12724

Циклы с заданным числом повторений

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа № 16 Тема: Циклы с заданным числом повторений Общие сведения Циклом с заданным числом повторений называется процедура в которой вычислительные операции выполняются многократно заданное число раз. Циклы этого типа называются циклами типа ДО...

Русский

2013-05-03

54.5 KB

42 чел.

Лабораторная работа № 16

Тема: Циклы с заданным числом повторений

Общие сведения

Циклом с заданным числом повторений называется процедура, в которой вычислительные операции выполняются многократно заданное число раз. Циклы этого  типа называются циклами типа “ДО”. Циклы могут быть организованы как  циклы с предусловием, так и как циклы с постусловием. В циклах с предусловием вначале проверяется условие окончания цикла и, если условие окончания цикла не выполняется, то выполняется тело цикла. В таких циклах значение переменной, проверяемой в теле цикла, должно быть вычислено заранее или ей должно быть присвоено некоторое значение, заведомо большее условия окончания цикла, до входа в цикл. В циклах с постусловием условие окончания цикла проверяется в конце цикла. По смыслу решаемых задач циклы типа ДО организуются как циклы с постусловием.

Структура цикла с использованием оператора  FOR/NEXT:

           FOR  i = a  TO b  [STEP  h]

                       <тело цикла>

           NEXT  i 

Задание.

1. Изучите описание лабораторной работы.

2. Вычислите сумму членов натурального ряда чисел от 1 до 100 с шагом 5.

3. Выполните табулирование функции y=f(x) согласно варианту задания на отрезке [a,b] с шагом h=0.2.

4. Изобразите схему алгоритма для п. 3 задания.

Варианты заданий

f(x)

Отрезок

1

[0;6]

2

[1;4]

3

[1;4]

4

[-3;3]

5

[0;4]

6

[-1;5]

7

[1;8]

8

[0;3]

9

[-3;3]

10

[2;4]

11

[1;3]

12

[-1;2]

Пример выполнения задания

Пример 1.Вычислить значение выражения  b=(1+1/2+1/22+...+1/2n)  при N=10.

Rem вычисление суммы с использованием оператора FOR/NEXT

N=Val(InputBox(“введите значение N”))

B=1

For  i=1 To  N

B=B+1/(2^i)

Next i

Print “B=”B

B=1.999

Пример 2. Выполнить табулирование функции y=Sin(x) на отрезке [0, ] с шагом  5 градусов.

Option Explicit

Dim a As Single, b As Single, h As Single, hr As Single

Dim N As Integer, x As Single, y As Single, i As Integer

--------------------------------------------------------------------------------

Private Sub Form_Click()

Rem табулирование функции

Cls

Const Pi = 3.141592

a = Val(InputBox("Введите границу а отрезка табулирования а"))

b = Val(InputBox("Введите границу а отрезка табулирования b"))

h = Val(InputBox("Введите шаг табулирования h в градусах"))

'шаг табулирования задан в градусах, переведем его в радианы

hr = h / 180 * Pi    'hr - шаг в радианах

' определим число шагов

N = Int((b - a) / hr) + 1

x = a

For i = 0 To N

      y = Sin(x)

      Print "x="; x, "y="; y

       x = x + hr

Next i

End Sub

Контрольные вопросы

1. Дайте определение  цикла?

2. Изобразите схему алгоритма вычисления суммы конечного ряда чисел.

3. Приведите синтаксис оператора For/Next.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

13244. Дослідження двокаскадного транзисторного підсилювача 710.5 KB
  Лабораторна робота №6 Тема: Дослідження двокаскадного транзисторного підсилювача Мета: Дослідження амплітудних і частотних характеристик двокаскадного підсилювача Прилади й елементи Осцилограф Біполярні транзистори 2N2712 Джерело постійної ЕРС Джерел...
13245. Характеристики операційного підсилювача 209 KB
  Лабораторна робота №7 Тема: Характеристики операційного підсилювача Мета: 1. Вимірювання вхідних струмів операційного підсилювача ОП. Оцінка величин середнього вхідного струму і різниці вхідних струмів ОП. Вимірювання напруги зміщення ОП Вимірювання ...
13246. Дослідження операційного підсилювача із зворотними звязками 1.41 MB
  Дослідження амплітудних і частотних властивостей операційного підсилювача. Вивчення впливу негативного зворотного звязку на характеристики операційного підсилювача Вимірювання напруги зміщення ОП.
13247. Неінвертуюче та інвертуюче ввімкнення операційного підсилювача 194 KB
  Лабораторна робота №9 Тема: Неінвертуюче та інвертуюче ввімкнення операційного підсилювача. Мета: 1. Вимірювання коефіцієнта підсилення схем неінвертуючого та інвертуючого ввімкнення операційного підсилювача. Визначення різниці фаз між вихідною і вхідною ...
13248. Сумування напруг у схемах на ОП 213 KB
  Лабораторна робота №10 Тема: Сумування напруг у схемах на ОП Мета: 1. Аналіз роботи схеми суматора на ОП. Дослідження сумування двох постійних вхідних напруг. Дослідження сумування постійної і змінної вхідної напруги. Дослідження сумування двох змінних
13249. Вивчення резонансу в електричному колі змінного струму 870.5 KB
  Лабораторна робота № 10 Тема: Вивчення резонансу в електричному колі змінного струму. Мета: виявити явище резонансу в електричному колі шляхом дослідження залежності сили струму в ньому від частоти змінної напруги; дослідити вплив активного опору на форму резонансн
13250. Визначення розмірів плати за забруднення ґрунтів 55 KB
  Лабораторна робота № Тема: Визначення розмірів плати за забруднення ґрунтів Теоретична частина Ґрунт це самостійне природне тіло яке утворилося з поверхневих шарів гірських порід під сукупним впливом тварин рослин мікроорганізмів клімату води рельєфу місц...
13251. Розрахунок санітарно-захисної зони для джерела електромагнітного випромінювання 45 KB
  Лабораторна робота № Розрахунок санітарнозахисної зони для джерела електромагнітного випромінювання Теоретичні відомості Основними джерелами електромагнітних полів ЕМП є: атмосферна електрика радіовипромінювання електричне та магнітне поля Землі потуж
13252. Оцінка рівня радіаційного фону 56.5 KB
  Лабораторна робота № Тема: Оцінка рівня радіаційного фону Теоретична частина Випромінювання з високою енергією здатні віднімати електрони від атомів і приєднувати їх до інших атомів з утворенням пар позитивних і негативних іонів називається іонізуючим випромі