12740

Создание и обработка растровой графики

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа Тема: Создание и обработка растровой графики Цель работы: Изучить основные возможности графического редактора Adobe Photoshop CS5 предназначенного для создания и обработки растровых изображений. Научиться пользоваться инструментами рисования и слоями д...

Русский

2013-05-03

89.03 KB

14 чел.

Лабораторная работа
Тема: Создание и обработка растровой графики

Цель работы:  Изучить основные возможности графического редактора Adobe Photoshop CS5, предназначенного для создания и обработки растровых изображений. Научиться пользоваться инструментами рисования и слоями для создания растровых изображений. Научиться ретушировать растровое изображение.

Задание 1. Работа с инструментами рисования в Photoshop

 1.  Прочитайте лекцию «Начало работы, интерфейс Photoshop CS5» (http://www.intuit.ru/department/graphics/adobeph5/2/).
 2.  Используя инструменты рисования и слои, подготовьте изображение (см. рис. 1).
 3.  Сохраните файл с изображением под именем P_задание1.

Рис. 1. Работа с инструментами

рисования в Photoshop

Задание 2. Компьютерное ретуширование фотоизображения

 1.  Прочитайте лекцию «Инструменты цветокоррекции и ретуширования. Слои» (http://www.intuit.ru/department/graphics/adobeph5/4/).
 2.  Сохраните рис. 4.8. «Оригинальная фотография для ретуши», представленный в тексте лекции, в файле Исходное фото.jpg.
 3.  Откройте в Photoshop сохраненный файл, удалите дефекты изображения, используя инструменты ретуширования и фильтры.
 4.  Сохраните файл с отретушированным изображением под именем P_задание2.

Контрольные вопросы

 1.  Перечислите основные инструменты рисования графического редактора Adobe Photoshop?
 2.  Как изменить размер и жесткость кисти?
 3.  Как изменить форму кисти?
 4.  Как выбрать цвет рисования?
 5.  Для каких целей используются слои?
 6.  Как создать новый слой?
 7.  Как удалить ненужный слой?
 8.  Как объединить несколько слоев друг с другом?
 9.  Перечислите основные инструменты ретуширования.
 10.  Перечислите основные фильтры, используемые при ретушировании изображений.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19812. Знаходження оптимального розподілу поставок методом оцінки клітин 28 KB
  2.Знаходження оптимального розподілу поставок методом оцінки клітин Один з найбільш простих методів вирішення транспортної задачі розподільний метод.Нехай для транспортної задачі знайдено початкове опорне рішення і обчислено значення цільової функції на цьому ріше
19813. Перерозподіл поставок 26 KB
  1.Перерозподіл поставок. Пошук оптимального плану перевезення як і в загальній задачі ЛП починається з перебування початкового базисного рішення початкової вершини опуклого багатогранника області припустим
19814. Підбиття підсумків для оптимального (мінімального) значення цільової функції 95 KB
  4.Підбиття підсумків для оптимального мінімального значення цільової функції Оптимальним значенням транспортної задачі називають матрицю яка задовольняє умови задачі і для якої цільова функція 5.1 5.1 набирає найменшого значення. Теорема умова існування розв
19815. Початковий розподіл поставок 26.87 KB
  Одним из возможных методов нахождения первоначального базисного распределения поставок является метод северозападного угла показанный в следующем примере. Найти первоначальное базисное распределение поставок для транспортной задачи. Решение. Дадим переме
19817. Судження за допомогою оцінки клітини про її вигідність чи невигідність 27.5 KB
  3.Судження за допомогою оцінки клітини про її вигідність чи невигідність. 1. Перевіряють виконання необхідного і достатнього умови розв'язності задачі. Якщо завдання має неправильний баланс то вводять фіктивного постачальника або споживача з відсутніми запасами або за
19818. Об’єктно-орієнтоване програмування історія, концепція, методики. Основні ООП, їх значення та сутність 16.66 KB
  Об'єктноорієнтоване програмування це метод програмування оснований на поданні програми у вигляді сукупності взаємодіючих об'єктів кожен з яких є екземпляром певного класу а класи є членами певної ієрархії наслідування. ООП виникло в результаті розвитку ідеології п...
19819. Вказівник this. Вбудовані функції (специфікатор inline) 14.59 KB
  Вказівник this Ім'я this є службовим ключовим словом. Явно описати чи визначити вказівник this не можна. Відповідно до неявного визначення this є константним вказівником тобто змінювати його не можна однак у кожної приналежної класу функції він указує саме на той об'єкт для я...
19820. Виключення загальні принципи виявлення та уникнення помилок та обробка виключних ситуацій 25 KB
  3.Виключення: загальні принципи виявлення та уникнення помилок та обробка виключних ситуацій. Виключення виникнення непередбачених помилкових умов наприклад розподіл на нуль неможливість виділення пам'яті при створенні нового об'єкта і т.д. Зазвичай ці умови завершу...