12665

Работа со справочной системой. Символы * и ?. Поиск файлов в MS-DOS

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа № 5. Тема: Работа со справочной системой. Символы и . Поиск файлов. Цель работы: Научиться искать файлы и пользоваться справочной системой в MS DOS. Теоретические положения Работа со справкой. HELP – вызов справочника вывод оглавлени

Русский

2013-05-02

29.5 KB

2 чел.

Лабораторная работа № 5.

Тема: Работа со справочной системой. Символы * и ?. Поиск файлов.

Цель работы: Научиться искать файлы и пользоваться справочной системой в MS DOS.

Теоретические положения

Работа со справкой.

HELP – вызов справочника

<ALT>+<C> - вывод оглавление во время работы справочника.

<CTRL>+<HOME> - перемещение в начало темы.

<CTRL>+<END> - перемещение в конец темы.

<ALT>+<B> - возврат к теме справочника (если вы перед этим перешли по ссылке).

<SHIFT>+<TAB> - На ссылку вперёд и на ссылку назад.

<CTRL>+<←> - перемещение на слово влево.

<CTRL>+<→> - перемещение на слово вправо.

<ALT>+<N> или <CTRL>+<SHIFT>+<F1> - перемещение по темам справочника в алфавитном порядке.

<ALT>+<F> или <ALT>+<X> - выход из встроенного справочника.

Examples► - ссылки на примеры, относящиеся к той же теме справочника.

Notes► - ссылки на замечания, относящиеся к той же теме справочника.

Syntax► - ссылки на формат команды, относящиеся к той же теме справочника.

Поиск файлов на диске.

Для поиска файлов используется внешняя программа FILEFIND.

Формат команды:

Filefind имя_файла (строка_символов) [режимы]

В имени файла можно употреблять символы * и ?.

Символ * заменяет сколько угодно символов, а символ ? заменяет один любой символ. Под символами в данном случае подразумеваются цифры и буквы, а также некоторые символы.

Поиск файлов по имени.

Режимы:

/c – поиск только в текущем каталоге

/c и /s – поиск файла в текущем каталоге и всех его подкаталогах.

Если каталог в имени файла задан, поиск производится только в это каталоге. Если указать режим /S, то поиск будет вестись в в подкаталогах указанного каталога.

Поиск на всех дисках.

Для этого в имени файла вместо буквы, задающей имя диска, надо вставить символ «*».


Поиск строки символов.

Если в командной строке задан параметр строка символов, то программа ищет файлы, имя которых соответствует тому, что задано в параметре имя_файла, и которые содержат заданную строку символов. Если при поиске необходимо учитывать различие между прописными и строчными буквами, в команде надо указать параметр /CS (по умолчанию различия между этими буквами при поиске не делается). Если строка символов содержит пробелы, её следует заключить в кавычки, а если она содержит кавычки – в апострофы.

Просмотр найденных файлов.

Кроме основных клавиш (Pg Up, Pg Dn и т.д.) можно использовать следующие клавиши:

Esc – выход в основное окно программы.

F7 – просмотр предыдущего найденного файла.

F8 – просмотр следующего найденного файла.

Если вы задали в команде параметр строка символов, то при просмотре найденных файлов можно использовать также и следующие клавиши.

F5 – переход к предыдущему вхождению строки.

F6 – переход к следующему вхождению искомой строки.

F4 – задание дополнительных условий поиска (по имени, размеру, дате и атрибутах файлов).

Примеры:

filefind digger.* - найти все файлы с именем digger и произвольным расширением.

filefind *:t*.doc – найти все файлы с именами, начинающимся с буквы t и расширением doc на всех дисках.

filefind ???.* - найти все файлы с именем из трёх букв и с любым расширением.

Также для поиска файлов используется внешняя программа FF.

Формат команды:

FF [имя_файла]

В имени файла можно употреблять символы * и ?.

Программа FF сообщит обо всех подходящих файлах на диске и о том, в каких каталогах они находятся.

Если в команде не указать имя файла, то будет выведен список всех файлов на диске.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

78759. ИЗ СВЕТЛЯНДИИ ПРИВЕТ – ЭТО СКАЗКА ПРО БЮДЖЕТ 38 KB
  Голос ребёнка: За горами, за лесами есть чудесная страна! И Светляндским королевством называется она. И живут в том королевстве человечки – светлячки: Дети, тётеньки и дяди, бабушки и старички! Во главе же государства стоит дяденька король. И зовут его Светлун, а фамилия Второй!
78760. Книга та комп’ютер – наші друзі 112 KB
  Адже це дійсно так. Особливо ці слова, сказані англійським прем’єр міністром у минулому столітті, є актуальними сьогодні. У наш час стрімкого розвитку інноваційних технологій дуже важливо володіти своєчасною та актуальною інформацією. З кожним роком обсяг інформації зростає, також скорочується час для пошуку інформації.
78761. Хай сонцю і квітам всміхаються діти 717.5 KB
  Організаційна робота. Прийом дітей в пришкільний табір. Знайомство з вожатими та дітьми Знайомство з вожатими. Хто запам’ятав, як звуть вожатих? Знайомство-жарт з дітьми. З нами ви вже познайомились. А тепер ми хочемо познайомитись з вами. Я рахую до трьох, на рахунок «три» кожний викрикує своє ім’я.
78762. У Марійки Підгірянки, мов із золота співанки 80 KB
  Однак незважаючи на її велике бажання вчитися батько -– незаможний лісник не міг дати освіту всім дітям тому в сімейному колі вирішили що вчитися буде син а дівчатка займатимуться хатньою роботою. Допомагав дочці батько котрий досконало володів німецькою мовою добре знав математику біологію.
78763. ЛІТЕРАТУРНИЙ ВЕЧІР ЗА ТВОРАМИ ГРИЦЬКА БОЙКА 73 KB
  Добрий день, дорогі гості. Ми дуже раді, що ви прийшли на наше свято. Ми зможемо сьогодні розвеселити вас і зробити вам приємне, значит наша праця не буде марною. Як відомо, кожна людина ставить перед собою завдання і намагається його виконати.
78764. Бармен. Особливості приготування коктейлів 1.39 MB
  Професію бармена відносять до типу професій «людина — людина», тому що головним предметом праці для неї є людина, а головною метою праці цієї професії є оперативне обслуговування відвідувачів та розрахунок з ними.
78765. Конструювання радіоелектронного засобу 674.24 KB
  Коли на комутатор телефонної станції надходить виклик він повідомляє про вхідний дзвінок абонента шляхом подачі змінного струму на дроти що ведуть до викликається телефонному апарату. У режимі очікування коли трубка лежить на важелі спеціальний пристрій зване конденсатором...
78766. Правове регулювання електронної комерції в Україні. Національне законодавство та міжнародні стандарти 134.5 KB
  Матеріали дослідження можуть бути використані для розширення методологічної бази правових галузевих досліджень. Одержані результати можуть бути використані: у практиці правозастосування з метою подолання існуючих проблем та методичних рекомендацій; для проведення подальших теоретичних...
78767. Технологія перевезення вугілля морським транспортом 110.4 KB
  Метою даного дипломного проекту полягає у висвітленні наступних завдань: Ознайомитись з транспортною характеристикою вугілля; Встановити особливості перевезення вугілля морським транспортом; З’ясувати характеристику ринку вугілля.