12723

Циклы в VB .NET

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Циклы 1.В VB .NET как практически во всех языках программирования существуют циклы конструкции позволяющие выполнять операции заданное количество раз или продолжать пока выполняется или наоборот не выполняется некоторое логическое условие. По сравнению с прежними

Русский

2013-05-03

12.43 KB

15 чел.

Циклы

1.В VB .NET, как практически во всех языках программирования, существуют циклы — конструкции, позволяющие выполнять операции заданное количество раз или продолжать, пока выполняется (или наоборот, не выполняется) некоторое логическое условие. По сравнению с прежними версиями VB синтаксис циклов мало изменился. В частности, изменилась конструкция While/Wend, но это изменение к лучшему.

3.                              Условный оператор If...End If

В этой конструкции некоторые операторы выполняются только при условии, содержащееся в конструкции логическое выражение имеет значение True (истинно):

If Логическое_выражение Then Оператор

или сложнее

If Логическое_выражение Then
Группа_операторов
End If

В первом случает оператор может быть только один. Во втором сколько угодно (в том числе и один).

Пример:

If (a = b) And (c <> d) Then
b = d
a = 20
End If

Скобки здесь не обязательны, но они повышают читабельность кода.

Условный оператор If...Else...ElseIf...End If

Такая конструкция используется для более сложных ветвлений:

If Логическое_выражение 1 Then
Группа_операторов
ElseIf Логическое_выражение 2 Then
Группа_операторов
...
Else
Группа_операторов
End If

Эта схема может быть и в укороченном виде If...Then...Else...End If. При этом операторы после Else выполняются только в том случае, если ни одно из условий не выполнено.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65652. Управління капіталом підприємства на засадах контролінгу 244.5 KB
  З розвитком економіки ускладнюється розуміння змісту капіталу і системи управління ним. Питання управління різноманітними видами капіталу підприємства розглядаються у роботах вітчизняних та зарубіжних вчених сучасності: М. Проте в основному автори досліджують окремо фінансову фізичну...
65653. Геометричне моделювання сім’ї кривих з урахуванням впливу попередніх елементів на наступні 1.04 MB
  Ефективний підхід, що може бути покладений в основу таких способів, полягає у побудові елементів сім’ї кривих складної геометричної форми. В задачах геометричного моделювання гетерогенних процесів ці криві виступають як геометричні моделі ліній розділу фаз розвитку процесу.
65654. Патологічна схильність до азартних ігор (клініка, терапія та реабілітація) 644.5 KB
  Ситуація, що пов’язана з адиктивною поведінкою, є досить проблемною для багатьох країн світу, у тому числі, і України. Причина полягає у докорінній відмінності стереотипів мислення та світогляду послідовних генерацій, що виховувались у різних соціально-економічних умовах, а також через затяжну політичну...
65656. Подолання дезорганізації діяльності підрозділів промислового підприємства 198.5 KB
  Надмірна організованість діяльності підприємств є одним з чинників зниження стійкості їхньої діяльності втрати креативності в цій діяльності. Це зумовлює необхідність і доцільність надання певної свободи дій окремим працівникам та...
65657. Система педагогічних задач як засіб формування професійних умінь учителів початкових класів 284.5 KB
  Домінуючою на сучасному етапі й у прогнозованому майбутньому розвитку вищої професійної школи є парадигма особистісно зорієнтованої освіти, концепції та моделі її реалізації через компетентнісний підхід. У зв’язку з цим перетворення всіх компонентів стосуються не лише структурних складових...
65658. Науково-дослідні установи і організації Криму у системі відносин: влада – економіка – довкілля (1861–1917 рр.) 217.5 KB
  Досвід європейських держав свідчить про виняткову роль наукового знання у досягненні економічного прогресу і процвітання. Соціально-економічні зміни активно впливали на розвиток прогресивних тенденцій у громадському житті і сприяли формуванню системи наукового дослідництва країни.
65659. Комплексна оцінка впливів і управління екологічною безпекою протяжних гідротехнічних споруд 1.21 MB
  В Україні в останні десятиріччя розробляється та здійснюється ряд проектів великих гідротехнічних споруд (ГТС). Створення ГТС спричиняє істотні впливи на навколишнє природне середовище (НПС), які полягають у техногенному забрудненні...
65660. Раціоналістичні тенденції в українській філософській думці ХІ – поч. ХVІІ століття 188 KB
  Актуальність дослідження раціоналістичних тенденцій в українській філософській думці зумовлена пожвавленим осмисленням ідентичності української філософії зміною парадигм раціональності. Таким чином здійснення історико-філософського дослідження зумовлене потребами...