12739

Создание и обработка векторной графики

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №2Тема: Создание и обработка векторной графики Цель работы: Изучить возможности графического редактора CorelDRAW предназначенного для создания и обработки векторной графики. Научиться создавать изображения на основе примитивов выполнять заливку изо...

Русский

2013-05-03

416.27 KB

12 чел.

Лабораторная работа №2
Тема: Создание и обработка векторной графики

Цель работы: Изучить возможности графического редактора CorelDRAW, предназначенного для создания и обработки векторной графики. Научиться создавать изображения на основе примитивов, выполнять заливку изображения, изменять его форму, а также работать с различными видами текста.

 

Задание 1. Работа с примитивами в CorelDRAW

 1.  Прочитайте лекцию «Инструменты рисования CorelDRAW. Работа с объектами» (http://www.intuit.ru/department/graphics/wcorelx 5/3/).
 2.  При помощи основных примитивов и операций над ними подготовьте следующие изображения (см. рис. 1).
 3.  Сохраните файл с изображением под именем С_задание1.

Рис. 1. Использование примитивов

для создания изображений

Задание 2. Заливки и формы в CorelDRAW

 1.  Прочитайте лекцию «Эффекты. Работа с растровыми изображениями. Трассировка» (http://www.intuit.ru/department/graphics/wcorelx 5/6/).
 2.  Используя инструмент «Фигура», различные варианты заливки и эффекты, подготовьте изображения (см.  рис. 2).
 3.  Сохраните файл с изображением под именем С_задание2.

              

Рис. 2. Использование инструмента «Форма»,

заливок и эффектов для создания изображений

Задание 3. Работа с текстом в CorelDRAW

 1.  Прочитайте лекцию «Особенности работы с текстом» (http:// www.intuit.ru/department/graphics/wcorelx5/4/).
 2.  Используя примитивы, инструмент «Текст» и заливку, подготовьте в CorelDRAW изображение (см. рис. 3).
 3.  Сохраните файл с изображением под именем С_задание3.

Рис. 3. Использование инструмента «Текст» для создания изображения

Контрольные вопросы

 1.  Какие виды линий существуют в CorelDRAW?
 2.  Перечислите основные примитивы, используемые в CorelDRAW для создания изображений.
 3.  Как изменить размер изображения?
 4.  Как повернуть изображение?
 5.  Как сгруппировать отдельные элементы изображения?
 6.  Как объединить отдельные элементы изображения? Чем данная операция отличается от группировки?
 7.  Как найти пересечение отдельных элементов изображения?
 8.  Для каких целей используется инструмент «Форма»?
 9.  Какие виды текста существуют в CorelDRAW?
 10.  Как создать «фигурный» текст? Чем данный вид текста отличается от «простого» текста?
 11.  Как вложить текст внутрь замкнутой фигуры?

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23000. Склад та складоподіл 50.5 KB
  Склад та складоподіл Склад – звук або комплекс звуків що вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря мінімальна одиниця мовленнєвого потоку яка складається з максимально звучного звука і прилеглих до нього менш звучних звуків. Існує три теорії складу: еспіраторна мускульна напруга та сонорна. еспіраторна теорія еспіраторне визначення складу. 3гідно з нею склад це звук або комплекс звуків що вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря.
23001. Синтагма. Енклітики і проклітики 28 KB
  Енклітики і проклітики У сучасних мовах трапляються випадки коли слова зберігаючи смислову самостійність втрачають наголос і примикають до інших слів об'єднуючись із ними спільним наголосом. Такі слова називають клітиками. Слова які втративши наголос приєднуються до наступних слів називають проклітиками а явище проклізою від гр. Ненаголошені слова що стоять після наголошених утворюючи з ними одне фонетичне ціле називають енклітиками а явище енклізою від гр.
23002. Граматична будова мови, морфологія та синтаксис 33 KB
  Граматична будова мови морфологія та синтаксис Граматика від лат. grammatike techne письмове мистецтво 1 будова мови система морфологічних категорій і форм синтаксичних категорій і конструкцій; 2 наука яка вивчає будову мови. Що стосується граматики як науки то розрізняють: 1 формальну яка вивчає граматичні форми та їх структуру і контенсивну семантичну яка вивчає значення цих форм і структур; 2 синхронічну що вивчає будову мови на певному умовно виділеному часовому етапі і діахронічну яка вивчає мовну будову в її...
23003. Граматичне значення і граматична категорія. Граматична форма 34.5 KB
  Граматичне значення і граматична категорія. Смислова структура повнозначного слова являє собою єдність лексичного значення індивідуального і тих абстрактних значень які характеризують видозміни його у зв'язках з іншими словами. Ці абстрактні значення що супроводять лексичне значення повнозначного слова в конкретному випадку його вживання називаються граматичними значеннями. Граматичне значення не є приналежністю одного слова воно об'єднує граматично цілі групи або й класи слів.
23004. ЗАВДАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ 28.67 KB
  Однак за останні десятиліття масштаби перекладацької діяльності настільки виросли що є всі підстави говорити про початок нового етапу в історії перекладу. Виникли нові підвиди перекладу синхронний переклад переклад кінофільмів телепередач судовий переклад тощо. Перекладач повинен крім того добре розбиратися в предметі перекладу.
23005. Романські мови 42.5 KB
  Романські мови як державні чи офіційні вживають 66 країн у т. Ще декілька романських мов мають статус парціальної часткової мови у відповідних країнах: галісійська каталанська та окситанська у формі аранської говірки в Іспанії ретороманська у Швейцарії. романські мови зазнали світового поширення Нова Романія або Латинська Америка та численні країни Африки.
23006. Мовознавство – наука про мову. Об’єкт та предмет мовознавства 32 KB
  Мовознавство – наука про мову. Об’єкт та предмет мовова. Мовознавство або лінгвістика наука про природну людську мову загалом і про всі мови світу як її індивідуальних представників. Об’єкт це те що вивчається природна мова основним об’єктом мовова є мова.
23007. Мова, її визначення, основні ознаки і властивості 35 KB
  Мова її визначення основні ознаки і властивості. Мова – основний об’єкт мовова. Мова – система знаків яку ми використовуємо для спілкування комунікації передачі та сприйняття інформації. Мова – це звукове вираження думки Шлейхер.
23008. Зв’язок мовознавства з іншими науками 43 KB
  Зв’язок мовова з іншими науками. Такі кардинальні проблеми загального мовознавства як зв'язок мови і мислення взаємовідношення між мовою і суспільством специфіка відображення людиною довкілля в мові знаковість мови мовні універсалії методи і методики лінгвістичного дослідження не можуть бути розв'язані без філософії. Зв'язок мовознавства з історією як і з іншими науками є обопільним. Зв'язок мовознавства з логікою яка вивчає форми вираження одиниць мислення понять суджень умовиводів полягає в тому що проникнути в...