12663

Команды работы с файлами MS-DOS

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №3. Тема: Команды работы с файлами. Цель работы: Научиться создавать переименовывать копировать устанавливать атрибуты и удалять файлы. Теоретические положения 1. Создание тестового файла В DOS создать текстовый файл можно двумя способами...

Русский

2013-05-02

42 KB

2 чел.

Лабораторная работа №3.

Тема: Команды работы с файлами.

Цель работы: Научиться создавать, переименовывать, копировать, устанавливать атрибуты и удалять файлы.

Теоретические положения

1. Создание тестового файла

В DOS создать текстовый файл можно двумя способами: 1. с помощью команды сору и с помощью тестового редактора EDIT. В этой лабораторной работе мы рассмотрим создание текстового файла с помощью первого способа.

Для создания тестового файла с помощью команды сору необходимо в командной строке ввести:

COPY CON [маршрут \] [имя файла] и нажать клавишу Enter

После чего необходимо ввести текст файла. По окончанию ввода нужно нажать клавишу F6 или сочетание клавиш Ctrl+Z, а затем Enter. После чего на экране появится сообщение «1 файлов скопировано» - это означает, что файл, набранный вами создан.

2. Вывод содержимого текстового файла на экран

Для вывода содержимого текстового файла на экран используется команда TYPE, это команда внутренняя и имеет следующий формат:

TYPE [d:][маршрут \] имя файла.

В параметре имя файла нельзя использовать символы * и ?, так как просмотреть можно содержимое единственного файла.

3. Переименование файла

Для переименования файлов используется команда RENAME (REN). Данная команда внутренняя и имеет следующий формат:

REN[d:] [маршрут \] имя файла(ов) новое имя файла(ов).

Переименование ведется в рамках одного каталога, поэтому в параметре новое имя файла диск и маршрут не указывается. В параметрах имя файла и новое имя файла могут быть использованы символы * и ?.

4. Удаление файлов.

Удалить файлы можно с помощью команды DELETE (DEL). Данная команда внутренняя и имеет следующий формат:

DEL [d:] [маршрут \] файлы для удаления

В данной команде могут использоваться символы * и ?.


5.
 Копирование файлов.

Копирование файлов осуществляется с помощью команды COPY. Данная команда внутренняя и имеет три различных формата. Рассмотрим каждый из форматов.

5.1 Копирование файлов.

Эта команда указывает скопировать файлы из каталога в маршруте 1 в каталог, указанный в маршруте 2. В данной команде могут использоваться символы * и ?.

5.2. Копирование файлов с переименованием.

Данная команда копирует файлы из каталога, указанного в маршруте 1 в каталог, указанный в маршруте 2 с новым именем.


4
. Практическая часть

Задание 1. Создайте следующую структуру каталогов

Задание 2. В каталоге A7 создайте текстовый файл text1.txt, в каталоге A4 файл text2.txt, в каталоге A8 файл text3.txt и в каталоге A1 файл text4.txt. Команды создания запишите  тетрадь и покажите созданную структуру каталогов и файлы преподавателю.

Задание 3. Переименуйте файл text4.txt, находящийся в каталоге A1  в файл с именем PRIMER.TXT (команду запишите в тетради, результат покажите преподавателю).

Задание 4. Скопируйте файл text3.txt из каталога A8 в каталог LAB и переименуйте его, задав имя LR.txt (команду запишите в тетради, результат покажите преподавателю).

Задание 5. Скопируйте файл text2.txt в каталог A3. (команду запишите в тетради, результат покажите преподавателю).

Задание 6. Удалите созданные файлы и структуру каталогов (команды удаления файлов запишите в тетради и покажите преподавателю).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68279. Методи та ярусно-паралельні моделі прискореної обробки напівтонових зображень 517 KB
  Метою дисертаційної роботи є розробка моделей і методів інтелектуальної прискореної обробки напівтонових зображень які здатні аналізувати інформацію про розмір зображення та завантаженість потоків для рівномірного адаптивного розподілення завдань по потоках.
68280. Формування та механізми функціонування партійної системи Європейського Союзу 185 KB
  Прямим наслідком цього є поява та функціонування наднаціональної політичної системи Європейського Союзу ЄС яка тісно пов’язана з національними політичними системи основним джерелом її легітимності. Політичні партії є одними з важливих елементів політичної системи демократичного суспільства...
68281. ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИКИ ТАЙВАНЮ ЩОДО КНР 151.5 KB
  Зростання економічної й політичної могутності Китайської Народної Республіки КНР безперечно є однією з найважливіших ознак сучасних міжнародних відносин. Феномен зростання Китаю зокрема спричинює зміни в політиці Тайваню щодо КНР адже для Китайської Республіки КР на Тайвані політика щодо зростаючого...
68282. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 238.5 KB
  В умовах переходу економіки України до інноваційної моделі розвитку та постійного зростання інтелектуальної складової у кінцевій продукції найважливіших галузей національного господарства масштаби та якісний рівень об’єктів інтелектуальної власності як об’єктів майна суб’єктів господарювання...
68283. ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ АРЄ 160.5 KB
  Оскільки АРЄ діє на міжнародній арені як передусім регіональна держава, для адекватного аналізу безпекових пріоритетів країни основну увагу необхідно зосереджувати саме на регіональному рівні зовнішньої політики Єгипту, де зосереджено основні безпекові інтереси, та звідки походить більшість загроз безпеці країни.
68284. Пряма та непряма реваскуляризація при стегно-підколінно-гомілковій оклюзії в умовах хронічної критичної ішемії 327 KB
  Відсутність комплексних досліджень стосовно з’ясування основних патогенетично обґрунтованих критеріїв застосування аутовени низхідної артерії коліна реваскуляризуючої остеоперфорації трансплантації кісткового мозку великогомілкової кістки при лікуванні хворих на хронічну...
68285. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ ВНУТРІШНІХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ РЕДУКТОРІВ 725.5 KB
  Створення сучасних високонадійних машин і систем вимагає застосування ефективних технологій механічної обробки деталей які забезпечують необхідну точність якість і продуктивність їх обробки.
68286. ПРОФІЛАКТИКА ПРОТЕЗНИХ СТОМАТИТІВ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ПРИ КОРИСТУВАННІ ЗНІМНИМИ АКРИЛОВИМИ ЗУБНИМИ ПРОТЕЗАМИ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ) 181.5 KB
  Мета дослідження. Підвищення якості ортопедичного лікування хворих на цукровий діабет 2 типу шляхом удосконалення конструкцій часткових знімних пластинкових протезів, розроблення методу профілактики протезних стоматитів.
68287. ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ УКРАЇНСЬКИХ ГРЕКО-КАТОЛИКІВ РЕЛІГІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ У 1946 – 1989 РОКАХ 153.5 KB
  Метою дисертаційного дослідження є встановлення особливостей поширення опору населення релігійній політиці радянської влади у середовищі грекокатоликів у західних областях України у 1946-1989х рр. на Закарпатті; дослідити характерні риси формування підпільної мережі грекокатоликів у другій половині...