12739

Создание и обработка векторной графики

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №2Тема: Создание и обработка векторной графики Цель работы: Изучить возможности графического редактора CorelDRAW предназначенного для создания и обработки векторной графики. Научиться создавать изображения на основе примитивов выполнять заливку изо...

Русский

2013-05-03

416.27 KB

14 чел.

Лабораторная работа №2
Тема: Создание и обработка векторной графики

Цель работы: Изучить возможности графического редактора CorelDRAW, предназначенного для создания и обработки векторной графики. Научиться создавать изображения на основе примитивов, выполнять заливку изображения, изменять его форму, а также работать с различными видами текста.

 

Задание 1. Работа с примитивами в CorelDRAW

 1.  Прочитайте лекцию «Инструменты рисования CorelDRAW. Работа с объектами» (http://www.intuit.ru/department/graphics/wcorelx 5/3/).
 2.  При помощи основных примитивов и операций над ними подготовьте следующие изображения (см. рис. 1).
 3.  Сохраните файл с изображением под именем С_задание1.

Рис. 1. Использование примитивов

для создания изображений

Задание 2. Заливки и формы в CorelDRAW

 1.  Прочитайте лекцию «Эффекты. Работа с растровыми изображениями. Трассировка» (http://www.intuit.ru/department/graphics/wcorelx 5/6/).
 2.  Используя инструмент «Фигура», различные варианты заливки и эффекты, подготовьте изображения (см.  рис. 2).
 3.  Сохраните файл с изображением под именем С_задание2.

              

Рис. 2. Использование инструмента «Форма»,

заливок и эффектов для создания изображений

Задание 3. Работа с текстом в CorelDRAW

 1.  Прочитайте лекцию «Особенности работы с текстом» (http:// www.intuit.ru/department/graphics/wcorelx5/4/).
 2.  Используя примитивы, инструмент «Текст» и заливку, подготовьте в CorelDRAW изображение (см. рис. 3).
 3.  Сохраните файл с изображением под именем С_задание3.

Рис. 3. Использование инструмента «Текст» для создания изображения

Контрольные вопросы

 1.  Какие виды линий существуют в CorelDRAW?
 2.  Перечислите основные примитивы, используемые в CorelDRAW для создания изображений.
 3.  Как изменить размер изображения?
 4.  Как повернуть изображение?
 5.  Как сгруппировать отдельные элементы изображения?
 6.  Как объединить отдельные элементы изображения? Чем данная операция отличается от группировки?
 7.  Как найти пересечение отдельных элементов изображения?
 8.  Для каких целей используется инструмент «Форма»?
 9.  Какие виды текста существуют в CorelDRAW?
 10.  Как создать «фигурный» текст? Чем данный вид текста отличается от «простого» текста?
 11.  Как вложить текст внутрь замкнутой фигуры?

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80371. Домогосподарство в системі економічних відносин 159.5 KB
  Мета заняття: розглянути сутність і функції домогосподарств; визначити походження доходів та витрат домогосподарств; означити та зясувати сутність диференціації доходів населення а також поняття Крива Лоренца. На самостійне опрацювання виносяться такі питання: Місце домогосподарства в кругообігу продуктів ресурсів і доходів. Диференціація доходів населення. Щоб домогосподарства успішно виконували свої функції вони повинні отримувати певний обсяг доходів.
80372. Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток 112 KB
  Види підприємницької діяльності. їх можна класифікувати за різними критеріями: 1 формами власності; 2 формами організації; 3 розмірами; 4 сферами діяльності. Розрізняють такі види партнерства: повне товариство товариство з необмеженою відповідальністю; товариство з обмеженою відповідальністю; змішане командитне товариство; асоціації об\'єднання створені з метою постійної координації господарської діяльності вони не повинні втручатися у виробничу або комерційну діяльність будького з учасників; корпорації акціонерні...
80373. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента 110 KB
  Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку процент і рента Вступ до теми Метою заняття є визначити сутність понять господарський комплекс галузь сектори економіки господарська одиниця також національне господарство; охарактеризувати особливості функціонування капіталу у виробничій сфері торгівлі та сфері послуг; означити поняття прибуток та рентабельність; зясувати стан розвитку кредитних відносин в Україні. Особливості функціонування капіталу у виробничій сфері торгівлі та сфері послуг. На самостійне...
80374. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми 154.5 KB
  Будьякий процес виробництва має бути безперервним тобто повинен періодично проходити одні й ті самі стадії. Відтворення постійне відновлення та повторення процесу виробництва. Вищим інтересом підприємства є максимізація прибутку а суспільного виробництва максимізація добробуту населення Підприємство орієнтується на ринковий попит а суспільне виробництво на сукупний попит і т. Суспільне економічне відтворення основане на органічній єдності всіх частин що його утворюють: виробництва розподілу обміну споживання; домогосподарств...
80375. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою 185.5 KB
  Зайнятість відтворення робочої сили та їх регулювання державою Вступ до теми Метою сьогоднішнього заняття План 1. Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні. Фактори та показники розширеного відтворення робочої сили. Якщо економіка має недостатньо робочих місць для бажаючих працювати то формується неповна зайнятість: певна кількість робочої сили вимушено залишається без роботи.
80376. Господарський механізм у системі регулювання суспільного відтворення. Держава та її економічні функції 253 KB
  Господарський механізм у системі регулювання суспільного відтворення. Ринковий і державний механізми регулювання економіки. На самостійне опрацювання Форми і методи державного регулювання економіки. Основні теорії державного регулювання.
80377. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік 258 KB
  Особливості розвитку перехідних економік Вступ до теми Мета заняття: охарактеризувати економічну систему капіталізму вільної конкуренції зясувати сутність монополістичного капіталізму; означити сутність та моделі змішаної економіки; охарактеризувати економічну систему сучасного капіталізму визначити механізм її функціонування розглянути еволюцію та перспективи розвитку сучасного капіталізму. Моделі змішаної економіки. Механізм функціонування соціалістичної економіки. Особливості ринкової трансформації української економіки.
80378. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України 121 KB
  Глобальні проблеми — це всезагальні проблеми, що відзначаються загальнопланетарним за своїми масштабами і значенням характером, повязані з життєвими інтересами народів усіх країн, становлять загрозу життю для всього людства і можуть бути вирішенні спільними діями всіх країн світу.
80379. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 136 KB
  Метою сьогоднішнього заняття є дослідити основні етапи розвитку та визначити предмет обєкт функції методи політекономії зясувати суть економічних категорій та законів а також визначити місце політичної економії в системі економічних наук. Політична економія як теоретикометодологічна база інших економічних наук. Oikonomi буквально мистецтво ведення домашнього господарства нині застосовують у чотирьох значеннях: народне господарство певної країни групи країн або всього світу; сфера господарської діяльності людини у якій...