12765

Модем. Единицы измерения скорости передачи данных. Подключение модема. Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование адресной книги

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 ТЕМА: Модем. Единицы измерения скорости передачи данных. Подключение модема. Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование адресной книги. ЗАДАНИЕ: Настроить ящик электронной почты в Microsoft Outlook 2007. Узнать ад

Русский

2013-05-03

374.53 KB

265 чел.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7

ТЕМА: Модем. Единицы измерения скорости передачи данных. Подключение модема. Создание ящика электронной почты и настройка его  параметров. Формирование адресной книги.

ЗАДАНИЕ:

 1.  Настроить ящик электронной почты в Microsoft Outlook 2007.
 2.  Узнать адреса трех своих однокурсников и добавить их в адресную книгу.
 3.  Написать трем своим однокурсникам по два письма:
 4.  Первое – простое.
 5.  Второе – со вложенным файлом.
 6.  Создать на панели папок еще одну папку «однокашники».
 7.  Переместить отправленные  вами письма в эту папку.
 8.  Создайте встречу, заполните поля формы.
 9.  Создайте повторяющуюся встречу.   
 10.  Создайте задачу, заполните поля формы, установите напоминание.
 11.  Произвести установку и настройку беспроводного модема – «МТС-модем».
 12.  Решить задачи:
 13.  Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/c. Передача файла через данное соединение заняла 5 секунд. Определите размер файла в килобайтах.
 14.  Скорость передачи данных через модемное соединение равна 51 200 бит/с. Передача текстового файла через это соединение заняла 10 с. Определите, сколько символов содержал переданный текст, если известно, что он был представлен в 16-битной кодировке Unicode.
 15.  Информационное сообщение объемом 2.5 Кбайт передается со скоростью 2560 бит/мин. За сколько минут будет передано данное сообщение?

1

2

3

10а

640 килобайт


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48754. ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ І ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 440.5 KB
  Економіка підприємства Запоріжжя 2011 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030504 Економіка підприємства укл. Виконання курсової роботи розвиває у студентів логіку економічного мислення дозволяє проявити творчі здібності при оцінці рівня господарського ризику на досліджуваному підприємстві розвиває навики самостійної роботи з літературою первинними документами законодавчою базою внутрішніми...
48755. Тіазолідони: синтез та використання 558 KB
  На теперішній час вивчені фізичні та хімічні властивості 4тіазолінонів розроблено ряд методів їх синтезу зокрема на основі 2тіоціанатоацетатної кислоти. Змішаній ангідрид ацетатної та хлорацетатної кислот з тіосемікарбазидом реагує з утворенням 2гідразонотіазолін4ону для якого характерна подвійна кетоєнольна та аміноімінна таутомерія [4]: В реакції хлорацетатної кислоти її естерів чи амідів з незаміщенною або Nзаміщеною тіосечовиною спочатку утворюється сіль ізотіосечовини. В реакціях з різноманітними S Nбінуклеофілами як...
48759. Полный курс высшей математики 3.49 MB
  Матрицей размера mn где m число строк n число столбцов называется таблица чисел расположенных в определенном порядке. Если число столбцов матрицы равно числу строк m=n то матрица называется квадратной. Матрица вида: = E называется единичной матрицей. Если mn = nm то матрица называется симметрической.
48760. Создание базы данных с помощью СУБД Microsoft Access 1.68 MB
  Цель курсовой работы – дать представление о современных информационных технологиях обработки данных. Задачей работы является развитие практических навыков в разработке базы данных и работы с системой управления базами данных (СУБД) MS Access.
48762. Вибір марки кабелю та розрахунок регенераційної ділянки в залежності від енергетичних та часових показників 308 KB
  Розрахунок максимальної довжини регенераційної дільниці за загасанням оптичного сигналу в кабелі на довжині регенераційної дільниці Якщо ми вибрали з таблиці максимальне допустиме значення загасання оптичного сигналу на регенераційній ділянці для вказаної системи передачі mx РД та загасання кілометричне для оптичного волокна для вибраної довжини хвилі α з таблиць 5. де: mx РД – загасання вибране з вище наведених таблиць α – коефіцієнт загасання загасання ОВ довжиною в 1 км для вибраного типу кабелю та...