12670

Офисный пакет KOffice

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа № 3 Тема: Офисный пакет KOffice. Цель: Изучить самостоятельно пункт главного меню Офис. k>Офис. KOffice является бесплатно распространяемым программным продуктом. В состав пакета входят программы: программа KWord аналог программы MSWord выполняет

Русский

2013-05-02

34 KB

1 чел.

Лабораторная работа № 3

Тема: Офисный пакет KOffice.

Цель: Изучить самостоятельно пункт главного меню Офис.

k->Офис.

KOffice является бесплатно распространяемым программным продуктом.

В состав пакета входят программы:

 1.  программа KWord (аналог программы MSWord) выполняет функции текстового процессора.
 2.  программа K Spread является программой электронных таблиц. Программа имеет большое количество функций, причем обладает довольно оригинальными функциями, которые вы не найдете пи в ОО Calc, ни в VS Excel 
 3.  программа K Chart и K Formula предназначена для построения диаграмм и создание математических формул соответственно.
 4.  программа K Presenter является довольно мощной программой для создания презентаций.
 5.  программа Kontour – это редактор векторной графики.

 1.  Создать  следующую таблицу:

Ustroystvo

Zena

Kol-vo

Summa

Nalog(13%)

A1

120

12

A2

230

21

A3

250

14

A4

750

36

A5

350

17

 1.  Произвести расчеты.
 2.  Построить столбчатую диаграмму.
 3.  Открыть приложение Kontour Создать логотип

 1.  Открыть приложение KWord и офомить  документ сл. образом:

 1.  Открыть приложение  K Formula и записать следующие формулы:

 1.  Творческая работа. В программе K Presenter создать презентацию на произвольную тему(3-4 слайда), можно использовать выше приведенные приложения.

 

Контрольные вопросы:

 1.  Что такого приложение?
 2.  Какие различия между офисами операционных систем Linux и Windows?

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18273. ВЕЛИЧИНИ, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ 249 KB
  ВЕЛИЧИНИ ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ Площа фігури її основні властивості. Одиниці площі та відношення між ними. Способи вимірювання площ. Рівновеликі і рівноскладені фігури. Поняття про обєм тіла. Одиниці обєму та відношення між ними. П
18274. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ МНОЖИН. ПОНЯТТЯ ТА ЇХ ОЗНАЧЕННЯ 72.5 KB
  Лекція 1 ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ МНОЖИН. ПОНЯТТЯ ТА ЇХ ОЗНАЧЕННЯ Поняття про твердження. Математичні твердження та їх види. Поняття його обсяг і зміст. Відношення між поняттями. Означення понять. Способи означення. Означувані і неозначувані поняття. Вимоги д
18275. МНОЖИНИ ТА ВІДНОШЕННЯ МІЖ НИМИ 101 KB
  Лекція 2 МНОЖИНИ ТА ВІДНОШЕННЯ МІЖ НИМИ Поняття множини. Скінченні і нескінченні множини. Способи задання множин. Порожня і одинична множини. Точкові множини. Геометрична фігура як множина точок. Плоскі і просторові геометричні фігури. Круги Ейлера. Рівн...
18276. ОПЕРАЦІЯ НАД МНОЖИНАМИ 256.5 KB
  Лекція 3 ОПЕРАЦІЯ НАД МНОЖИНАМИ Поняття про операції. Операції перерізу обєднання доповнення підмножини до множини і доповнення. Зображення результатів операцій за допомогою кругів Ейлера. Закони операції над множинами. Число елементів у обєднанні ...
18277. ВІДНОШЕННЯ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ ДВОХ МНОЖИН 53 KB
  Лекція 4 ВІДНОШЕННЯ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ ДВОХ МНОЖИН Відношення між елементами двох множин та його основні характеристики: області відправлення і прибуття; графи відношення області визначення і значення повні образи і прообрази елементів. Операції над відношення...
18278. ВІДНОШЕННЯ НА МНОЖИНІ 121.5 KB
  Лекція 5 ВІДНОШЕННЯ НА МНОЖИНІ Відношення на множині та його основні характеристики. Особливості графа відношення на множині. Способи задання відношень на множині. Основні властивості відношень на множині: рефлективність і антирефлексивність симетричність ...
18279. ФУНКЦІЇ ВІДОБРАЖЕННЯ 260.5 KB
  Лекція 6 ФУНКЦІЇ ВІДОБРАЖЕННЯ Поняття функції та її основні характеристики. Способи задання функцій. Відображення і їх види. Рівнопотужні множини. Потужність множини. Теорема про обєднання рівно потужних множин. Питання на самостійне опрацю
18280. АЛГЕБРАЇЧНІ ОПЕРАЦІЇ І АЛГОРИТМИ 72.5 KB
  Лекція 7 АЛГЕБРАЇЧНІ ОПЕРАЦІЇ І АЛГОРИТМИ Бінарні алгебраїчні операції та їх основні характеристики. Асоціативний і комутативний закони операції. Дистрибутивні закони що повязують дві операції. Операція обернена даній. Питання на самостійне опр...
18281. ЛОГІКА ВИСЛОВЛЕНЬ 143.5 KB
  Лекція 8 ЛОГІКА ВИСЛОВЛЕНЬ Поняття про твердження. Математичні твердження та їх види. Висловлювання логічне значення висловлення. Логічні сталі. Прості і складні висловлення. Пропозиційні змінні. Операції заперечення конюнкції дизюнкції та еквіва