12729

Создание массивов элементов управления в Visual Basic

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа № 3_1 Тема: Создание массивов элементов управления. Цель занятия: Изучить способы создания массивов элементов управления и их использования для вывода информации. Задание: Найти значения функции на заданном отрезке согласно варианту...

Русский

2013-05-03

60.5 KB

6 чел.

Лабораторная работа № 3_1

Тема: Создание массивов элементов управления.

Цель занятия: Изучить способы создания массивов элементов управления и их использования для вывода информации.

Задание:

  1.   Найти значения функции на заданном отрезке (согласно варианту). Количество разбиений отрезка = 10. Границы отрезка вводятся через элементы управления TextBox. Результаты вывести на форму при помощи массива элементов управления Label.  Аккуратно и красиво оформить форму.

Вар.

Функция  y=f(x)

Отрезок

[a , b]

Вар

Функция  y=f(x)

Отрезок

[a , b]

1

-2 ; 2

77

-2 ; 1,8

22

-2 ; 3

88

-1,7 ; 1,5

33

-2 ; 1,5

99

-1,5 ; 1,8

44

-2 ; 2

110

-1,4 ; 1,9

55

-1,5 ; 1,5

111

-1,4 ; 1,4

66

-1,8 ; 1,8

112

-1,6 ; 1,6

Теоретические сведения:

Массив элементов управления представляет собой группу элементов управления одного типа, имеющих одно и то же имя и отличающихся индексом. Обычно его создают на этапе разработки программы. В большинстве случаев для этого достаточно создать массив из одного элемента следующим образом:

1) пометить элемент управления в форму;

2) задать свойство Name;

3) свойству Index присвоить значение 0.

Для добавления элемента управления во время выполнения программы используются методы  Load и Add. Метод Load позволяет добавлять элементы управления к существующему элементу управления, метод Add позволяет не только добавлять новые элементы управления, но и создавать новые элементы. Синтаксис метода Load:  Load <имя_элемента управления(индекс)>, где индекс – номер загружаемого  элемента. Для вновь созданного элемента управления свойство Visible установлено равным False, свойства Top и Left имеют такие же значения, что и у оригинального элемента управления.

Например, для создания 10 элементов управления Label может использоваться следующую программу:

  for i=1 to 10

  Load Label(i)

  Label(i).Visible=True

  Label(i).Top=Label(i-1).Top+Label(i-1).Height

  next i

Доступ к конкретному элементу управления в массиве производится по его имени и индексу, например, Label (5).Caption=”Результат вычислений”.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7281. Виробництво виробів на основі гіпсового в’яжучого 550 KB
  Виробництво виробів на основі гіпсового вяжучого План заняття Асортимент виробництва на основі гіпсового вяжучого. Способи виробництва виробів на основі гіпсового в’яжучого. Технологія виробництва гіпсокартонних ли...
7282. Економічна система суспільства. Типи і еволюція економічних систем 53 KB
  Тема 4. Економічна система суспільства План лекції Економічна система: її сутність та структурні елементи. Типи і еволюція економічних систем. Сучасні тенденції в розвитку економічних систем. Економічна система: її сутність та с...
7283. Колективні договори й угоди 125.5 KB
  Лекція 5. Колективні договори й угоди § 1. Поняття колективного договору В усіх країнах колективний договір традиційно розглядається як бажаний засіб фіксації заробітної плати та інших умов найму, регулювання відносин між підприємцями і працівниками...
7284. Діловий протокол. Зовнішній вигляд ділової жінки, чоловіка 71.5 KB
  Тема: Діловий протокол План Візитні картки: типи, ціль, місце використання. Ділові подарунки: значення, вибір, оформлення. Зовнішній вигляд ділової жінки, чоловіка. Візитні картки стали незамінним засобом ділового спілкування. Їх п...
7285. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини 122.5 KB
  Попит, пропозиція, їх взаємовідносини План: Попит, його види, закон попиту, детермінанти попиту. Еластичність попиту. Види еластичності. Пропозиція, її види, закон пропозиції, детермінанти пропозиції. Еластичність п...
7286. Студентське самоврядування як невідємна складова демократизації вищої школи 118 KB
  Структура і організація роботи органів студентського самоврядування вищого навчального закладу. На сьогоднішній день права і обовязки студентів вищих навчальних закладів України закріплюються в таких основних нормативно-правових актах.
7287. Правоохоронна та правозахисна діяльність посадових осіб органів внутрішніх справ 136.5 KB
  Правоохоронна та правозахисна діяльність посадових осіб органів внутрішніх справ План лекції 1. Діяльність органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод людини. 2. Функції ы завдання органів внутрішніх справ при забезпеченні прав і свобод люди...
7288. Тісто прісне здобне і вироби з нього 51.5 KB
  Тісто прісне здобне і вироби з нього. Тісто прісне здобне і вироби з нього (рецептура, режим замішування). Пиріжки печені з різноманітними фаршами, технологія їх приготування. Тарталетки, технологія приготування...
7289. Комунікативна діяльність людини 84.5 KB
  Комунікативна діяльність людини Мовне спілкування в еволюції людини. Відмінності комунікації людей і тварин. Гіпотези про походження мови. І. Мовне спілкування в еволюції людини. Чарльз Дарвін назвав людину дивом і славою сві...