Enter

После чего необходимо ввести текст файла. По окончанию ввода нужно нажать клавишу F6 или сочетание клавиш Ctrl+Z, а затем Enter. После чего на экране появится сообщение «1 файлов скопировано» - это означает, что файл, набранный вами создан.

2. Вывод содержимого текстового файла на экран

Для вывода содержимого текстового файла на экран используется команда TYPE, это команда внутренняя и имеет следующий формат:

TYPE [d:][маршрут \] имя файла.

В параметре имя файла нельзя использовать символы * и ?, так как просмотреть можно содержимое единственного файла.

3. Переименование файла

Для переименования файлов используется команда RENAME (REN). Данная команда внутренняя и имеет следующий формат:

REN[d:] [маршрут \] имя файла(ов) новое имя файла(ов).

Переименование ведется в рамках одного каталога, поэтому в параметре новое имя файла диск и маршрут не указывается. В параметрах имя файла и новое имя файла могут быть использованы символы * и ?.

4. Удаление файлов.

Удалить файлы можно с помощью команды DELETE (DEL). Данная команда внутренняя и имеет следующий формат:

DEL [d:] [маршрут \] файлы для удаления

В данной команде могут использоваться символы * и ?.


5.
 Копирование файлов.

Копирование файлов осуществляется с помощью команды COPY. Данная команда внутренняя и имеет три различных формата. Рассмотрим каждый из форматов.

5.1 Копирование файлов.

Эта команда указывает скопировать файлы из каталога в маршруте 1 в каталог, указанный в маршруте 2. В данной команде могут использоваться символы * и ?.

5.2. Копирование файлов с переименованием.

Данная команда копирует файлы из каталога, указанного в маршруте 1 в каталог, указанный в маршруте 2 с новым именем.


4
. Практическая часть

Задание 1. Создайте следующую структуру каталогов

Задание 2. В каталоге A7 создайте текстовый файл text1.txt, в каталоге A4 файл text2.txt, в каталоге A8 файл text3.txt и в каталоге A1 файл text4.txt. Команды создания запишите  тетрадь и покажите созданную структуру каталогов и файлы преподавателю.

Задание 3. Переименуйте файл text4.txt, находящийся в каталоге A1  в файл с именем PRIMER.TXT (команду запишите в тетради, результат покажите преподавателю).

Задание 4. Скопируйте файл text3.txt из каталога A8 в каталог LAB и переименуйте его, задав имя LR.txt (команду запишите в тетради, результат покажите преподавателю).

Задание 5. Скопируйте файл text2.txt в каталог A3. (команду запишите в тетради, результат покажите преподавателю).

Задание 6. Удалите созданные файлы и структуру каталогов (команды удаления файлов запишите в тетради и покажите преподавателю).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47855. Понятие о структуре данного. Уровни представления структур данных 734.5 KB
  Вырожденные простейшие структуры данных называются также типами данных. Любая структура на абстрактном уровне может быть представлена в виде двойки DR где D конечное множество элементов которые могут быть типами данных либо структурами данных а R множество отношений свойства которого определяют различные типы структур данных на абстрактном уровне. СД типа массив. Массив последовательность элементов одного типа называемого базовым.
47856. ПІДПРИЄМСТВО В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ 4.18 MB
  Підприємства мають такі ознаки: виробничотехнічна єдність спільність продукції що виготовляється процесів її виробництва певний склад виробничих фондів єдина технічна політика спільність допоміжного і обслуговуючого господарств; організаційносоціальна єдність наявність єдиного трудового колективу керівника та адміністрації підприємства наділення підприємства правами і реквізитами юридичної особи; фінансовоекономічна самостійність можливість самостійно визначати напрямки економічного розвитку склад обсяги продукції що...
47857. АНЕМІЇ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ. ДЕФІЦИТНІ АНЕМІЇ 1.6 MB
  Дефіцит заліза у дітей: причини патогеннез клініка діагностика диференційна діагностика. У дітей вміст гемоглобіну крові в межах вікової норми на нижніх границях : 110118 г л у дітей перших пяти років; 120128г л у дітей старших пяти років. Найчастіше ЗДА зустрічаються у дітей другого і третього років життя 4075.
47858. Педагогіка і психологія в системі наук про людину 1.39 MB
  Протягом сторіч педагогіка розвивалася як практика навчання і виховання дітей. За сучасних умов педагогіку розглядають як науку і практику навчання і виховання людини на всіх вікових етапах її особистісного і професійного розвитку оскільки: сучасна система освіти і виховання стосується практично всіх людей; у багатьох країнах створена система безперервної освіти людини; вона містить у собі всі ланки від дошкільної установи до професійної підготовки і курсів підвищення кваліфікації. Тобто процес навчання і виховання людини як особлива...
47859. Загальні принципи проектування телефонних мереж 126 KB
  Процес проектування його методи та особливості Основою створення будьякого обєкта є процес проектування. Проектування це комплекс робіт який складається з пошуку досліджень розрахунків та конструювання достатнього для створення нового обєкта чи реконструкції старого що відповідає заданим вимогам. Проектування яке здійснюється людиною з застосуванням компютера наз.
47860. Інформаційні технології 171 KB
  На сучасному етапі розвитку транспортної галузі одним з основних факторів впливу науковотехнічного прогресу на технологічні транспортні процеси є широке застосування нових інформаційних технологій заснованих на використанні сучасних засобів обчислювальної техніки звязку та передачі інформації. Інформаційні технології ІТ інформаційнокомунікаційні технології Informtion nd Communiction Technologies ICT Сукупність методів виробничих процесів і програмнотехнічних засобів інтегрованих з метою збирання обробки зберігання...
47861. Економічний аналіз. Конспект лекцій 517 KB
  Мета функціональновартісного аналізу ФВА попередити зайві витрати на виробництво продукції шляхом удосконалення технології виробництва та конструкції виробів використання більш дешевої сировини і матеріалів. На стадії виготовлення продукції за допомогою ФВА детально вивчається продукція виявляються зайві витрати проводиться усунення зайвих функцій товару і таким чином досягається зниження витрат на виробництво продукції. Прибутком; прогнозування величини кожного з цих показників при заданих значеннях інших; економікостатистичний ...
47862. Інформаційні технології. Конспект лекцій 14.48 MB
  Пристрої візуалізації і подання даних. Способи подання атрибутивних даних. Моделі даних. Створення атрибутивної бази даних