12743

Исследование идеальной системы шифрования

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа 1 Исследование идеальной системы шифрования Цель работы Изучить идеальный шифр основанный на побитном сложении по модулю 2 сообщения и чисто случайно сгенерированного ключа. Используемое программное обеспечение Для работы используетс

Русский

2013-05-03

26.5 KB

46 чел.

Лабораторная работа 1

Исследование идеальной системы шифрования
Цель работы
Изучить идеальный шифр , основанный на побитном сложении по модулю 2 сообщения и чисто случайно сгенерированного ключа.
Используемое программное обеспечение
Для работы используется программа PerfCrypt.
Задание
1.Произвести шифрование произвольного смыслового текста идеальным шифром гаммирования , используя ключ , полученный случайным выбором символов на клавиатуре.
2.Произвести дешифрование криптограммы при использовании истинного ключа.
3.Произвести дешифрование криптограммы при неправильном ключе , приводящее к смысловому сообщению  отличному от истинного.
Порядок
Для начала работы перейти в каталог , содержащий рабочие программы………………..
Запустить программу PerfCrypt.
1.Задать произвольное смысловое сообщение на русском или английском языке.
2.Произвести генерирование ключа , выбирая чисто случайно символы на клавиатуре в количестве достаточном для шифрования сообщения  ранее выбранной длины. Наблюдать ключевую двоичную последовательность , оценивая ее случайность.
3.Наблюдать полученную криптограмму на предмет ее случайности и независимости от сообщения , повторяя процедуры выбора ключа и шифрования 2-3 раза.
4.Произвести редактирование криптограммы , изменяя несколько первых символов , что имитирует ошибки в канале связи.
5.Произвести дешифрование криптограммы с ошибками.
6.Записать криптограмму и правильный ключ на дискетку и передать ее в соседнюю бригаду.
7.Получив криптограмму и ключ от соседней бригады , произвести дешифрование и сравнить результат с правильным сообщением.
8.Задать “ложное” сообщение и найти ключ , который дешифрует в него предыдущую криптограмму.
9.Записать криптограмму и “ложный” ключ на дискетку и передать ее в соседнюю бригаду.
10.Получив криптограмму и “ложный” ключ от соседней бригады,
произвести дешифрование “ложного” сообщения.
Отчет
1.Титульный лист .
2.Текст  правильного и ложного сообщения.
3.Двоичное представление сгенерированного ключа.
4.Результат дешифрования криптограммы с ошибками.
5.Выводы: о возможности (или нет) дешифрования идеального шифра полным перебором ключей , случайности генерируемых ключей , влиянии ошибок в криптограмме на  результат дешифрования.
Контрольные вопросы
1.Определение идеального шифра.
2.Простейший метод реализации идеального шифра.
3.Необходимые условия реализации идеального шифра.
4.Можно ли дешифровать идеальный шифр полным перебором ключей?
5.Как влияют ошибки в криптограмме на дешифрование идеального шифра?
Литература
1.В.И.Коржик, В.П.Просихин “Основы криптографии”.Учебное пособие , “Линк”,2008..
2.В.И.Коржик , Д.В.Кушнир “Теоретические основы информационной безопасности телекоммуникационных систем”.(Учебное пособие , ГУТ ,2000)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25201. Суперечка між західниками та слов’янофілами 26.5 KB
  Суперечка між західниками та слов’янофілами західники – виступали за ліквідацію кріпосного права і розвиток Росії за західним взірцем Герцен Огарев розвиток ідей Просвітництва слов’янофіли – обґрунтування необхідності особливого порівняно з західноєвропейським самобутнього шляху розвитку Росії Киреевский Хомяков основою суспільного життя вважали релігію а саме православ’я Лише народи що сповідують православ’я і перш за все росіяни можуть розраховувати на прогрес а інші народи – лише тією мірою якою вони сприймуть православну...
25202. Емпіризм і Раціоналізм у філософії Нового часу 26.5 KB
  Емпіризм – філософський напрям що визнає чуттєвий досвід джерелом знань і вважає що зміст знання може бути представлен в досвіді або зводитись до нього. Емпіризм зіштовхнувся з труднощами виокремлення вихідних компонентів досвіду і реконструкції на цій основі усіх видів і форм знання. Його девізом було знання сила€ тому головними методами пізнання він вважав спостереження аналіз експеримент порівняння. Джерелом пізнання людини є враження відчуттів які виникають під впливом матеріальних об’єктів.
25203. Філософія неогегельянства 28.5 KB
  Центральний пункт гегелівської діалектики – вчення про протилежності оцінюється як хибне МакТаггарт. Абсолютний дух розглядається як сукупність індивідуальних свідомостей МакТаггарт як вища форма індивідуальності Бозанкет.
25204. І.Кант Пролегомени до всякої майбутньої метафізики 29.5 KB
  Сутність метафізики: розум займається виключно самим собою і знайомство з об’єктами які набуваються безпосередньо від роздумів над своїми власними поняттями не потребуючи для цього досвіду взагалі; таке пізнання не виводиться з досвіду. Кожний окремий досвід є тільки частина всієї сфери досвіду але саме абсолютне ціле всього досвіду не є досвід і тим не менш складає проблему для розуму. Поняття ж розуму мають повноту тобто збираючу єдність усього можливого досвіду і стають трансцендентними. Таким чином як розсудок потребує для досвіду...
25205. Постсруктуралізм як самокритика структуралізму 28 KB
  – критика авторасуб’єкта і літературного твору в якості його продукту. Якщо для структуралізму структура – це самодостатнє ціле яке не потребує ні адресата ні комунікативної ситуації ні автора автор – лише простий виконавець структурних приписів то з позиції П. проголошує війну на два фронти – і проти структури і проти автора які пригнічують будьяку різноманітність і різнобарв’я дійсності. протиставив принцип багатозначного прочитання твору; а структуралістському розчиненню автора в мові його роз’єднанню на множину дискурсивних...
25206. Жак Дерріда: людина і світ як текст 28.5 KB
  Жак Дерріда: людина і світ як текст Дерріда – ключова фігура постструктуралізму і деконструктивізму. Класична філософія вичерпала себе метод її подолання – деконструкція яка націлена на знищення метафізичних смислів що містяться в тексті. Мета – звільнення від метафізики присутності задля можливості розуміти текст як феномен який сам себе породжує.Відкриття того що говорить текст 2.
25207. Cубстанційна концепція моральних добра і зла 35 KB
  Добро і зло в цих системах мають субстанційну природу це два самостоятельних рівноправних початка світу. Боротьба цих двох початків визначає розвиток світу. Добро і зло в данному випадку онтологізуються це надлюдські сили які складають дуальну основу світу. Абсолютне Благо верховний принцип існування нерухомого світу ідей і матерія як косное неструктурированное начало составляют вместе рамки проявления добра и зла их онтологічна основа.
25208. Християнське обґрунтування моралі. Євангельська моральна доктрина 44 KB
  Підставою всього ранньохристиянського світогляду була абсолютна орієнтованість на Бога як джерела й ціль будьяких чел. Шлях до Бога є шлях порятунку через народження понад і фізичну смерть. є подоба Бога. образа Бога.
25209. Сучасний дискурс справедливості 25 KB
  Сучасний дискурс справедливості. Одною з найяскравіших робіт що зможе розкрити це питання є робота Роулза Теорія справедливості€. По суті теорія справедливості означає розрив з традицією. Головною засадою за Роулзом є інтуїтивне почуття справедливості.