12734

Выполнение расчетов в Microsoft Office Excel 2007

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работаТема: Выполнение расчетов в Microsoft Office Excel 2007 Цель работы: Научиться создавать расчетные таблицы и выполнять расчеты в Microsoft Office Excel 2007. Упражнение 1. Построение расчетной таблицы простейшие вычисления Откройте Microsoft Excel. На Листе 1 создайт

Русский

2013-05-03

83 KB

91 чел.

Лабораторная работа
Тема: Выполнение расчетов в
Microsoft Office Excel 2007

Цель работы: Научиться создавать расчетные таблицы и выполнять расчеты в Microsoft Office Excel 2007.

Упражнение 1. Построение расчетной таблицы, простейшие вычисления

 1.  Откройте Microsoft Excel.
 2.  На Листе 1 создайте таблицу (см. Рис.1):

Рис.. Таблица «Продажи»

Рис.. Оформление таблицы

 1.  Рассчитайте итоги по кварталам (сумма Север и Юг).
 2.  Оформите таблицу, используя стили ячеек (см. Рис.2).
 3.  Над таблицей введите заголовок Продажа по регионам.  Разместите заголовок по центру относительно таблицы.
 4.  Создайте верхний колонтитул ООО «Регион Плюс».
 5.  Создайте нижний колонтитул, разместите в нем номер страницы.
 6.  Постройте диаграмму (см. Рис.3) по области данных: A2:B4 + E2:E4. Разместите диаграмму на отдельном листе.

Рис.. Диаграмма «Продажи»

Рис.. Относительная адресация

 1.  Переименуйте Лист 1 – Продажи.
 2.  Переименуйте лист с диаграммой – Диаграмма продажи.

Упражнение 2. Относительная адресация.

 1.  Перейдите на следующий лист.
 2.  Подготовьте таблицу (см. Рис.4).
 3.  Используя относительную адресацию, выполните расчеты в таблице (Всего = Цена*Количество). Формулу необходимо ввести для первого товара, для остальных воспользоваться автозаполнением или копированием.
 4.  Переименуйте лист  – Товары.

Упражнение 3. Абсолютная адресация.

 1.  Измените таблицу, добавив столбец Сумма налога на товар (см. Рис.5).

Рис.. Абсолютная адресация

Рис.. Смешанная адресация

 1.  Рассчитайте сумму налога на товар, используя абсолютную адресацию. Формула для расчета: Всего * Торговый налог. Формулу необходимо ввести для первого товара, для остальных воспользоваться автозаполнением или копированием.

Упражнение 4. Смешанная адресация.

 1.  На следующем листе подготовьте таблицу (см. Рис.6).
 2.  Используя смешанную адресацию, рассчитайте процент от суммы.
 3.  Переименуйте лист  – Процент.

Упражнение 5*. Подбор параметра, условное форматирование.

Представьте себе, что Вы хотите купить себе квартиру. Вам известно, что в месяц Вы в состоянии погашать не более 10 000 р. взятой ссуды. Вы также знаете, что Вам дадут ссуду под фиксированный процент (например, 8,25%) при первоначальном взносе 20%. Погасить ссуду Вы должны за фиксированное время (например, за 15 лет). Какова максимальная стоимость покупки, которую Вы себе можете позволить?

 1.  Создайте новый лист в книге.
 2.  На созданном листе подготовьте расчетную таблицу (см. Рис.7).

Будем предполагать, что Вы можете себе позволить квартиру стоимостью 600 000 руб.

 1.  Выполните подбор параметра в ячейке B11. Нужно получить в ней 10 000 руб., изменяя значение в ячейке B4 (цена квартиры).
 2.  Переименуйте лист – Ссуда.
 3.  Сохраните рабочую книгу.

Рис.. Подбор параметра


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83588. Правовий режим космічного простору і небесних тіл 35.9 KB
  Розмежування повітряного простору держав на який поширюється їх суверенітет та відкритого космічного простору проходить на висоті 100110 км над рівнем Світового океану. Основоположною особливістю сучасного правового статусу космічного простору та небесних тіл є їх міжнародноправова кваліфікація як надбання всього людства. встановлює що ніяка частина космічного простору включаючи небесні тіла не підлягає національному привласненню ані шляхом проголошення над ними суверенітету ані шляхом використання або окупації; ані будьякими...
83589. Правовий режим космічних обєктів і екіпажів 37.05 KB
  Згідно з Конвенцією про реєстрацію об\'єктів що запускаються В космічний простір 1975 р. держава що здійснює такий запуск реєструє космічний об\'єкт у національному реєстрі. Кожна запускаюча держава представляє Генеральному секретарю ООН у найкоротший строк необхідну інформацію про кожний космічний об\'єкт занесений в її реєстр.
83590. Відповідальність у міжнародному космічному праві 35.62 KB
  Держави несуть міжнародну відповідальність за національну діяльність у космічному просторі включаючи Місяць та інші небесні тіла незалежно від того чи здійснюється вона урядовими органами або неурядовими юридичними особами. У випадку діяльності в космічному просторі включаючи Місяць та інші небесні тіла міжнародної організації відповідальність за виконання Договору про космос несуть разом з міжнародною організацією також і держави що беруть у ній участь. Держава що здійснює або організує запуск об\\\'єкта в космос а також кожна...
83591. Поняття і принципи міжнародного економічного права. Джерела міжнародного економічного права 37.61 KB
  Сучасна практика свідчить, що основну частину МЕП складають норми, що регулюють міждержавні економічні відносини. Так, норми, спрямовані на регулювання правовідносин за участю фізичних та юридичних осіб, переважно регулюють відповідні...
83592. Сучасна система міжнародних економічних організацій 39.05 KB
  На універсальному рівні основними організаціями є ООН її спеціалізовані установи і СОТ. Незважаючи на важливу роль ООН в регулюванні міжнародних економічних відносиносновну роботу з розробки універсальних стандартів в галузі МЕП сьогодні здійснюють МВФ Група Світового банку та СОТ. СОТ була створена в 1994 р. Установчим документом СОТ є Марракешська угода про заснування СОТ 1994 р.
83593. Система і право Світової організації торгівлі. Угода про заснування СОТ. Функції, компетенція, структура СОТ. Багатосторонні угоди системи СОТ 42.96 KB
  Угода про заснування СОТ. Функції компетенція структура СОТ. Багатосторонні угоди системи СОТ. Світова організація торгівлі СОТ єдина міжнародна організація що опікується глобальними правилами торгівлі між країнами.
83594. Міжнародний валютний фонд 43.71 KB
  Міжнаро́дний валю́тний фонд МВФ англійською IMF спеціальне агентство Організації Об\'єднаних Націй ООН засноване 29ма державами[1][2] з метою регулювання валютнокредитних відносин країнчленів і надання їм допомоги при дефіциті платіжного балансу шляхом надання коротко і середньострокових кредитів в іноземній валюті. Штабквартира МВФ знаходиться в м. МВФ було створено 27 грудня 1945 року після підписання 29ма державами угоди розробленої на Конференції ООН з валютнофінансових питань 22 липня 1944 року. МВФ є інституційною основою...
83595. Поняття та джерела міжнародного екологічного права 37.32 KB
  Міжнародне екологічне право - галузь міжнародного права, принципи і норми якої регулюють відносини між його суб\'єктами в сфері охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів. Правове регулювання міжнародного екологічного права спрямоване на обмеження шкідливого антропогенного впливу на навколишнє середовище
83596. Принципи міжнародного екологічного права 37.97 KB
  Спеціальні (галузеві) принципи міжнародного права навколишнього середовища найбільш повно зафіксовані у Стокгольмській декларації з навколишнього середовища (26 принципів) і Декларації Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища і розвитку