12762

Среда программирования. Тестирование готовой программы. Программная реализация несложного алгоритма

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 Тема: Среда программирования. Тестирование готовой программы. Программная реализация несложного алгоритма. Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели. Цель: освоить навыки программного управления исполните

Русский

2013-05-03

2.07 MB

237 чел.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

Тема: Среда программирования. Тестирование готовой программы. Программная  реализация несложного алгоритма. Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели.

Цель: освоить навыки программного управления исполнителями алгоритмов в графической среде, научиться проводить исследование компьютерных моделей.

Задания:

Среда программирования. Тестирование готовой программы. Программная  реализация несложного алгоритма.

Задание 1

В среде графического программирования «Стрелочка» построить рамку по контуру поля тремя способами:

  1.  При помощи линейного алгоритма
  2.  При помощи вспомогательной процедуры
  3.  С применением цикла

Задание 2

Используя вспомогательные процедуры, нарисовать:

Задание 3

Начальное состояние исполнителя – в нижнем правом углу (смотрит вверх). Где будет исполнитель после выполнения следующих программ?


Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели.

Задание 4  

Исследовать компьютерную модель «Полет снаряда, выпущенного из пушки»

  1.  Познакомиться с работой модели в режиме без учета сопротивления воздуха и с учетом сопротивления воздуха.
  2.  В режиме «Сопротивление воздуха не учитывать» провести следующий эксперимент: изменяя величину начальной скорости снаряда от 60 м/с до 200 м/с с шагом 10 м/с для каждого значения скорости подбирать величину угла выстрела, при котором произойдет попадание снаряда в цель. Желательно поиск искомого значения угла осуществлять методом деления пополам. При попадании в цель фиксировать время полета снаряда. Полученные результаты занести в таблицу.

V0 (м/с)

α  (град)

t  (c)

60

70

200

  1.  Определить параметры выстрела, при которых цель будет поражена за наименьшее время. В тех случаях, если попасть в цель не удается, в графе времени поставить прочерк.
  2.  Повторить те же эксперименты в режиме «Сопротивление воздуха учитывать»

Задание 5

Исследовать компьютерную имитационную модель «Очередь с одним продавцом».

  1.  Познакомиться с работой программы. Пояснение. В магазине проводится эксперимент с целью совершенствования обслуживания покупателей. Эксперимент длится 60 минут. Управляемыми  являются параметры А, В, С (см. описание на экране).  Результатами эксперимента являются параметры D, E, F, G, H, I.  Покупателей обслуживает один продавец.
  2.  Для заданных  значений параметров С и А (например С=3 чел. , А=5 мин) подобрать максимально возможное В, при котором не будет покупателей, отказавшихся от совершения покупки.  Для этого изменять В от 1 мин до 10 мин с шагом 1 мин. Результаты эксперимента заносить в таблицу:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

5

1

3

5

2

3

5

3

5

10

3

  1.  Провести численный эксперимент с целью определения режима работы продавца, при котором будет обслужено наибольшее число покупателей.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25295. Діалектичний матеріалізм – міф чи реальність 33 KB
  діалектичний матеріалізм – міф чи реальність. Діалектичний матеріалізм позначає філософію в офіційній доктрині комуністичних партій але також у деяких її критиків напр. Анрі Лефевр €œДіалектичний матеріалізм€ 1940. Подальше застосування терміна належить Леніну €œМатеріалізм та емпіріокритицизм€ 1908.
25296. Українська філософська думка за умов постнекласичної науки та постмодерної культури 33.5 KB
  Українська філософська думка за умов постнекласичної науки та постмодерної культури Екологічна парадигма радикально змінює спрямованість сучасного філософськосвітоглядного розмислу. Микола Тарасенко 19391995 присвятив все життя вивченню взаємозв’язку природи культури та технології. Вивчення взаємовідношення людини й природи приводить дослідника до роздумів щодо культури яка втілюючись у певних типах особистостей та типах суспільної діяльності задає рівень людяності цього взаємовідношення. В дослідженні Природа технологія культура:...
25297. Основні положення християнського віровчення і культу. Нікейський символ віри, його аналітичний виклад 33.5 KB
  Він для нас людей і для нашого спасіння зійшов з небес і тіло прийняв від Духа Святого і Діви Марії і став людиною. І в Духа Святого Господа Животворящого що від Отця походить що Йому с Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава належить що говорить через пророків. 8 член Символу віри про віру в Духа Святого. За традицією це ім'я пов'язано з ім'ям святого якому присвячено день коли хрестили немовля.
25298. Філософські дискусії 20-30-х років та їх переломлення в Україні 32 KB
  Філософські дискусії 2030х років та їх переломлення в Україні У 2030х роках починає формуватися марксистськоленінський€ світогляд. У зв’язку з цим починається боротьба за утвердження марксистськоленінського природознавства€ яке розпочавшись з дискусії 30х років завершилося не тільки встановленням повного контролю політичноідеологічної системи над природознавством але й розгромом цілого ряду наукових напрямів фізичним знищенням їх представників. З перших днів утвердження радянської влади на Україні культура освіта наука...
25299. Філософський доробок С.Семковського 93 KB
  Тут він заснував першу в Україні кафедру марксизму і марксознавства яка потім перетворилася на Український інститут марксизму в якому до 1931 р. інституті марксизмуленінізму був створений філсоціолог. марксизму У 1918 р. кафедру марксизму і марксознавства яка потім перетв.
25300. В.Юринець та його філософський спадок 28.5 KB
  Юринець та його філософський спадок Юринець Володимир Олександрович 18911937.
25301. Слуховой анализатор 48.5 KB
  Средняя сосудистая оболочка в передней части глаза образует ресничное тело и радужную оболочку обуславливающую цвет глаз. Внутренняя сетчатая оболочка сетчатка или ретина содержит фоторецепторы глаза палочки и колбочки и служит для преобразования световой энергии в нервное возбуждение. Светопреломляющие среды глаза преломляя световые лучи обеспечивают четкое изображение на сетчатке. Основными преломляющими средами глаза человека являются роговица и хрусталик.
25302. Вкусовой и обонятельный анализатор 23.5 KB
  Хеморецепторы вкуса представляют собой вкусовые луковицы расположенные в эпителии языка задней стенке глотки и мягкого неба. Микроворсинки рецепторных клеток выступают из луковицы на поверхность языка и реагируют на растворенные в воде вещества. Рецепторы разных частей языка воспринимают четыре основных вкуса: горького задняя часть языка кислого края языка сладкого передняя часть языка и соленого яердняя часть и края языка.
25303. РОЛЬ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ В УПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕНИЯМИ. СОМАТОСЕНСОРНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И КОРРЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЙ 35.5 KB
  СОМАТОСЕНСОРНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И КОРРЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЙ Выполнение движений сопряжено с растягиванием кожи и давлением на отдельные ее участки поэтому кожные рецепторы оказываются включенными в анализ движений. Эта функциональная связь является физиологической основой комплексного кинестетического анализа движений при котором импульсы кожных рецепторов дополняют мышечную проприоцептивную чувствительность. Благодаря проприоцепции возможны коррекция уточнение движений в соответствии с текущими потребностями выполнения произвольного действия....